Rezultati Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2020. godiniRezultati Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2020. godini  .pdf 
 


Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2020. godini bio je otvoren od 10. lipnja do 9. rujna 2019. godine.  
Zaprimljeno je ukupno 178 valjanih prijava i to: 141 prijava iz područja književnosti za odrasle, 24 za djecu i mlade i 13 prijevoda.
  
Od 24 prijavljena djela namijenjena djeci i mladima najviše je bilo romana (14) i zbirki priča (5).
U 13 prijavljenih prijevoda na hrvatski jezik zastupljeni su prijevodi s 8 stranih jezika: 3 s latinskog, po 2 s engleskog, ruskog i talijanskog i po 1 s francuskog, hebrejskog, poljskog i španjolskog.

Najveći broj autora, njih 70, prijavio se za polugodišnje financiranje, dok je godišnju potporu zatražilo 38 autora, a tromjesečnu 57.
Programe je vrednovalo posebno formirano Povjerenstvo za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2020. godini u sastavu: Julijana Adamović, Jasna Horvat, Lea Kovacs, Ratko Cvetnić i Borivoj Radaković. Prijave koje su se odnosile na dječju književnost vrednovalo je Stručno povjerenstvo za dječju knjigu u sastavu Dubravka Zima (predsjednica), Ranka Javor i Marijana Hameršak.

Obavezna dokumentacija na temelju koje su programi vrednovani obuhvaćala je sinopsis projekta, ogledni arak rukopisa, biobibliografiju autora te dvije preporuke/recenzije. Kako bi se postigla što veća objektivnost i ove je godine Povjerenstvo odabir programa koji su ušli u uži krug vrednovanja izvršilo anonimno samo na temelju oglednog arka i sinopsisa projekta.

Od projekata koji su ušli u uži krug, na temelju kvalitete rukopisa, ali i ostale dostavljene dokumentacije koja obuhvaća preporuke relevantnih stručnjaka, ali se odnosi i na dosadašnji književni rad autora i prevoditelja te opisuje njihovo djelovanje na hrvatskoj kulturnoj i književnoj sceni, Povjerenstvo je odabralo 65 autorskih projekata kojima će se odlukom ministrice dodijeliti potpora za poticanje književnog stvaralaštva u ukupnom iznosu od 1.659.000,00 kn.

Tromjesečnu potporu od 21.000.00 kn koristit će za svoj autorski rad 51 autor. Polugodišnja potpora od 42.000,00 kn neto dodjeljuje se 14 autora. Budući da se nijedan autorski projekt nije u većoj mjeri istaknuo iznimnom književnom kvalitetom godišnja potpora nije dodijeljena.
Od ukupno 24 prijave namijenjene djeci i mladima prema mišljenju Stručnog povjerenstva za dječju knjigu sufinancirana su 4 najvrjednija projekta i to dva romana za mlade, jedna slikovnica i jedna zbirka priča za djecu. Povjerenstvo je prilikom vrednovanja, osim kvaliteti samog teksta, posebnu pozornost posvetilo i ilustracijama, naravno tamo gdje su one projektom bile predviđene.

Među sufinanciranim projektima je, ne računajući dječju književnost, najveći broj romana (25), slijedi poezija (16), zbirke priča (7), prijevodi (5), eseji (4), strip (2) te po jedan putopis i drama.

Od sufinanciranih prijevodnih projekata tri su prijevoda s latinskog i po jedan s talijanskog i ruskog. Odobrene će se potpore autorima i prevoditeljima isplaćivati u mjesečnim iznosima od 7.000,00 kn počevši od siječnja 2020. godine, odmah po potpisivanju ugovora o korištenju sredstava Ministarstva.