Poziv za hrvatske umjetnike s područja stripa za boravak u umjetničkoj rezidenciji u Angoulêmu (Rok: 10.10.2023.)

Na temelju članka 1.2 Sporazuma o suradnji na području stripa između Hrvatske i Francuske koji su 21. veljače 2021. godine potpisale Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Francuske te Izjave o partnerstvu koju su potpisali Ministarstvo kulture i medija RH,  Francuski institut u Hrvatskoj (L'Institut Français de Croatie) i La Cité internationale de la bande dessinée et de l'image 31. siječnja 2023. godine,
Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske raspisuje
 
POZIV ZA HRVATSKE UMJETNIKE S PODRUČJA STRIPA
ZA BORAVAK U UMJETNIČKOJ REZIDENCIJI U ANGOULEMU

I.  
 
„Međunarodna mobilnost umjetnika izuzetno je važna za njihovu profesionalizaciju kroz upoznavanje s raznolikim kulturnim praksama. Ona im omogućuje i stjecanje ugleda u inozemstvu, doticaj s novom publikom te otvaranje prema novim tržištima.

Program rezidencijalnih boravaka, koji će se provoditi tijekom dugog vremenskog razdoblja, umjetnicima pruža jedinstvenu priliku za upoznavanje s novom publikom i razvoj umjetničkih praksi kroz rad na vlastitim autorskim projektima.

Rezidencije će se u obje zemlje, prema mogućnosti, održavati paralelno s aktivnostima vezanima uz strip, naročito uz najznačajnije festivale stripa s ciljem razvoja publike.

Prednost će imati projekti koji podrazumijevaju eksperimentiranje s raznorodnim umjetničkim izričajima, odnosno onima koji spajaju strip i druge oblike umjetnosti.

Prisutnost samih autora bit će također prilika za obogaćivanje drugih događanja predviđenih ovim sporazumom, naročito vezano uz obrazovne aktivnosti i razmjenu stručnjaka u području obrazovanja.“

Projekt rezidencijalnih boravaka umjetnika omogućit će hrvatskim umjetnicima da u Angoulêmu gdje se svake godine održava Međunarodni festival stripa (Festival international de la bande dessinée) otkriju raznolikost francuskih iskustava u području stripa, na raspolaganju su im brojni dokumenti i izvori koje posjeduje Cité, susreti s drugim autorima iz različitih umjetničkih sredina te upoznavanje francuske kulture i umjetnosti te načina života.

U Hrvatskoj francuski će autori dobiti mogućnost otkrivanja brojnih različitosti i specifičnosti zemlje, smještene na dodiru srednje i istočne Europe s Mediteranom, o čemu svjedoči bogata povijest od antike i srednjeg vijeka do dinamične suvremene kulture i kreativnosti koje su naročito razvijene u područjima vizualnih umjetnosti – od dizajna i crteža do animacije. Francuski će autori moći otkriti i netaknutu prirodu, bogatu kulturnu baštinu, upisanu na UNESCO-v popis materijalne i nematerijalne kulturne baštine, ali i žive suvremene kulturne i umjetničke prakse.

II. Program rezidencijalnog boravka
 
Temelji ovog programa paralelnih umjetničkih rezidencija su kreativni autorski rad kao i promocija kulture, odnosno razvoj publike, vezane za područje stripa. Očekuje se da okvirno 70% vremena provedenog na rezidencijalnom programu umjetnik posveti autorskom umjetničkom radu, odnosno radu na vlastitom autorskom projektu, a 30 % vremena trebalo bi biti posvećeno programima javnog posredovanja umjetnosti stripa, odnosno promociji stripa i razvoju publike. 

Sva djela nastala za vrijeme umjetnikova boravka u rezidenciji ostaju njegovo vlasništvo.

U Francuskoj će se program umjetničkih rezidencija realizirati u Kući za umjetnike/ Maison des auteurs u okviru Cité-a u Angoulêmu gdje će se autorima osigurati mjesto za rad primjereno njihovim potrebama, ali i omogućiti susret s umjetnicima iz drugih zemalja s ciljem proširivanja profesionalne mreže kontakata te upoznavanjem s drugim i drugačijim autorskim i umjetničkim praksama.

Gostujućim autorima će se omogućiti i susret i suradnja sa studentima zainteresiranima za područje stripa, naročito onima s Ecole européene de l'image.

Hrvatski autori koji će boraviti u rezidenciji moći će predstaviti svoje radove u okviru kolektivne izložbe Kuće za umjetnike/Maison des auteurs koja se svake godine održava uz Međunarodni festival stripa/Festival international de la bande dessiné u Angoulêmu.

Rezidencijalni boravak u Francuskoj može trajati najviše mjesec dana i to tijekom rujna 2024. godine.

III. Obaveze organizatora

La Cité se obvezuje:
  • osigurati i podmiriti troškove smještaja i prostora za rad hrvatskom autoru/ici za vrijeme cijelog trajanja njegova boravka na rezidenciji u Francuskoj
  • osigurati za autora/icu koji boravi na rezidenciji u Francuskoj ukupnu mjesečnu naknadu od 2.000€
  • omogućiti autoru/ici pristup dokumentaciji i svim materijalima vezanima uz umjetnost stripa u prostorima Cité-a, kao i omogućiti ostvarivanje profesionalnih kontakata te susrete s publikom i drugim umjetnicima
Ministarstvo kulture i medija RH se obvezuje:
  • pokriti troškove povratnog putovanja iz Hrvatske do Angoulêma hrvatskom autoru/ici koji dolazi na rezidenciju
IV. Prihvatljivi prijavitelji

Ovaj Poziv namijenjen je svim umjetnicima, hrvatskim građanima koji djeluju na području stripa i koji su do isteka ovog Poziva objavili najmanje jedan cjeloviti strip-album ili u suradnji s drugim umjetnicima objavili najmanje tri strip-albuma.

Autor koji se prijavljuje treba predložiti konkretan projekt na kojem će raditi tijekom boravka na rezidencijalnom programu

V. Obavezna dokumentacija

Prijava na ovaj poziv sastoji se od:
  • Popunjene prijavnice s osnovnim podacima o autoru
  • Biografije s vizualnim materijalima kojima se predstavlja dosadašnji rad umjetnika
  • Opisa projekta sa skicama i prijedlozima vizuala na kojem će umjetnik raditi tijekom boravka na rezidenciji
  • Motivacijsko pismo (na engleskom ili francuskom jeziku)
 
IV. Slanje prijave

Prijave se dostavljaju isključivo elektroničkim putem na e-mail knjizevno.stvaralastvo@min-kulture.hr

Prijava mora biti na hrvatskom i engleskom ili francuskom jeziku.

Prijave se dostavljaju do 10. listopada 2023. godine.

Nepotpune prijave, prijave koje nisu poslane u elektroničkom obliku, kao ni prijave koje stignu nakon roka neće se razmatrati.

VII. ​Završne odredbe  
 
Sve potpune i u roku pristigle prijave razmotrit će posebno povjerenstvo s najmanje jednim predstavnikom Francuskog instituta u Hrvatskoj i Ministarstva kulture i medija.

Prijavitelji će o rezultatima biti obaviješteni u prvoj polovici prosinca 2023. godine
 
 

Prijavnica – podaci o autoru/ici / Info sur le candidat/e / Author's data
 
Prezime / Nom / Last name
 
 
 Ime /Prénom/ First name
 
 
Adresa / Adresse / Address
 
 
Broj telefona / Numéro de téléphone / Phone number  
e-mail / couriel
 
 
Datum i mjesto rođenja / Date et lieu de naissance / Date and place of birth  
Državljanstvo / Nationalité / Citizenship
 
 
Mrežna mjesta, blog, društvene mreže /sites web, blogs, réseaux sociaux / www, blogs, social networks  
Poznavanje stranih jezika (stupanj) / Connaissance des langues étrangères (niveau) / Foreign languages  
Biografija / Biographie / Biography
 
 
 
 
 
 
Područja umjetničkih interesa / Domaines d'intérêt artistique / Area of artistic interests
 
 
 
 
 
Sudjelovanja na umjetničkim manifestacijama / Participation à des événements artistiques / Participating in art events
 
 
 
 
 
Ostvareni projekti / projets réalisés / Realized projects
 
 
 
 
 
 
 
 
Objavljena djela /Ouvrages publiés / Published works
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt u radu/ projet actuel /current project
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priložiti/à ajouter/ to enclose:
  • motivacijsko pismo/ lettre de candidature/letter of motivation
  • vizualni materijali/ les materiaux visuels/ visual material
 
Objava: 6.9.2023.