Arhiva 2016.-2017.

Sažetak 11. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 12. prosinca 2017. godine
 
   Na sjednici su bili prisutni članovi Hrvatskog muzejskog vijeća Ružica Marić, prof., dr. sc. Darko Babić, dr. sc. Iris Biškupić Bašić, Matea Brstilo Rešetar, prof., Darko Komšo, dipl. arh., Biserka Rauter Plančić, prof. i Pavica Vilać, prof. te iz Ministarstva kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica, dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik, Jelena Glavić-Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost; Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost i Tereza Teklić, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost Uprave za arhive, knjižnice i muzeje.
   
   Sjednici je predsjedavala Ružica Marić, prof., predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
            Dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnoga reda
 2. Usvajanje zapisnika 9. i 10. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
 3. Nacrt prijedloga Zakona o muzejima
 4. Donošenje konačnog prijedloga programa muzejske djelatnosti osnovom Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu
 5. Etnografski muzej, Zagreb, Zamolba za otpisom muzejske građe iz fundusa Etnografskog muzeja, Zagreb
 6. Razno
    Ministrica kulture, dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, je izvijestila  Hrvatsko muzejsko vijeće da Ministarstvo kulture od 15. studenog 2017. godine provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti u vezi Nacrta prijedloga Zakona o muzejima. Javno savjetovanje otvoreno je do 14. prosinca 2017. godine i do sada je pristiglo preko 200 komentara. Istaknula je da je ostalo nekoliko otvorenih pitanja koja će se rješavati pravilnicima, a odnose se između ostalog na nazive stručnih zvanja u muzejskoj struci odnosno mijenjanje naziva prilikom napredovanja, napredovanje stručnih djelatnika u galerijskim ustanovama te inventarizacija i registracija muzejske građe. Napomenula je da će se izradom pet pravilnika (Pravilnik o očevidniku muzeja te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju te o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi, Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske, Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije i Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci) započeti nakon prvog čitanja Nacrta prijedloga Zakona o muzejima u Hrvatskom saboru. Hrvatsko muzejsko vijeće je načelno podržalo Nacrt prijedloga Zakona o muzejima, uz potrebu donošenja svih pravilnika u najkraćem mogućem roku. Hrvatsko muzejsko vijeće smatra da bi ministrica kulture, u cilju stručnog unapređenja muzejske djelatnosti, pravilnike trebala donijeti uz savjetovanje muzejske struke te bi to kao odredbu trebalo uvrstiti u Zakon o muzejima ili u obrazloženje samog Zakona. Nadalje, Vijeće smatra da bi unutar Zakona trebalo uskladiti terminologiju te u određenim člancima uz pojam 'muzejska građa' dopisati i pojam 'muzejska dokumentacija'. Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže izmjenu članka 1. stavka 2. kako slijedi: (2) Muzejska građa i muzejska djelatnost od interesa je za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu.

   U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je usvojilo konačni prijedlog programa muzejske djelatnosti na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu te je isti uputilo Kabinetu ministrice na daljnje postupanje. Zaključeno je i da se u 2018. godini programi matične djelatnosti neće financirati matičnim muzejima, nego da će se Muzejskom dokumentacijskom centru, kao koordinatoru matične djelatnosti unutar Sustava muzeja Republike Hrvatske, odobriti sredstava za koordinaciju matične djelatnosti na nacionalnoj razini.

   Hrvatsko muzejsko vijeće podržalo je i zamolbu Etnografskog muzeja, Zagreb za otpisom muzejske građe iz Zbirke lončarstva, Zbirke predmeta tradicijskog gospodarstva te Zbirke tekstilnih alatki i sirovina s obzirom na to da je pregledom predmeta utvrđeno da su oštećeni do te mjere da nemaju svojstvo kulturnog dobra niti drugu vrijednost. Hrvatsko muzejsko vijeće je predmet na daljnji postupak uputilo Upravi za pravne i financijske poslove i programe Europske unije Ministarstva kulture.
 

Sažetak 10. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 21. studenog 2017. godine
 
   Na sjednici su bili prisutni članovi  Hrvatskog muzejskog vijeća Ružica Marić, prof., dr. sc. Iris Biškupić Bašić, Matea Brstilo Rešetar, prof. i Biserka Rauter Plančić, prof. te iz Ministarstva kulture Jelena Glavić-Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost, Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost i Tereza Teklić, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost Uprave za arhive, knjižnice i muzeje. Dr. sc. Darko Babić, Darko Komšo, dipl. arh. i Pavica Vilać, prof. su se ispričali.
   Sjednici je predsjedavala Ružica Marić, prof., predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
            Dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnoga reda
 2. Prijedlog Ministarstva kulture o osnivanju Arheološkog muzeja Osijek kao samostalne muzejske ustanove
 3. Zamolbe za otkupima građe za muzeje:
a) Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka: Otkup slike Mitra Matića „Bez naziva“, 2014.
b) Muzeji Hrvatskog zagorja, Dvor Veliki Tabor: Otkup slike Otona Ivekovića „Konji“, 1912.
c) Galerija umjetnina, Split: Otkup skulpture Slavomira Drinkovića „Grop“, 1987.-1999.
 1. Naknadno zaprimljena prijavnica iz Uprave za zaštitu kulturne baštine: Muzej hvarske baštine „Konzervatorsko-restauratorski radovi na antičkoj skulpturici vježbača
 2. Konačni prijedlog programa muzejske djelatnosti na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu, raspisanog od 15.7. do 15.9.2017.
 3. Razno
    Uprava za pravne i financijske poslove i programe Europske unije Ministarstva kulture dostavila je Hrvatskom muzejskom vijeću zamolbu za mišljenje o Prijedlogu Uredbe o osnivanju Arheološkog muzeja Osijek. Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo Prijedlog Uredbe o osnivanju Arheološkog muzeja Osijek i podržalo osnivanje Arheološkog muzeja Osijek kao samostalne muzejske ustanove. Hrvatsko muzejsko vijeće je nadalje zaključilo da, s obzirom na činjenicu da su svi ostali muzeji u Slavoniji kompleksni, što znači da sakupljaju sve muzejske predmete, osnivanje Arheološkog muzeja kao samostalne ustanove u Osijeku bi omogućilo jedinstveno sagledavanje cjelokupne arheološke baštine Slavonije, Baranje i zapadnoga Srijema, pri tome ne umanjujući svakome pojedinom lokalitetu ili muzeju da u svom prostoru izlože i istaknu značajne nalaze s užega prostora na kojem djeluju. Hrvatsko muzejsko vijeće ističe da je većina muzeja, pa tako i Muzej Slavonije, osnovano upravo na arheološkom fundusu, gdje su prvi eksponati koji su pristizali u muzeje bili arheološki. U prilogu podršci osnivanju Arheološkog muzeja Osijek također ide podatak da je prostor Republike Hrvatske pokriven mrežom nacionalnih arheoloških muzeja, osim prostora istočno od Zagreba. Arheološke muzeje imaju Dubrovnik, Split (dva), Zadar koji pored Arheološkoga ima i Muzej antičkoga stakla (izgrađen i otvoren kada i Arheološki muzej Osijek), zatim Pula te Zagreb. Specijalizirani arheološki muzej nema jedino Slavonija, iako po bogatstvu, količini i značaju arheoloških lokaliteta i nalaza ne zaostaje niti za jednom regijom u Hrvatskoj.
 
   U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće podržalo je zamolbu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za otkup slike Mitra Matića „Bez naziva“, 2014. godina, te je vrednovalo ukupno šest programa prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godine koje je zaprimila Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, ali je utvrđeno da programski pripadaju muzejskoj djelatnosti.
Sljedeća sjednica Hrvatskog muzejskog vijeća će se održati na temu Nacrta prijedloga Zakona o muzejima za koji Ministarstvo kulture do 14. prosinca 2017. godine provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti. Sjednica Hrvatskog muzejskog vijeća po navedenoj temi će se održat u tjednu od 4. do 8. prosinca 2017. godine.
  

