Dramska umjetnost - kazališni amaterizam (pregled sa stanjem 23.12.2019.)


Dramska umjetnost - kazališni amaterizam   .pdf  (pregled sa stanjem 23.12.2019.)
 


Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2020. godinu iz područja dramske (profesionalna kazališna djelatnost i  kazališni i plesni amaterizam) i plesne umjetnosti (programi suvremenog plesa i pokreta) od ukupno 557 prijavljenih programa s potraživanjem od oko 51,3 mil. kn, odobreno je 447 programa u ukupnom iznosu od 23.814.860,00 kn. Odbijena su 110 programa.
 
Iz područja kazališnog i plesnog amaterizma od prijavljenih 129 programa s potraživanjem od oko 4,3 mil. kn odobreno je 95 programa u iznosu  od 1.144.500,00 kn.
 
Kulturno vijeće za dramske i plesne te izvedbene umjetnosti je, kao temeljne prioritete istaknulo kvalitetu programa (izvrsnost), lokalni razvoj i doprinos kulturnom životu zajednice. Uz načelo profesionalizma, komplementarnosti, poticanje razvoja mladih umjetnika i razvoja publike, Vijeće se vodilo i smjernicama kontinuiteta programa, mjerljivih rezultata, uključivosti većeg broja profesionalnih umjetnika različitih generacija, programske raznovrsnosti, regionalne i lokalne zastupljenosti, umreženosti i šire vidljivosti programa, inovativnosti, angažiranosti, nastojanja na podizanju produkcijskih kapaciteta, međunarodne iskoristivosti programa i dr. 

U području kazališnog i plesnog amaterizma odobreni su programi festivala (i manifestacija), gostovanja i redovni programi raznih amaterskih udruga. Kao zasebna programska kategorija financiran je plesni amaterizam (od 25 prijavljena programa plesnog amaterizma odobreno je 196.000,00 kn za 13 programa – manifestacije, gostovanja i redovni program).
 
Kulturno vijeće za dramsku i plesnu te izvedbene umjetnosti, u sastavu: Goran Grgić, predsjednik, Perica Martinović, Jasminka Mesarić, Miran Hajoš i Saša Božić, vrednovalo je programe profesionalne kazališne djelatnosti i kazališnog amaterizma, u skladu s Kriterijima i Smjernicama i načelima rada Kulturnog vijeća.
 
Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret, u sastavu: Matija Ferlin, predsjednik, Ksenija Zec i Andreja Jeličić, vrednovalo je programe suvremenog plesa i pokreta, kao i programe plesnog amaterizma vodeći se Smjernicama i načelima rada Povjerenstva.

 
Programska djelatnost 2020.
ODOBRENO
Profesionalna kazališna djelatnost 20.021.400,00 kn
272 programa
Kazališni i plesni amaterizam 1.144.500,00 kn
95 programa
Suvremeni ples i pokret 2.648.960,00 kn
80 programa
UKUPNO: 23.814.860,00 kn
447 programa
 
 


KAZALIŠNI I PLESNI AMATERIZAM

 
Potprogramska djelatnost 2020. ODOBRENO
Festivali/manifestacije 443.500,00 kn
30 programa
Gostovanja 70.000,00 kn
6 programa
Redovni program 631.000,00 kn
59 programa
UKUPNO: 1.144.500,00 kn
95 programa