Rezultati Poziva za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj (pregled sa stanjem 2.3.2020.)


Razvoj publike u kulturi 2020.  .pdf  .doc (pregled sa stanjem 2.3.2020.)
 

Na Poziv za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu prispjelo je 339 prijava od kojih je odobreno 87 programa (kazalište: 13 programa; film: 10 programa; ples: 12 programa; književnost: 12 programa, glazba: 13 programa; vizualna: 12 programa, muzeji i kulturna baština: 8 programa; interdisciplinarni programi: 7 programa).

Sve prijavljene programe vrednovalo je Stručno povjerenstvo za odabir programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu u sastavu: Hana Breko Kustura, Saša Božić, Tomislav Buntak, Jadranka Hrga, Katica Mikulčić Matković i Ksenija Zec.

Pri ocjenjivanju programa vodilo se računa o kvaliteti, izvornosti i inovativnost  predloženog programa, promicanju interkulturnog dijaloga, stručnoj utemeljenosti i  ekonomičnosti. Pri odabiru programa, osim navedenih kriterija, vodilo se računa i o regionalnoj rasprostranjenosti, podržali su se programi kojima je cilj razvoj publike u kulturi, a sadrže neke od sljedećih programskih aktivnosti:

- stvaranje angažirane publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnom i neformalnom okruženju,
- omogućavanje pristupa kulturnim i umjetničkim programima u prometno slabije povezanim područjima, povećanje sudjelovanja u kulturi ranjivih skupina (djeca i mladi, srednja i starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.)
 - povećanje vidljivosti kulture u tehnološko-medijskom prostoru na inovativan i kreativan način;  razvoj modela za interaktivnu komunikaciju s publikom putem digitalnih sadržaja (npr. aplikacije, video igre, programski kanali - live streaming, digitalne platforme i sl.)

- istraživanja (npr. segmentacija publike, definiranje ciljne skupine i njezinih potreba), razmjena znanja (inovativan i interdisciplinarni pristup) i stvaranje potencijalnih partnerstva u području razvoja publike, aktivnosti vezane uz edukaciju
- osmišljavanje i provedba suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja
- osmišljavanje inovativnih pristupa u uspostavljanju komunikacije s umjetničkim djelima
- poticanje umjetnika i organizacija u kulturi i umjetnosti na razvoj postojeće te stvaranje nove publike.

Ministarstvo kulture osiguralo je ukupno 2.000.000,00 kn.  Kako bi se izbjeglo dvostruko proračunsko financiranje pojedinih programa Ministarstvo kulture neće, kao je navedeno i u Uputama za prijavitelje, sufinancirati aktivnosti za koje je već osiguralo programska sredstva u okviru Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu.