Arhiva 2022.-2023.

Sažetak Zapisnika 9. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća održane u utorak i srijedu, 14. i 15. studenoga te u petak, 24. studenoga 2023. godine putem platforme Teams.


Prisutni:
 • članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeće): Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, predsjednik Vijeća; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; mr. sc. Hrvojka Božić, ravnateljica Državnog arhiva u Karlovcu; Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i Maja Žebčević Matić, muzejska savjetnica u Gradskom muzeju Požega
 • iz Muzejskoga dokumentacijskog centra Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje; mr. sc. Rašeljka Bilić Boras, viša stručna savjetnica; Katarina Brkljačić Netopil, viša stručna savjetnica;  dr. sc. Petra Batelja Majić, stručna savjetnica; Nora Kulić, stručna suradnica u Službi za muzejsku djelatnost
 • Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja i dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu su opravdano izostali.
 
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Pregled i vrednovanje programa muzejske djelatnosti zaprimljenih na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu
 3. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje dnevnoga reda
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
 
Ad. 2. Pregled i vrednovanje programa muzejske djelatnosti zaprimljenih na Javni   poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu
Vijeće je razmatralo prijedloge programa muzejske djelatnosti zaprimljene od 4. rujna do 4. listopada 2023. godine na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu.
Nakon administrativne provjere i utvrđivanja cjelovitosti prijava, koje je provela Služba za muzejsku djelatnost, Vijeće je prijave vrednovalo u skladu s Uvjetima Poziva i uputama za predlagatelje programa za muzejsku djelatnost za 2024. godinu.
Na javni Poziv ukupno je pristiglo 315 prijava od kojih jedna prijava administrativnom provjerom nije zadovoljila formalne uvjete i kriterije prijave na Poziv.
Prilikom vrednovanja Vijeće se vodilo sadržajnom kvalitetom prijava i obaveznih priloga uz iste primjenjujući sljedeće kriterije: koncepcijska i provedbena razrađenost programskih aktivnosti profiliranih prema osnovnoj djelatnosti muzeja, provedivost programskih aktivnosti, razvoj inovativnih muzejskih praksi i usluga usmjerenih publici različitih uzrasta te različitih društvenih i obrazovnih skupina (kreativni kontaktni ili digitalni programi, mobilne aplikacije i slično), povećavanje zaštite i prezentacije muzejske građe te pokazatelji godišnjih izvješća muzeja dostavljenih Muzejskome dokumentacijskom centru.
Vijeće je predložilo sufinanciranje 268 programa muzejske djelatnosti u šest potprogramskih područja, u iznosu od 1. 1.099.059,00 Eura / 8.280.860,04 HRK, i to na sljedeći način:
 • za Cjelogodišnji izložbeni program od 88 prijava podržano je 82 u iznosu od 542.130,00 € / 4.084.678,49 HRK
 • za Međumuzejsku i međuinstitucionalnu suradnju od 24 prijave podržano je 10 u iznosu od 25.430,00 € / 191.602,34 HRK
 • za Nakladništvo od 53 prijave podržano je 44 programa u iznosu od 132.176,00 € / 995.880,07 HRK
 • za Osuvremenjivanje stalnih postava od 22 prijave podržano je 16 u iznosu od 50.750,00 € / 382.375,88 HRK
 • za Stručna događanja i edukativni programi od 46 prijava podržano 43 u iznosu od 92.320,00 € / 695.585,04 HRK
 • za Zaštitu muzejske građe i dokumentacije od 82 prijave podržane su 73 u iznosu od 256.253,00 € / 1.930.738,23 HRK


 


Sažetak Zapisnika 8. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća održane u utorak, 24. listopada 2023. s početkom u 9:30 putem u Velikoj dvorani Ministarstva kulture i medija, Runjaninova 2, ZagrebPrisutni:
 • članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeće): Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, predsjednik Vijeća; Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja, dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; mr. sc. Hrvojka Božić, ravnateljica Državnog arhiva u Karlovcu; Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti; dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Maja Žebčević Matić, muzejska savjetnica u Gradskom muzeju Požega
 • Iz Muzejskoga dokumentacijskog centra Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija; mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje; dr. sc. Višnja Bralić, glavna konzervatorica iz Uprave za zaštitu kulturne baštine; mr. sc. Tomislav Jelić, načelnik Sektora za normativne i upravno-pravne poslove; mr. sc. Rašeljka Bilić Boras, viša stručna savjetnica; dr. sc. Petra Batelja Majić, stručna savjetnica; Nora Kulić, stručna suradnica u Službi za muzejsku djelatnost
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Izlaganje: Prijedlog za izradu strategije o sigurnosti muzejskih i ostalih baštinskih institucija vezano uz elementarne nepogode (preventivno djelovanje i djelovanje nakon elementarnih nepogoda); dr. sc. Vlatko Čakširan, muzejski savjetnik
 3. Muzeji Hrvatskog zagorja: Zamolba za otpis predmeta iz Zbirke skulptura
 4. Izvještaj Stručnog povjerenstva za praćenje izrade muzeološke koncepcije stalnog postava Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskoga primorja Rijeka
 5. Izvještaj Stručnog povjerenstva Vijeća vezano na Zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja čokolade
 6. Izvještaj Stručnog povjerenstva Vijeća vezano na Zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja prekinutih veza
 7. Izvještaj Stručnog povjerenstva Vijeća vezano na Zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzej Huma Aura
 8. Uspostava sustava pohrane i zaštite kulturnih dobara u muzejskim ustanovama u sklopu izrade cjelovitog Plana prenamjene postojećih i izgradnje novih repozitorija za pohranu najvrjednije kulturne baštine Republike Hrvatske
 9. Mišljenje na nacrt Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije
 10. Izvještaj o statusu prijava na javni Poziv za financiranje javnih potreba u kulturi za programe muzejske djelatnosti za 2024. godinu
 11. Razno
 
 
Sjednici je kratko nazočila ministrica, dr. sc. Nina Obuljen Koržinek i osvrnula se na pojedine točke dnevnog reda u razgovoru s članovima Vijeća.
Ministrica se osvrnula na teme Dnevnog reda vezane uz zahtjeve za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje muzeja te je istaknula snažnu poveznicu između lokalnog stanovništva i djelovanja muzeja kao i njihovu vrijednost za očuvanje kulturne baštine manjih sredina. Podsjetila je i na važnost funkcije muzeja u obavljanju muzejske djelatnosti koja se ogleda u ukupnosti svih aktivnosti utvrđenih zakonodavnim okvirom.
Ministrica se također dotaknula teme povrata imovine unutar projekta Provenience Heritage Research te pohvalila zadnju aktivnost povrata umjetničkih djela koje je izvršio Nacionalni muzej moderne umjetnosti. U tom smislu je istaknula nužnost sustavnog i temeljitog istraživanja i dokumentiranja muzejske građe. Ministrica je izvijestila Vijeće o održanom sastanku s obitelji Pejačević na kojem su razmatrani prijedlozi koji predviđaju sveobuhvatni pristup pokretninama na način da bi se građa ujedinila te učinila dostupnom na jednoj lokaciji široj javnosti. Ministrica Obuljen Koržinek izloženi je prijedlog ocijenila pozitivnim.

Ad. 1. Usvajanje dnevnoga reda
Dnevni red je jednoglasno usvojen uz izmjene u redoslijedu diskusije s obzirom na nazočnost ministrice kulture i medija u dijelu sjednice. Točka Dnevnog reda 8. će biti raspravljana netom po završetku izlaganja dr. sc. V. Čakširana, odnosno po završetku točke 2. Dnevnog reda.
 
Ad. 2. Izlaganje: Prijedlog za izradu strategije o sigurnosti muzejskih i ostalih baštinskih institucija vezano uz elementarne nepogode (preventivno djelovanje i djelovanje nakon elementarnih nepogoda); dr. sc. Vlatko Čakširan, muzejski savjetnik
dr. sc. Vlatko Čakširan, muzejski savjetnik Gradskog muzeja Sisak, bio je pozvan održati izlaganje u svrhu izrade strategije o sigurnosti muzejskih i ostalih baštinskih institucija vezano uz elementarne nepogode (preventivno djelovanje i djelovanje nakon elementarnih nepogoda). Njegovo izlaganje je bio strukturirani pregled ciljeva, aktivnosti i postupanja koje bi muzejske i druge baštinske ustanove trebale utvrditi i propisati u formi dokumenta, a odnosile bi se na preventivno djelovanje s kulturnom baštinom, inventarom i ljudima prije i nakon elementarnih nepogoda. Nužnost postojanja takvog dokumenta se pokazala iznimno važnom nakon iskustva zagrebačkih i petrinjskih potresa te je g. Čakširan, na temelju vlastitog iskustva djelovanja u svojoj muzejskoj instituciji - Gradski muzej Sisak, pripremio za Vijeće formu i sadržaj takvog dokumenta s primjerima postupanja s kojima se susretao u proteklom razdoblju.
Vijeće je dalo podršku potrebi izrade takvog dokumenta i postupanja po sugeriranim preporukama.
 
Ad. 3. Uspostava sustava pohrane i zaštite kulturnih dobara u muzejskim ustanovama u sklopu izrade cjelovitog Plana prenamjene postojećih i izgradnje novih repozitorija za pohranu najvrjednije kulturne baštine Republike Hrvatske
 
Ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje, mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, kratko je upoznala članove Vijeća o aktivnostima Ministarstva kulture i medija usmjerenih na izradu Plana prenamjene postojećih i izgradnje novih repozitorija za pohranu najvrjednije kulturne baštine Republike Hrvatske na temelju posebnog cilja 4.3. Razvoj sustava arhiva, knjižnica i muzeja sadržanog u prijedlogu nacrta Nacionalnog plan razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine.
Riječ je o čuvaonicama kao kriznim centrima i/ili središnjim čuvaonicama za pohranu građe, odnosno svojevrsnim centrima s prostorima za hitne evakuacije i čuvaonicama s opremom za zaštitu i evakuaciju.
 
Vijeće je podržalo izradu Plana te je istaknulo važnost izrade iscrpne analize i definiranja funkcije takvih čuvaonica te je predložilo planiranje nekoliko regionalnih centara za hitne intervencije u suradnji s lokalnim samoupravama za pronalazak pogodnih zemljišta za eventualnu buduću izgradnju.
 
 
Ad. 4. Muzeji Hrvatskog zagorja: Zamolba za otpis predmeta iz Zbirke skulptura
Muzeji Hrvatskog zagorja su uputili Vijeću zamolbu za mišljenje o otpisu muzejskog predmeta, u skladu s člankom 29. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju („Narodne novine“, br. 21/2023). Riječ je o inventariziranom muzejskom predmetu pod nazivom „Skulptura losa“, inv. br. 621:KRP-189, koja je dio Zbirke skulptura Muzeja krapinskih neandertalaca.
S obzirom na to da se predmet dugih niz godina nalazio na otvorenom, u parku Hušnjakovo, a zbog naravi materijala od kojeg je napravljen, oštećen je veći dio skulpture.
Stručno vijeće Muzeja je, na temelju članka 29. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj gradi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju (NN br. 21/2023), članka 4.3. Politike upravljanja muzejskim zbirkama Muzeja Hrvatskog zagorja (Ur. broj: 01,-127/23 od 1-0. 2.2023.), zaključilo da je skulptura neupotrebljiva te da je izgubila svojstva kulturnog dobra i kao takva nema više nikakvu funkciju i ne može se upotrebljavati u druge svrhe.
Na temelju tih obrazloženja Muzeji Hrvatskog zagorja upućuju zamolbu za otpis navedenog muzejskog predmeta.
Vijeće je dalo pozitivno mišljenje na zahtjev da se navedeni muzejski predmet otpiše iz fundusa Muzeja krapinskih neandertalaca Muzeja Hrvatskog zagorja, kao i na daljnje postupanje s otpisanom muzejskom građom.
 
Ad. 5. Izvještaj Stručnog povjerenstva za praćenje izrade muzeološke koncepcije stalnog postava Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskoga primorja Rijeka
Na temelju zaključka 24. sjednice Vijeća o osnivanju Stručnog povjerenstva za praćenje izrade muzeološke koncepcije stalnog postava Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskoga primorja Rijeka te dostavljenih ažuriranih recenzija, Stručno povjerenstvo održalo je 12. 9. 2023. godine sastanak u prostorijama zgrade Muzeja - Guvernerove palače na adresi: Trg Riccarda Zanelle 1 s početkom u 11:30 sati.
D. Komšo je izvijestio Vijeće o održanom sastanku i zaključcima koji su dostavljeni u formi Izvješća. Sastanak je bio iscrpan i opsežan te je uključio i detaljan razgovor o hodogramu aktivnosti koje prethode muzeju za kvalitetnu izradu i izvedbu muzeološke koncepcije. Stručno povjerenstvo je na sastanku saznalo da se Muzej prijavio na poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra“ kojim se financira energetska obnova zgrada namijenjenih obavljanju kulturne djelatnosti, a koje imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra. S obzirom da zgrada Muzeja, nekoć Guvernerove palače, odgovara tim uvjetima, Muzej se prijavio i dobio sredstva za energetsku obnovu zgrade u iznosu od 3.532.879,69 € bespovratnih sredstava. Djelatnici Muzeja su upućeni na cijeli niz postupanja koji moraju prethoditi izradi i izvedbi muzeološke koncepcije s obzirom na kompleksnost aktivnosti vezanih za obnovu zgrade koji prethode realizaciji predmetne muzeološke koncepcije stalnog postava, Stručno povjerenstvo smatra da je potrebno pratiti Muzej u njihovoj realizaciji obnove, dodatne razrade muzejske koncepcije te njene konačne realizacije.
Vijeće podlaže da se Muzej nastavi pratiti kroz sve faze obnove zgrade do krajnje izrade novog cjelovito oblikovanog stalnog postava.
 
Ad. 6. Izvještaj Stručnog povjerenstva Vijeća vezano na Zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje privatnog muzeja pod nazivom Muzej čokolade
Na temelju zaključka 26. sjednice Vijeća od 19. srpnja 2022. godine o osnivanju Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja čokolade, organiziran je terenski uvid i sastanak Stručnog povjerenstva 5. listopada 2022. godine u Muzeju čokolade (Varšavska ulica 5) u svrhu utvrđivanja stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje muzeja te su članovi povjerenstva iznijeli svoja mišljenja i obrazloženja.
Nakon provedene rasprave i uvida u dostavljenu dokumentaciju, Vijeće je donijelo zaključak da nisu osigurani uvjeti za osnivanje Muzeja čokolade, u skladu s odredbama Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22) i Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06). Vijeće je utvrdilo da, Muzej čokolade osnovan od strane trgovačkog društva Svijet čokolade d.o.o., ne zadovoljava stručne uvjete s obzirom da interpretira povijesni, geografski i kulturološki značaj čokolade, razvoj industrijske proizvodnje, kao i ekološki aspekt suvremene proizvodnje i konzumacije čokolade i proizvoda od kakaovca po uzoru na slične projekte turističkog karaktera diljem Europe, a usmjerene na doživljaj posjetitelja te kao takvo u potpunosti ne obavlja muzejsku djelatnost sukladno propisanim zakonskim odredbama te se cjelokupna građa ne može podvesti pod pojam muzejske građe u smislu Zakona o muzejima.
 
Ad. 7. Izvještaj Stručnog povjerenstva Vijeća vezano na Zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja prekinutih veza
Na temelju zaključka 26. sjednice Vijeća od 19. srpnja 2022. godine o osnivanju Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja prekinutih veza, organiziran je terenski uvid i sastanak u svrhu utvrđivanja stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje muzeja. Sastanak je održan 5. listopada 2022. godine u Muzeju prekinutih veza (Ćirilmetodska 2), depou i uredu (Habdelićeva 2).
Nakon provedene rasprave i uvida u dostavljenu dokumentaciju, Vijeće je donijelo zaključak da nisu zadovoljeni stručni uvjeti za osnivanje Muzeja prekinutih veza sukladno odredbama Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22) i Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06). Vijeće smatra da ova je ova inicijativa iznimno zanimljiva te vrijedan i kvalitetan umjetnički projekt koji je 2006. godine prvi put izložen na Zagrebačkom salonu u Gliptoteci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od 2010. godine tvrtka MBR kolektiv d.o.o. vodi Muzej prekinutih veza prema koncepciji autora projekta na način koji je usmjeren na prikupljanje predmeta od pojedinaca te interpretaciju njihovih priča. Vijeće smatra da s obzirom na specifičnost provenijencije građe i načina njezina prikupljanja, obrade i interpretacije, navedena građa ne može se podvesti pod pojam muzejske građe u smislu Zakona o muzejima te da Muzej ne obavlja u potpunosti muzejsku djelatnost sukladno propisanim zakonskim odredbama.
 
Ad. 8. Izvještaj Stručnog povjerenstva Vijeća vezano na Zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Huma Aura
Na temelju Zaključka 24. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeće održane 12. 4. 2022. o osnivanju Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Huma Aura, organiziran je sastanak Stručnog povjerenstva u četvrtak, 12. siječnja 2023. godine u svrhu terenskog izvida za potrebe utvrđivanja stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje predmetnog Muzeja.
Na temelju obavljenog izvida i zaprimljene dokumentacije Vijeće smatra da, u skladu s odredbama članka 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 98/19, NN 114/22), postoje svi stručni i tehnički uvjeti za osnivanje ustanove „Muzej Huma Aura“ uz potrebu uvažavanja dodatnih preporuka. Vijeće upućuje osnivača na reduciranje postava po stručnim savjetima muzejskih stručnjaka. Slijedom toga, a u svrhu standardizacije i profesionalizacije obavljanja muzejske djelatnosti preporuča se angažiranje stručnjaka vezano uz preoblikovanje stalnog postava u smislu broja i izbora predmeta. Vijeće također upućuje osnivača da se, za potrebe formiranja i povećanja fundusa, ograniči na prikupljanje autohtone, lokalne građe.
 
Ad. 9. Mišljenje na nacrt Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije
Predstavljen je novi nacrt Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije izrađen u suradnji sa strukom i pravnom službom te je objavljen na e-Savjetovanju.
Vijeće je primilo na znanje informaciju o dostupnosti prijedloga teksta Pravilnika putem e-Savjetovanje i mogućosti dostave komentara i prijedloga do 13. studenoga 2023. godine.
 
Ad. 10. Izvještaj o statusu prijava na javni Poziv za financiranje javnih potreba u kulturi za programe muzejske djelatnosti za 2024. godinu
Nakon provedenog Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu/muzejska djelatnost, zaprimljeno je 316 prijedloga programa muzejske djelatnosti s ukupnim iznosom traženja od 2.597.625,92 € i to: za Cjelogodišnji izložbeni program zaprimljeno je 89 prijava; za Međumuzejsku i međuinstitucionalnu suradnju 24 prijave; za Nakladništvo 53 prijave; za Osuvremenjivanje stalnih postava 22 prijave; za Stručna događanja i edukativni programi 46 prijava  i za Zaštitu muzejske građe i dokumentacije zaprimljene su  82 prijave.
Vijeće je primilo na znanje informacije o statistici zaprimljenih prijava. Prijavljene programe muzejske djelatnosti za 2024. godinu razmatrat će na sljedećoj sjednici i vrednovati prema Uvjetima Poziva s uputama za predlagatelje programa za muzejsku djelatnost za 2024. godinu i temeljnim kriterijima utvrđenima Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN83/22) i Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90  ,NN 27/93, NN 38/09).
 
 


Sažetak Zapisnika 7. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća, održane u srijedu 26. srpnja 2023.


Sjednica je održana putem platforme Teams.
Prisutni:
 • članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeće): Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, predsjednik Vijeća; Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja, dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; mr. sc. Hrvojka Božić, ravnateljica Muzeja grada Karlovca; Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti; dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Maja Žebčević Matić, muzejska savjetnica u Gradskom muzeju Požega
 • Iz Muzejskoga dokumentacijskog centra Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje; mr. sc. Rašeljka Bilić Boras i Katarina Brkljačić Netopil, više stručne savjetnice u Službi za muzejsku djelatnost; Nora Kulić, stručna suradnica u Službi za muzejsku djelatnost
 • predstavnici i suradnici Centra za kulturu Vela Luka: dr. sc. Dinko Radić, ravnatelj Centra za kulturu Vela Luka; Ela Jurdana, muzejska savjetnica u mirovini; Nikolina Jelavić Mitrović, dizajnerica; Marko Padovan, arhitekt studija Tim Bolje d.o.o.
 • dr. sc. Hrvoje Manenica, ravnatelj Muzeja antičkog stakla, posebni savjetnik ministrice za muzejsku djelatnost
 
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Centar za kulturu Vela Luka: Idejna muzeološka koncepcija stalnog postava Memorijalne muzejske zbirke „Oliver Dragojević“ - Prezentacija i verifikacija
 3. Mišljenje na nacrt Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije
 4. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje dnevnoga reda
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
 
Ad. 2. Centar za kulturu Vela Luka: Idejna muzeološka koncepcija stalnog postava Memorijalne muzejske zbirke „Oliver Dragojević“ - Prezentacija i verifikacija
Odlukom Vlade RH od 1. veljače 2019. započela je priprema projekta memorijalne zbirke „Oliver Dragojević“ u koordinaciji Ministarstva kulture i medija. Nakon imenovanja radne skupine koja je koordinirala i radila na provedbi realizacije memorijalne muzejske zbirke, Hrvatskom muzejskom vijeću je dostavljena idejna muzeološka koncepcija postava koja će se izvesti u za tu svrhu obnovljenom prostoru u kojem je do sada bio smješten Centra za kulturu Vela Luka.
Centar za kulturu Vela Luka dostavio je muzeološku koncepciju stalnog postava Memorijalne muzejske zbirke „Oliver Dragojević“, recenzije koje su napisali dr. sc. Željka Miklošević, docentica na Katedri za muzeologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Zlatko Gall, povjesničar umjetnosti i glazbeni kritičar te Plan rada i razvitka Muzejsko-galerijske ustanove Centra za kulturu Vela Luka.
Prezentaciju muzeološke koncepcije održao je ravnatelj Centra za kulturu Vela Luka dr. sc. Dinko Radić zajedno sa suradnicima - arhitektom studija Tim Bolje d.o.o. Markom Padovanom, Elom Jurdanom, muzejskom savjetnicom u mirovini i dizajnericom Nikolinom Jelavić Mitrović.
Pučka palača Franulović Repak, u kojem se namjerava postaviti stalni postav zbirke „Oliver Dragojević“, kompleksan je građevni blok s unutrašnjim atrijem, nastao pregrađivanjem i povezivanjem zasebnih objekata. U njoj su trenutno smještene zaštićene muzejske zbirke koje se u skoroj budućnosti, kad se za to steknu uvjeti, namjeravaju preseliti u zgradu Zadružnog doma.
U skladu s člankom 38. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (Narodne novine br. 30/06), Vijeće prihvaća predstavljenu Idejnu muzeološku koncepciju Centra za kulturu Vela Luka za postav Memorijalne muzejske zbirke „Oliver Dragojević“ uz sugestiju dodavanja zamišljene konstrukcije mosta radi boljeg povezivanja prostora.
 
Vijeće je također raspravljalo o vrijednim muzejskim zbirkama Centra za kulturu Vela Luka koje su trenutno smještene u Repkovim dvorima, a koje se planiraju premjestiti u novi prostor Zadružnog doma.
 
Vijeće također predlaže i provedbu stručnog nadzora matičnog muzeja ili drugog muzeja kojeg na preporuku Hrvatskog muzejskog vijeća ovlasti Ministarstvo kulture i medija,  kako bi se utvrdilo stanje i razina zaštite muzejske građe i muzejske dokumentacije u skladu s člankom 33. Zakon o muzejima (NN61/18, 98/19, 114/22).
 
 
Ad. 3. Mišljenje na nacrt Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije
 
Na temelju dostavljenog prijedloga teksta novog Pravilnika članovi Vijeće su se osvrnuli na sve dosadašnje aktivnosti vezane uz izmjene i dopune predmetnog Pravilnika te su se usuglasili da će proučiti predloženi nacrt Pravilnika i očitovati se pisanim putem te dodatno raspraviti na idućoj sjednici.
 
Ad. 4. Razno
Vijeće je primilo na znanje Zapisnik o stanju objekta i dijela muzejske građe Muzeja grada Iloka nakon vremenskih nepogoda u srpnju ove godine s informacijama o stanju muzejskog objekta i dijela muzejske građe nakon vremenskih nepogoda. Zapisnik je prezentirala članica Vijeća gđa Maja Žebčević Matić.
Vijeće je proširilo raspravu o temi elementarnih i drugih nepogoda i utjecaju na muzejske zgrade diljem Hrvatske te u ovom konkretnom slučaju kao i za sve buduće ponudilo stručnu pomoć vezanu uz što bržu sanaciju šteta.   


Sažetak Zapisnika 6. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća, održane 15. lipnja 2023. godine
 
Sjednica je održana putem platforme Teams.

Prisutni:
 • članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeće): Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, predsjednik Vijeća; Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja, dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; mr. sc. Hrvojka Božić, ravnateljica Muzeja grada Karlovca; Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti; dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Iz Muzejskoga dokumentacijskog centra Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje; Rašeljka Bilić Boras, Katarina Brkljačić Netopil i Petra Batelja Majić, iz Službe za muzejsku djelatnost
 • dr. sc. Martina Šašić Kljajo, predsjednica Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višeg kustosa i muzejskog savjetnika; Jelena Balog Vojak, predsjednica Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višeg kustosa pedagoga, muzejskog savjetnika pedagoga, višeg kustosa dokumentarista, muzejskog savjetnika dokumentarista, višeg muzejskog tehničara i višeg preparatora
Opravdano je izostala: Maja Žebčević Matić, muzejska savjetnica u Gradskom muzeju Požega.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Hrvatski prirodoslovni muzej - izlaganje muzejskih predmeta iz Zbirke diluvija i Zbirke odljevaka fosilnih i recentnih pongida i homoida u stalnom postavu
 3. Izvješća povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za rok u travnju 2023. godine
 4. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje dnevnoga reda
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
 
Ad. 2. Hrvatski prirodoslovni muzej - izlaganje muzejskih predmeta iz Zbirke diluvija i Zbirke odljevaka fosilnih i recentnih pongida i homoida u stalnom postavu (KLASA: 611-05/23-01/0062)
Hrvatski prirodoslovni muzej je uputio zamolbu Hrvatskom muzejskom vijeću za stručno mišljenje o postupanju sa Zbirkom krapinskog diluvija i zbirkom Odljevaka fosilnih i recentnih pongida i hominida u kontekstu izlaganja originala u novom stalnom postavu, uz poštivanje i zadovoljenje propisanih mjera zaštite.
Na temelju pregleda dostavljenog te mišljenja i drugih referentnih stručnjaka i institucija, Vijeće jednoglasno smatra da ne postoji etički niti jedni drugi stručni prijepor vezano uz izlaganje predmetne građe koja je sistematizirana u Zbirci krapinskog diluvija i Zbirci odljevaka fosilnih i recentnih pongida i hominida Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu. Ukoliko su muzejski predmeti izloženi u skladu s pravilima zaštite i sigurnosti muzejske građe i predmeta kulturnog dobra Republike Hrvatske, Vijeće smatra da predmeti mogu biti izloženi javnosti, bilo da se radi o prirodoslovnim, arheološkim, etnografskim ili nekim drugim vrstama muzejske građe.
Vijeće također upućuje Hrvatski prirodoslovni muzej na predstavljanje muzeološke koncepcije novog stalnog postava, kako bi se stekao uvid u koncepcijsko obrazloženje izlaganja u stalnom postavu te o zadovoljenju svih zaštitnih i sigurnosnih standarda izlaganja u muzejima.
    
Ad. 3. Izvješća povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za rok u travnju 2023. godine
Na temelju zapisnika sastanaka dvaju stručnih povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci održanih 5. i 15. svibnja 2023. te usmenih izvještaja predsjednica stručnih povjerenstava - dr. sc. Martine Šašić Kljajo i Jelene Balog, Vijeće je razmotrilo i u cijelosti jednoglasno prihvatilo prijedloge povjerenstava.
U skladu s člankom 33. Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19), Vijeće predlaže:

- da se u zvanje muzejskog savjetnika unaprijede sljedeći kandidati:
 1. Maja Šeparović Palada, Muzeji Ivana Meštrovića
 2. Ksenija Katalinić, Muzej Slavonije
 3. Snježana Vujčić-Karlo, Narodni muzej Zadar
 4. Ida Koncani-Uhač, Arheološki muzej Istre
 5. Jasmina Jurković Petras, Gradski muzej Virovitica
 6. Mario Buletić, Etnografski muzej Istre
 7. Valentina Radoš, Muzej likovnih umjetnosti
 8. Mihaela Kulej, Gradski muzej Virovitica
 9. Andreja Smetko, Hrvatski povijesni muzej
 10. Maja Bunčić, Arheološki muzej u Zagrebu
 11. Aleksandra Bugar, Muzej grada Zagreba
 12. Anamarija Eterović Borzić, Muzej antičkog stakla
 13. Dražen Japundžić, Hrvatski prirodoslovni muzej
 14. Nediljko Ževrnja, Prirodoslovni muzej i zoološki vrt
 15. Lada Bošnjak Velagić, Nacionalni muzej moderne umjetnosti
 16. Ivica Nevešćanin, Hrvatski povijesni muzej
 
- da se u zvanje višega kustosa unaprijede sljedeći kandidati:
 1. Branka Teklić, Hrvatski pomorski muzej Split
 2. Josip Karamatić, Gradska galerija Antun Gojak
 3. Marijana Dragičević, Gradski muzej Bjelovar
 4. Tino Milat, Prirodoslovni muzej i zoološki vrt
 5. Maja Barić, Muzej grada Iloka
 6. Petra Husain Pustaj, Hrvatski športski muzej
 7. Marin Ćurković, Zavičajni muzej Benkovac
 8. Ana Drveni, Gradski muzej Bjelovar
 9. Marina Jurjević, Zavičajni muzej Obrovac 

- da se u zvanje muzejsku savjetnik dokumentarist unaprijede sljedeće kandidatkinje:
 1. Natali Čop, Narodni muzej Zadar
 2. Nina Sivec, Tiflološki muzej

- da se u zvanje višeg kustosa dokumentarista unaprijede sljedeće kandidatkinje:
 1. Katarina Serdarević Škorić, Galerija Klovićevi dvori
 2. Maja Ergović, Muzej Turopolja 

- da se u zvanje višeg kustosa pedagoga unaprijede sljedeće kandidatkinje:
 1. Dubravka Tullio, Prirodoslovni muzej Dubrovnik
 2. Jesenka Ricl, Muzej Slavonije
 3. Silvia Vrsalović, Etnografski muzej 

 - da se u zvanje višega muzejskog tehničara unaprijede sljedeći kandidati:
 1. Milan Negovanović, Narodni muzej Labin
 2. Renato Horvat, Muzej grada Koprivnice
 3. Adriana Putinja, Muzej grada Pazina
 
Sažetak Zapisnika 5. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća, održane 9. svibnja 2023. godine
 
Sjednica je održana putem platforme Teams.

Prisutni:
 • članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeće): Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, predsjednik Vijeća; dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja, dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti; Maja Žebčević Matić, muzejska savjetnica u Gradskom muzeju Požega
 • iz Muzejskoga dokumentacijskog centra: Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje; Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za arhivsku, knjižničnu i muzejsku djelatnost; mr. sc. Rašeljka Bilić Boras, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost; Katarina Brkljačić Netopil, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost; Iva Raič Stojanović, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost
Dijelu sjednice pod Ad. 5 prisustvovao je:
 • dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija
Dijelu sjednice pod Ad. 6. prisustvovala je:
 • Ivana Bartolić Zlatar, viša upravna savjetnica u Službi za normativne poslove u kulturi Ministarstva kulture i medija
Iz opravdanih razloga, izostala je članica Vijeća mr. sc. Hrvojka Božić, a članovi Vijeća dr. sc. Iris Biškupić Bašić i dr. sc. Darko Babić nisu prisustvovali raspravama vezanim uz točke 2., 3., 7. i 8. dnevnog reda.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Općina Virje: Dopuna zahtjeva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Podravine
 3. Muzej Gacke Otočac: Zahtjev za mišljenje o pohrani arheoloških nalaza
 4. Dubrovački muzeji: Zahtjev za sufinanciranje otkupa baroknog klecala
 5. Mišljenje o trajnoj pohrani zbirke umjetnina nad kojom Ministarstvo kulture i medija ima pravo upravljanja i raspolaganja
 6. Mišljenje o pokretanju postupka izrade standarda zanimanja kustos
 7. Hrvatski povijesni muzej: Zahtjev za financiranje otkupa
 8. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje dnevnoga reda
Dnevni je red usvojen s dopunom pod Ad. 8. Razno: Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku: Zahtjev za sufinanciranje otkupa.
 
Ad. 2. Općina Virje: Dopuna zahtjeva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje muzeja
Nastavno na zaključak 4. sjednice Vijeća, Općina Virje dostavila je dopunu zahtjeva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje muzeja.
U skladu s člankom 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) i Pravilnikom o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), Vijeće je imenovalo Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje muzeja. U sastavu Povjerenstva su Maja Žebčević Matić, muzejska savjetnica u Gradskom muzeju Požega, dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb, i dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Imenovano Stručno povjerenstvo će obaviti izvid i o zaključcima izvijestiti Vijeće.
 
Ad. 3. Muzej Gacke Otočac: Zahtjev za mišljenje o pohrani arheoloških nalaza
Muzej Gacke Otočac je uputio zahtjev za mišljenje Vijeća o trajnoj pohrani arheoloških nalaza. Vijeće je, na temelju dostavljene dokumentacije, a u skladu sa stavkom 2. člankom 9. te člankom 11. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 91/19) i člankom 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17), dalo pozitivno mišljenje.  

Ad. 4. Dubrovački muzeji: Zahtjev za sufinanciranje otkupa baroknog klecala
Radi nadopune muzejskog fundusa Dubrovački muzeji su uputili zahtjev za sudjelovanje Ministarstva kulture i medija u sufinanciranju otkupa baroknog klecala iz 17. stoljeća.
Vijeće je predložilo da se razmotri sufinanciranje otkupa u skladu s raspoloživim sredstvima Ministarstva kulture i medija. Vijeće je također uputilo Muzej da u većem iznosu zatraži sufinanciranje osnivača Muzeja.
 
Ad. 5. Mišljenje o trajnoj pohrani zbirke umjetnina nad kojom Ministarstvo kulture i medija ima pravo upravljanja i raspolaganja
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine prenijelo je na Ministarstvo kulture i medija pravo upravljanja i raspolaganja nad zbirkom od 12 umjetničkih slika.
Ministarstvo kulture i medija upućeno je na dodjelu umjetnina na trajno čuvanje i skrb odgovarajućim muzejskim ustanovama.
Prema kriterijima odgovarajuće politike skupljanja građe i postojanja adekvatnih tehničkih uvjeta za njezinu trajnu pohranu, Vijeće je predložilo trajnu pohranu umjetnina u sljedeće muzejske ustanove: Muzeji i galerije Konavala, Kuća Bukovac; Muzej grada Splita; Umjetnička galerija Dubrovnik; Muzej suvremene umjetnosti Istre / Museo d'arte contemporanea dell'Istria; Nacionalni muzej moderne umjetnosti i Gradski muzej Križevci.
 
Ad. 6.  Mišljenje o pokretanju postupka izrade standarda zanimanja kustos
Ministarstvo kulture i medija je zaprimilo dopis Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kojim se traži mišljenje vezano uz upis standarda zanimanja kustos/kustosica. Zahtjev za pokretanje postupka izrade standarda navedenog zanimanja podnio je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Vijeće je istaknulo nužnost izrade ovog značajnog dokumenta te uputilo na potrebu unosa podataka u skladu s novim zakonskim i podzakonskim aktima iz muzejske djelatnosti.
 
Ad. 7. Hrvatski povijesni muzej: Zahtjev za financiranje otkupa
Hrvatski povijesni muzej je uputio zahtjev za financiranje otkupa putopisne knjige „Collection by Mikulec“ i sjekirice Slavka Kvaternika. Vijeće je predložilo da se, u skladu s raspoloživim sredstvima Ministarstva kulture i medija, razmotri financiranje otkupa putopisne knjige za potrebu nadopune fundusa Hrvatskog povijesnog muzeja. U vezi sa zahtjevom za otkup sjekirice, Vijeće je izrazilo mišljenje da navedeni predmet nije nužan za nadopunu muzejskog fundusa te ga ne predlaže za otkup.
 
Ad. 8. Razno: Muzej likovnih umjetnosti: Zahtjev za sufinanciranje otkupa
 
Muzej likovnih umjetnosti uputio je zahtjev za sufinanciranje otkupa „Studija za sliku Majur Eltz s paromlinom Korođ“ autora Josipa Franje Mückea,  oko 1857., i djela „Broken“ autorice Ane Petrović iz 2019. godine. Vijeće je utvrdilo da su navedena djela značajna za nadopunu fundusa Muzeja likovnih umjetnosti i da je zahtjev u skladu s politikom skupljanja Muzeja. Vijeće je predložilo da se otkup obaju djela sufinancira sredstvima Ministarstva kulture i medija, u skladu s financijskim mogućnostima.

 
Sažetak Zapisnika 4. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća, održane 23. ožujka 2023. godine
 
Sjednica je održana putem platforme Teams.
 
Prisutni:
 • članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeće): Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, predsjednik Vijeća; dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja, dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; mr. sc. Hrvojka Božić, ravnateljica Muzeja grada Karlovca; Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti; Maja Žebčević Matić, muzejska savjetnica u Gradskom muzeju Požega
 • iz Muzejskoga dokumentacijskog centra: Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje; Katarina Brkljačić Netopil, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost; Iva Raič Stojanović, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost
Dijelu sjednice pod Ad. 2. prisustvovala je:
 • Snježana Bogdanić, voditeljica Muzeja Gacke Otočac
Dijelu sjednice pod Ad. 3 prisustvovali su:
 • dr. sc. Josip Belamarić, koordinator izrade muzeološke koncepcije dijela stalnog postava Muzeja grada Splita
 • Damir Gamulin, suautor projekta uređenja interijera i dijela stalnog postava Muzeja grada Splita
 
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Muzej Gacke Otočac: Zahtjev za mišljenje o muzeološkoj koncepciji stalnog postava
 3. Muzej grada Splita: Zahtjev za mišljenje o muzeološkoj koncepciji dijela stalnog postava
 4. Izvještaj Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Grada Visa
 5. Općina Virje: Zahtjev za mišljenje o postojanju uvjeta za osnivanje Muzeja Podravine
 6. Grad Makarska: Zahtjev za mišljenje o pripajanju Gradske galerije Antun Gojak Gradskom muzeju Makarska
 7. Stalna izložba crkvene umjetnosti: Zahtjev za imenovanje stručnog povjerenstva za praćenje izrade stalnog postava
 8. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka: Zahtjev za mišljenje o premještaju muzejske građe u Javnu ustanovu u kulturi „Kuća halubajskega zvončara“
 9. Muzej Brodskog Posavlja: Zahtjev za mišljenje o premještaju muzejske građe u Muzej grada Pakraca
 10. Etnografski muzej Zagreb: Zahtjev za mišljenje o otpisu muzejskih predmeta
 11. Gradski muzej Vinkovci: Zahtjev za sufinanciranje otkupa magnatske odore
 12. ICOM-ova definicija muzeja i hrvatski zakonodavni okvir
 13. Izbor članice Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višeg kustosa i muzejskog savjetnika
 14. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje dnevnoga reda
Dnevni red je usvojen s dopunom pod Ad. 14. Razno: Obavijest o tijeku provedbe Pilot projekta utvrđivanja podrijetla muzejske građe nelegalno oduzete za vrijeme Holokausta i poraća u organizaciji Ministarstva kulture i medija.
 
