Arhiva 2010.-2011.

Sažetak 4. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća, 1. prosinca 2011.
 
Na 4. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća prihvaćen je Izvještaj Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Dominikanskog samostana sv. Petra Mučenika u Starome Gradu na Hvaru te je utvrđeno kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima (NN br. 142/98, 65/09) ispunjeni svi uvjeti za osnivanje Muzeja Dominikanskog samostana sv. Petra Mučenika u Starome Gradu.
            Na sjednici su prezentirane muzeološke koncepcije stalnih postava:
 • Hrvatskog športskog muzeja, Zagreb koju je održala mr.sc. Đurđica Bojanić, v. d. ravnateljica. Stalni postav će kroz tridesetak tematskih cjelina raspoređenih unutar pet prostornih jedinica predstaviti početak i razvoj tjelovježbe i športa u Hrvatskoj, a usmjeren je prvenstveno na isticanje brojnih, za hrvatsku povijest športa vrijednih predmeta kojima će se objasniti odnosi koji karakteriziraju stanje tjelesnog odgoja i športa u prvim desetljećima njegovog razvoja naglašavajući pri tome važne športske događaje i djelatnosti kao i značajne osobe hrvatskog športa. Hrvatsko muzejsko vijeće je uputilo Hrvatski športski muzej, Zagreb na doradu, nadopunu i proširenje muzeološkog i kulturno-sociološkog aspekta muzeološke koncepcije te je posebice istaknuta inkorporacija multimedijske tehnologije u svrhu interpretacije muzejskih sadržaja, analize posjetitelja, pedagoški segment i dr.  
 • Prezentacija muzeološkog programa Stalna izložba „Karlovac 1991.-1995., Turanj“ Gradskog muzeja Karlovac, koju su održale mr. sc. Hrvojka Božić, ravnateljica i Ružica Stjepanović, kustosica Gradskog muzeja Karlovac. Stalna izložba „Karlovac 1991.-1995.“ u Turnju zamišljena je kao ambijentalni prikaz ratnog stanja, obrane grada i svakodnevnog života civila kao i geostrateškog i vojno-političkog položaja Karlovca unutar šest tematskih cjelina. Izložba i zbirke Odjela Domovinskog rata Gradskog muzeja Karlovac smjestit će se u jednokatnici iz 1879., poznatoj kao „California“, za koju je Gradski muzej Karlovac izradio i projekt rekonstrukcije. Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo i pozitivno ocijenilo prezentirani muzeološki program stalne izložbe „Karlovac 1991.-1995.“ u Turnju Gradskog muzeja Karlovac.
U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo inicijativu Viteškog alkarskog društva Sinj za osnivanje Muzeja Alke i osnovalo Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Alke u Sinju u sastavu: Dora Bošković, muzejska savjetnica, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb, mr.sc. Vesna Zorić, muzejska savjetnica, Etnografski muzej, Zagreb, Eva Brunović, dipl.povj.umj., načelnica, Odjel za muzejsku i galerijsku djelatnost, Uprava za kulturni razvitak Ministarstva kulture.  Stručno povjerenstvo će utvrditi postojanje uvjeta za osnivanje Muzeja Alke u Sinju o čemu će izvijestiti Hrvatsko muzejsko vijeće.  Hrvatsko muzejsko vijeće je primilo na znanje kako je Društvo Antuna Gustava Matoša, Tovarnik dostavilo Idejno rješenje spomen postava i opreme interijera Kuće Antuna Gustava Matoša. Hrvatsko muzejsko vijeće će zatražiti  očitovanje Društva Antuna Gustava Matoša vezano uz pokretanje postupka osnivanja muzeja.



Sažetak 3. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća, 24. do 27. listopada 2011. godine
 
U Ministarstvu kulture održana je 3. sjednica Hrvatskog muzejskog vijeća na kojoj su sukladno Kriterijima za vrednovanje programa muzejsko-galerijske djelatnosti ocjenjivani programi prijavljeni na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2012. godinu. Posebno se sagledavao stupanj obrađenosti muzejske građe dok su prioritetni programi oni vezani  za obradu, odnosno inventarizaciju muzejske građe.

Izvještaj o evaluaciji svih financiranih muzejsko-galerijskih programa koji izrađuje stručna služba Ministarstva kulture pripremit će se za sljedeću sjednicu Vijeća obzirom kako još nisu istekli ugovorima definirani rokovi za dostavu izvješća. Stručna služba je pripremila programske prioritete onih ustanova koji su dostavili tražene podatke te će isti biti smjernice u radu Vijeća.

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2012. godinu je pristiglo 889 programa. Potraživanja prema Ministarstvu kulture iznose 54.144.403,42 kuna.

Hrvatsko muzejsko vijeće je po vrednovanju svih programa donijelo sljedeće zaključke:
-  programe s nepotpunim prijavama koji ne zadovoljavaju uvjete natječaja Vijeće nije vrednovalo
-  programe otkupa muzeja i galerija kojima osnivač nije država Hrvatsko muzejsko vijeće će razmotriti naknadno kada se upotpuni dokumentacija – ukupno 32 programa
-  programi kataloga zbirki koje nisu cjelovito obrađene i registrirane kao kulturno dobro nisu predloženi za financiranje
-  Hrvatsko muzejsko vijeće će tijekom 2012. godine planirati održavanje tematskih sjednica i to vezano uz matičnost, restauracije muzejske građe i dr. obzirom kako su se kroz programe za 2012. godinu profilirali određeni pokazatelji u muzejsko - galerijskoj djelatnosti

U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo prijedloge sa sastanka Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika te Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskoga pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega preparatora, višega muzejskoga tehničara i višega fotografa sa sastanka održanih 17. listopada 2011.

Vijeće Sustava muzeja i Vijeće za matičnu djelatnost arheoloških muzeja je dostavilo stručno mišljenje o osnivanju Muzeja Vučedolske kulture te je Hrvatsko muzejsko vijeće osnovom istog te s obzirom na značaj Vučedolske kulture, lokaliteta eponima, bogatu muzejsku građu, sustavna arheološka istraživanja, zaštitu i prezentaciju građe kao i buduće povezivanje muzeoloških i arheoloških projekata na nacionalnoj i europskoj razini, podražalo i preporučilo osnivanje Muzeja Vučedolske kulture kao samostalne ustanove od osobitog značaja za Republiku Hrvatsku.

Na sjednici je prezentirana cjelovita muzeološka koncepcija stalnog postava Muzeja grada Iloka. Prezentaciju su održali Dubravka Tomšik Krmpotić, v.d. ravnateljice Muzeja grada Iloka, Ružica Černi, kustosica i mr. sc. Mario Beusan, autor arhitektonskog rješenja muzeološke koncepcije Muzeja grada Iloka – Dvorac Odeschalchi. Hrvatsko muzejsko vijeće je verificiralo muzeološki program Muzeja grada Iloka.

Dominikanski samostan sv. Petra Mučenika u Starom Gradu, Hvar je uputio zamolbu za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Dominikanskog samostana sv. Petra Mučenika u Starom Gradu. Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo navedenu inicijativu i osnovalo Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Dominikanskog samostana sv. Petra Mučenika u Starom Gradu u sastavu: Vinko Ivić, muzejski savjetnik, ravnatelj,  Muzej grada Zagreba, mr.sc. Zrinka Buljević, muzejska savjetnica, ravnateljica, Arheološki muzej u Splitu, dr.sc. Joško Belamarić, znanstveni savjetnik, Institut za povijest umjetnosti u Splitu i Eva Brunović, dipl.povj.umj., načelnica, Odjel za muzejsku i galerijsku djelatnost, Uprava za kulturni razvitak Ministarstva kulture.  Stručno povjerenstvo će utvrditi postojanje uvjeta za osnivanje Muzeja Dominikanskog samostana sv. Petra Mučenika u Starom Gradu o čemu će izvijestiti Hrvatsko muzejsko vijeće. 

JU Nacionalni park Paklenica uputio je Hrvatskom muzejskom vijeću zamolbu za utvrđivanjem postojanja uvjeta za osnivanjem Muzeja Velebita. Zamolbi je priložena suglasnost Upravnog vijeća JU Nacionalni park Paklenica o pokretanju postupka osnivanja muzeja unutar JU Nacionalni park Paklenica, Idejna koncepcija i scenarij stalnog postava Muzej Velebita (radna verzija) i Organizacija muzejskog prostora i prijedlog idejne koncepcije stalnog postava autorice Antice Bregović. Hrvatsko muzejsko vijeće je utvrdilo kako postoje svi stručni uvjeti za osnivanje Muzeja Velebita sukladno Zakonu o muzejima članak 17. („Narodne novine“, br. 142/98, 65/09).

U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je primilo na znanje Izvješće o provedenom nadzoru nad zakonitošću rada te stručnom nadzoru nad Arheološkim muzejom u Splitu kojega je 7. lipnja 2011. godine izvršilo Povjerenstvo Ministarstva kulture te informaciju o Odluci o osnivanju Muzeja sinjske alke i izrađenoj muzeološkoj koncepciji stalnog postava koje je dostavilo Viteško alkarsko društvo, Sinj. Hrvatsko muzejsko vijeće je uputilo Viteško alkarsko društvo Sinj, kao osnivača Muzeja Sinjske alke na dostavu dokumentacije sukladno članku 17. Zakona o muzejima (NN 142,98, 65/09) o postojanju uvjeta za osnivanje muzeja. Po primitku navedene dokumentacije Hrvatsko muzejsko vijeće će razmotriti postoje li uvjeti za osnivanje Muzeja Sinjske alke.
 


