Odobreni programi kopnene arheološke baštine 2020. (pregled sa stanjem 22.5.2020.)


Odobreni programi kopnene arheološke baštine za 2020.  .pdf  (pregled sa stanjem 22.5.2020.)
 
 
Na "Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu" za programe zaštite na kopnenoj arheološkoj baštini prijavljeno je 204 programa, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 24.168.599,79 kn.

Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te revizije financiranja, a temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa i  Odluke o odgodi izvršenja ugovorenih programa javnih potreba u kulturi i uvjetima isplate sredstava za odobrene programe u posebnim okolnostima, koju je Ministarstvo kulture donijelo 24. ožujka  2020. godine, kao i uvjetima nastalim nakon potresa u Zagrebu 22. ožujka 2020., u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture za financiranje uvršteno je 7 programa u ukupnom iznosu od 1.040.000,00 kn.

Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske te je prijedlog razmatran i verificiran od strane Hrvatskog vijeća za kulturna dobra i odobren od ministrice kulture.
 
Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju:
 
- arheološka istraživanja,
- izradu dokumentacije,
- izvođenje radova
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa zaštite i očuvanja arheološke baštine donosi se prema sljedećim kriterijima:
 
  • stupanj fizičke ugroženosti nalazišta i nalaza (osobito hitne intervencije),
  • postojanje pravne zaštite lokaliteta (tijekom odobravanja programa ovaj kriterij ne može biti presudan ako je riječ o visokom stupnju ugroženosti nalazišta ili nalaza, a postupak pravne zaštite je u tijeku),
  • izrada dokumentacije postojećeg stanja lokaliteta koji su istraženi, ali tehnička dokumentacija ne postoji ili nije cjelovita,
  • izrada dokumentacije koja prethodi konzervatorsko-restauratorskim zahvatima,
  • nastavak radova koji su u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti,
  • visok znanstveni značaj nalazišta i nalaza,
  • postojanje sredstava sufinanciranja (osobito ako su znatno veća od sredstava koja se traže od MK),
  • programi s prioritetne liste proizašle iz zajedničkog programa Vijeća Europe i Europske komisije,
  • zastupljenost nalazišta s cijelog teritorija RH.