Ad. 2. Muzej Gacke Otočac: Zahtjev za mišljenje o muzeološkoj koncepciji stalnog postava
Muzej Gacke Otočac u sastavu Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac uputio je Vijeću molbu za odobrenje „Muzeološke koncepcije novog stalnog postava Muzeja Gacke“, u skladu s člankom 38. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, br. 30/06). Predloženu muzeološku koncepciju predstavila je voditeljica Muzeja Gacke Otočac Snježana Bogdanić. Vijeće je odobrilo predstavljenu muzeološku koncepciju, uz preporuku da se u daljnjoj provedbi projekta u što većoj mjeri uvaže upute recenzenata.
 
Ad. 3. Muzej grada Splita: Zahtjev za mišljenje o muzeološkoj koncepciji dijela stalnog postava
Muzej grada Splita uputio je Vijeću molbu za odobrenje „Muzeološke koncepcije novog izložbenog postava u prostorima Muzeja grada Splita na lokaciji prizemlja Muzeja (Papalićeva 1)“, u skladu s člankom 38. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, br. 30/06). Predloženu muzeološku koncepciju dijela stalnog postava Muzeja predstavili su koordinator izrade muzeološke koncepcije dr. sc. Josip Belamarić i suautor projekta uređenja interijera i postava Damir Gamulin. Vijeće je odobrilo predstavljenu muzeološku koncepciju dijela stalnog postava. Ujedno, Vijeće je izrazilo mišljenje da je potrebno izraditi integralnu muzeološku koncepciju za sve prostore kojima Muzej raspolaže, a koja će sadržavati recenzije stručnjaka s odgovarajućim znanstveno-stručnim stupnjem, pri čemu najmanje jednu recenziju stručnjaka iz područja muzeologije i najmanje jednu recenziju stručnjaka iz znanstvenog područja dominantno zastupljenog u stalnom postavu.
 
Ad. 4. Izvještaj Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Grada Visa
Nastavno na zaključke 28. sjednice Vijeća od 14. listopada 2022. godine, Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Grada Visa u sastavu dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, i dr. sc. Hrvoje Manenica, ravnatelj Muzeja antičkog stakla Zadar i koordinator za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture i medija, dostavilo je Vijeću izvještaj o terenskom izvidu i zaključcima. Vijeće je u cijelosti prihvatilo izvještaj Stručnog povjerenstva i utvrdilo da postoje stručni i tehnički uvjeti za osnivanje Zavičajnog muzeja Grada Visa, u skladu s člankom 18. Zakona o muzejima („Narodne novine“, br. 61/18, 98/19, 114/22) i Pravilnikom o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, br. 30/06). Vijeće je uputilo Grad Vis da na temelju ovog mišljenja zatraži od Ministarstva kulture i medija rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje muzeja.
 
Ad. 5. Općina Virje: Zahtjev za mišljenje o postojanju uvjeta za osnivanje Muzeja Podravine
U skladu s člankom 18. Zakona o muzejima („Narodne novine“, br. 61/18, 98/19, 114/22) i Pravilnikom o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, br. 30/06), Općina Virje uputila je Vijeću zahtjev za mišljenje o postojanju uvjeta za osnivanje Muzeja Podravine. Vijeće je uputilo Općinu Virje na dopunu dokumentacije, koja uključuje popis građe i plan rada i razvitka muzeja.
 
Ad. 6. Grad Makarska: Zahtjev za mišljenje o pripajanju Gradske galerije Antun Gojak Gradskom muzeju Makarska
U skladu s člankom 20. Zakona o muzejima („Narodne novine“, br. 61/18, 98/19, 114/22), Grad Makarska uputio je Vijeću zahtjev za mišljenje o pripajanju Gradske galerije Antun Gojak Gradskom muzeju Makarska u svrhu racionalizacije poslovanja i stvaranja jedne ustanove koja će biti nositelj svih projekata iz područja kulture na prostoru Makarske. Obje ustanove upisane su u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Vijeće je dalo pozitivno mišljenje na zahtjev Grada Makarske da se Gradska galerija Antun Gojak pripoji Gradskom muzeju Makarska. Vijeće je uputilo Grad Makarsku da na temelju ovog mišljenja zatraži prethodnu suglasnost Ministarstva kulture i medija.
 
Ad. 7. Stalna izložba crkvene umjetnosti: Zahtjev za imenovanje stručnog povjerenstva za praćenje izrade stalnog postava
Ravnatelj Stalne izložbe crkvene umjetnosti u Zadru don Mario Soljačić uputio je Vijeću zahtjev za imenovanje stručnog povjerenstva za praćenje izrade stalnog postava. U tu svrhu, Vijeće je imenovalo Stručno povjerenstvo u sastavu: dr. sc. Jakov Vučić, ravnatelj Arheološkog muzeja Zadar, dr. sc. Ana Jordan Knežević, kustosica Stalne izložbe crkvene umjetnosti, Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskoga povijesnog muzeja, dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti. Imenovano Stručno povjerenstvo izvijestit će Vijeće o svojem radu i zaključcima.
 
Ad. 8. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka: Zahtjev za mišljenje o premještaju muzejske građe u Javnu ustanovu u kulturi „Kuća halubajskega zvončara“
U skladu s člankom 11. Zakona o muzejima („Narodne novine“, br. 61/18, 98/19, 114/22), Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka uputio je Vijeću zahtjev za mišljenje o premještaju dvanaest etnografskih predmeta iz fundusa Muzeja u Javnu ustanovu u kulturi „Kuća halubajskega zvončara“ radi izlaganja. Vijeće je dalo pozitivno mišljenje na zahtjev Pomorskoga i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka da se predmetna građa premjesti u Javnu ustanovu u kulturi „Kuća halubajskega zvončara“. Vijeće je uputilo Muzej da na temelju ovog mišljenja ishodi odluku Ministarstva kulture i medija.
 
Ad. 9. Muzej Brodskog Posavlja: Zahtjev za mišljenje o premještaju muzejske građe u Muzej grada Pakraca
U skladu s člankom 11. Zakona o muzejima („Narodne novine“, br. 61/18, 98/19, 114/22) i člankom 29. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju („Narodne novine“, br. 21/2023), Muzej Brodskog Posavlja uputio je Vijeću zahtjev za mišljenje o premještaju muzejskih predmeta u Muzej grada Pakraca na temelju trajne predaje. Riječ je o dijelu građe nekadašnjeg Muzeja radničkog i narodnooslobodilačkog pokreta za Slavoniju i Baranju, koji je djelovao u Slavonskom Brodu, a 1990. godine pripojen je Muzeju Brodskog Posavlja. Građa koja je predmetom ovog zahtjeva obuhvaća 222 fotografije koje se odnose na područje Pakraca, a uvrštene su u Zbirku fotografija Odjela suvremene povijesti Muzeja Brodskog Posavlja. Oba muzeja upisani su u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj kao javni muzeji. Vijeće je dalo pozitivno mišljenje na zahtjev Muzeja Brodskog Posavlja o premještaju muzejskih predmeta u Muzej grada Pakraca na temelju trajne predaje prethodno uređene pravnim poslom, uz uvjet da se podaci o tim muzejskim predmetima upišu u inventarnu knjigu muzejskih predmeta Muzeja grada Pakraca u skladu s navedenim člankom 29. Pravilnika. Vijeće je uputilo Muzej Brodskog Posavlja da na temelju ovog mišljenja ishodi odluku Ministarstva kulture i medija.
 
Ad. 10. Etnografski muzej Zagreb: Zahtjev za mišljenje o otpisu muzejskih predmeta
U skladu s člankom 29. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju („Narodne novine“, br. 21/2023), Etnografski muzej Zagreb uputio je Vijeću molbu za mišljenje o otpisu muzejskih predmeta iz Zbirke kućnog inventara, Zbirke lončarstva, Zbirke košaraštva, Zbirke kapica središnje Hrvatske, Zbirke peča središnje Hrvatske, Zbirke narodnih nošnji istočne Hrvatske, Zbirke predmeta vezanih uz običaje i vjerovanja, Zbirke pisanica, Zbirke tradicijskog gospodarstva. Vijeće je dalo pozitivno mišljenje na zahtjev da se navedeni muzejski predmeti otpišu iz fundusa Etnografskog muzeja Zagreb, kao i na predloženo daljnje postupanje s otpisanom muzejskom građom. Vijeće je uputilo Etnografski muzeja Zagreb da na temelju ovog mišljenja zatraži od Ministarstva kulture i medija prethodnu suglasnost uz uvjet da dostavi prijedlog odluke o otpisu Upravnog vijeća i mišljenje Stručnog vijeća s priloženim popisom predmeta za otpis, sukladno članku 29. stavku 4. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju („Narodne novine“, br. 21/23).
 
Ad. 11. Gradski muzej Vinkovci: Zahtjev za sufinanciranje otkupa magnatske odore
Gradski muzej Vinkovci uputio je zahtjev Ministarstvu kulture i medija za sufinanciranje otkupa magnatske odore s kraja 19. ili početka 20. stoljeća za potrebu nadopune fundusa. Hrvatsko muzejsko vijeće preporučilo je da se otkup magnatske odore sufinancira sredstvima Ministarstvu kulture i medija, uz osiguranje potpore osnivača Gradskog muzeja Vinkovci u jednakom udjelu.   
 
Ad. 12. ICOM-ova definicija muzeja i hrvatski zakonodavni okvir
Vijeće je raspravljalo o ICOM-ovoj definiciji muzeja usvojenoj na Općoj konferenciji ICOM-a u Pragu 2022. godine, koja glasi: „Muzej je neprofitna, trajna institucija u službi društva koja istražuje, sabire, čuva, interpretira i izlaže materijalnu i nematerijalnu baštinu. Otvoreni za javnost, pristupačni i uključivi muzeji potiču različitost i održivost. Muzeji djeluju i komuniciraju etično, profesionalno i u suradnji sa zajednicama pružaju različite mogućnosti za edukaciju, uživanje, promišljanje i razmjenu znanja.“ Vijeće je iznijelo mišljenje da je hrvatski zakonodavni okvir u skladu s navedenom međunarodno prihvaćenom definicijom muzeja i da njezino usvajanje ne iziskuje njegove izmjene.
 
Ad. 13. Izbor članice Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višeg kustosa i muzejskog savjetnika
Nastavno na zaključke 3. sjednice, Vijeće je sukladno članku 32. Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskog djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja („Narodne novine“, br. 104/19), za članicu Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višeg kustosa i muzejskog savjetnika imenovalo dr. sc. Arijanu Koprčinu, muzejsku savjetnicu i voditeljicu Zbirke metala u Muzeju za umjetnost i obrt.
 
Ad. 14. Razno: Obavijest o tijeku provedbe Pilot projekta utvrđivanja podrijetla muzejske građe nelegalno oduzete za vrijeme Holokausta i poraća u organizaciji Ministarstva kulture i medija.
Ravnateljica Muzejskoga dokumentacijskog centra Maja Kocijan izvijestila je o tijeku provedbe Pilot projekta utvrđivanja podrijetla muzejske građe nelegalno oduzete za vrijeme Holokausta i poraća. Istaknula je pokretanje platforme za istraživače Pilot projekta, održavanje dvaju sastanaka sudionika i pripremu trećeg, koji će se održati krajem travnja 2023. godine.


 

Sažetak Zapisnika 3. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća, održane 3. veljače 2023. godine
 
Sjednica je održana putem platforme Teams.

Prisutni:
 • članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeće): Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, predsjednik Vijeća; Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja, dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; mr. sc. Hrvojka Božić, ravnateljica Muzeja grada Karlovca; Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti; Maja Žebčević Matić, muzejska savjetnica u Gradskom muzeju Požega
 • iz Ministarstva kulture i medija: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje; Iva Raič Stojanović i Katarina Brkljačić Netopil, više stručne savjetnice u Službi za muzejsku djelatnost
 • dr. sc. Martina Šašić Kljajo, predsjednica Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višeg kustosa i muzejskog savjetnika; Jelena Balog Vojak, predsjednica Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višeg kustosa pedagoga, muzejskog savjetnika pedagoga, višeg kustosa dokumentarista, muzejskog savjetnika dokumentarista, višeg muzejskog tehničara i višeg preparatora
Opravdano su izostali: dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i Maja Kocijan, ravnateljica Muzejskoga dokumentacijskog centra.
 
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Izvješća povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za rok u listopadu 2022. godine
 3. Izbor člana Stručnog povjerenstva  za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višeg kustosa i muzejskog savjetnika
 4. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje dnevnoga reda
Dnevni red je usvojen s dopunom pod Ad. 4. Razno: Prijedlozi stručnih povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za izmjene i dopune Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19).
 