 
Sažetak 2. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća, Vukovar, Vučedol, 20.-21. srpnja 2011.
 
U Gradskom muzeju Vukovar obilaskom kompleksa Dvorca Eltz započela je 2. sjednica Hrvatskog muzejskog vijeća. Ružica Marić, ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar, autorica muzeološke koncepcije kompleksa Dvorca Eltz i stalnog postava Gradskog muzeja Vukovar provela je članove Hrvatskog muzejskog vijeća kroz kompleks Dvorca: Veliki Dvor, paviljone s izložbenim dvoranama i tehničkim prostorima kao i prostor u kojem će biti izložena Zbirka Bauer. Prema usvojenom muzeološkom programu detaljno je izvijestila o tijeku radova na obnovi kompleksa, konzervatorskim radovima, sadržajima pojedinih dvorana Velikog Dvora i drugih objekata, predviđenom povezivanju s ostalim spomeničkim točkama grada i okolice kao i stalnom postavu Gradskog muzeja Vukovar koji će unutar Velikog Dvora obuhvatit civilizacijski period u rasponu od 8000 godina, od neolitika do suvremenog doba, a uključuje arheologiju, povijest, etnologiju vukovarskog kraja te period Domovinskog rata kao i povratak Vukovaraca i obnovu kulturnog života grada. Hrvatsko muzejsko vijeće je pozitivno ocijenilo realizaciju muzeološke koncepcije Dvorca Eltz i stalnog postava Gradskog muzeja Vukovar sukladno ranijim uputama i primjedbama Hrvatskog muzejskog vijeća i recenzenata. R. Marić je upućena na daljnju koordinaciju s dizajnericom likovnog postava Nikolinom Jelavić Mitović po temi dovršetka idejnog rješenja likovnog postava Gradskog muzeja Vukovar i dostavu istog Hrvatskom muzejskom vijeću do 1. rujna 2011. godine kako bi se na sljedećoj sjednici Vijeća mogla održati prezentacija idejnog rješenja likovnog postava Gradskog muzeja Vukovar i rasprava po temi te na dostavu popisa stručnih suradnika koji su sudjelovali u izradi muzeloške koncepcije stalnog postava Gradskog muzeja Vukovar i koji trebaju biti sastavni dio muzeološke koncepcije.
 
Sjednica je nastavljena 21. srpnja 2011. u u Muzeju Vučedolske kulture na arheološkom lokalitetu Vučedol. Autor muzeološke koncepcije prof. dr. sc. Aleksandar Durman je proveo članove Vijeća kroz interijer budućeg Muzeja Vučedolske kulture i 19 izložbenih prostorija te lokalitet Gradac s rekonstrukcijom građevine Megarona ljevača bakra u izvornom mjerilu i na istom položaju gdje je stajala prije 5000 godina. Hrvatsko muzejsko vijeće je pozitivno ocijenilo realizaciju muzeološkog programa Arheološkog turističkog parka, Muzeja Vučedolske kulture sukladno ranijim uputama i primjedbama Hrvatskog muzejskog vijeća i recenzenata. Zatražena je dostava idejnog rješenja likovnog postava Muzeja Vučedolske kulture do 15. rujna 2011. godine kako bi se na sljedećoj sjednici Vijeća mogla održati prezentacija idejnog rješenja likovnog postava Muzeja Vučedolske kulture i rasprava po temi te na dostavu popisa suradnika koji su sudjelovali u izradi muzeloške koncepcije stalnog postava Muzeja Vučedolske kulture i koji trebaju biti sastavni dio muzeološke koncepcije.
 
U nastavku sjednice razmatrani su zahtjevi za otkupom muzejske spomeničke građe te su i podržani otkupi za Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, Arheološki muzej u Splitu, Modernu galeriju, Zagreb, Muzej grada Zagreba i Muzej grada Splita.
                 

Sažetak konstituirajuće sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća, 6. lipnja 2011.
    
U Ministarstvu kulture je održana sjednica novo imenovanog Hrvatskog muzejskog vijeća, savjetodavnog tijela Ministarstva kulture, pod predsjedanjem Vinka Ivića, prof. ravnatelja Muzeja grada Zagreba, predsjednika i novih članova. U radu sjednice sudjelovao je mr. Jasen Mesić, ministar kulture koji je istaknuo dosadašnji značajan rad Hrvatskog muzejskog vijeća u provedbi i valorizaciji programa kulturnog razvitka Ministarstva kulture vezanih za muzejsku djelatnost, posebice u programima stručne potpore novim stalnim muzejskim postavima i otvaranju novih muzeja i zbirki kao i ustrajanju na utvrđivanju i provedbi stručnih kriterija. Na sjednici su sudjelovale ravnateljica Uprave za kulturni razvitak mr.sc. Branka Šulc i ravnateljica Uprave za zaštitu kulturne baštine Blanda Matica, dipl.ing.arh.
 
Na sjednici su prezentirane muzeološke koncepcije stalnih postava:
- Gradskog muzeja Vukovar, muzeološki program kompleksa dvorca Eltz koji su održali autorica muzeološke koncepcije kompleksa dvorca Eltz i stalnog postava Gradskog muzeja Vukovar Ružica Marić, ravnateljica, Gradski muzej Vukovar, Goran Rako, glavni projektant i Nikolina Jelavić Mitrović, autorica likovnog postava. Kao dio programa Projekta kojeg zajmom financiraju Vlada Republike Hrvatske i Razvojna banke Vijeća Europe pod nazivom „Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol“, a provodi ga Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, program istraživanja i obnove dvorca Eltz ima za cilj stvaranje muzeološko-galerijskog, znanstvenog i kulturnog multimedijalnog centra, u kojemu će se čuvati i prezentirati kulturna baština i sadašnjost Vukovara. Stalni postav Gradskog muzeja Vukovar obuhvatit će civilizacijski period u rasponu od 8000 godina, od neolitika do suvremenog doba, a uključuje arheologiju, povijest, etnologiju vukovarskog kraja te period Domovinskog rata kao i povratak Vukovaraca i obnovu kulturnog života grada. Muzeološki program kompleksa dvorca Eltz predviđa povezivanje s ostalim kulturnim tkivom grada. Gradski muzej Vukovar će uz Arheološki park i Muzej vučedolske kulture na Vučedolu, postati dio cjelokupne prezentacije spomeničkih vrijednosti grada koju čine obnovljeni spomenici kulture i muzejsko-memorijalni prostori Domovinskoga rata: Ratna bolnica, Kukuruzni put – put spasa, Vodotoranj, Spomen-soba na Ovčari i Muzej Domovinskoga rata.
 
- Arheološko turističkog parka, Muzej Vučedolske kulture, koji su održali autori muzeološke koncepcije prof. dr. sc. Aleksandar Durman, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Ružica Marić, ravnateljica, Gradski muzej Vukovar, Goran Rako, glavni projektant i Vanja Ilić, autorica likovnog postava. Arheološko turistički park i Muzej Vučedolske kulture dio je programa Projekta „Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol“ koji će kroz složeni program dosadašnjih i sljedećih sustavnih i interdisciplinarnih istraživanja arheološkog lokaliteta širi prostor Vučedola prezentirati kao arheološko-povijesni, ali isto tako unutar programa ostalih nositelja izvan navedena Projekta, i kao turističko-ugostiteljski i športsko-rekreativni centar. Projekt Vučedol s jedne će strane obuhvatiti znanstveno-arheološku cjelinu koja će se razraditi kroz istraživačko-prezentacijske točke samog Muzeja Vučedolske kulture, rekonstrukciju vučedolskih kuća, lokalitet Gradac s rekonstrukcijom Megarona, radionice starih zanata, arheološku školu kao i prostore za radionice dok će s druge strane turističko-ugostiteljska cjelina obuhvatiti razne turističke, športske i zabavne sadržaje za sve posjetitelje. Muzej Vučedolske kulture smješten je na arheološkom lokalitetu Vučedol, na površini od oko 1200 m². U neposrednoj blizini nalazi se postojeći objekt Vila Steim, koja je u sklopu oživljavanja i aktiviranja ovog prostora obnovljena prema konzervatorskoj studiji i rekonstruirana u izvornom obliku kao budući istraživački centar. Kao glavna ideja u projektiranju Muzeja ističe se uklapanje građevine u postojeći okoliš i iskorištavanje prirodne nivelacije terena u oblikovanju iste. Interijer muzeja podijeljen je u nekoliko nivoa međusobno spojenih rampama pomoću kojih posjetitelji pristupaju 19 izložbenih prostorija. Muzej Vučedolske kulture korespondirat će i s Gradskim muzejom Vukovar u čiji će stalni postav biti uključena i prezentacija arheološkog lokaliteta Vučedol s kronološkim presjekom kultura koje su na tom lokalitetu otkrivene, dok će stalni postav Muzeja vučedolske kulture dati cjelovitu prezentaciju raznolike i bogate duhovne i materijalne kulture Vučedolaca na cijelom prostoru.
 
B. Šulc, direktorica Projekta "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar- Vučedol" je izvijestila Vijeće o provedbi Projekta „Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol“ kojeg zajmom financiraju Vlada Republike Hrvatske i Razvojna banka Vijeće Europe. Napomenula je da je rok za dovršenje svih projektnih programa u smislu funkcionalne dovršenosti lipanj 2012. godine. Predloženo je i konzultiranje i uključivanje muzealaca radi daljnje dorade projekta kao i održavanje tematske sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća u Vukovaru i Vučedolu sredinom srpnja ove godine te osnivanje Povjerenstva za praćenje provedbi muzeoloških koncepcija.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo prezentirane muzeološke programe kompleksa Dvorca Eltz i Muzeja vučedolske kulture.
 
