Kulturno-umjetnički amaterizam (pregled sa stanjem 30.12.2019.)

Kulturno-umjetnički amaterizam  .pdf  (pregled sa stanjem 30.12.2019.)
 
U okviru kulturno-umjetničkog amaterizma na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu (dalje: Poziv) prijavljen je 671 program. Financijska potraživanja prema Ministarstvu kulture premašila su 17,5 milijuna kuna. Prijavljeni programi, redom vezani uz glazbene discipline i  folklor, predstavljeni su kroz šest programskih skupina. Unutar njih, u 2020. istaknute su tri prioritetne kategorije – nabava, rekonstrukcija i otkup zavičajnih nošnji te nabava i popravak tradicijskih i klasičnih instrumenata, potom nakladnička djelatnost (notna i diskografska) i na kraju, seminari, radionice i poduka tradicijskih znanja i umijeća.

U 2020. odobreno je 6.210.600,00 kuna za 372 programa.

Kulturno vijeće u sastavu: dr. sc. Silvio Braica, predsjednik te članovi: dr. sc. Naila Ceribašić, prof. Katarina Bušić, dr. sc. Joško Ćaleta i izv. prof. art. Dario Teskera iznosilo je stručna mišljenja u skladu s uvjetima Poziva temeljnim na kriterijima iz Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (čl. 7), Smjernicama za prihvaćanje prijedloga programa kulturno-umjetničkog amaterizma za 2020. godinu, Poslovnikom o radu Kulturnoga vijeća za kulturno-umjetnički amaterizam te ocjenom izvršenja dosadašnjih obveza korisnika prema Ministarstvu kulture. Odlike prijavljenih programa počivale su na snažnoj orijentaciji prema zavičajnoj kulturi i njezinu očuvanju, zatim na važnom aspektu pomlađivanja članstva te na osjetnom povećanju udjela struke u djelovanju amaterskih skupina. Slabosti prijavljenih programa odnosile su na manjkavosti u programskim sadržajima, u troškovnoj strani financijskih potraživanja te na izostanku popratne dokumentacije koja je bila natječajni uvjet.


 Odobrena potpora 2020.
 
PROGRAMSKO PODRUČJE BROJ PROGRAMA IZNOS
SMOTRE, FESTIVALI, SUSRETI I NATJECANJA 117 3.627.500
NABAVA I OBNOVA FUNDUSA NARODNIH NOŠNJI/TRADICIJSKIH I KLASIČNIH GLAZBALA 179 1.675.700
RADIONICE/SEMINARI/PODUKA 28 374.000
KONCERTNA GOSTOVANJA I OBLJETNICE 30 275.400
GLAZBENO NAKLADNIŠTVO            14 186.000
NARUDŽBE DJELA HRVATSKIH SKLADATELJA 4 72.000
UKUPNO 372 6.210.600