Javni poziv za jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije (Rok: 31. ožujka 2023.)

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i države imovine, kao Nacionalno koordinacijsko tijelo u suradnji s Tijelima odgovornim za provedbu financijskog doprinosa Fonda solidarnosti Europske unije objavilo je Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU). Razdoblje zaprimanja prijava traje od 22. veljače do 31. ožujka 2023. godine.


Svrha jednostavne izravne dodjele jest pokriti javne rashode izravno povezane s potresom od 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba, odnosno serijom potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije. Aktivnosti koje će se financirati u okviru ove dodjele, a u sklopu kojih su troškovi nastali ili će nastati, trebaju biti u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju FSEU i njenim izmjenama, a do sada nisu refundirani iz FSEU.

Za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za područje zaštite kulturne baštine prihvatljivi prijavitelji su svi prihvatljivi prijavitelji po ranijim pozivima financiranim sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije.

Prijava se vrši ispunjavanjem elektroničke prijavnice broj 47 putem sustava ePisarnice Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. 
 

Dokumentacija

   

VAŽNO – 10.3.2023., Obavijest potencijalnim prijaviteljima!

Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava, da je s danom 10. ožujka 2023. godine u 15:00h, obustavljena dodjela bespovratnih financijskih sredstava za aktivnosti u okviru kojih troškovi još uvijek nisu nastali, odnosno za potencijalne troškove iz točke 5.2. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele.

Sve prijave koje sadrže potencijalne troškove, a prijave se nadležnom Tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, nakon navedenog roka, neće biti uzete na razmatranje. O eventualnoj mogućnosti ponovnog otvaranja Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava u dijelu potencijalnih troškova, obavijest će biti objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mpgi.gov.hr/ i https://strukturnifondovi.hr/

Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava u dijelu dodjele sredstava za troškove koji su već nastali se nastavlja te je prijave moguće dostaviti nadležnim tijelima, a kako je navedeno u Uputama za provedbu Jednostavne izravne dodjele.

Odluka o obustavi Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti .pdf