Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 60. Međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti (Rok: 11. rujna 2023.)Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb

objavljuje
 
 
JAVNI POZIV
 
za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 60. Međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti
 
 
Uvod
 
Venecijanski bijenale ‒ 60. Međunarodna izložba vizualnih umjetnosti održat će se od 20. travnja do 24. studenog 2024. godine (dani predotvorenja za stručnu publiku – 17. 18. i 19. travnja 2024. godine).
Jubilarno izdanje Venecijanskog bijenala održat će se pod ravnanjem brazilskog kustosa Adriana Pedrose, ravnatelja Muzeja umjetnosti u São Paulu.

Tema bijenala je Stranci posvuda – Foreigners Everywhere.
Više o temi bijenala na poveznici: https://www.labiennale.org/en/news/biennale-arte-2024-stranieri-ovunque-foreignerseverywhere
 
Međunarodna izložba vizualnih umjetnosti – Venecijansko bijenale – smatra se najznačajnijim mjestom izlaganja i predstavljanja suvremene vizualne umjetnosti i predstavlja jedinstvenu priliku za stjecanje međunarodne prepoznatljivosti hrvatskih umjetnika. Venecijanski bijenale globalno je mjesto susreta umjetnika s međunarodnom publikom, kustosima i galeristima.
 
Ministarstvo kulture i medija ovim putem raspisuje Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa. Javnim pozivom obuhvaćen je širok spektar praksi i promišljanja na području vizualnih umjetnosti.
 
Prostor paviljona bit će odabran u dogovoru s umjetnikom i kustosom izložbe.
 
Osnovni uvjeti kandidature
 
 • Uz kandidaturu za povjerenika potrebno je priložiti biografiju.
 • Kandidati moraju imati iskustvo i stručnost u području suvremene umjetnosti te iskustvo u upravljanju manifestacijama međunarodnog značaja.
 • Kandidati moraju dobro poznavati engleski jezik.
 • Kandidature mogu biti istaknute isključivo u vlastito ime.
 • Kandidatura treba sadržavati prijedlog koncepcije izložbe uz nužno obrazloženje povezanosti prijedloga s tematskim okvirom Bijenala.
 
Dokumentacija potrebna za kandidiranje projekta
 
 • životopis kandidata za povjerenika
 • opis prijedloga - tekstualni dio (do 10 kartica) te obavezna dokumentacija koja mora sadržavati sljedeće elemente:  
 1. koncepcija
 2. odnos predloženog koncepta i teme Bijenala
 3. biografija umjetnika
            c.         suglasnost svih uključenih autora projekata/koncepta
            d.         osnovni tehnički parametri (multimedija, instalacija, postava izložbe, transport)
            e.         vizualna dokumentacija
            f.          procjena produkcijskih troškova nastupa po sljedećim stavkama:
                        - autorski honorari
                        - troškovi povjerenika i suradnika (putni troškovi, smještaj itd.)
                        - troškovi produkcije
                        - ekspertne usluge (informatika, multimedija)
                        - transport, montaža, demontaža
                        - tiskani materijali
                        - PR materijali
 
Kandidature se predaju isključivo u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte bijenale@min-kulture.hr putem neke od usluga za dijeljenje velikih datoteka (WeTransfer i sl.).
 
Kandidature s nepotpunom dokumentacijom kao i one koje ne stignu do roka propisanog ovim Pozivom neće biti razmatrane.
 
 
Rok predaje kandidature i objava rezultata
 
 • Javni poziv otvoren je objavom na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.
 • Rok predaje kandidature: 11. rujna 2023. do 17 sati
 • Objava rezultata na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija do 29. rujna 2023.
Povjerenstvo i kriteriji za odabir projekta Venecijanskog bijenala - 60. Međunarodne izložbe vizualnih umjetnosti
 
O kandidaturi za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 60. Međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti odlučit će, vrednovanjem cjelovite prijavljene kandidature, Povjerenstvo za odabir projekta u sastavu:
 
Tomo Savić Gecan, umjetnik
Kristian Kožul, umjetnik
Vesna Meštrić, Muzej suvremene umjetnosti
Zoltan Novak, umjetnik
Nevena Tudor Perković, Ministarstvo kulture i medija
 
Prilikom odlučivanja Povjerenstvo za odabir projekta Venecijanskog bijenala - 60. Međunarodne izložbe vizualnih umjetnosti rukovodit će se sljedećim kriterijima:
 
 1. razina sadržajne artikulacije predloženog koncepta te odnos s temom Bijenala
 2. kvaliteta prethodnog umjetničkog rada u odnosu na suvremenu umjetničku produkciju
 3. prethodno iskustvo povjerenika u vođenju projekata međunarodne važnosti
 4. usklađenost sredstava traženih za produkcijske troškove s kvalitetom predloženog projekta
 5. razina kritičkog promišljanja suvremene umjetničke prakse i uspostavljenog suodnosa s međunarodnim kulturnim kontekstom.

Donesena odluka bit će konačna i obvezujuća.
 
Protokol postupka selekcije: pismena obrazloženja ocjena i kriterija izbora povjerenika hrvatskog nastupa bit će objavljena uz rezultate Javnog poziva. Nakon donesene odluke o izboru povjerenika Ministarstvo kulture i medija provest će pregovarački postupak za sklapanje posebnog ugovora između povjerenika i organizatora izložbe.
 

Objava: 6. 7. 2023.