Sažetak 9. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 6. do 10. studenog 2017. godine
 
   Na sjednici su bili prisutni članovi Hrvatskog muzejskog vijeća Ružica Marić, prof., dr. sc. Darko Babić, dr. sc. Iris Biškupić Bašić, Matea Brstilo Rešetar, prof., Darko Komšo, dipl. arh., Biserka Rauter Plančić, prof. i Pavica Vilać te iz Ministarstva kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture, dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik, Jelena Glavić-Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost, Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost, Goran Blagus, viši stručni savjetnik i Tereza Teklić, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost Uprave za arhive, knjižnice i muzeje. Sjednici su pod točkom 4. prisustvovali i  dr. sc. Ante Milošević, ravnatelj Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split, mr. sc. Željko Krnčević, ravnatelj Muzeja grada Šibenika te Emil Podrug, viši kustos i Jelena Jović, kustosica u Muzeju grada Šibenika.

   Sjednici je tijekom svih pet dana predsjedavala Ružica Marić, prof., predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
Dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnoga reda
 2. Potvrda usvojenog teksta zapisnika 8. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća putem e-mail korespondencije
 3. Donošenje Programa rada Hrvatskog muzejskog vijeća
 4. Zamolba za darovanjem muzejske građe Muzeja grada Šibenika Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika – Split – usmeno obrazloženje zamolbe od strane ravnatelja dvaju muzeja
 5. Zamolba Muzeja Moslavine za trajnom pohranom pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta pavlinski samostan BDM, Mikleuška na Moslavačkoj gori
 6. Definiranje programa muzejske djelatnosti na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu, raspisanog od 15.07. do 15.09.2017.
 7. Izvješća Stručnih povjerenstava Hrvatskog muzejskog vijeća za utvrđivanje postojanja uvjeta za stjecanje višeg muzejskog zvanja
 8. Razno
 
Dnevni red je jednoglasno usvojen, uz sljedeću dopunu:
točka 8. Razno
a)Dubrovački muzeji, Zamolba za prenamjenom sredstava dodijeljenih za program „Izložba: Nikolica Bunić, Jaketa Palmotić i Marojica Kaboga – junaci posljednje velike kušnje Dubrovačke Republike“
 
   Hrvatsko muzejsko vijeće je usvojilo konačni Program i plan rada za mandatno razdoblje 2016. – 2020. te Plan rada za 2017. godinu. Program i plan rada za mandatno razdoblje 2016. – 2020. i Plan rada za 2017. godinu.

   Slijedom zaključka sa 7. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća na kojoj je Vijeće razmatralo zamolbu Muzeja grada Šibenika za darovanje građe iz fundusa Muzeja grada Šibenika, s arheološkog lokaliteta Bribirska glavica, Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika – Split, Hrvatsko muzejske vijeće je na 9. sjednicu pozvalo ravnatelje Muzeja grada Šibenika i Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split da usmeno obrazlože zamolbu za darovanje građe. Obrazloženje zamolbe su održali dr. sc. A. Milošević, ravnatelj Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split, mr. sc. Željko Krnčević, ravnatelj Muzeja grada Šibenika te Emil Podrug, viši kustos i Jelena Jović, kustosica iz Muzeja grada Šibenika. Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo prijedlog da se građa Muzeja grada Šibenika s lokaliteta Bribirska glavica izluči iz fundusa Muzeja grada Šibenika i daruje Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika – Split radi formiranja Zbirke Bribirska glavica. Hrvatsko muzejsko vijeće je preporučilo da se, prije izlučivanja građe iz fundusa Muzeja grada Šibenika, napravi detaljna revizija inventara građe te da se sklopi ugovor između dva muzeja o trajnoj posudbi 22 predmeta koja se sad nalaze u stalnom postavu Muzeja grada Šibenika, a pronađena su na lokalitetu Bribirska glavica.

   Uprava za pravne i financijske poslove i programe Europske unije, Sektor za normativne i upravno-pravne poslove Ministarstva kulture uputila je Hrvatskom muzejskom vijeću zamolbu za mišljenje po temi trajne pohrane nadgrobne ploče Sofije Kaštelanović, rođ. di Prata, iz 16. stoljeća, pronađene na lokalitetu pavlinskog samostana Blažene Djevice Marije, Mikleuška (Bela crkva) na Moslavačkoj gori u Muzeju Moslavine Kutina. Konzervatorski odjel u Sisku uputio je zamolbu Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture te je sukladno čl. 47. stavku 4. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17) potrebna suglasnost i Hrvatskog muzejskog vijeća. Hrvatsko muzejsko vijeće je suglasno da se navedena nadgrobna ploča trajno pohrani u Muzeju Moslavine Kutina.

   U nastavku sjednice, Hrvatsko muzejsko vijeće je, prema postojećim Smjernicama za vrednovanje muzejskih programa, razmotrilo i vrednovalo programe muzejske djelatnosti. Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu ukupno je pristiglo 1098 programa muzejske djelatnosti. Potraživanja prema Ministarstvu kulture iznose 44.061.696,28 kn. Hrvatsko muzejsko vijeće je ocijenilo svaki program predložen za financiranje ocjenom od 1 do 3 odnosno dobar (1), vrlo dobar (2), odličan (3). U kompjuterskom sustavu Ministarstva kulture Centrix ocjena 2 označena je slovom B, ocjena 3 označena je slovom A, a programi koje Vijeće ne podržava za sufinanciranje označeni su slovom C. Hrvatsko muzejsko vijeće je po vrednovanju svih programa muzejske djelatnosti donijelo sljedeće zaključke:
programe s nepotpunim prijavama koji ne zadovoljavaju uvjete natječaja Vijeće nije vrednovalo;
programi koji ne pripadaju djelokrugu rada Hrvatskog muzejskog vijeća Vijeće nije vrednovalo:
programi Noći muzeja nisu predlagani za financiranje;
-       programi kataloga zbirki koje nisu cjelovito obrađene i registrirane kao kulturno dobro nisu predloženi za financiranje;
-       programi konzervatorsko-restauratorskih radova razmatrani su ukoliko je priložena ponuda ovlaštenog restauratora odnosno konzervatora, u skladu s popisom restauratora i  konzervatora koji imaju Dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, objavljenim na mrežnim stranicama Ministarstva kulture;
-       pregledom prijavljenih programa za 2018. profilirali su se određeni pokazatelji potrebe razvoja i poboljšanja u obavljanju muzejske djelatnosti pa se tijekom 2018. godine planira održavanje tematskih sjednica;
-       definirana je kategorija „otvoreni programi“ za one muzejske programe za koje Vijeće predlaže naknadno vrednovanje i analizu u koordinaciji sa Službom za muzejsku djelatnosti i Kabinetom ministrice, a s obzirom na dostavu dodatne dokumentacije i pribavljanja dodatnih relevantnih informacija nužnih za donošenje njihova konačnog zaključka:
- programi otkupa Muzeja Ivana Meštrovića, predmeti u vlasništvu Stjepana Meštrovića (2 programa) – Hrvatsko muzejsko vijeće podržava otkup umjetnina, no prepušta konačnu odluku o visini iznosa i načinu provedbe otkupa Kabinetu ministrice;
- programi matične djelatnosti matičnih muzeja (6 programa) – Vijeće smatra da programi nisu jasno obrazloženi i ne proizlaze iz jasnog godišnjeg plana provedbe matičnosti unutra cijelog Sustava muzeja Republike Hrvatske.
- programi otkupa – o nekim programima nije donesena konačna odluka s obzirom da Vijeće traži nadopunu dokumentacije, pa će se o njima donijeti končano mišljene na jednoj od idućih sjednica Vijeća, početkom 2018. godine
 
   Hrvatsko muzejsko vijeće je, na temelju zapisnika sa sastanaka održanih 19. listopada 2017. godine, razmatralo prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika te prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg muzejskog pedagoga, muzejskog pedagoga savjetnika, višeg dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višeg informatičara, informatičara savjetnika, višeg restauratora, restauratora savjetnika, višeg preparatora, višeg muzejskoga tehničara i višeg fotografa. Hrvatsko muzejsko vijeće u cijelosti je prihvatilo prijedloge Povjerenstava.

   Temeljem dostavljene dokumentacije i zamolbe Dubrovačkih muzeja za prenamjenu programskih sredstava, Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo prenamjenu sredstava osiguranih za program Izložba: Nikolica Bunić, Jaketa Palmotić i Marojica Kaboga – junaci posljednje velike kušnje Dubrovačke Republike„ za potrebe programa Izložba: Nikola Božidarević – veliki slikar dubrovačke renesanse.

   Hrvatsko muzejsko vijeće je primilo na znanje dopis Jasminke Najcer Sabljak po temi realizacije muzejskog programa pod nazivom Izložba „Valpovački vlastelini Prandau i Normann“, u organizaciji Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek. U njemu navodi da kao bivša djelatnica Muzeja likovnih umjetnosti nije uključena u završnu realizaciju navedenog programa koji je vodila od 2016., kao viša kustosica Muzeja.
 

Sažetak 8. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 16. listopada 2017. godine
  
   Na sjednici su bili prisutni članovi  Hrvatskog muzejskog vijeća Ružica Marić, prof., dr. sc. Iris Biškupić Bašić, Matea Brstilo Rešetar, prof., Darko Komšo, dipl. arh., Biserka Rauter Plančić, prof. i Pavica Vilać te iz Ministarstva kulture dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik, Jelena Glavić-Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost, Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost, Goran Blagus, viši stručni savjetnik i Tereza Teklić, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost Uprave za arhive, knjižnice i muzeje. Dr. sc. Darko Babić se ispričao. Sjednici je pod točkom Razno prisustvovala Iva Validižija, kustosica Muzejskog dokumentacijskog centra, izloživši svoju prezentaciju sa 4. kongresa muzealaca.
   Sjednici je predsjedavala Ružica Marić, prof., predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
Dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnoga reda
 2. Usvajanje zapisnika 7. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
 3. Donošenje Programa rada Hrvatskog muzejskog vijeća
 4. Pregled izvješća matičnih muzeja i Muzejskog dokumentacijskog centra za 2016. godinu
 5. Očitovanje na pristiglu tužbu kandidatkinje Jasmine Bavoljak na rješenje Ministarstva kulture o stjecanju višeg zvanja u muzejskoj struci
 6. Otkup muzejske građe:
a) Narodni muzej Zadar, Otkup dvije umjetnine za fundus Galerije umjetnina Narodnog muzeja Zadar, Rita Bersa-Bottura „Portret Lie Bersa“, 1908. i Bruno Bersa „Portret Ivana Smiricha“, 1909.
 1. Zamolbe za prenamjenom sredstava:
a)Gradski muzej Virovitica, Restauriranje starih novina Virovitičan 1923. i 1924. – nastavak radova
b)Hrvatski školski muzej, Izložba „Dobro jutro, Sunce na prozorčiću! – Priča o nastavnom predmetu Hrvatski jezik“
 1. Razno
  Dnevni je jednoglasno usvojen, uz sljedeću dopunu:
točka 8.
a)Etnografski muzej, Zamolba za otpisom muzejske građe iz fundusa Muzeja
b)Moderna galerija, Dopuna zamolbe za davanjem mišljenja o zamjeni muzejske građe s Franjevačkom galerijom Široki Brijeg
c)Izlaganje Ive Validžije „10 godina utvrđivanja svojstva kulturnog dobra za muzejske i galerijske zbirke
 
   Slijedom zaključka sa 7. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća da će se na sljedećoj sjednici predložiti i definirati Program rada Hrvatskog muzejskog vijeća, R. Bilić pripremila je prijedlog Programa i plana rada Hrvatskog muzejskog vijeća za mandatno razdoblje 2016. – 2020. i Plan rada za 2017. godinu. Uslijedila je rasprava po temi te su utvrđene prioritetne zadaće Hrvatskog muzejskog vijeća u 2017. i 2018. godini. Zaključeno je da će Hrvatsko muzejsko vijeće konačni Program i plan rada za mandatno razdoblje 2016. – 2020. i Plan rada za 2017. godinu utvrditi i usvojit na sljedećoj sjednici koja je planirana od 6. do 10. studenog 2017. godine.

   Hrvatsko muzejsko vijeće je vrednovalo izvještaje matičnih muzeja 1. razine (Arheološki muzej u Zagrebu, Etnografski muzej, Hrvatski povijesni muzej, Hrvatski prirodoslovni muzej, Muzej za umjetnost i obrt, Tehnički muzej Nikola Tesla te Muzejski dokumentacijski centar) o provedbi programa matične djelatnosti u 2016. godini. R. Bilić je pripremila pregled i sažetak svih izvještaja te istaknula uočene nedostatke. Iz analize izvješća iščitava se nepostojanje usklađenog programa rada i plana aktivnosti matičnih muzeja i Muzejskog dokumentacijskog centra za provedbu programa matične djelatnosti te kriterija za obilazak muzejskih ustanova i zbirki, kao i nedostatak ujednačenog načina pisanja izvješća. Hrvatsko muzejsko vijeće uputilo je Muzejski dokumentacijski centar na izradu godišnjeg plana rada matičnih muzeja 1. i 2. razine te održavanje sastanka svih matičara u cilju usklađivanja programa provedbe matične djelatnosti matičnih muzeja i utvrđivanja prioritetnih tema kao i kriterija za provedbu matične djelatnosti. Hrvatsko muzejsko vijeće predložilo je da se na razini Vijeća Sustava muzeja i Vijeća za matičnu djelatnost, a u koordinaciji Muzejskog dokumentacijskog centra, sastavi standardizirani obrazac za izradu izvješća o provedenom stručnom nadzoru.

   Hrvatsko muzejsko vijeće je zaprimilo zamolbu za očitovanje na sadržaj tužbe Jasmine Bavoljak, više kustosice Galerije Klovićevi dvori, na rješenje Ministarstva kulture od 3. srpnja 2017. godine kojim se odbija njen zahtjev za stjecanje zvanja muzejskoj savjetnika. Tužba je pokrenuta pred Upravnim sudom u Zagrebu 4. rujna 2017. godine. Po ponovnom vrednovanju zamolbe Jasmine Bavoljak za stjecanje višeg zvanja u muzejskoj struci, Hrvatsko muzejsko vijeće je potvrdilo svoj zaključak s 5. sjednice održane 12. lipnja 2017. godine prema kojem se ministrici kulture ne predlaže unapređenje Jasmine Bavoljak u zvanje muzejske savjetnice. Sukladno članku 2. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“ br. 97/10, 112/11) Jasmina Bavoljak ne ispunjava uvjet o objavljenim stručnim ili znanstvenim radovima iz područja za koje je zadužen.

   U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo prijedlog Narodnog muzeja Zadar otkupa dvije umjetnine za fundus Galerije umjetnina – Rita Bersa-Bottura „Portret Lie Bersa“, 1908. i Bruno Bersa „Portret Ivana Smiricha“, 1909. te je podržalo i zamolbu Gradskog muzeja Virovitica za prenamjenu sredstava osiguranih za program „Restauriranje starih novina Virovitičan 1923. i 1924.“ za potrebe programa „Restauratorski radovi na škrinji za tekstil“. Hrvatsko muzejsko vijeće nije podržalo zamolbu Hrvatskog školskog muzeja za prenamjenu sredstava osiguranih za realizaciju izložbe „Dobro jutro, Sunce na prozorčiću! – Priča o nastavnom predmetu Hrvatski jezik“ za potrebe izložbe „O čemu govorimo kada govorimo o obrazovanju: medijska slika obrazovanja u Hrvatskoj u 21. stoljeću“.

