Vizualne umjetnosti (pregled sa stanjem 24.1.2020.)


Vizualne umjetnosti  .pdf (pregled sa stanjem 24.1.2020.)
 

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu u programskoj djelatnosti vizualnih umjetnosti pristiglo je ukupno 345 prijava. Financijska potraživanja prema Ministarstvu kulture iznosila su 15.820.918,47 kn, a za financiranje je odobreno 188 programa u iznosu od 3.832.700,00 kn.

Ciljevi potpore promicanju vizualne umjetnosti su poticanje suvremenog vizualnog stvaralaštva, unaprjeđenje i zaštita slobode vizualnog djelovanja, potpora likovnim događanjima, očuvanje likovne nacionalne baštine i kulturne raznolikosti te poticanje razvoja i promidžbe vizualnih umjetnosti. 
 
VIZUALNE UMJETNOSTI
Programsko područje Odobreno Iznos (kn)
Izložbeni programi 131 2.885.000,00
Likovne manifestacije 26 598.200,00
Edukativni programi 31 349.500,00
Ukupno 188 3.832.700,00
 
Programi su razmatrani i vrednovani sukladno temeljnim kriterijima koji su propisani člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) te smjernicama za vrednovanje programa vizualnih umjetnosti. Posebno su podržani programi koji pokazuju kontinuitet umjetničkog djelovanja i pridonose kulturnom razvitku u cjelini, programi koji imaju nacionalni karakter, programi koji pridonose decentralizaciji kulturnih aktivnosti, programi strukovnih udruženja te partnerski i suradnički programi. Podržani programi uključuju izložbene programe, organizaciju likovnih manifestacija te edukativne programe. Prijavljene programe razmatralo je i vrednovalo Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti.