Glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti (pregled sa stanjem 19.12.2019.)

Glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti   .pdf  (pregled sa stanjem 19.12.2019.)
 

Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti 2020.       

U okviru glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu (dalje: Poziv) prijavljena su 602 programa. Financijska potraživanja prema Ministarstvu kulture iznosila su gotovo 30 milijuna kuna, a za financiranje je odobreno 347 programa s proračunom od 10.366.000,00 kuna.

Nadležno Kulturno vijeće radilo je u sastavu: prof. dr. sc. Hana Breko Kustura, predsjednica,  članovi: dr. sc. mr. art. Tamara Jurkić Sviben, prof. Marija Grazio, red. prof. art. Dalibor Cikojević i red. prof. art. Neven Frangeš. Stručna mišljenja temeljili su na uvjetima Poziva, Smjernicama za prihvaćanje prijedloga programa glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti za 2020. godinu, na Poslovniku o radu Kulturnoga vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti te na kriterijima iz Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (čl. 7.).

Programski prioriteti u 2020. odnosili su se na tri od pet programskih kategorija – na glazbeno nakladništvo, na koncertna gostovanja te na majstorske škole, seminare i radionice. Ciljevi su bili unapređenje deficitarnoga glazbenog nakladništva (notnog i diskografskog), poticanje diseminacije koncertnih programa i kvalitetne suradnje glazbenih umjetnika s lokalnim organizatorima zbog veće dostupnosti u brdsko-planinskim područjima, na otocima i u manjim ili slabije razvijenim sredinama te potpora mladim glazbenicima kroz različite oblike umjetničkog usavršavanja.

Slabosti prijavljenih programa uključile su nejasne troškovnike i/ili programske sadržaje s nedostatnim podacima te izostanak popratne dokumentacije koja je bila natječajni uvjet. Kulturno vijeće prijavnice je razmatralo u skladu s ocjenama izvršenja dosadašnjih obveza korisnika prema Ministarstvu kulture.

Odobrena potpora 2020.
 
PROGRAMSKO PODRUČJE BROJ PROGRAMA IZNOS
FESTIVALI I MANIFESTACIJE 84 4.656.000
MREŽA KONCERTNIH
GOSTOVANJA
191 3.181.500
MAJSTORSKI SEMINARI 19 902.000
GLAZBENO NAKLADNIŠTVO 36 1.096.500
GLAZBENA NATJECANJA 9 395.000
OSTALO (STRUKOVNE
NAGRADE, NARUDŽBE
NOVIH DJELA)
8 135.000
UKUPNO 347 10.366.000