   Hrvatsko muzejsko vijeće je pozitivno ocijenilo zamolbu Etnografskog muzeja, Zagreb, za otpisom muzejske građe iz Zbirke lončarstva, Zbirke košaraštva, Zbirke narodnih nošnji sjeverozapadne Hrvatske i Zbirke tradicijskog gospodarstva s obzirom da je pregledom predmeta ustanovljeno da su oštećeni do mjere da nemaju svojstvo kulturnog dobra niti drugu vrijednost. Hrvatsko muzejsko vijeće je predmet uputilo Ministarstvo kulture na daljnje postupanje te je ujedno zatražilo i mišljenje Uprave za pravne i financijske poslove i programe Europske unije Ministarstva kulture po temi postupanja s inventariziranom muzejskom građom koja zbog dotrajalosti i uništenosti ne zadovoljava osnovne kriterije za čuvanje u muzejskim fundusima te ju muzeji žele izlučiti odnosno otpisati.

Nastavno na raspravu i zaključak sa 7. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća po temi zamolbe Moderne galerije za davanje mišljenja o zamjeni muzejske građe s Franjevačkom galerijom Široki Brijeg, Moderna galerija dostavila je dopunu zamolbe iz koje je vidljivo da četiri djela Kamila Tompe, koja Franjevačka galerija u Širokom Brijegu traži u zamjenu za djelo Sofije Naletilić Penavuše „Sve moje životinje“ iz 1988. godine, nisu registrirana kao kulturna dobra pri Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture. Hrvatsko muzejsko vijeće i nadalje daje podršku nastojanju Moderne galerije za iznalaženje konačnog rješenja pravnog statusa skulpture Sofije Naletilić Penavuše.

   U nastavku sjednice održana je prezentacija Ive Validžije, više kustosice Muzejskog dokumentacijskog centra, koja je Hrvatskom muzejskom vijeću predstavila rezultate desetogodišnjeg rada Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra za muzejske i galerijske zbirke pri Ministarstvu kulture. Prezentacija je temeljena na dostupnim podacima u Registru muzeja, galerije i zbirki RH za razdoblje od 2007. do 2017. godine. I. Validžija je po pojedinim godinama prezentirala broj registriranih zbirki i muzejskih predmeta te broj zaposlenih stručnih djelatnika zaduženih za posao obrade i registracije muzejskih zbirki.

   Pa završetku službenog dijela 8. sjednice, Hrvatsko muzejsko vijeće je na poziv M. Brstilo Rešetar obišlo zgradu bivše Tvornice duhana Zagreb u kojoj će biti smješten Hrvatski povijesni muzej.
 

Sažetak 7. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 11. rujna 2017. godine

   Na sjednici su bili prisutni članovi Hrvatskog muzejskog vijeća Ružica Marić, prof., dr. sc. Darko Babić, dr. sc. Iris Biškupić Bašić, Matea Brstilo Rešetar, prof., Darko Komšo, dipl. arh., Biserka Rauter Plančić, prof. i Pavica Vilać te iz Ministarstva kulture dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik, Jelena Glavić-Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost, Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost, Goran Blagus, viši stručni savjetnik i Tereza Teklić, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost Uprave za arhive, knjižnice i muzeje.
   Sjednici je predsjedavala Ružica Marić, prof., predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća.

Dnevni red:
1. Potvrda suglasnosti na Zapisnik 6. sjednice
2. Prihvaćanje dnevnog reda
3. Zahtjev za utvrđivanjem uvjeta za osnivanje muzeja „Muzej automobila Presečki“
4. Zamolbe za prenamjenom ugovorenih programa odobrenih na Pozivu za financiranje programa javnih potreba u kulturi:
a) Moderna galerija – trogodišnji program iz 2013. godine – izložba „Vizije grada – Ikonografija 2./1950. – 2013.“ – prenamjena zadnjeg iznosa realizacije programa na izložbu „Na obalama Jadranskog mora“
b) Muzej Općine Jelsa – izložba Bavul iz Amerike
c) Galerije Klovićevi dvori – prenamjena programa „Umjetnička ostavština biskupa Đure Kokše“ (odobreno 50.000,00 kn) na „Vasko Lipovac, retrospektivna izložba“ (odobreno 50.000,00 kn)
5. Zamolba za otkup građe:
a) Narodni muzej Zadar
b) Muzej Slavonije, Osijek
6. Razno
a) Muzej grada Šibenika – Zamolba za darovanjem muzejske građe Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika - Split
b) Moderna galerija – Zamolba za davanjem mišljenja o zamjeni muzejske građe s Franjevačkom galerijom Široki Brijeg
c) Imenovanje Povjerenstva za praćenje izrade i provedbe muzeološke koncepcije stalnog postava Vojnog muzeja
d) Muzej grada Split – Informacija o zaprimljenom prigovoru na međuljudske odnose u muzeju
7. Donošenje Programa rada Hrvatskog muzejskog vijeća, u skladu sa člankom 3. Poslovnika o radu HMV-a
8. Pregled izvješća matičnih muzeja za 2016. godinu
9. Prijedlozi smjernica MDC-a i matičnim muzejima 1. razine pri provođenju matične djelatnosti
10. Analiza rada muzeja u RH

   Po usvajanju Zapisnika 6. sjednice i dnevnog reda, Hrvatsko muzejsko vijeće je razmatralo zamolbu Presečki grupe d.o.o. vezano za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja automobila Presečki. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, Hrvatsko muzejsko vijeće je utvrdilo da je, u svrhu donošenja konačnog mišljenja o podršci ove privatne inicijative, nužno dobiti još informacija te je Presečki grupa d.o.o. upućena na dostavu dopune dokumentacije odnosno dostavu plana rada i razvoja muzeja, preliminarnog muzeološkog programa s opisom građe, podataka o smještaju i mjestu čuvanja građe, opisa prostora, analize i valorizacije prostora predviđenih za muzejske sadržaje te obrazloženja zašto je osnivanje Muzeja od lokalnog odnosno nacionalnog interesa za Republiku Hrvatsku.
   U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće razmatralo je zamolbe Galerije Klovićevi dvori, Muzeja Općine Jelsa i Moderne galerije za prenamjenu dodijeljenih sredstava te je podržalo otkup građe za Numizmatički i Povijesni odjel Muzeja Slavonije (25 značaka, 18 razglednica, fotografija i pečatnjaka, 5 diploma i 11 iskaznica).

   Hrvatsko muzejsko vijeće je razmatralo i zamolbu Muzeja grada Šibenika za darovanje građe iz fundusa Muzeja grada Šibenika, s arheološkog lokaliteta Bribirska glavica, Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika – Split. S obzirom da iz dostavljene dokumentacije nije razvidno na koji će se način formirati zbirka Arheološkog lokaliteta Bribirska glavice te gdje će točno građa biti prezentirana, Hrvatsko muzejsko vijeće planira na sljedeću sjednicu pozvati ravnatelje Muzeja grada Šibenika i Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split kako bi usmeno obrazložili zamolbu za darovanje građe.
   Vezano uz zamolbu Moderne galerije za rješenje pravnog statusa skulpture Sofije Naletilić Penavuše, Sve moje životinje, iz 1988. izložene u stalnom postavu Moderne galerije, ali u vlasništvu Franjevačke galerije Široki Brijeg, Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo nastojanja Moderne galerije da iznađe konačno rješenje pravnog statusa skulpture Sofije Naletilić Penavuše. Hrvatsko muzejsko vijeće će zatražiti mišljenje od Uprave za pravne i financijske poslove i programe Europske unije te Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture u vezi postojanja uvjeta za rješavanje pravnog statusa skulpture Sofije Naletilić Penavuše.

   Hrvatsko muzejsko vijeće predložilo je imenovanje Povjerenstva za praćenje izrade i provedbe muzeološke koncepcije stalnog postava Vojnog muzeja u sljedećem sastavu: Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja, dr. sc. Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, Vinko Ivić, ravnatelj Muzeja grada Zagreba, dr. sc. Alexander Buczynski, znanstveni savjetnik Hrvatskog instituta za povijest te Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture.
   U nastavku sjednice zaključeno je da će Hrvatsko muzejsko vijeće za sljedeću sjednicu pripremiti smjernice za rad matičnih muzeja i smjernice Muzejskom dokumentacijskom centru za obradu godišnjih izvješća muzejskih ustanova. Vijeće je suglasno da je potrebno definirati parametre prema kojima bi se pratio rad muzeja, ali da je potrebno i uvođenje standarda za izradu izvješća, za obavljanje stručnog nadzora, načina vođenja muzejske građe i inventarizacije građe. Hrvatsko muzejsko vijeće je predložilo da se uvede strukturirani obrazac za izradu izvješća za matičnu djelatnost, kako bi podaci bili ujednačeni. Na sljedećoj sjednici će se također vrednovati izvješća matičnih muzeja za 2016. godinu.

   Na sljedećoj sjednici će se, slijedom zaključka sa 6. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća da je potrebno donošenje Programa rada Hrvatskog muzejskog vijeća u skladu s člankom 3. Poslovnika o radu Hrvatskog muzejskog vijeća, predložiti i definirati Program rada.
   Slijedom dopisa koje je Ministarstvo kulture u veljači ove godine dostavilo svim muzejskim ustanova u Republici Hrvatskoj, a prema kojem se tražila dostava rezultata revizije muzejske građe te programa inventarizacije i upisa muzejske građe i dokumentacije u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Služba za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture je obradila zaprimljene podatke za državne muzeje. Kako bi se što bolje mapiralo stanje u muzejskoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj, sastavljena je tablica s rezultatima dostavljenih podataka koje je Vijeću prezentirao G. Blagus.Sažetak 6. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 14. srpnja 2017. godine

   Na sjednici su bili prisutni članovi Hrvatskog muzejskog vijeća: Ružica Marić, prof.; dr. sc. Darko Babić; dr. sc. Iris Biškupić Bašić; Matea Brstilo Rešetar, prof.; Biserka Rauter Plančić, prof. i Pavica Vilać te iz Ministarstva kulture: dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture, dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik, Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost, Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost i Goran Blagus, viši stručni savjetnik u Službi za muzejsku djelatnost Uprave za arhive, knjižnice i muzeje.
   Zbog prethodno dogovorenih poslovnih obveza prof. Darko Komšo nije nazočio sjednici.
   Sjednici je predsjedavala Ružica Marić, prof., predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća.

   Dnevni red:
1. Smjernice za vrednovanje muzejskih programa
2. Zahtjev za davanjem mišljenja o statusnim promjenama Muzeja Apoksiomen – pripajanje Lošinjskom muzeju
3. Dogovor o donošenju Programa rada, u skladu s člankom 3. Poslovnika Hrvatskog muzejskog vijeća
4. Razno

   Predloženi dnevni red je u redoslijedu i sadržaju izmijenjen. Predsjednica Vijeća zamolila je članove na suglasnost s izmjenama redoslijeda točaka s obzirom na dolazak ministrice kulture na sjednicu po točki 2. dnevnog reda. Također, točka Razno nadopunila se trima pristiglim zahtjevima za otkupom radova i razmatrali su se pod točkom 3. dnevnog reda: Moderna galerija – zamolba za refundiranjem iznosa otkupa četiri rada Slavka Kopača, kupljena na aukciji u Parizu; Muzej suvremene umjetnosti – zamolba za otkupom pet radova suvremenih umjetnika, za popunjavanje fundusa  MSU-a i Muzej Slavonije – zamolba za otkupom građe za Numizmatički i Povijesni odjel Muzeja.
   Hrvatsko muzejsko vijeće dalo je pozitivno mišljenje na spajanje Muzeja Apoksiomena i Lošinjskog muzeja uz napomenu nužnosti kontinuiteta očuvanja skulpture Apoksiomena kao kulturnog dobra i nepromijenjenosti svih dosadašnjih uvjeta njegove skrbi.
   U nastavku sjednice podržan je otkup četiriju umjetničkih radova Slavka Kopača za fundus zbirke Moderne galerije, dok je od Muzeja suvremene umjetnosti i Muzeja Slavonije zatražena dopuna dokumentacije za otkup muzejske građe.
    Hrvatsko muzejsko vijeće zatim je utvrdilo prijedlog teksta Smjernica za vrednovanje muzejskih programa na temelju kojih će se vrednovati programi prijavljeni na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu, a koji je objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.
   Hrvatsko muzejsko vijeće na sljedećoj će sjednici utvrditi Program rada te način vrednovanja muzejskih programa pristiglih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu.


Sažetak 5. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 2. veljače 2017. godine

   Na sjednici su bili prisutni članovi Hrvatskog muzejskog vijeća: Ružica Marić, prof.; dr. sc. Darko Babić; dr. sc. Iris Biškupić Bašić; Matea Brstilo Rešetar, prof.; Darko Komšo, dipl. arh.; Biserka Rauter Plančić, prof. i Pavica Vilać; po 4. točci – mr. sc. Ervin Dubrović, ravnatelj Muzeja grada Rijeke i Nikolina Jelavić Mitrović, dipl. dizajnerica; po 5. točci – Ema Makarun, kustosica Muzeja grada Rijeke, prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina i Nikolina Jelavić Mitrović, dipl. dizajnerica te iz Ministarstva kulture: dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik; Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost; Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost i Tereza Teklić, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost Uprave za arhive, knjižnice i muzeje.
   Sjednici je predsjedavala Ružica Marić, prof., predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća.

Dnevni red:
1. Usvajanje dnevnoga reda
2. Usvajanje zapisnika 4. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
3. Smjernice za vrednovanje muzejskih programa
4. Muzej grada Rijeke, Prijedlog stalnog postava Muzeja grada Rijeke u palači Rafinerije šećera
5. Muzej grada Rijeke, Prijedlog idejnog rješenja muzejskog postava Broda Galeb
6. Općina Konjščina, Zamolba za utvrđivanjem postojanja uvjeta za osnivanje Zbirke akademskog kipara Zlatka Čulara pri Kulturno-turističkom centru Stari grad Konjščina
7. Grad Ogulin, Pokretanje postupka izdvajanja Zavičajnog muzeja Ogulin iz sastava Pučkog otvorenog učilišta Ogulin
8. Gradska galerija Antun Gojak, Makarska, Zamolba za davanjem suglasnosti za razmjenu muzejskog predmeta: Prikaz jedrenjaka inv. ozn. 525:MKR 430
9. Muzej Slavonije, Osijek, Zahtjev za trajnom pohranom arheoloških nalaza pronađenih na lokalitetu AN 13 Petrijevci-Čerina
10. Muzej Slavonije, Osijek, Zahtjev za trajnom pohranom arheoloških nalaza pronađenih na lokalitetima Mursa-Donji grad-Obrtnička škola; Osijek, Vojarna-Poljoprivredni fakultet; Zmajevac, Várhegy-Mocsolás; Osijek, Vojarna-Učiteljski fakultet
11. Muzeji i galerije Konavala, Zahtjev za trajnom pohranom arheoloških nalaza pronađenih na lokalitetima Jagnjilo, Stravča; Pernova greda, Zastolje; Zorina 8, Cavtat; Rat, Cavtat te Sokol grad u Dunavama
12. Otkup muzejske građe:
a) Gradski muzej Varaždin, Otkup dijela namještaja iz Zbirke Sporčić Kosinjski
b) Hrvatski povijesni muzej, Otkup slike Branka Ružića "Cigani", 1949.
c) Hrvatski povijesni muzej, Otkup slike Cate Dujšin „Portret Vlatka Mačeka“, 1938.
d) Muzeji Hrvatskog zagorja, Galerija Antuna Augustinčića, Otkup skulptura Antuna Augustinčića „Akt muškarca koji sjedi“, 1926. i „Mladić s amforom“, 1924.-1926.
e) Muzeji Hrvatskog zagorja, Galerija Antuna Augustinčića, Otkup skulpture Antuna Augustinčića „Glava vojnika“, 1932.
13. Zamolba za prenamjenu sredstava:
a) Hrvatski muzej turizma, Izložba „Jadran nadahnuće – Zbirka Večerina“
14. Izvještaji Stručnih povjerenstava za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci
15. Razno
a) Strategija zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike Hrvatske za razdoblje 2011. – 2015.

Informacije:
b) Prijedlog izmjena Zakona o muzejima („Narodne novine“ br. 110/15)
c) Marina Desin, Muzeji i galerije Konavala – Zavičajni muzej Konavala
d) Hrvatski povijesni muzej, Izvještaj o izvršenju programa matične djelatnosti Hrvatskog povijesnog muzeja za 2016. godinu
e) Hrvatski povijesni muzej, Izvještaj o provedenom stručnom nadzoru u Muzeju grada Šibenika
f) Muzej za umjetnost i obrt, Izvještaji o provedenim stručnim nadzorima u Zavičajnom muzeju Poreštine (Kulturno-povijesni odjel), Muzeju likovnih umjetnosti, Osijek, Umjetničkog galeriji Dubrovnik, Kući Bukovac Muzeja i galerija Konavala i Muzeju Slavonije (Odjel umjetničkog obrta)

   Dnevni red je jednoglasno usvojen uz dopunu točke 12.: f) Hrvatski povijesni muzej, Otkup predmeta u vlasništvu Franje Bošnjaka; g) Moderna galerija, Otkup slike Brace Dimitrijevića „Leopard“, 1979.-2004.; h) Moderna galerija, Otkup građe za Zbirku medalja i plaketa: Plaketa Roberta Jeana Ivanovića i medalja Augusta Augustinčića te točka 16.: Izvještaj Stručnog povjerenstva za utvrđivanja uvjeta za osnivanje Muzeja Domovinskog rata u Splitu.

   Hrvatsko muzejsko vijeće će točke 15. d-f) razmatrati na tematskoj sjednici koja će se održati u rujnu ove godine, po temi Sustava muzeja te godišnjih izvješća matičnih muzeja prve razine.
   Hrvatsko muzejsko vijeće je na početku 5. sjednice raspravljalo o Smjernicama za vrednovanje muzejskih programa na temelju kojih će se vrednovati programi prijavljeni na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu.
   U nastavku sjednice prezentirani su prijedlozi stalnog postava Muzeja grada Rijeke u palači Rafinerije šećera te idejnog rješenja muzejskog postava Broda Galeb. Hrvatsko muzejsko vijeće pozitivno je ocijenilo oba prijedloga.

   Hrvatsko muzejsko vijeće podržalo je inicijativu Općine Konjščina za osnivanje Zbirke akademskog kipara Zlatka Čulara te je osnovalo Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Zbirke akademskog kipara Zlatka Čulara u sastavu: Biserka Rauter Plančić, članica Hrvatskog muzejskog vijeća i ravnateljica Moderne galerije, Zagreb, mr. sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost, i Goran Blagus, viši stručni savjetnik u istoj službi Ministarstva kulture.
   Grad Ogulin pokrenuo je postupak izdvajanja Zavičajnog muzeja Ogulin iz sastava Pučkog otvorenog učilišta Ogulin. Hrvatsko muzejsko vijeće podržalo je njegovo izdvajanje i preporučilo osnivanje Zavičajnog muzeja Ogulin kao samostalne ustanove. Hrvatsko muzejsko vijeće također je razmatralo zamolbu Gradske galerije Antun Gojak za davanje suglasnosti za razmjenu muzejskog predmeta „Prikaz jedrenjaka“ inv. ozn. 525:MKR 430, za vrijedan dokumentacijski materijal o Antunu Gojaku. Nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju Vijeće je odbilo dati suglasnost za razmjenu muzejskog predmeta predloživši da se navedeni dokumentacijski materijal otkupi te da se na taj način popuni fundus vrijednim materijalom koji će doprinijeti daljnjoj obradi života i djela Antuna Gojaka.

   Hrvatsko muzejsko vijeće je pozitivno ocijenilo zahtjeve za trajnu pohranu arheoloških nalaza i to Muzeja Slavonije, Osijek, za pohranu nalaza s lokaliteta AN 13 Petrijevci-Čerina, Mursa-Donji grad-Obrtnička škola, Vojarna-Poljoprivredni fakultet, Várhegy-Mocsolás i Vojarna-Učiteljski fakultet te Muzeja i galerija Konavala za pohranu nalaza s lokaliteta Jagnjilo, Stravča; Pernova greda, Zastolje; Zorina 8, Cavtat; Rat, Cavtat i Sokol grad u Dunavama.

   U nastavku sjednice Vijeće je podržalo otkup dijela namještaja iz Zbirke Sporčić Kosinjski za Gradski muzej Varaždin, otkup slike Cate Dujšin „Portret Vlatka Mačeka“ i predmeta u vlasništvu Franje Bošnjaka za Hrvatski povijesni muzej, skulpture Antuna Augustinčića „Akt muškarca koji sjedi“, 1926., „Mladić s amforom“, 1924. ‒ 1926., te „Glava Vojnika“, 1932., za Muzeje Hrvatskog zagorja, Galerija Antuna Augustinčića. Za financiranje je također predložen otkup slike Brace Dimitrijevića „Leopard“, 1979. ‒ 2004., te građe za Zbirku medalja i plaketa: Plaketa Roberta Jeana Ivanovića i medalja Augusta Augustinčića za Modernu galeriju, Zagreb. Podržana je i prenamjena sredstava osiguranih za program Hrvatskog muzeja turizma „Dubrovački klasici u Opatiji“ za potrebe programa „Jadran nadahnuća – Zbirka Večerina“.
Hrvatsko muzejsko vijeće je na temelju zapisnika sa sastanaka održanih 26. i 27. travnja 2017. godine razmatralo prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika te prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg muzejskog pedagoga, muzejskog pedagoga savjetnika, višeg dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višeg informatičara, informatičara savjetnika, višeg restauratora, restauratora savjetnika, višeg preparatora, višeg muzejskoga tehničara i višeg fotografa. Hrvatsko muzejsko vijeće u cijelosti je prihvatilo prijedloge Povjerenstava.

   Hrvatsko muzejsko vijeće prihvatilo je i Izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru Matične službe Etnografskog muzeja u Zagrebu nad stručnim radom Muzeja i galerija Konavala – Zavičajni muzej Konavala. Hrvatsko muzejsko vijeće je preporučilo postupanje prema zaključcima matičarke radi uklanjanja uočenih nedostataka te prije svega zapošljavanje kustosa etnologa u cilju unapređenja stručnog rada Muzeja. Vijeće je prihvatilo i Izvještaj sa sastanka održanog na temu utvrđivanja postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Domovinskog rata u Splitu. Hrvatsko muzejsko vijeće je utvrdilo da su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 110/15) ispunjeni svi stručni uvjeti za osnivanje Muzeja Domovinskog rata u Splitu.Sažetak 4. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 2. veljače 2017. godine

   Na sjednici su bili prisutni članovi Hrvatskog muzejskog vijeća: Ružica Marić, prof., dr. sc. Darko Babić, dr. sc. Iris Biškupić Bašić, Matea Brstilo Rešetar, prof., Darko Komšo, dipl. arh. i Pavica Vilać; po 3. točci – dr. sc. Zvjezdana Antoš, muzejska savjetnica, Etnografski muzej, Zagreb; po 4. točci – Silvija Brkić Midžić, upraviteljica Hrvatskog muzeja medicine i farmacije te iz Ministarstva kulture: dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik, Eva Brunović, načelnica Sektora za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost, Goran Blagus, viši stručni savjetnik, Tereza Teklić, viša stručna savjetnica, Služba za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost, Uprava za razvoj kulture i umjetnosti.
Biserka Rauter Plančić, prof. se ispričala.
   Sjednici je predsjedavala Ružica Marić, prof., predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća.

