Poziv narodnim knjižnicama za iskaz interesa za otkup knjiga uvrštenih na popis A i popis B u prvom krugu u 2023. godini (Rok: 17. svibnja 2023.)

Ministarstvo kulture i medija na temelju članka 7. stavka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 83/22) objavljuje
 
 

Poziv narodnim knjižnicama
za iskaz interesa za otkup knjiga uvrštenih na popis A i popis B u prvom krugu u 2023. godini


 
Ministarstvo kulture i medija mjeru otkupa knjiga za narodne knjižnice provodi 2023. godine po novom modelu, odnosno kao pilot projekt  https://min-kulture.gov.hr/?id=23585, sukladno Uvjetima Javnog poziva, kriterijima i tijeku realizacije te kalendaru dostupnom na https://min-kulture.gov.hr/?id=23586.

Pozivaju se narodne knjižnice da elektroničkim putem, kroz sustav ePisarnice Ministarstva kulture i medija, iskažu svoj interes za otkup knjiga uvrštenih na popis A i popis B temeljem provedenog Javnog poziva nakladnicima za predlaganje knjiga za otkup narodnim knjižnicama objavljenog 1. ožujka 2023. godine.
 
1.
Za iskaz interesa za otkup knjiga, uvrštenih na popis A i popis B, mogu se javiti narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj koje na temelju Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine 17/19, 98/19) imaju pravo na prijavu.
 
2.
Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem kroz sustav ePisarnice na obrascu (e-prijavnici) br. 20a: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica.
 
3.
Popis A (obveznih knjiga) i popis B (preporučenih knjiga) prvog ciklusa otkupa donesen je prema odluci ministrice kulture i medija, a na temelju prijedloga Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost. Svaka narodna knjižnica iskazuje svoj pojedinačni interes iznosom ukupnih sredstava potrebnih za prvi ciklus otkupa u 2023. godini.

Popisi A i B objavljeni su na  https://min-kulture.gov.hr/?id=23798.
 
4.
Narodne knjižnice određuju traženi iznos uzimajući u obzir:
  • objavljeni popis A (obveznih naslova) i popis B (preporučenih naslova)
  • maloprodajnu cijenu knjige
  • potreban broj primjeraka ovisno o tipu knjižnice i broju sastavnica
  • potreban broj primjeraka u skladu s potrebama i interesom korisnika
  • knjižnice 1. do 6. tipa obvezne su kupiti najmanje jedan primjerak svake knjige s popisa A (obvezni naslovi)
  • knjižnice 1. do 6. tipa mogu kupiti neograničen broj primjeraka knjiga s popisa A (obvezni naslovi) i popisa B (preporučeni naslovi).

Knjižnice 7. i 8. tipa mogu kupiti najviše dva primjerka pojedinog naslova s popisa A i popisa B.

U skladu s planiranim namjenskim proračunskim sredstvima za provedbu ove mjere određeni su najveći iznosi koje knjižnice prema tipu mogu zatražiti u 2023. godini:
 
*Tip knjižnice Broj knjižnica Broj stanovnika Najveći iznos koji knjižnica može zatražiti za otkup u godini dana
I. Zagreb   265.500 € (oko 2.000.000 kn)
II. Rijeka, Split 100.000 – 250.000 85.000 € (oko 635.000 kn)
III. Osijek, Zadar,
Velika Gorica
60.000 – 100.000 66.500 € (oko 500.000 kn)
IV. 10 knjižnica 35.000 – 60.000 51.100 € (oko 385.000 kn)
V. 9 knjižnica 20.000 – 35.000 39.200 € (oko 295.000 kn)
VI. 31 knjižnica 10.000 – 20.000 26.000 € (oko 195.000 kn)
VII. 91 knjižnica 3.000 – 10.000 10.600 € (oko 80.000 kn)
VIII. 46 knjižnica do 3.000 5.300 € (oko 40.000 kn)
*Poveznica na listu knjižnica prema tipu
 
5.
Na temelju iskaza interesa narodnih knjižnica ministrica kulture i medija donijet će odluku o raspodjeli prvog dijela sredstava za otkup knjiga u 2023. godini, a s knjižnicama će se sklopiti ugovor o korištenju sredstava Ministarstva kojim će se knjižnice obvezati da isplaćena sredstva troše namjenski na otkup knjiga s popisa A i popisa B te da podatke o otkupljenim knjigama odmah po inventarizaciji unose u sustav ePisarnice radi praćenja tijeka realizacije ove mjere.
 
6.
Knjižnice mogu svoj interes iskazati putem ePisarnice na obrascu (e-prijavnici) br. 20a od 3. svibnja do 17. svibnja 2023. godine do 17 sati.

Poziv narodnim knjižnicama za iskaz interesa za drugi dio sredstava u 2023. godini bit će otvoren od 20. listopada do 5. studenoga 2023. godine.