Ad. 2. Izvješća povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za rok u listopadu 2022. godine
Na temelju zapisnika sastanaka dvaju stručnih povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci održanih 15. odnosno 17. studenoga 2022. te usmenih izvještaja predsjednica stručnih povjerenstava, Vijeće je razmotrilo i u cijelosti prihvatilo prijedloge povjerenstava.
Vijeće predlaže da se u zvanje muzejskog savjetnika unaprijede sljedeći kandidati:
 1. Vilma Bartolić, Muzej moderne i suvremene umjetnosti
 2. Margita Cvijetinović, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja
 3. Maja Čuka, Arheološki muzej Istre
 4. Ana Filep, Hrvatski povijesni muzej
 5. Petra Golušić, Umjetnička galerija Dubrovnik
 6. Maša Hrustek Sobočan, Muzej Međimurja Čakovec
 7. Ivana Kancir, Muzej suvremene umjetnosti
 8. mr. sc. Bože Kokan, Prirodoslovni muzej i zoološki vrt
 9. Ksenija Orelj, Muzej moderne i suvremene umjetnosti
 10. Emil Podrug, Muzej grada Šibenika
 11. dr. sc. Davorka Radovčić, Hrvatski prirodoslovni muzej
 12. mr. sc. Ivana Šarić Žic, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja
 13. dr. sc. Ivana Škiljan, Muzeji Hrvatskog zagorja, Muzej seljačkih buna
 14. Tea Tomaš Barišić, Gradski muzej Sisak
 15. mr. sc. Marijana Vuković, Hrvatski prirodoslovni muzej
Vijeće predlaže da se u zvanje višega kustosa unaprijede sljedeći kandidati:
 1. Aneta Barišić, Umjetnički paviljon u Zagrebu
 2. Bruno Brakus, Muzej grada Šibenika
 3. Petra Braun, Hrvatski povijesni muzej
 4. Renata Dečman, Muzeji Hrvatskog zagorja, Dvor Veliki Tabor
 5. Martina Kelava, Muzej Cvelferije
 6. Aleksandra Mahić Sinovčić, Arheološki muzej Istre
 7. Ana Škegro, Muzej suvremene umjetnosti
 8. Aska Šopar, Arheološki muzej Istre
 9. Klaudio Štefančić, Nacionalni muzej moderne umjetnosti
 10. Nevena Štokić, Narodni muzej u Zadru
 11. Ante Žaja, Muzej Matije Skurjenija
Vijeće predlaže da se u zvanje višeg kustosa pedagoga unaprijedi sljedeća kandidatkinja:
 1. Kristina Delalić Vetengl, Muzej likovnih umjetnosti
Vijeće predlaže da se u zvanje višega muzejskog tehničara unaprijede sljedeći kandidati:
 1. Boris Bošković, Muzej grada Zagreba
 2. Mario Jurić, Arheološki muzej Osijek
 3. Ivan Pavešković Burazer, Muzej vučedolske kulture
 4. Branka Prusina, Lošinjski muzej
 
Ad 3. Izbor člana Stručnog povjerenstva  za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višeg kustosa i muzejskog savjetnika
Članica Stručnog povjerenstva  za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višeg kustosa i muzejskog savjetnika dr. sc. Branislava Vojnović-Traživuk uputila je Vijeću molbu za razrješenje članstva u Stručnom povjerenstvu. Predlaganje i razmatranje kandidata koji bi zbog svojega doprinosa muzejskoj struci mogli sudjelovati u radu Stručnog povjerenstva predviđeno je za sljedeću sjednicu Vijeća.
 
Ad. 4. Razno: Prijedlozi stručnih povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za izmjene i dopune Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19)
Predsjednice stručnih povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci Jelena Balog Vojak i dr. sc. Martina Šašić Kljajo iznijele su prijedloge za izmjene i dopune Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19).
 
 
Sažetak Zapisnika 2. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća, održane 15., 19. i 20. prosinca 2022. godine
 
Sjednica je održana putem platforme Teams.

Prisutni:
 • članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeće): Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, predsjednik Vijeća; dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; mr. sc. Hrvojka Božić, ravnateljica Muzeja grada Karlovca; Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskoga povijesnog muzeja; Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti; Maja Žebčević Matić, muzejska savjetnica u Gradskom muzeju Požega
 • iz Muzejskoga dokumentacijskog centra: Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje; Martina Kovač, viša stručna savjetnica u Službi za knjižničnu i arhivsku djelatnost; Katarina Brkljačić Netopil, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost; Iva Raič Stojanović, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost

U prvom i drugom dijelu sjednice opravdano je izostala članica Vijeća Matea Brstilo Rešetar, u prvom dijelu sjednice opravdano je izostao član Vijeća dr. sc. Darko Babić, a u trećem dijelu sjednice opravdano je izostao član Vijeća Branko Franceschi.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Vrednovanje programa muzejske djelatnosti na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu
 3. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje dnevnoga reda
Dnevni red je usvojen bez dopuna.
 
Ad. 2. Vrednovanje programa muzejske djelatnosti na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu
Vijeće je razmatralo prijedloge programa muzejske djelatnosti koji su se zaprimali od 12. rujna do 12. listopada 2022. godine u okviru Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu na temelju Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22). Vijeće je vrednovalo prijave u skladu s Uvjetima Poziva s uputama za predlagatelje programa za muzejsku djelatnost za 2023. godinu, primjenjujući sljedeće kriterije: koncepcijska i provedbena razrađenost programskih aktivnosti profiliranih prema osnovnoj djelatnosti muzeja, provedivost programskih aktivnosti, razvoj inovativnih muzejskih praksi i usluga usmjerenih publici različitih uzrasta te različitih društvenih i obrazovnih skupina (kreativni kontaktni ili digitalni programi, mobilne aplikacije i slično), povećavanje razine obrade, zaštite, digitalizacije i prezentacije muzejske građe te pokazatelji godišnjih izvješća muzeja dostavljenih Muzejskome dokumentacijskom centru. Na temelju zadanih kriterija i uvidom u prikupljenu dokumentaciju, Vijeće je predložilo sufinanciranje 219 programa muzejske djelatnosti u šest potprogramskih područja u iznosu od 6.686.500 kuna, odnosno 887.981,40 eura. Među podržanim programima najbrojniji su cjelogodišnji izložbeni programi (83 programa). Slijede programi zaštite muzejske građe i dokumentacije (58 programa), nakladništva (41 program), stručnih događanja (14 programa), osuvremenjivanja stalnih postava (12 programa) i međumuzejske i međuinstitucionalne suradnje (11 programa).

 
Sažetak Zapisnika 1. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća, održane 8. prosinca 2022. godine
 
Sjednica je održana u Velikoj dvorani Ministarstva kulture i medija, Runjaninova 2, Zagreb.

Prisutni:
 • članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeće): Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, predsjednik Vijeća; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; mr. sc. Hrvojka Božić, ravnateljica Muzeja grada Karlovca; Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti; Maja Žebčević Matić, muzejska savjetnica u Gradskom muzeju Požega
 • iz Muzejskoga dokumentacijskog centra: Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje; Katarina Brkljačić Netopil, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost; Iva Raič Stojanović, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost
Uvodnom dijelu sjednice prisustvovale su:
 • dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija; članica Vijeća Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskoga povijesnog muzeja
Opravdano je izostao član Vijeća dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Donošenje Poslovnika o radu
 3. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka: Dopuna zahtjeva za odobrenje muzeološke koncepcije stalnog postava u Guvernerovoj palači
 4. Spomen muzej biskupa Josipa Jurja Strossmayera: Dopuna zahtjeva za mišljenje o pohrani arheoloških nalaza iz nekadašnje biskupske crkve sv. Petra u dvorištu Nadbiskupskog doma u Đakovu
 5. Muzej grada Zagreba: Zahtjev za mišljenje o izlučivanju triju muzejskih predmeta iz muzejskog fundusa (povrat slika iz Župe Pohoda Blažene Djevice Marije, Vukovina)
 6. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje dnevnoga reda
Dnevni red je usvojen s dopunom pod Ad. 6. Razno:
Ad. 6.A: Obrasci za prijavu programa i raspisivanje javnih natječaja za zapošljavanje u muzejima kojima je osnivač Republika Hrvatska
 
Ad. 2. Donošenje Poslovnika o radu
Vijeće je raspravljalo o predloženom nacrtu Poslovnika o radu. Uz predložene izmjene u člancima 2. i 6., Vijeće je jednoglasno donijelo Poslovnik o radu.
 
Ad. 3. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka: Dopuna zahtjeva za odobrenje muzeološke koncepcije stalnog postava u Guvernerovoj palači
Nastavno na zaključke 24. sjednice Vijeća, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka dostavio je dopunu zahtjeva za odobrenje muzeološke koncepcije stalnog postava u Guvernerovoj palači. Vijeće će donijeti konačno mišljenje o muzeološkoj koncepciji stalnog postava u Guvernerovoj palači po dostavljenom izvještaju Stručnog povjerenstva za praćenje izrade muzeološke koncepcije stalnog postava Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskoga primorja Rijeka.
 
Ad. 4. Spomen muzej biskupa Josipa Jurja Strossmayera: Dopuna zahtjeva za mišljenje o pohrani arheoloških nalaza iz nekadašnje biskupske crkve sv. Petra u dvorištu Nadbiskupskog doma u Đakovu
Nastavno na zaključke 26. sjednice Vijeća, dostavljena je dopuna zahtjeva za mišljenje o pohrani arheoloških nalaza iz nekadašnje biskupske crkve sv. Petra u dvorištu Nadbiskupskog doma u Đakovu u Spomen muzej biskupa Josipa Jurja Strossmayera u Đakovu. Na temelju dostavljene dokumentacije, a u skladu sa stavkom 2. člankom 9. te člankom 11. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 91/19) i člankom 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17), Vijeće je dalo pozitivno mišljenje na zahtjev da se arheološki nalazi iz nekadašnje biskupske crkve sv. Petra u dvorištu Nadbiskupskog doma i pripadajuća dokumentacija trajno pohrane u Spomen muzej biskupa Josipa Jurja Strossmayera u Đakovu.
 
Ad. 5. Muzej grada Zagreba: Zahtjev za mišljenje o izlučivanju triju muzejskih predmeta iz muzejskog fundusa (povrat slika iz Župe Pohoda Blažene Djevice Marije, Vukovina)
Muzej grada Zagreba uputio je zahtjev za mišljenje o izlučivanju triju muzejskih predmeta iz muzejskog fundusa: slike Sveti Antun Padovanski (MGZ 359), slike Sveti Nikola (MGZ 358) i slike Blažena Djevica Marija (MGZ 364). Riječ je slikama koje su se izvorno nalazile u crkvi sv. Fabijana i Sebastijana u Kuču, a za koje je nadležna Župa Pohoda Blažene Djevice Marije u Vukovini uputila zahtjev za povrat. S obzirom na to da su navedeni predmeti prema dopisu Muzeja grada Zagreba IP-1417-ABS/22 od 7. studenoga 2022. bili pohranjeni u Muzeju grada Zagreba, a vlasništvo su Župe Pohoda Blažene Djevice Marije u Vukovini, Vijeće je dalo pozitivno mišljenje na zahtjev da se izluče iz fundusa Muzeja grada Zagreba. Vijeće je također uputilo Muzej grada Zagreba da za navedene predmete predloži nadležnom konzervatorskom tijelu utvrđivanje svojstva kulturnog dobra te upis u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.
 
Ad. 6. Razno
Ad. 6.A: Obrasci za prijavu programa i raspisivanje javnih natječaja za zapošljavanje u muzejima kojima je osnivač Republika Hrvatska
Član Vijeća Branko Franceschi predložio je izmjene u obrascima za prijavu programa i iznio problematiku vezanu uz raspisivanje javnih natječaja za zapošljavanje u muzejima kojima je osnivač Republika Hrvatska.

 
 
Sažetak Zapisnika 28. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća, održane 14. listopada 2022. godine
 
Sjednica je održana u Dvije palače u Zadru.
Prisutni:
 • članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeće): Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, predsjednik Vijeća; dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskoga povijesnog muzeja; Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti; Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice; mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara
 • iz Muzejskoga dokumentacijskog centra: Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica; dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik; Dubravka Đurić Nemec, posebna savjetnica ministrice kulture i medija; dr. sc. Hrvoje Manenica, koordinator za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture i medija; Katarina Brkljačić Netopil, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost; Iva Raič Stojanović, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost
Opravdano je izostala članica Vijeća dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Grad Vis: Zahtjev za osnivanje Zavičajnog muzeja Grada Visa
 3. Aura d.o.o.: Dopuna zahtjeva za osnivanje Muzeja Huma Aura
 4. Muzeji i galerije Konavala: Zahtjev za pohranu arheoloških nalaza s lokaliteta vile Bože Banca, Cavtat
 5. Muzeji i galerije Konavala: Zahtjev za pohranu arheoloških nalaza s lokaliteta Vrt Hotela Supetar, Cavtat
 6. Pilot-projekt utvrđivanja podrijetla pokretne imovine oduzete građanima židovskog podrijetla za vrijeme ustaškog režima
 7. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje dnevnoga reda
Dnevni red je usvojen bez dopuna pod Ad. 7. Razno.
 
Ad. 2. Grad Vis: Zahtjev za osnivanje Zavičajnog muzeja Grada Visa
Grad Vis uputio je Vijeću zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Grada Visa. U svrhu donošenja konačnog mišljenja o zadovoljavanju stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Grada Visa, u skladu s člankom 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) i Pravilnikom o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), Vijeće je imenovalo Stručno povjerenstvo u sastavu dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, i dr. sc. Hrvoje Manenica, koordinator za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture i medija. Imenovano Stručno povjerenstvo izvijestit će Vijeće o svojem izvidu i zaključcima. 
 
Ad. 3. Aura d.o.o.: Dopuna zahtjeva za osnivanje Muzeja Huma Aura
Nastavno na zaključke 24. sjednice Vijeća, dostavljena je dopuna zahtjeva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Huma Aura. Vijeće će donijeti konačno mišljenje o zadovoljavanju stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje Muzeja Huma Aura po dostavljenom izvještaju Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Huma Aura.
 
