Poziv narodnim knjižnicama za iskaz interesa za otkup knjiga uvrštenih na popis A i popis B u drugom krugu 2023. godine

Ministarstvo kulture i medija na temelju članka 7. stavka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 83/22) objavljuje
 
 
Poziv narodnim knjižnicama
za iskaz interesa za otkup knjiga uvrštenih na popis A i popis B
u drugom krugu 2023. godine
 
 
Ministarstvo kulture i medija mjeru otkupa knjiga za narodne knjižnice provodi 2023. godine po novom modelu, odnosno kao pilot projekt https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-nakladnicima-za-predlaganje-knjiga-za-otkup-narodnim-knjiznicama-pilot-projekt-u-2023-godini-rok-1-listopada-2023/23585, sukladno Uvjetima Javnog poziva, kriterijima i tijeku realizacije te kalendaru dostupnom na poveznici.
Pozivaju se narodne knjižnice da elektroničkim putem, kroz sustav ePisarnice Ministarstva kulture i medija, iskažu svoj interes za otkup knjiga uvrštenih na popis A i popis B u drugom krugu temeljem provedenog Javnog poziva nakladnicima za predlaganje knjiga za otkup narodnim knjižnicama objavljenog 1. ožujka 2023. godine i zatvorenog 1. listopada 2023. godine.
 
1.
Za iskaz interesa za otkup knjiga, uvrštenih na popis A i popis B, u drugom krugu mogu se javiti narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj koje na temelju Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine 17/19, 98/19, 144/22) imaju pravo na prijavu.
2.
Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem kroz sustav ePisarnice.
 
3.
Popis A (obveznih knjiga) i popis B (preporučenih knjiga) u drugom krugu donesen je prema odluci ministrice kulture i medija, a na temelju prijedloga Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost. Svaka narodna knjižnica iskazuje svoj pojedinačni interes iznosom ukupnih sredstava potrebnih za drugi krug otkupa u 2023. godini.
Popisi A i B objavljeni su na poveznici
 
4.
Narodne knjižnice određuju traženi iznos uzimajući u obzir:
  • objavljeni popis A (obveznih naslova) i popis B (preporučenih naslova) u drugom krugu
  • odobrena i utrošena sredstva u prvom krugu otkupa
  • maloprodajnu cijenu knjige te popuste dobavljača ili na sajmovima
  • potreban broj primjeraka ovisno o tipu knjižnice i broju sastavnica
  • potreban broj primjeraka u skladu s potrebama i interesom korisnika
  • knjižnice 1. do 6. tipa dužne su kupiti najmanje jedan primjerak svake knjige s popisa A (obvezni naslovi)
  • knjižnice 1. do 6. tipa mogu kupiti neograničen broj primjeraka knjiga s popisa A (obvezni naslovi) i popisa B (preporučeni naslovi).
 
 
Knjižnice 7. i 8. tipa mogu kupiti najviše dva primjerka pojedinog naslova s popisa A i popisa B.
U skladu s planiranim namjenskim proračunskim sredstvima za provedbu ove mjere određeni su najveći ukupni iznosi koje knjižnice prema tipu mogu zatražiti u 2023. godini:
 
Tip knjižnice Broj knjižnica Broj stanovnika Najveći iznos koji knjižnica može zatražiti za otkup u godini dana
I. KGZ   265.500 € (oko 2.000.000 kn)
II. Rijeka, Split 100.000 – 250.000 85.000 € (oko 635.000 kn)
III. Osijek, Zadar,
Velika Gorica
60.000 – 100.000 66.500 € (oko 500.000 kn)
IV. 10 knjižnica 35.000 – 60.000 51.100 € (oko 385.000 kn)
V. 9 knjižnica 20.000 – 35.000 39.200 € (oko 295.000 kn)
VI. 31 knjižnica 10.000 – 20.000 26.000 € (oko 195.000 kn)
VII. 91 knjižnica 3.000 – 10.000 10.600 € (oko 80.000 kn)
VIII. 46 knjižnica do 3.000 5.300 € (oko 40.000 kn)
 
 
5.
Na temelju iskaza interesa narodnih knjižnica ministrica kulture i medija donijet će odluku o raspodjeli drugog dijela sredstava za otkup knjiga u 2023. godini, a s knjižnicama će se sklopiti ugovor o korištenju sredstava Ministarstva kojim će se knjižnice obvezati da isplaćena sredstva troše namjenski na otkup knjiga s popisa A i popisa B te da podatke o otkupljenim knjigama odmah po inventarizaciji unose u sustav ePisarnice radi praćenja tijeka realizacije ove mjere. Sredstva odobrena u drugom krugu knjižnice će moći utrošiti najkasnije do 31. siječnja 2024. godine.
 
6.
Knjižnice mogu svoj interes za drugi dio sredstava iskazati putem ePisarnice do 3. studenoga 2023. godine.