Održana je i prezentacija preliminarnog muzeološkog programa „Goli otok“, autorice Margita Cvijetinović Starac, ravnateljice Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka koji je dio projekta Spomeničke valorizacije Golog otoka. Prezentirani program Hrvatsko muzejsko vijeće smatra dobrom stručnom podlogom za nastavak elaboratom planiranih daljnjih istraživanja i nužne spomeničke valorizacije Golog otoka te nastavka znanstvenih, osobito arhivskih, istraživanja.
  
  
Sažetak 26. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća, 3. svibnja 2011.
 
Na 26. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća prihvaćeni su prijedlozi sa sastanka Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika održanog 20. travnja 2011. u Ministarstvu kulture kao i prijedloge sa sastanka Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskog struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskoga pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega preparatora, višega muzejskog tehničara i višega fotografa održanog 19. travnja 2011. u Ministarstvu kulture.
 
Gojko Lambaša, ravnatelj Muzeja grada Šibenika izvijestio je Vijeće o tijeku radova na dovršenju stalnog postava. Završetak odnosno otvorenje stalnog postava Muzeja grada Šibenika predviđeno je za 29. rujna 2011., Dan grada Šibenika.
            
U nastavku sjednice su autori muzeološke koncepcije stalnog postava Gradskog muzeja Novalja održali prezentaciju. Prijedlog muzeološke koncepcije stalnog postava Gradskog muzeja Novalja temelji se na sveobuhvatnoj prezentaciji kulturne i prirodne baštine novaljskog područja. Polazeći od antičkog vodovoda kao okosnice budućeg stalnog postava unutar zgrade muzeja u osam kronoloških kulturno-povijesnih tematskih cjelina prezentiralo bi se čitavo administrativno područje Grada Novalja te bi se kao mogućnost daljnjeg predstavljanja cjelokupne novaljske baštine navedene cjeline povezale s prezentacijom i obilaskom lokaliteta u i oko Novalje. Hrvatsko muzejsko vijeće je načelno prihvatilo prijedlog muzeološke koncepcije i Gradski muzej Novalja uputilo na uvažavanje primjedaba i naputaka Hrvatskog muzejskog vijeća vezano uz daljnju razradu muzeološke koncepcije stalnog postava.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće je raspravljalo o prijedlozima razmjene građe iz fundusa Moderne galerije, Zagreb za djela u privatnom i galerijskom vlasništvu o čemu je detaljnije izvijestila Biserka Rauter Plančić, ravnateljica Moderne galerije, Zagreb. Po dopuni dokumentacije Hrvatsko muzejsko vijeće će se očitovati o prijedlozima razmjene muzejske građe.
 
 Osnovom pisanog upita Povjerenstva za polaganje stručnih ispita pri Muzejskom dokumentacijskom centru po temi polaganja ispita iz predmeta Osnove muzejske dokumentacijske za stručno muzejsko zvanje muzejski fotograf, Hrvatsko muzejsko vijeće proslijedilo je prijedlog dopune Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci u članku 27. stavku 3. na daljnje postupanje Ministarstvu kulture.
           
Hrvatsko muzejsko vijeće je na znanje primilo informacije o problematici vezano za rješavanje donacije podmornice „Velebit“ model 911, o izvedenim pripremnim radovima za stalni postav Hrvatskog športskog muzeja, Odluku Ministarstva kulture o razrješenju prijepora u smještaju muzejske građe i muzejske dokumentacije između Muzeja Slavonije i Galerije likovnih umjetnosti, Osijek kao i Izvještaj Povjerenstva za stručni nadzor nad radom Muzeja grada Splita o stručnom nadzoru nad radom Muzeja grada Splita obavljenog od 31. siječnja do 3. veljače 2011. godine.
 
S obzirom da je ovo bila zadnja sjednica Hrvatskog muzejskog vijeća u ovom sastavu, V. Ivić je zahvalio svim članovima i ravnateljici Uprave mr. sc. Branki Šulc i stručnim suradnicima na doprinosu i kolegijalnoj suradnji tijekom protekle četiri godine. B. Šulc se zahvalila ispred Ministarstva kulture i u osobno ime predsjedniku V. Iviću i članovima Hrvatskog muzejskog vijeća na proteklom četverogodišnjem mandatu te istaknula kako se i nadalje očekuje nastavak stručne suradnje u rješavanju niza stručnih muzejskih tema.
 

Sažetak 25. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća, 28. veljače 2011.  
Na 25. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća prihvaćeni su prijedlozi sa sastanka Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika održanog 17. veljače 2011. godine u Ministarstvu kulturete izvještaj Stručnog povjerenstva za praćenje prijepora u smještaju građe između Muzeja Slavonije i Galerije likovnih umjetnosti, Osijek.
 
Na sjednici su prezentirane muzeološke koncepcije stalnih postava:
 • Arheološkog muzeja Osijek, koju su održali Zvonko Bojčić, ravnatelj i Tomislav Hršak, kustos. Nastavno na prezentaciju muzeološkog programa „Seoba naroda i srednji vijek“ održane na 17. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća „Prapovijest“ i „Antika“ su preostale cjeline stalnog postava Arheološkog muzeja Osijek. Postav je koncipiran u kronološkom slijedu. Cjelina „Prapovijest“ bit će postavljena u potkrovlju na površni od 370 m² i sastoji se od 6 mikro razina dok cjelina „Antika“ zauzima centralne prostorije na prvom katu zgrade Glavne straže na površini od 220 m². Kako je riječ o jedinom specijaliziranom muzeju za arheologiju na području Slavonije i Baranje u stalnom postavu prezentirat će se cjelokupna arheološka baština navedenog područja. Dovršetak cjelovitog postava je planiran tijekom 2012.g.
   
 • Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice, Arheološka zbirka antičkog kompleksa, koju su održale Spomenka Vlahović, ravnateljica, Dora Kušan-Špalj, viša kustosica, Arheološki muzej u Zagrebu i Nikolina Jelavić-Mitrović, dizajnerica likovnog postava. Po temi je sjednici nazočio g. Dragutin Kranjčec, gradonačelnik Grada Varaždinske Toplice koji je iskazao podršku Grada Varaždinske Toplice za realizaciju projekta Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice. Postav Arheološke zbirke koncipiran je u 3 tematske jedinice na ukupnoj površini od 80 m² što će ujedno biti i prva realizirana cjelina stalnog postava Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice koji će još obuhvatiti i Povijesnu i Balneološku zbirku. Projekt muzeološke koncepcije obuhvaća sve arheološke sadržaje na prostoru Varaždinskih Toplica te arheološke nalaze in situ nadopunjuje s muzejskom zbirkom.
   
 • Etnografskog muzeja Split, koju su održali dr. sc. Silvio Braica, ravnatelj, Vedrana Premuž-Đipalo, muzejska pedagoginja i Ivana Vuković, kustosica. Koncepcija postava podijeljenog u deset cjelina se temelji na prikazu kulturnih elemenata prostora Dalmacije, s naglaskom na tradicijsku kulturu koja se vremenski određuje drugom polovicom 19. st. do 1950. godine, ali obogaćenoj i sučeljavanjem tradicijskog i suvremenog vremenskog konteksta.
   
Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo i pozitivno ocijenilo muzeološke koncepcije Arheološkog muzeja Osijek,  Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice, Arheološka zbirka antičkog kompleksa i Etnografskog muzeja Split.
 
U nastavku sjednice raspravljano je o „Strategiji razvoja muzejske djelatnosti Dubrovačkih muzeja 2010. – 2013.“ koju su izradili Dubrovački muzeji, Dubrovnik i Institut za međunarodne odnose, Zagreb, a vezano uz statusne promjene Dubrovačkih muzeja.Hrvatsko muzejsko vijeće je utvrdilo kako cit. Strategiji nije priloženo očitovanje izvršnog tijela osnivača, odnosno Upravnog odjela za kulturu Grada Dubrovnika kao i Kulturnog vijeća za muzejsko-galerijsku djelatnost i likovnu umjetnost. Po dostavi navedenog Vijeće će dati mišljenje po temi.
 
Vezano uz prijedlog pripajanja Centra za kulturu „Dr. Ivan Kostrenčić“ Crikvenica Muzeju grada Crikvenice, Hrvatsko muzejsko vijeće je zaključilo kako uvođenje novih sadržaja u muzejsku ustanovu koji su izvan okvira muzejske djelatnosti nije stručno opravdano te stoga nije podržan prijedlog odluke pripajanja.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće je suglasno da se po dopuni dokumentacije arheološka građa s lokaliteta Đakovo – Franjevac, Ivandor – Šuma gaj, Osijek – Trg bana J.J.Jelačića, Pajtenica – Velike livade, Čeminac, Rimska cesta kod Bilja, Ciglana – Zeleno polje, Ivanovci Gorjanski – Palanka, Galovo – Slavonski Brod, Kopačevo, Josipovac Punitovački – Veliko Polje trajno smjesti u Arheološki muzej Osijek. Razmatrani su i vrednovani programi za koje je osnovom 24. sjednice tražena dopuna programa. Podržana je inicijativa g. Branka Modlica za osnivanje Psećeg muzeja.
 
Vijeće je primilo na znanje informacije o inicijativi Grada Lepoglave za osnivanje Ekomuzeja čipke i čipkarstva u Lepoglavi, o povratu, primopredaji i preuzimanju dijela arheološke građe i dokumentacije Zavičajnog muzeja Benkovac iz Arheološkog muzeja Zadar te o rokovima za realizaciju i završetak stalnih postava Gradskog muzeja Vukovar i Muzeja Vučedolske kulture.   
 

24. sjednica Hrvatskog muzejskog vijeća, 2.-5. studenoga 2010.
 
Na 24. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća prihvaćeni su prijedlozi sa zajedničkog sastanka Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika i Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskoga pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega preparatora, višega muzejskoga tehničara i višega fotografaodržanog 20. listopada 2010. godine u Ministarstvu kulture. Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo i ostale zaključke sa zajedničke sjednice Stručnih povjerenstava za viša muzejska zvanja: izrada rješenja proslijedit će se u  nadležnu upravu za upravne postupke Ministarstva kulture, a do sljedeće sjednice u travnju Povjerenstva će pripremiti prijedloge kriterija za razradu članka 3. Pravilnika kao i uputu kandidatima o formatu dostave dokumentacije.
 
 
Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo izvještaj Stručnog povjerenstva za praćenje rada na proširenju i izmjeni muzeološke koncepcije stalnog postava Gradskog muzeja Nova Gradiška te izvještaje o obilasku Spomen galerije Kerdić u Davoru i Muzeja Brodskog Posavlja u Slavonskom Brodu.
 
U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je raspravljalo o prijedlozima programa za muzejsku i galerijsku djelatnost za 2011. godinu pristiglima na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2011. godinu. Programi su razmatrani sukladno definiranim kriterijima za vrednovanje muzejsko-galerijskih programa iz djelokruga Hrvatskog muzejskog vijeća, kao i prema prioritetima koje je prikupila stručna služba nadležne Uprave. Na Poziv za 2011. godinu je pristigao 798 prijedloga. Potraživanja prema Ministarstvu kulture iznose 43.091.120,00 kn.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće donijelo je sljedeće zaključke:
 • programe otkupa muzeja i galerija kojima osnivač nije država Hrvatsko muzejsko vijeće će razmotriti naknadno kada se upotpuni dokumentacija – ukupno 18 programa
 • za sljedeće programe će se zatražiti koncepcija stalnih postava:
1.     Fond Lovro i Lilly Matačić, Memorijalna soba Lovre pl. Matačića
2.     Katedra Čakavskog sabora Grobinšćine, Vodič kroz Zavičajni muzej Grobinšćine
3.     Udruga „Vasko Lipovac“, Preventivna zaštita dijela fundusa (crteži) u ateljeu Vaska Lipovca
4.     Hrvatski povijesni muzej, Stalni postav Hrvatskog povijesnog muzeja
5.     Muzej Slavonije, Izložba „Šokačka kuća u Topolju – budući muzej na otvorenom“
6.    Muzeji Hrvatskog zagorja, J. B. Tito, današnje perspektive na sliku prošlosti“
7.     Grad Daruvar, Izložba „Aquae Balissae – zaboravljeni grad“
8.     Etnografski muzej Split, Pripremni radovi za novi stalni postav
9.     Gradski muzej Drniš, Stalni postav radova Ivana Meštrovića i Etnografske zbirke GM Drniš
10.   Gradski muzej Novalja, Projekt stalnog postava Gradskog muzeja Novalja
11.   Gradski muzej Sisak, Izložba „Barutana: od vojarne do muzeja“
12.   Hrvatski prirodoslovni muzej, Mineraloško-petrografski odjel
13.   Muzej grada Umaga, Istraživanje i priprema građe za stalni postav
14.   Muzej Prigorja, Spomen soba D. Domjanića
15.   POU Obrovac, Zavičajni muzej Obrovac, Stalni botanički i zoološki postav
16.   Samoborski muzej, Nadopuna stalnog postava etnografske zbirke
17.   Centar za kulturu Brač, Stalni postav Galerije umjetnina Branislav Dešković
18.   Prirodoslovni muzej Rijeka, Stalni postav „Morski beskralješnjaciribe koštunjače i morski sisavci“
19.   dr. Juraj Kolarić, Muzej Međimurja Donji Hrašćan, etnografska zbirka dr. Jurja
      Kolarića“
20.  Hrvatski športski muzej, Tisak materijala za stalni postav
 • za dio programa je utvrđeno kako ne pripadaju programskoj muzejsko-galerijskoj djelatnosti  te će se proslijediti na daljnje rješavanje nadležnim Upravama
 • za dio programa će se zatražiti dodatna obrazloženja i dopuna programa
 • programi koji su nisu zaprimljeni sukladno Pravilniku o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi propisanoj formi nisu razmatrani  
               
Podržani su otkupi Lošinjskog muzeja, Otkup zbirke Dantea Lussina i Zavičajnog muzeja Slatina, Otkup slike Kornelija Tomljenovića.
                 