Ad. 4. Muzeji i galerije Konavala: Zahtjev za pohranu arheoloških nalaza s lokaliteta vile Bože Banca, Cavtat
Muzeji i galerije Konavala uputili su molbu za mišljenje Vijeća za trajnu pohranu arheoloških nalaza s lokaliteta vile Bože Banca u Cavtatu i pripadajuće dokumentacije. Arheološka je istraživanja provela tvrtka ARHEO PLAN d.o.o. Zahtjevu je priložen popis nalaza. Na temelju dostavljene dokumentacije, a u skladu sa stavkom 2. člankom 9. te člankom 11. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 91/19) i člankom 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17), Vijeće daje pozitivno mišljenje na molbu da se arheološki nalazi s lokaliteta vile Bože Banca u Cavtatu i pripadajuća dokumentacija trajno pohrane u Muzejima i galerijama Konavala.
 
Ad. 5. Muzeji i galerije Konavala: Zahtjev za pohranu arheoloških nalaza s lokaliteta Vrt Hotela Supetar, Cavtat
Muzeji i galerije Konavala uputili su molbu za mišljenje Vijeća za trajnu pohranu arheoloških nalaza s lokaliteta Vrt Hotela Supetar u Cavtatu i pripadajuće dokumentacije. Arheološka je istraživanja provela tvrtka ARHEO PLAN d.o.o. Zahtjevu je priložen popis nalaza i popis posebnih nalaza. Na temelju dostavljene dokumentacije, a u skladu sa stavkom 2. člankom 9. te člankom 11. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 91/19) i člankom 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17), Vijeće daje pozitivno mišljenje na molbu da se arheološki nalazi s lokaliteta Vrt Hotela Supetar u Cavtatu i pripadajuća dokumentacija trajno pohrane u Muzejima i galerijama Konavala.
 
Ad. 6. Pilot-projekt utvrđivanja podrijetla pokretne imovine oduzete građanima židovskog podrijetla za vrijeme ustaškog režima
Ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, posebna savjetnica ministrice Dubravka Đurić Nemec i državni tajnik dr. sc. Ivica Poljičak najavili su pokretanje pilot-projekta utvrđivanja podrijetla pokretne imovine oduzete građanima židovskog podrijetla za vrijeme ustaškog režima, u koji će biti uključeni pojedini muzeji. Pilot-projektom prikupit će se podaci o dosadašnjim istraživanjima, izraditi smjernice za muzejske i arhivske institucije o pokretanju procesa utvrđivanje podrijetla navedene imovine te organizirati potrebne edukacije stručnjaka za utvrđivanje podrijetla umjetnina.
 
Sažetak Zapisnika 27. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća, održane 12. rujna 2022. godine
 
Sjednica je održana putem elektroničke pošte.

Prisutni:
 • članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeće): Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, predsjednik Vijeća; dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskoga povijesnog muzeja, Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti; mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara, i Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice
 • iz Muzejskoga dokumentacijskog centra: Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje; Melita Holetić, voditeljica Službe za normativne poslove u kulturi; Martina Kovač, viša stručna savjetnica u Službi za arhivsku i knjižničnu djelatnost; Katarina Brkljačić Netopil, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost; Iva Raič Stojanović, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Prijedlog drugih zamjenskih ispitivača na stručnim ispitima u muzejskoj struci za predmete „Osnove muzejske pedagogije“ i „Etika“ za ispitni rok 17. rujna 2022.
 3. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje dnevnoga reda
Dnevni red je usvojen bez dopuna pod Ad. 3 Razno.
 
Ad. 2. Prijedlog drugih zamjenskog ispitivača na stručnim ispitima u muzejskoj struci za predmete „Osnove muzejske pedagogije“ i „Etika“ za ispitni rok 17. rujna 2022.
Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci za muzejska zvanja kustos, muzejski tehničar i preparator pri Muzejskome dokumentacijskom centru uputilo je Hrvatskome muzejskom vijeću molbu za predlaganje drugih zamjenskih ispitivača na stručnim ispitima u muzejskoj struci za predmete „Osnove muzejske pedagogije“ i „Etika“ (ispitni rok 17. rujna 2022.), sukladno članku 18. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 104/19), a s obzirom na to da imenovane ispitivačice iz opravdanih razloga nisu bile u mogućnosti sudjelovati u održavanju navedenog ispitnog roka. Hrvatsko muzejsko vijeće predložilo je da se za drugog zamjenskog ispitivača na stručnim ispitima u muzejskoj struci za ispitni rok 17. rujna 2022. za predmet „Osnove muzejske pedagogije“ imenuje dr. sc. Renata Brezinščak, muzejska savjetnica u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, a za predmet „Etika“ dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 
Sažetak Zapisnika 26. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća, održane 19. srpnja 2022. godine
 
Sjednica je održana putem platforme Teams.
Prisutni:
 • članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeće): Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, predsjednik Vijeća; dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti; mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara
 • iz Muzejskoga dokumentacijskog centra: Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje; Melita Holetić, voditeljica Službe za normativne poslove u kulturi; Martina Kovač, viša stručna savjetnica u Službi za arhivsku i knjižničnu djelatnost; Katarina Brkljačić Netopil, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost; Iva Raič Stojanović, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost
Dijelu sjednice pod Ad. 2. prisustvovala je:
 • dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija
Dijelu sjednice pod Ad. 3 prisustvovala je:
 • Natalija Čondić, muzejska savjetnica u Arheološkom muzeju Zadar
Opravdano su izostale članice Vijeća Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskoga povijesnog muzeja, i Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice.
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Prijedlog Uvjeta Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu (Muzejska djelatnost)
 3. Izvještaj Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Gradskog muzeja Novalja
 4. Dopuna zahtjeva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje samostalne zbirke „Chikarica“
 5. Spomen muzej biskupa Josipa Jurja Strossmayera: Molba za mišljenje o trajnoj pohrani arheoloških nalaza iz nekadašnje biskupske crkve sv. Petra u dvorištu Nadbiskupskog doma u Đakovu
 6. Grad Skradin: Zahtjev za mišljenje o prijedlogu Odluke o prestanku rada Muzeja Grada Skradina
 7. Grad Sinj: Zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje muzeja Gradska galerija Sikirica
 8. Svijet čokolade d.o.o.: Zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja čokolade Zagreb
 9. MBR kolektiv d.o.o.: Zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja prekinutih veza
 10. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje dnevnoga reda
Dnevni red je usvojen s dopunom pod Ad. 10. Razno: Obavijest o upućivanju prijedloga Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja te uvidu u dokumentaciju o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti u e-Savjetovanja.
 
Ad. 2. Prijedlog Uvjeta Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu (Muzejska djelatnost)
S ciljem unapređenja muzejske djelatnosti i načina ostvarenja financijske potpore Ministarstva kulture i medija, ministrica dr. sc. Nina Obuljen Koržinek predstavila je prijedlog Uvjeta Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za Muzejsku djelatnost u 2023. godini i pozvala članove Vijeća da sudjeluju u njegovoj daljnjoj razradi. Vijeće je izrazilo podršku predloženim Uvjetima Poziva.
 
Ad. 3. Izvještaj Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Gradskog muzeja Novalja
Nastavno na zaključke 24. sjednice Vijeća, Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Gradskog muzeja Novalja u sastavu dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Natalija Čondić, muzejska savjetnica u Arheološkom muzeju Zadar, Melita Holetić, voditeljica Službe za normativne poslove u kulturi Ministarstva kulture i medija, i Iva Raič Stojanović, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture i medija, provelo je terenski izvid i dostavilo izvještaj o svojim zaključcima. Vijeće je u cijelosti prihvatilo izvještaj.
Vijeće je utvrdilo da postoje stručni i tehnički uvjeti za osnivanje Gradskog muzeja Novalja, u skladu s člankom 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) i Pravilnikom o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), uz potrebu uvažavanja sljedećih uputa:
 1. Konzervatorsko-restauratorske radove na muzejskim predmetima kao kulturnim dobrima može izvoditi samo osoba koja ima dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u skladu s Pravilnikom o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 98/18), i to na temelju prethodnog odobrenja za radove na kulturnom dobru koje izdaje nadležno konzervatorsko tijelo, u skladu s Pravilnikom o dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja za radove na kulturnom dobru (NN 134/15).
 2. Muzej ima obvezu izraditi muzeološku koncepciju stalnog postava definiranu Uputama Hrvatskoga muzejskog vijeća, koja uključuje izradu plana prikupljanja, obrade, zaštite, izlaganja i izlučivanja građe te izradu idejne i glavne muzeološke koncepcije stalnog postava. Predloženo je Osnivaču da u postupku izrade stalnog postava zatraži od Vijeća imenovanje stručnog povjerenstva za praćenje izrade stalnog postava, kao i stručno-savjetodavnu pomoć matičnog Arheološkog muzeja Zadar, sukladno članku 4. Pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 16/19).
 3. Potrebno je osigurati prostor za čuvaonicu muzejske građe većeg kapaciteta i razine opremljenosti.
 4. S obzirom na velik značaj muzejske ustanove za grad Novalju i njegovu okolicu, kao i heterogenost muzejske građe koju ona prikuplja, istaknuta je potreba zapošljavanja dodatnih djelatnika različitih temeljnih struka i muzejskih zvanja, ovisno o mogućnostima Osnivača.
Vijeće je uputilo Grad Novalju da na temelju ovog mišljenja zatraži od Ministarstva kulture i medija rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje muzeja, u skladu s člankom 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19).
 
Ad. 4. Dopuna zahtjeva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje samostalne zbirke „Chikarica“
Nastavno na zaključke 22. sjednice Vijeća, dostavljena je je dopuna zahtjeva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje samostalne zbirke „Chikarica“. Vijeće je utvrdilo da trenutačno nisu zadovoljeni stručni i tehnički uvjeti za osnivanje samostalne zbirke, s obzirom na članak 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) i Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06). Vijeće je ujedno izrazilo podršku inicijativama koje potiču očuvanje tradicija lokalnih zajednica i njihovo predstavljanje široj javnosti.
 
Ad. 5. Spomen muzej biskupa Josipa Jurja Strossmayera: Zahtjev za mišljenje o pohrani arheoloških nalaza iz nekadašnje biskupske crkve sv. Petra u dvorištu Nadbiskupskog doma u Đakovu
Sukladno članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21), Spomen muzej biskupa Josipa Jurja Strossmayera podnio je Vijeću zahtjev za mišljenje o pohrani arheoloških nalaza iz nekadašnje biskupske crkve sv. Petra. Nalazi su prikupljeni 1992. godine arheološkim istraživanjima u dvorištu Nadbiskupskog doma u Đakovu i privremeno smješteni u Muzej Đakovštine. U svrhu donošenja konačnog mišljenja o pohrani arheoloških nalaza, Vijeće je uputilo podnositelja molbe na dopunu zahtjeva, koja uključuje popis, opis i fotodokumentaciju predmetne građe, kao i suglasnost Muzeja Đakovštine s predloženom pohranom nalaza.
 
Ad. 6. Grad Skradin: Zahtjev za mišljenje o prijedlogu odluke o prestanku rada Muzeja Grada Skradina
Grad Skradin uputio je Vijeću zahtjev za mišljenje o prijedlogu Odluke o prestanku rada Muzeja Grada Skradina, sukladno članku 20. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19). Vijeće je uputilo Grad Skradin na dopunu dokumentacije, koja uključuje pisani ugovor između Grada Skradina i Muzeja grada Šibenika kojim bi se reguliralo čuvanje i izlaganje muzejske građe Muzeja grada Šibenika u prostorijama grada Skradina, sukladno članku 10. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19). Također je upućen Muzej grada Šibenika da ishodi prethodno odobrenje za premještaj muzejske građe od nadležnoga konzervatorskog tijela, sukladno članku 4. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) i članku 62. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21).
 
Ad. 7. Grad Sinj: Zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje muzeja Gradska galerija Sikirica
Grad Sinj uputilo je Vijeću zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje muzeja Gradska galerija Sikirica, s popratnom dokumentacijom. Vijeće je utvrdilo da postoje stručni i tehnički uvjeti za osnivanje muzeja Gradska galerija Sikirica, u skladu s člankom 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) i Pravilnikom o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06). Vijeće je uputilo osnivača da na temelju ovog mišljenja zatraži od Ministarstva kulture i medija rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje muzeja, u skladu s člankom 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19).
 
Ad. 8. Svijet čokolade d.o.o.: Zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja čokolade Zagreb
Trgovačko društvo Svijet čokolade d.o.o. uputilo je Vijeću zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja čokolade Zagreb, s popratnom dokumentacijom. U svrhu donošenja konačnog mišljenja o zadovoljavanju stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje Muzeja čokolade Zagreb, u skladu s člankom 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) i Pravilnikom o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), Vijeće je imenovalo Stručno povjerenstvo u sastavu dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, i Iva Raič Stojanović, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture i medija. Imenovano Stručno povjerenstvo izvijestit će Vijeće o svojem izvidu i zaključcima.  
 
Ad. 9. MBR kolektiv d.o.o.: Zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja prekinutih veza
Društvo s ograničenom odgovornošću MBR kolektiv d.o.o. uputio je Vijeću zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja prekinutih veza, s popratnom dokumentacijom. U svrhu donošenja konačnog mišljenja o zadovoljavanju stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje Muzeja prekinutih veza, u skladu s člankom 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) i Pravilnikom o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), Vijeće je imenovalo Stručno povjerenstvo u sastavu dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, i Iva Raič Stojanović, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture i medija. Imenovano Stručno povjerenstvo izvijestit će Vijeće o svojem izvidu i zaključcima.  
 
