Javni poziv za imenovanje umjetničkog ravnatelja Međunarodne smotre folklora Zagreb

Na temelju članka 7. stavka 1. Pravilnika o organiziranju, financiranju i donošenju programa Međunarodne smotre folklora Zagreb ("Narodne novine" broj 69/14, 56/17 i 45/19) ministrica kulture i medija upućuje
 
JAVNI POZIV
za imenovanje umjetničkog ravnatelja Međunarodne smotre folklora Zagreb
 
Pozivaju se istaknuti stručnjaci i kulturni djelatnici koji svojim dosadašnjim radom i dostignućima mogu pridonijeti promicanju, predstavljanju i čuvanju bogatstva folklornog nasljeđa, narodnog stvaralaštva, etnografskog poznavanja glazbe, plesa, običaja, igara, narodnog ruha, obreda, predaja, jezika, narječja i narodnih govora hrvatske nacionalne kulture, afirmiranju vrijednosti zavičajnog plesnog, glazbenog, jezičnog i običajnog izražavanja, te svjetske kulture baštine da podnesu prijavu za imenovanje umjetničkog ravnatelja Međunarodne smotre folklora Zagreb (u daljnjem tekstu:Smotra).

Umjetnički ravnatelj Smotre imenuje se na razdoblje od dvije godine. Naknadu za rad umjetničkog ravnatelja Smotre određuje ministar kulture posebnom odlukom, a ista se isplaćuje iz odobrenih sredstava za Smotru.

Prijava, uz koju je obvezno priložiti životopis i dokaze iz kojih proizlazi da je kandidat istaknuti stručnjak i kulturni djelatnik kako je prethodno navedeno, podnosi se u roku od 8 dana od dana objave javnog poziva na sljedeću adresu:
 
Ministarstvo kulture i medija
Runjaninova 2
10000 ZAGREB
s naznakom „Prijava za umjetničkog ravnatelja Smotre“.

 
Objava, 18.1.2023.