Dnevni red:
1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika 3. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
3. Etnografski muzej, Zagreb, Prezentacija dopune muzeološke koncepcije stalnog postava Etnografskog muzeja, Zagreb
4. Hrvatski muzej medicine i farmacije, Prezentacija muzeološke koncepcije Hrvatskog muzeja medicine i farmacije
5. Grad Split, Zamolba za utvrđivanjem postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Domovinskog rata u Splitu
6. Arheološki muzej Narona, Zahtjev za trajnu pohranu arheoloških nalaza (dionica ceste A1 Ravča-Ploče i čvor Ploče-granice BiH)
7. Gradski muzej Požega, Zahtjev za trajnu pohranu arheoloških nalaza s lokaliteta Čaglin Ivančevac
8. Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci, Prijedlog izmjena i dopuna sadržaja predmeta i literature za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci
9. Otkup muzejske građe:
a) Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, Marijan Trepše, Akt u interijeru, ulje na platnu, 50x60 cm
10. Programi prijavljeni na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu - prigovori
11. Razno
a) Klaudio Štefančić, Očitovanje o prijedlogu preuređenja zgrade Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica
Informacije:
b) Centar za kulturu Lopar, Formiranje stalnog izložbenog prostora
c) Etnografski muzej Istre – Museo Etnografico dell'Istria, Informacija o realizaciji stalnog postava

   Dnevni red je jednoglasno usvojen uz dopunu točke 11.: Pučko otvoreno učilište Imotski, Zamolba za ustupanje dijela predmeta numizmatičke građe Hrvatskog povijesnog muzeja.
Zapisnik je prihvaćen bez primjedbi.

   Na 4. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća prezentirana je dopuna muzeološke koncepcije stalnog postava Etnografskog muzeja u Zagrebu. Dopuna muzeološke koncepcije odnosi se na dio prostorne organizacije i proširenje programima nužnima za financiranje obnove i uređenja Etnografskog muzeja iz fondova Europske unije, dok je osnovna muzeološka koncepcija ostala nepromijenjena u idejnom konceptu i glavnim tematskim cjelinama. Hrvatsko muzejsko vijeće prihvatilo je dopunu muzeološke koncepcije stalnog postava Etnografskog muzeja, Zagreb.
Hrvatsko muzejsko vijeće također je prihvatilo muzeološku koncepciju Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU koju je na sjednici prezentirala upraviteljica Muzeja Silvija Brkić Midžić.

   Hrvatsko muzejsko vijeće razmatralo je inicijativu Grada Splita za osnivanje Muzeja Domovinskog rata u Splitu. Vijeće je osnovalo Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Domovinskog rata u Splitu u sastavu: doc. dr. sc. Ante Nazor, ravnatelj, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Matea Brstilo Rešetar, prof., ravnateljica, Hrvatski povijesni muzej, i Goran Blagus, viši stručni savjetnik, Služba za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnosti, Uprava za razvoj kulture i umjetnosti Ministarstva kulture. Hrvatsko muzejsko vijeće je zatražilo i stručno mišljenje Vijeća Sustava muzeja vezano uz osnivanje Muzeja Domovinskog rata u Splitu.

   U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće pozitivno je ocijenilo zahtjev Arheološkog muzeja Narona za trajnu pohranu arheološkog nalaza s dionice ceste A1 Ravča-Ploče i čvor Ploče-granice BiH te zahtjev Gradskog muzeja Požega za trajnu pohranu arheoloških nalaza s lokaliteta Čaglin Ivančevac.
   Na temelju članka 19. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“, br. 97/10 i 112/11) i prijedloga Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci, Hrvatsko muzejsko vijeće utvrdilo je sadržaj predmeta i popis literature za polaganje stručnih ispita.
   Hrvatsko muzejsko vijeće podržalo je otkup slike Marijana Trepše „Akt u interijeru“ za Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, te je razmatralo pristigle prigovore na rezultate Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu. Vijeće je po ponovnom razmatranju pozitivno ocijenilo program Umjetničke akademije u Splitu „6. konzervatorsko-restauratorske radionice u Parku skulptura u Sisku“, Kulturno-umjetničkog središta Sinj, Galerija Sikirica „Industrijsko naslijeđe i kultura sjećanja na primjerima tvornice Dalmatinka – Sinj“ te Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM-a „Program edukacije za muzejske čuvaonice“.
   Hrvatsko muzejsko vijeće zaprimilo je dopis gospodina Klaudija Štefančića po temi prijedloga preuređenja zgrade Doma kulture u Velikoj Gorici, odnosno Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, u okviru koje više od 35 godina djeluje i Galerija Galženica. Također je primilo na znanje dopis Centra za kulturu Lopar i informacije vezane za namjeru osnivanja stalnog izložbenog postava koji bi obuhvatio arheološku, etnološku i geološku građu te obavijest Etnografskog muzeja Istre o izmjenama likovnog rješenja stalnog postava Etnografskog muzeja Istre, u cilju smanjenja troškova izvedbe stalnog postava.
   Na kraju sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće preporučilo je da se 140 predmeta Numizmatičke zbirke izluči iz fundusa Hrvatskog povijesnog muzeja te da se oni pohrane u fundus Zavičajnog muzeja Imotski.Sažetak 3. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 24. do 27. listopada 2016. u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2

     Hrvatsko muzejsko vijeće je usvojilo zapisnik 2. sjednice.
     U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je razmatralo i vrednovalo programe muzejsko-galerijske djelatnosti pristigle na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu. Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu ukupno je pristiglo 1128 programa muzejsko-galerijske djelatnosti. Potraživanja prema Ministarstvu kulture iznose 44.798.590,06 kn.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je po vrednovanju svih programa muzejsko-galerijske djelatnosti donijelo sljedeće zaključke:
     - programe s nepotpunim prijavama koji ne zadovoljavaju uvjete natječaja Vijeće nije vrednovalo;
     - programe otkupa muzeja i galerija Vijeće će razmotriti naknadno kada se upotpuni dokumentacija;
     - programi kataloga zbirki koje nisu cjelovito obrađene i registrirane kao kulturno dobro nisu predloženi za financiranje;
     - programi konzervatorsko-restauratorskih radova razmatrani su ukoliko je priložena ponuda ovlaštenog restauratora;
     - programi Međunarodnog dana muzeja su podržani isključivo ukoliko je u programu specificirana aktivnost;
     - Hrvatsko muzejsko vijeće će tijekom 2017. godine planirati održavanje tematskih sjednica i to vezano za Sustav muzeja, izradu smjernica za pohranu muzejske građe  i dr., s obzirom kako su se kroz programe za 2017. godinu profilirali određeni pokazatelji u muzejsko-galerijskoj djelatnosti.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je, temeljem zapisnika sa sastanaka održanih 21. listopada 2016. godine, razmatralo prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika te prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskoga pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega preparatora, višega muzejskoga tehničara i višega fotografa. Hrvatsko muzejsko vijeće je u cijelosti prihvatilo prijedloge Povjerenstava.Sažetak 2. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 8. rujna 2016. u 10.00 sati u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2

