Javni poziv za poticanje stvaralaštva u području suvremenog plesa i suvremenog cirkusa u 2023. godini (Rok: 3. svibnja 2023.)

Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavljuje
 

Javni poziv za poticanje stvaralaštva u području suvremenog plesa i suvremenog cirkusa u 2023. godini

 
I.

Cilj Javnog poziva jest potpora plesnim umjetnicima i umjetnicima u području suvremenog cirkusa u jačanju profesionalnih kapaciteta te podizanju kvalitete i vitalnosti na području suvremenog plesnog i cirkuskog stvaralaštva. Poziv je usmjeren prvenstveno samostalnim umjetnicima koji nisu u stalnom angažmanu u nekoj instituciji, kao podrška njihovom radu i umjetničkom razvoju putem koreografskih i istraživačkih procesa.

Koreografski rad u pripremi produkcije kao i istraživački proces uključuju rad na ideji (dokumentaciji, arhivskim materijalima, dijalog s umjetnicima i istraživačima iz različitih područja, umrežavanje), čime će se osnažiti kvaliteta budućeg umjetničkog djelovanja, kao i kreativni kapaciteti samih umjetnika.
Javni poziv također stavlja naglasak na edukaciju i kontinuirano usavršavanje plesnih umjetnika i umjetnika u području suvremenog cirkusa.
 
II.

Potpore će se dodjeljivati u dvije kategorije:

Kategorija A1

Koreografski i istraživački procesi

Koreografski rad, kao i istraživački proces uključuju:
- dokumentacija, arhivski materijali, dijalog s umjetnicima i istraživačima iz različitih područja, umrežavanje;

 
Kategorija A2

Potpora razvoju i provedbi programa s ciljem edukacije i usavršavanja umjetnika, kao i aktivnosti vezane uz postprodukciju

- osmišljavanje i provedba edukacijskih programa usmjerenih jačanju profesionalnih kapaciteta umjetnika i razvoja plesne i cirkuske umjetnosti
- sudjelovanje na radionicama, seminarima, konferencijama ili rezidencijalnim  
  boravcima (domaćim i inozemnim)
- digitalna obrada i pohrana materijala
- prateće publikacije.

III.
 
Odobravat će se potpore u sljedećim iznosima:


Kategorija A1: potpore u iznosu od 3.000,00 EUR do 10.000,00 EUR
Kategorija A2: potpore u iznosu od 1.500,00 EUR do 4.000,00 EUR

Poticaj se odnosi na realizaciju programa u razdoblju od objave rezultata Javnog poziva do 15. 3. 2024. godine.

IV.
 
Predlagatelji – tko može podnijeti prijavu:
 • državljani Republike Hrvatske
 • profesionalni umjetnici (samostalni umjetnici) koji djeluju na području suvremene plesne umjetnosti i suvremenog cirkusa.
Neprihvatljive prijave:
 • jedan prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu na Javni poziv (prijavitelji koji podnesu više prijava neće biti razmatrani).
V.

Prihvatljivi troškovi:
 
 • troškovi naknade za rad suvremenih plesnih umjetnika i umjetnika suvremenog cirkusa te ostalih sudionika u programu
 • troškovi najma prostora za probe
 • troškovi nabave stručne literature i troškovi pristupa elektroničkim publikacijama
 • putni troškovi: put, dnevnice, smještaj i/ili kotizacija za sudjelovanje na seminarima, edukacijama, predavanjima i dr.
 • troškovi autorske naknade za rad na koreografiji
 • troškovi autorske naknade za izradu scenografije i kostimografije
 • troškovi administriranja mrežnih stranica umjetnika u svrhu arhiviranja građe.
 
Neprihvatljivi troškovi:
 
 • uredski troškovi i potrošni uredski materijal (fotokopiranje, toneri, fascikli, obrasci i sl.)
 • nabava pametnih telefona, fotografske opreme te tehničke opreme i prijenosnih/stolnih računala
 • čišćenje i održavanje prostora
 • troškovi reprezentacije (hrana i piće)
 • usluge javnog gradskog prijevoza i taksi usluge
 • carinske i uvozne pristojbe te bankovne naknade.
 
VI.
 
Prijave se podnose elektroničkim putem na odgovarajućem obrascu e-Prijavnice koja je dostupna na stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica. Uz svaku elektronički popunjenu e-Prijavnicu potrebno je učitati, odnosno pohraniti, svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

Obvezni prilozi uz e-Prijavnicu:
 1. potpisana Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja iz javnih sredstava za isti projekt (ili istu aktivnost unutar projekta)
 2. potpisana Izjava o istinitosti i vjerodostojnosti podataka
 3. potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva
 4. potvrda o članstvu u strukovnoj udruzi ili Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika
 5. životopis umjetnika u elektroničkom obliku
 6. detaljan opis programa/projekta koji umjetnik prijavljuje i način provedbe aktivnosti (najviše 5000 znakova)
 7. detaljno specificiran troškovnik programa usklađen s traženim iznosom potpore na koju se prijava odnosi
 8. terminski plan aktivnosti.
 9. pozivna pisma (za kategoriju A2).
 
VII.
 
Prijave se podnose u razdoblju od 3. travnja 2023. do 3. svibnja 2023. godine u 17 sati.

Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu i uvjetima ovog Poziva i uputama za prijavitelje programa, koje nisu dostavljene u elektroničkom obliku (e-Prijavnica) na odgovarajućem obrascu u navedenom roku te kojima nedostaje neki od obveznih priloga neće se razmatrati. Prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture i medija neće se razmatrati.

Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se u pozivnom roku postavljati elektroničkim putem slanjem upita na sljedeću adresu: potpora.plesnostvaralastvo@min-kulture.hr.