Ad. 10. Razno: Obavijest o upućivanju prijedloga Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja te uvidu u dokumentaciju o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti u e-Savjetovanja.
Članovi Vijeća obaviješteni su o upućivanju prijedloga Pravilnika o sadržaju i način vođenja te uvidu u dokumentaciju o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti u postupak e-Savjetovanja. Savjetovanje je bilo otvoreno do 4. kolovoza 2022. godine.

 

Sažetak Zapisnika 25. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća, održane 31. svibnja 2022. godine
 
Sjednica je održana putem platforme Teams.
Prisutni:
 • članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeće): Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, predsjednik Vijeća; dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskoga povijesnog muzeja; Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti; Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice; mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara
 • iz Muzejskoga dokumentacijskog centra: Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje; Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za arhivsku, knjižničnu i muzejsku djelatnost; Martina Kovač, viša stručna savjetnica u Službi za arhivsku i knjižničnu djelatnost; Iva Raič Stojanović, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost
Dijelu sjednice pod Ad. 2. prisustvovale su:
 • dr. sc. Martina Šašić Kljajo, predsjednica Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višeg kustosa i muzejskog savjetnika; Jelena Balog Vojak, predsjednica Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višeg kustosa pedagoga, muzejskog savjetnika pedagoga, višeg kustosa dokumentarista, muzejskog savjetnika dokumentarista, višeg muzejskog tehničara i višeg preparatora
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Izvješća povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za rok u travnju 2022. godine
 3. Muzeji Ivana Meštrovića: Radna skupina za vrednovanje djela Ivana Meštrovića u pohrani Muzeja Ivana Meštrovića
 4. Muzej suvremene umjetnosti: Molba za mišljenje o izlučivanju muzejskih predmeta iz Atelijera Kožarić
 5. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje dnevnoga reda
Dnevni red je usvojen s dopunom pod Ad. 5. Razno:
Ad. 5.A: Prijedlozi stručnih povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za izmjene i dopune Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19)
Ad. 5.B: Informacija o dovršetku hrvatskoga prijevoda ICOM-ove Crvene liste za Jugoistočnu Europu
 
Ad. 2. Izvješća povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za rok u travnju 2022. godine
Na temelju zapisnika sastanaka dvaju stručnih povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci održanih 28. travnja 2022. godine i usmenih izvještaja predsjednica stručnih povjerenstava, Vijeće je razmotrilo i u cijelosti prihvatilo prijedloge povjerenstava.
Vijeće predlaže da se u zvanje muzejskog savjetnika unaprijede sljedeći kandidati:
 1. dr. sc. Ivan Drnić, Arheološki muzej u Zagrebu
 2. Jasmina Fučkan, Muzej za umjetnost i obrt
 3. Marina Lambaša, Muzej grada Šibenika
 4. mr. sc. Biserka Radanović-Gužvica, Hrvatski prirodoslovni muzej
 5. Ema Višić-Ljubić, Arheološki muzej u Splitu
 6. dr. sc. Barbara Vujanović, Muzeji Ivana Meštrovića - Atelijer Meštrović
 7. Sabrina Žigo, Muzej grada Rijeke
Vijeće predlaže da se u zvanje višega kustosa unaprijede sljedeći kandidati:
 1. Aleksandra Bilić Petričević, Muzej grada Trogira
 2. Janja Kovač, Muzej Međimurja
 3. Davor Munda, Zavičajni muzej Poreštine
 4. Danijela Petričević Banović, Muzej Cetinske krajine Sinj
 5. Branimir Prgomet, Tehnički muzej Nikola Tesla
 6. Jurica Sabol, Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej krapinskih neandertalaca
 7. Kate Šikić Čubrić, Muzej betinske drvene brodogradnje
 8. dr. sc. Mirna Šuljug, Muzej vučedolske kulture
 9. Tajana Ujčić, Muzej grada Rovinja
Vijeće predlaže da se u zvanje muzejskog savjetnika dokumentarista unaprijede sljedeće kandidatkinje:
 1. Jadranka Belevski, Muzej antičkog stakla Zadar
 2. Katarina Zenzerović, Arheološki muzej Istre
Vijeće predlaže da se u zvanje višega kustosa dokumentarista unaprijedi sljedeća kandidatkinja:
 1. Martina Matković, Muzej Mimara
Vijeće predlaže da se u zvanje višega kustosa pedagoga unaprijedi sljedeća kandidatkinja:
 1. Goranka Tomaš, Muzej grada Trogira
Vijeće predlaže da se u zvanje višega muzejskog tehničara unaprijedi sljedeći kandidat:
 1. Mateo Matijević, Muzej grada Rijeke
 
Ad. 3. Muzeji Ivana Meštrovića: Radna skupina za vrednovanje djela Ivana Meštrovića u pohrani Muzeja Ivana Meštrovića
Nastavno na Zaključak Vijeća o imenovanju Radne skupine za vrednovanje djela Ivana Meštrovića u pohrani Muzeja Ivana Meštrovića od 4. listopada 2021. godine, Muzeji Ivana Meštrovića proslijedili su molbu člana Radne skupine dr. sc. Ive Šimata Banova za razrješenje dužnosti. Hrvatsko muzejsko vijeće prihvatilo je molbu dr. sc. Ive Šimata Banova za razrješenje dužnosti člana Radne skupine za vrednovanje djela Ivana Meštrovića u pohrani Muzeja Ivana Meštrovića.
 
Ad. 4. Muzej suvremene umjetnosti: Molba za mišljenje o izlučivanju muzejskih predmeta iz Atelijera Kožarić
Nastavno na zaključke 20. sjednice Vijeća održane 29. listopada 2021. godine, Muzej suvremene umjetnosti uputio je Vijeću dopunu dokumentacije uz zahtjev za izlučivanje dviju oštećenih skulptura Ivana Kožarića iz Atelijera Kožarić. Dostavljeni su Zaključak Grada Zagreba o davanju suglasnosti za izlučivanje dvaju muzejskih predmeta iz Ateljea Kožarić od 24. veljače 2022. godine i Izjava Muzeja suvremene umjetnosti o zbrinjavanju predmetne građe od 20. travnja 2022. godine. Hrvatsko muzejsko vijeće dalo je pozitivno mišljenje na zahtjev za izlučivanje muzejskih predmeta iz Atelijera Kožarić u Muzeju suvremene umjetnosti. Vijeće je predložilo da se postojanje skulptura u zbirci Atelijera Kožarić zabilježi primjenom digitalnih tehnologija.
 
Ad. 5. Razno:
Ad. 5.A: Prijedlozi Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višeg kustosa pedagoga, muzejskog savjetnika pedagoga, višeg kustosa dokumentarista, muzejskog savjetnika dokumentarista, višeg muzejskog tehničara i višeg preparatora za izmjene i dopune Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19)
Predsjednica Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višeg kustosa pedagoga, muzejskog savjetnika pedagoga, višeg kustosa dokumentarista, muzejskog savjetnika dokumentarista, višeg muzejskog tehničara i višeg preparatora Jelena Balog Vojak iznijela je prijedloge Stručnog povjerenstva za izmjene i dopune Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19).
Ad. 5.B Informacija o dovršetku prijevoda ICOM-ove Crvene liste za Jugoistočnu Europu
Član Vijeća dr. sc. Darko Babić izvijestio je o dovršetku hrvatskoga prijevoda ICOM-ove Crvene liste za Jugoistočnu Europu (ICOM Red List for Southeast European Cultural Objects at Risk).
 
 


Sažetak Zapisnika 24. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća, održane 12. travnja 2022. godine
 
Sjednica je održana putem platforme Teams.
Prisutni:
 • članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeće): Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, predsjednik Vijeća; dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskoga povijesnog muzeja; Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti; Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice; mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara
 • iz Muzejskoga dokumentacijskog centra: Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje; Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za arhivsku, knjižničnu i muzejsku djelatnost; mr. sc. Tomislav Jelić, načelnik Sektora za normativne i upravno-pravne poslove; Martina Kovač, viša stručna savjetnica u Službi za arhivsku i knjižničnu djelatnost; Katarina Brkljačić Netopil, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost; Iva Raič Stojanović, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost
Dijelu sjednice pod Ad. 4. prisustvovali su:
 • Nikolina Radić Štivić, ravnateljica Pomorskoga i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka; Tamara Mataija, muzejska savjetnica u Pomorskome i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka; doc. art. Sanjin Kunić, suradnik u izradi muzeološke koncepcije; Tamara Nikolić Đerić, suradnica u izradi muzeološke koncepcije
Dijelu sjednice pod Ad. 5 prisustvovali su:
 • Denis Detling, ravnatelj Muzeja Slavonije; Ante Grubišić, muzejski savjetnik u Muzeju Slavonije; dr. sc. Željka Miklošević, suradnica u izradi muzeološke koncepcije
Dijelu sjednice pod Ad. 6 prisustvovale su:
 • Daria Domazet, ravnateljica Muzeja Cetinske krajine - Sinj; Anđela Vrca, kustosica u Muzeju Cetinske krajine - Sinj
 
Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:
 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Mišljenje o privremenom premještaju i smještaju muzejske građe i dokumentacije koja se nalazi u muzejskim ustanovama čije su zgrade oštećene potresom
 3. Izbor člana Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višega kustosa pedagoga, muzejskoga savjetnika pedagoga, višega kustosa dokumentarista, muzejskoga savjetnika dokumentarista, višega muzejskog tehničara i višega preparatora
 4. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka: molba za odobrenje muzeološke koncepcije stalnog postava u Guvernerovoj palači
 5. Muzej Slavonije: molba za odobrenje idejne muzeološke koncepcije stalnog postava
 6. Muzej Cetinske krajine - Sinj: molba za odobrenje idejne koncepcije Lapidarija Muzeja Cetinske krajine - Sinj
 7. Grad Novalja: zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Gradskog muzeja Novalja
 8. Društvo za očuvanje hrvatske vojne tradicije: zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Galerije Muzej Operativne zone i Zbornog područja Bjelovar
 9. Aura proizvodi d.o.o.: zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Huma Aura
 10. Mišljenje o molbi Zlatka Čulara za osnivanje galerije
 11. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje Dnevnoga reda
Dnevni red je usvojen s dopunama pod Ad. 11. Razno:
Ad. 11.A: Izrada pravilnika sukladno članku 8. stavku 3. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19)
Ad. 11.B: Informacija postupku odabira ICOM-ove definicije muzeja
 
Ad. 2. Mišljenje o privremenom premještaju i smještaju muzejske građe i dokumentacije koja se nalazi u muzejskim ustanovama čije su zgrade oštećene potresom
Vijeće je dalo pozitivno mišljenje o privremenom premještaju i smještaju muzejske građe i dokumentacije koja se nalazi u muzejskim ustanovama čije su zgrade oštećene potresom, a koje su ishodile posebne uvjete i prethodno odobrenje nadležnog konzervatorskog tijela i dostavile potrebnu dokumentaciju o načinu premještaja građe, lokaciji prostora te njegovom zadovoljavanju odgovarajućih uvjeta Upravi za zaštitu kulturne baštine i Upravi za arhive, knjižnice i muzeje Ministarstva kulture i medija. Na temelju ovog pozitivnog mišljenja, Ministarstvo kulture i medija donijet će Odluku o privremenom premještaju i smještaju muzejske građe i dokumentacije koja se nalazi u muzejskim ustanovama čije su zgrade oštećene potresom te je objaviti na svojim mrežnim stranicama, kao i popis muzejskih ustanova koje su Odluku provele.
 
Ad. 3. Izbor člana Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višega kustosa pedagoga, muzejskoga savjetnika pedagoga, višega kustosa dokumentarista, muzejskoga savjetnika dokumentarista, višega muzejskog tehničara i višega preparatora
Sukladno članku 32. Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskog djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19), za člana Stručnog povjerenstva imenovan je viši muzejski tehničar u Muzejima grada Karlovca Ivica Brezović.
 
Ad. 4. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka: molba za odobrenje muzeološke koncepcije stalnog postava u Guvernerovoj palači
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka uputio je Vijeću molbu za odobrenje „Prijedloga muzeološke koncepcije stalnog postava Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u Guvernerovoj palači“, u skladu s člankom 38. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06). Predloženu muzeološku koncepciju predstavili su ravnateljica Muzeja Nikolina Radić Štivić i suradnici Tamara Mataija, Sanjin Kunić i Tamara Nikolić Đerić.
Vijeće je pohvalilo inicijativu za izradu novog stalnog postava Pomorskoga i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Ustvrdilo je da bi u nastavku rada na izradi muzeološke koncepcije trebalo snažnije implementirati upute i primjedbe recenzenata. U tu svrhu, Vijeće je imenovalo Stručno povjerenstvo za praćenje izrade muzeološke koncepcije stalnog postava Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskoga primorja Rijeka u sastavu: Darko Komšo, Matea Brstilo Rešetar i dr. sc. Darko Babić. Vijeće je također uputilo Muzej na dostavu dvije ažurne recenzije muzeološke koncepcije stalnog postava.
 