     Na 2. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća je na temelju članka 6. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“, br. 97/10 i 112/11) utvrđena Lista mentora za izradu pisanog rada za stjecanje stručnog zvanja u muzejskoj struci. Na temelju članka 16. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“, br. 97/10 i 112/11) Hrvatsko muzejsko vijeće je predložilo ministru kulture imenovanje ispitivača i njihovih zamjenika za pojedine predmete.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je na temelju članka 4. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“, br. 97/10 i 112/11) i članka 2. Poslovnika o radu Hrvatskog muzejskog vijeća razriješilo Stručna povjerenstva za stjecanje viših muzejskih zvanja s datumom 10. listopada 2016. godine i imenovalo nova Stručna povjerenstva za stjecanje viših muzejskih zvanja za sljedeće četverogodišnje razdoblje.
     U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo izvještaj sa sastanaka Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Cvelferije u Drenovcima te utvrdilo kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 110/15) ispunjeni svi stručni uvjeti za osnivanje Muzeja Cvelferije. Prihvaćen je izvještaj sa sastanaka Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Radboa u Radoboju te je utvrđeno kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 110/15) ispunjeni svi stručni uvjeti za osnivanje Muzeja Radboa. Vezano uz zamolbu Grada Delnice za utvrđivanjem postojanja uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Delnice, Hrvatsko muzejsko vijeće je na prijedlog Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje navedenog muzeja podržalo inicijativu za osnivanje Zavičajnog muzeja Delnice posebice imajući u vidu očuvanje kulturne i prirodne baštine ovoga kraja i njegovo daljnje istraživanje, obradu i prezentaciju koju ovo područje neupitno zaslužuje, međutim sukladno članku 17. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 110/15) utvrđeno je kako ne postoje svi stručni uvjeti za osnivanje Zavičajnog muzeja Delnice.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo prijedloge otkupa muzejske spomeničke građe  Hrvatskom povijesnom muzeju, Zagreb, Muzeju Slavonije, Osijek i Gradskom muzeju Nova Gradiška.
Sljedeća sjednica  Hrvatskog muzejskog vijeća će se održati u drugoj polovici listopada 2016. godine po temi razmatranja i vrednovanja programa muzejsko-galerijske djelatnosti prijavljenih na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.


  
Sažetak konstituirajuće sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 6. srpnja 2016. godine

     Sjednicu je otvorila zamjenica ministra kulture dr. sc. Ana Lederer pozdravivši predsjednicu i članove novoimenovanog Hrvatskog muzejskog vijeća  u ime ministra kulture dr. sc. Zlatka Hasanbegovića i svoje osobno ime. Hrvatskom muzejskom vijeću poželjela je puno uspjeha u predstojećem četverogodišnjem mandatu.
     Predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća  Ružica Marić je zahvalila Ministarstvu kulture na ukazanom povjerenju te iskazala nadu da će rad novog saziva Hrvatskog muzejskog vijeća na svim razinama pridonijeti daljnjem razvoju i unaprjeđenju muzejske struke.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je usvojilo Poslovnik o radu Hrvatskog muzejskog vijeća te Kriterije za vrednovanje muzejsko-galerijskih programa temeljem kojih će se vrednovati programi prijavljeni na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.
     Razmatrana je zamolba Općine Drenovci za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Cvelferije u Drenovcima. Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo inicijativu Općine Drenovci za osnivanjem Muzeja Cvelferije u Drenovcima i osnovalo Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Cvelferije u Drenovcima u sastavu: dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica, Etnografski muzej, Zagreb, Maja Žebčević Matić, prof., ravnateljica, Gradski muzej Požega i Eva Brunović, dipl. pov. umj., načelnica, Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost Ministarstva kulture. Stručno povjerenstvo je zaduženo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Cvelferije o čemu će izvijestiti Hrvatsko muzejsko vijeće. Razmatrana je i zamolba Općine Radoboj za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Radboa koju je Hrvatsko muzejsko vijeće  podržalo i osnovalo Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Radboa u Radoboju u sastavu: Dragan Bukovec, muzejski savjetnik, Hrvatski prirodoslovni muzej, Spomenka Težak, muzejska savjetnica, Gradski muzej Varaždin i Eva Brunović, dipl. pov. umj., načelnica, Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost Ministarstva kulture. Stručno povjerenstvo je zaduženo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Radboja o čemu će izvijestiti Hrvatsko muzejsko vijeće.
     Gospođa Jasmina Reis je uputila HMV zamolbu za utvrđivanjem postojanja uvjeta za osnivanje Kuće Šenoa u Zagrebu. Po temi utvrđivanja postojanja uvjeta za osnivanje Kuće Šenoa održan je sastanak 29. travnja 2016. godine u obiteljskoj kući obitelji Šenoa u Malinovoj ulici u Zagrebu kojem su nazočili predstavnici Ministarstva kulture. Hrvatsko muzejsko vijeće  je prihvatilo izvještaj s predmetnog sastanka i utvrdilo kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 110/15) ispunjeni svi stručni uvjeti za osnivanje Kuće Šenoa. Predmet je na daljnje postupanje upućen nadležnoj službi Ministarstva kulture.
     Grad Delnice je uputio Hrvatskom muzejskom vijeću zamolbu za utvrđivanjem postojanja uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Delnice. Ista je podržana te je osnovano Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Delnice u sastavu: Vesna Zorić, muzejska savjetnica, Etnografski muzej, Zagreb, mr. sc. Sanjin Mihelić, viši kustos, ravnatelj, Arheološki muzej u Zagrebu i Eva Brunović, dipl. pov. umj., načelnica, Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost Ministarstva kulture. Stručno povjerenstvo je zaduženo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Delnice o čemu će izvijestiti Hrvatsko muzejsko vijeće .
     Grad Dubrovnik je uputio Hrvatskom muzejskom vijeću zamolbu za davanjem suglasnosti na statusne promjene javne ustanove Dubrovački muzeji i utvrđivanjem postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Domovinskog rata. Muzej Domovinskog rata osnovao bi se izdvajanjem Muzeja suvremene povijesti iz sastava Dubrovačkih muzeja. Hrvatsko muzejsko vijeće je, sukladno članku 19. Zakona o muzejima (NN, 110/15), dalo pozitivno mišljenje Ministarstvu kulture vezano uz izdvajanje unutarnje ustrojbene jedinice Muzej suvremene povijesti iz javne muzejske ustanove Dubrovački muzeji, Dubrovnik te utvrdilo kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima (NN, 110/15) ispunjeni svi stručni uvjeti za osnivanje Muzeja Domovinskog rata.
     U nastavku sjednice je Hrvatsko muzejsko vijeće, sukladno članku 13. Zakona o muzejima (NN, 110/15), dalo pozitivno mišljenje Ministarstvu kulture vezano uz trajnu pohranu ulomka grede s natpisom MES u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika – Split, a koji će se izlučiti iz fundusa Zavičajnog muzeja Benkovac. Razmatrane su i zamolbe za otkup muzejske građe i to Gradskog muzeja Varaždin, Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti, Hrvatskog povijesnog muzeja, Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek, te Zavičajnog muzeja Slatina.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je temeljem zapisnika sa sastanka održanog 22. travnja 2016. godine razmatralo prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika te prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskoga pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega preparatora, višega muzejskoga tehničara i višega fotografa sa sastanka održanog 27. travnja 2016. godine.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je primilo na znanje izvješće Hrvatskog povijesnog muzeja o provedenom stručnom nadzoru u Muzeju Brodskog Posavlja u Slavonskom Brodu.
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru je uputio Hrvatskom muzejskom vijeću  zamolbu za dopuštenjem naplaćivanja ulaznica u Galeriji MCPA. Hrvatsko muzejsko vijeće  je utvrdilo kako odluka o naplati ulaznica za Galeriju MCPA ulazi u djelokrug rada i načina poslovanja ravnatelja Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, stoga odobrenje za naplaćivanjem i ulaznica nije u nadležnosti Hrvatskog muzejskog vijeća.