Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2023. - II. rok za podnošenje prijedloga programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2023. godini (Rok: 17. svibnja 2023.)


Ministarstvo kulture i medija, na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), objavljuje

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu
- drugi rok za podnošenje prijedloga programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2023. godini

od 17. travnja do 17. svibnja 2023. godine do 17.00 sati.