Natječaj za dodjelu „Nagrade Iso Velikanović“ za 2022. godinu (Rok: 17. veljače 2023.)

Na temelju odredbe točke 5. Odluke o „Nagradi Iso Velikanović“ („Narodne novine“, broj 82/05, 120/14 i 21/17) Odbor „Nagrade Iso Velikanović“ raspisuje 
 
 
Natječaj za dodjelu „Nagrade Iso Velikanović“ za 2022. godinu

 
1. „Nagrada Iso Velikanović“ dodjeljuje se kao nagrada Ministarstva kulture i medija za najbolja ostvarenja u području književnog prevodilaštva.
 
2. Nagrada se dodjeljuje kao:

2.1. godišnja nagrada prevoditeljima koji su državljani Republike Hrvatske za djela koja su u njihovu prijevodu bila objavljena u 2022. godini.

2.2. nagrada za životno djelo istaknutim prevoditeljima koji su svojim prevoditeljskim radom obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.


3. Prijedloge za dodjelu „Nagrade Iso Velikanović“ mogu podnijeti građani, udruge građana, ustanove, trgovačka društva, tijela državne vlasti, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerske zajednice i druge osobe.

4. Prijedlog za svakog kandidata treba sadržavati:
  1. životopis i bibliografiju kandidata
  2. za godišnju nagradu – stručnu recenziju prijevoda i jedan primjerak knjige u tiskanom obliku, završni prijelom u PDF-u te tekst izvornika u PDF-u
  3. za nagradu za životno djelo – temeljito obrazloženje prijedloga.
5. Prijedlozi sa svom traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo u elektroničkom obliku na adresu NagradaIsoVelikanovic@min-kulture.hr, a primjerak knjige osobno ili poštom na adresu Ministarstva kulture i medija, Zagreb, Runjaninova 2, s naznakom: Prijedlog za „Nagradu Iso Velikanović“.

 
6. Rok za dostavu dokumentacije je 17. veljače 2023. Sve prijave pristigle izvan tog roka neće biti razmatrane.
 
 
 

 
Zagreb, 23. siječnja 2023.