Ad. 5. Muzej Slavonije: molba za odobrenje idejne muzeološke koncepcije stalnog postava
Muzej Slavonije uputio je Vijeću molbu za odobrenje „Idejne muzeološke koncepcije stalnog postava Muzeja Slavonije u Osijeku“, u skladu s člankom 38. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06). Predloženu muzeološku koncepciju predstavila je suradnica Muzeja dr. sc. Željka Miklošević.
Vijeće je odobrilo predloženu „Idejnu muzeološku koncepciju stalnog postava Muzeja Slavonije u Osijeku“ i uputilo Muzej na izradu i dostavu glavne muzeološke koncepcije stalnog postava, uvažavajući upute recenzenata.
 
Ad. 6. Muzej Cetinske krajine - Sinj: molba za odobrenje idejne koncepcije Lapidarija Muzeja Cetinske krajine - Sinj
Muzej Cetinske krajine - Sinj uputio je Vijeću molbu za odobrenje idejne koncepcije Lapidarija Muzeja, u skladu s člankom 38. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06). Predloženu idejnu koncepciju Lapidarija Muzeja predstavila je ravnateljica Muzeja Daria Domazet.
Vijeće je uputilo Muzej Cetinske krajine - Sinj na doradu idejne koncepcije Lapidarija Muzeja i dostavu dvije recenzije stručnjaka s odgovarajućim znanstveno-stručnim stupnjem, sukladno Uputama Hrvatskog muzejskog vijeća za izradu muzeološke koncepcije stalnog postava. U slučaju da prijedlog za lokaciju Lapidarija ostane nepromijenjen, Vijeće je uputilo Muzej i na dostavu mišljenja konzervatora-restauratora (specijalista za kamenu plastiku), o potrebnim mjerama zaštite izloženih muzejskih predmeta.
 
Ad. 7. Grad Novalja: zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Gradskog muzeja Novalja
Grad Novalja uputio je Vijeću zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Gradskog muzeja Novalja.
U svrhu donošenja konačnog mišljenja o zadovoljavanju stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje Gradskog muzeja Novalja, u skladu s člankom 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) i Pravilnikom o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), Vijeće je imenovalo Stručno povjerenstvo u sastavu dr. sc. Darko Babić, Natalija Čondić, viša kustosica u Arheološkom muzeju Zadar, Melita Holetić, voditeljica Službe za normativne poslove u kulturi Ministarstva kulture i medija, i Iva Raič Stojanović. Imenovano Stručno povjerenstvo izvijestit će Vijeće o svojem izvidu i zaključcima.
 
Ad. 8. Društvo za očuvanje hrvatske vojne tradicije: molba za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Galerije Muzej Operativne zone i Zbornog područja Bjelovar
Društvo za očuvanje hrvatske vojne tradicije uputilo je Vijeću zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje galerije pod nazivom Muzej Operativne zone i  Zbornog područja Bjelovar  u nekadašnjoj vojarni Barutana.
Vijeće je utvrdilo da postoje stručni i tehnički uvjeti za osnivanje galerije u Bjelovaru, u skladu s člankom 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) i Pravilnikom o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06). Vijeće je ukazalo na nužnost da se iz naziva galerije izostavi riječ „muzej“, uz preporuku da naziv bude Galerija Barutana. Vijeće je uputilo osnivača da na temelju ovog mišljenja, a uvažavajući navedene zaključke, zatraži rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje galerije od Ministarstva kulture i medija, u skladu s člankom 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19).
 
Ad. 9. Aura proizvodi d.o.o.: zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Huma Aura
Trgovačko društvo Aura proizvodi d.o.o. uputilo je Vijeću zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Huma Aura.
Vijeće je uputilo trgovačko društvo Aura proizvodi d.o.o. na dopunu dokumentacije koja uključuje akt o osnivanju, izjavu o osiguranju rada stručnih djelatnika i izjavu o osiguranju opreme i sredstava za rad te sustav osiguranja za zaštitu muzejske građe i muzejske dokumentacije. U svrhu donošenja konačnog mišljenja o zadovoljavanju stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje Muzeja Huma Aura, u skladu s člankom 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) i Pravilnikom o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), Vijeće je imenovalo Stručno povjerenstvo u sastavu: Darko Komšo, dr. sc. Iris Biškupić Bašić i dr. sc. Darko Babić. Imenovano Stručno povjerenstvo izvijestit će Vijeće o svojem izvidu i zaključcima.  
 
Ad. 10. Mišljenje o molbi Zlatka Čulara za osnivanje galerije
Akademski kipar i slikar Zlatko Čular uputio je molbu da njegov atelijer u Zagrebu dobije status galerije. Vijeće smatra da trenutačno nisu zadovoljeni svi stručni i tehnički uvjeti za osnivanje galerije, s obzirom na članak 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) i Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06). Vijeće ujedno izražava podršku podnositelju molbe u njegovoj namjeri da omogući široj javnosti pristup atelijeru te razgledavanje i istraživanje umjetničkih djela koja se ondje nalaze.
 
Ad. 11. Razno:
Ad. 11.A Izrada pravilnika sukladno članku 8. stavku 3. Zakona o muzejima
Vijeće je preporučilo da se sukladno članku 8. stavku 3. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) ubrza dovršetak izrade pravilnika kojim se propisuje sadržaj i način vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti, način stručnog vrednovanja muzejske građe radi uspostavljanja zaštite upisom u inventarnu knjigu javnog muzeja, postupak revizije muzejske građe te utvrđuju uvjeti i način ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju.
 
Ad. 11.B Informacija postupku odabira ICOM-ove definicije muzeja
Član Vijeća dr. sc. Darko Babić izvijestio je o postupku odabira ICOM-ove definicije muzeja, koji provodi imenovani radni odbor ove organizacije i koji će biti zaključen na njezinoj trogodišnjoj skupštini u Pragu u kolovozu 2022. godine
 


Sažetak Zapisnika 23. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća, održane 31. siječnja, 1. veljače, 4. veljače, 9. veljače i 10. ožujka 2022. godine
 
Sjednica je održana putem platforme Teams.
Prisutni:
 • članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeće): Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, predsjednik Vijeća; dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskoga povijesnog muzeja; Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti; Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice; mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara
 • iz Muzejskoga dokumentacijskog centra: Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje; Iva Raič Stojanović, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost; Martina Kovač, viša stručna savjetnica u Službi za arhivsku i knjižničnu djelatnost
U dijelu sjednice održanom 31. siječnja, 1. veljače i 4. veljače 2022. godine opravdano je izostao član Vijeća dr. sc. Darko Babić, a u dijelu sjednice održanom 10. ožujka 2022. godine opravdano je izostao član Vijeća Branko Franceschi.
 
Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:
 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Izbor člana Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višega kustosa pedagoga, muzejskoga savjetnika pedagoga, višega kustosa dokumentarista, muzejskoga savjetnika dokumentarista, višega muzejskog tehničara i višega preparatora
 3. Izvješća povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za rok u listopadu 2021. godine
 4. Galerija umjetnina: Zahtjev za mišljenje o izlučivanju predmeta iz muzejskog fundusa
 5. Vrednovanje programa muzejske djelatnosti na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu
 6. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje Dnevnoga reda
Dnevni red je usvojen s dopunama pod Ad. 6. Razno:
Ad. 6.A: Informacija o mogućim oblicima pomoći muzejskim ustanovama u Ukrajini
Ad. 6.B: Preliminarni dogovor o unapređenju modela sufinanciranja programa javnih potreba u kulturi u programskom području Muzejske djelatnosti
 
Ad. 2. Izbor člana Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višega kustosa pedagoga, muzejskoga savjetnika pedagoga, višega kustosa dokumentarista, muzejskoga savjetnika dokumentarista, višega muzejskog tehničara i višega preparatora
O izboru člana Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višega kustosa pedagoga, muzejskoga savjetnika pedagoga, višega kustosa dokumentarista, muzejskoga savjetnika dokumentarista, višega muzejskog tehničara i višega preparatora Vijeće će raspravljati na 24. sjednici.
 
Ad. 3. Izvješća povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za rok u listopadu 2021. godine
Na temelju zapisnika sastanaka dvaju stručnih povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci održanih 17. prosinca 2021. i 20. siječnja 2022. godine te usmenih izvještaja predsjednica stručnih povjerenstava, Vijeće je razmotrilo i u cijelosti prihvatilo prijedloge povjerenstava.
Vijeće predlaže da se u zvanje muzejskog savjetnika unaprijede sljedeći kandidati:
 1. dr. sc. Tomislav Bilić, Arheološki muzej Zagreb
 2. Tatjana Brlek, Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej „Staro selo“ Kumrovec
 3. Katarina Bušić, Etnografski muzej Zagreb
 4. Anita Paun Gadža, Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej „Staro selo“ Kumrovec
 5. Ružica Pepelko, Kabinet grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 6. Jasminka Poklečki-Stošić, Umjetnički paviljon u Zagrebu
 7. mr. sc. Vlasta Šabić, Muzej Slavonije Osijek
 8. Antonija Škrtić, Gradski muzej Karlovac
 9. dr. sc. Berislav Štefanec, Muzej antičkog stakla Zadar
 10. Romana Tekić, Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda
 11. dr. sc. Petra Vugrinec, Galerija Klovićevi dvori
Vijeće predlaže da se u zvanje višega kustosa unaprijede sljedeći kandidati:
 1. Ivica Belamarić, Gradski muzej Vinkovci
 2. Ozren Domiter, Arheološki muzej Zagreb
 3. Anita Dugonjić, Arheološki muzej Zagreb
 4. Nadia Dunato Pejnović, Prirodoslovni muzej Rijeka
 5. Ivana Janković, Muzej suvremene umjetnosti
 6. Anita Librenjak, Muzej Cetinske krajine Sinj
 7. Ema Makarun, Muzej grada Rijeke
 8. Lujana Paraman, Muzej grada Trogira
 9. Darka Perko Kerum, Muzej grada Splita
 10. Elena Poropat Pustijanac, Zavičajni muzej Poreštine
 11. Vedrana Supan, Muzej grada Splita
 12. dr. sc. Boštjan Surina, Prirodoslovni muzej Rijeka
 13. Nikolina Šimunović, Galerija Prica, POU Samobor
 14. Hrvoje Tkalac, Zavičajni muzej „Stjepan Gruber“ Županja
Vijeće predlaže da se u zvanje višega kustosa pedagoga unaprijedi sljedeća kandidatkinja:
 1. Marija Plazibat, Muzej grada Splita
Vijeće predlaže da se u zvanje višega kustosa dokumentarista unaprijede sljedeće kandidatkinje:
 1. Helena Martinac, Muzej grada Kaštela
 2. Tea Rihtar Jurić, Muzejski dokumentacijski centar
Vijeće predlaže da se u zvanje višega muzejskog tehničara unaprijede sljedeći kandidati:
 1. Pedro Saldanha de Megalhaes, Muzej grada Splita
 2. Šime Mičić, Muzej antičkog stakla Zadar
 3. Josip Kovačević Enco, Muzej Prigorja
 
Ad. 4. Galerija umjetnina: Zahtjev za mišljenje o izlučivanju predmeta iz muzejskog fundusa
Galerija umjetnina u Splitu uputila je zahtjev za mišljenje Vijeća o izlučivanju predmeta iz muzejskog fundusa: Jagoda Buić, Bijeli odrazi, 1977. Umjetnina je namjenski izrađena za prostor Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, a 2000. godine donirana je Galeriji umjetnina. U listopadu 2021. godine, Muzej  hrvatskih arheoloških spomenika uputio je molbu da se umjetnina vrati na izvorno mjesto. Na sjednicama održanim u prosincu 2021. godine, Stručno i Upravno vijeće Galerije umjetnina dalo je pozitivno mišljenje na molbu da se umjetnina izluči iz fundusa i vrati Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika.
Vijeće je dalo pozitivno mišljenje na zahtjev Galerije umjetnina da se predmet izluči iz muzejskog fundusa. Vijeće je uputilo Galeriju umjetnina da na temelju ovog mišljenja ishodi odluku Ministarstva kulture i medija o odobravanju premještaja muzejskog predmeta i pripadajuće dokumentacije na temelju članka 11. Zakona o muzejima (NN 61/18, 91/19).
 
Ad. 5. Vrednovanje programa muzejske djelatnosti na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu
Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu u programskom području Muzejske djelatnosti pristiglo je 487 prijava programa.
Vijeće je razmotrilo i vrednovalo prijavljene programe na temelju Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 98/19), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16), Uvjeta natječaja s uputama za prijavitelje programa muzejske djelatnosti i Smjernica Poziva za prijavitelje programa muzejske djelatnosti.
Vijeće je dodatno uzelo u obzir posebne okolnosti rada javnih ustanova u kulturi, kako posljedice pandemije bolesti COVID-19 tako i oštećenja na muzejskim zgradama uzrokovane potresima 2020. godine.
Vijeće je predložilo za financiranje 275 programa u programskom području Muzejske djelatnosti u iznosu od 4.934.178,00 kn.
 
Ad. 6. Razno:
Ad. 6.A Informacija o mogućim oblicima pomoći muzejskim ustanovama u Ukrajini
Članovi Vijeća raspravljali su o mogućim oblicima pomoći muzejskim ustanovama u Ukrajini, ugroženim ratnim zbivanjima.
 
Ad. 6.B Preliminarni dogovor o unapređenju modela sufinanciranja programa javnih potreba u kulturi u programskom području Muzejske djelatnosti
Članovi Vijeća raspravljali su o modelu sufinanciranja programa javnih potreba u kulturi u programskom području Muzejske djelatnosti. Dogovoreno je da se na temelju analize postojećeg modela pristupi izradi prijedloga za njegovo unapređenje.