Vijeće je primilo na znanje obavijest o zatvaranju stalnog postava Zavičajnog muzeja Ozalj u 2010. godini zbog nemogućnosti sigurnog obilaska muzeja i dijela Staroga grada, obavijest Hrvatskog vijeća za kulturna dobra o suglasnosti da se sukladno prijedlogu Hrvatskog muzejskog vijeća arheološka građa s lokaliteta Šepkovčica trajno smjesti u Muzej grada Zagreba te očitovanje Konzervatorskog odjela u Karlovcu po temi poduzetih aktivnosti saniranja ratne štete na kompleksu Muzej partizanske bolnice na Petrovoj gori.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće podržalo je u smislu preporuke preimenovanje Arheološkog muzeja – Split u Arheološki muzej u Splitu kao i preimenovanje ostalih nacionalnih arheoloških muzeja radi ujednačenja naziva u skladu s jezičnom normom, prema predloženom jezičnom izričaju.
 

Sažetak 23. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća, 13. rujna 2010.
          
Hrvatsko muzejsko vijeće je definiralo preliminarnu listu mentora za pismeni rad za polaganje stručnih ispita, prijedlog imenovanja Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u muzejskog struci i njihovih zamjenika, ispitivača za pojedine predmete i njihovih zamjenika, te utvrdilo sadržaja predmeta i popisa literature za polaganje stručnog ispita. Hrvatsko muzejsko vijeće donijelo je zaljučak o razrješenju Stručnih povjerenstva za viša muzejska zvanja koje je imenovano 31. svibnja 2007. godine i zaključak o imenovanju Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika te Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova stručnog muzejskog osoblja koje ostvaruje ostale uvjete za obavljanje poslova višeg muzejskog pedagoga, muzejskog pedagoga savjetnika, višeg dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višeg informatičara, informatičara savjetnika, višeg restauratora, restauratora savjetnika, višeg fotografa, višeg muzejskog tehničara i višeg preparatora.
 
Osnovom zaključka 21. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća Hrvatski povijesni muzej je 7. rujna 2010. kao matični muzej 1. razine za povijesne muzeje u sklopu Sustava muzeja obavio je stručni uvid na lokalitetu partizanske bolnice na Petrovoj gori i ispitao mogućnosti priključenja Muzeja partizanske bolnice u sustav Gradskog muzeju Karlovac.Hrvatsko muzejsko vijeće uputilo je Konzervatorski odjelu u Karlovcu, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Ministarstvo kulture, Gradski muzej Karlovac i Općinu Vojnić na izradu prijedloga uređenja lokaliteta partizanske bolnice na Petrovoj gori. Građu na lokalitetu potrebno je popisati te osigurati primjerenu zaštitu. Stručnu pomoć u realizaciji izrade prijedloga uređenja Muzeja partizanske bolnice pružit će Hrvatski povijesni muzej u Zagrebu.  
          
U nastavku sjednice razmatrana je zamolba za stručnim mišljenjem o smještaju kamene skulpture rimskog vojnika i ploče s natpisom koje su pronađene tijekom obnove mosta na rijeci Tounčici, a danas su pohranjene u Zavičajnom muzeju u Ogulinu  koju je uputio Konzervatorski odjel u Karlovcu, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Ministarstvo kulture. Hrvatsko muzejsko vijeće predložilo je da se građapostavi na svoje izvorno mjesto na mostu na rijeci Tounčici.


Sažetak 22. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća, 9. srpnja 2010.
 
Na 22. sjednici su na kojoj su sudjelovali mr.sc. Božo Biškupić i mr.sc. Branka Šulc, ravnateljica u Upravi za kulturni razvitak, Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo prijedloge sa sastanka Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika te prijedloge sa sastanka Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskoga pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega preparatora, višega muzejskoga tehničara i višega fotografa održanih 8. srpnja 2010. godine u Ministarstvu kulture.
 
V. Ivić, predsjednik Hrvatskog muzejskog vijeća je izvijestio o radu Stručnog povjerenstva za izradu Nacrta Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci.Osnovom članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejima (Narodne novine, br. 65/09) Hrvatsko muzejsko vijeće uputilo je prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci ministru kulture i Upravi za normativne i upravno-pravne poslove Ministarstva kulture na daljnje postupanje.
 
U nastavku sjednice vrednovani su zahtjevi za otkup muzejske građe Galerije umjetnina u Splitu i Muzeja grada Zagreba. Hrvatsko muzejsko vijeće  dalo je suglasnost za trajni smještaj arheološke građe s lokaliteta Šepkovčica u Muzeju grada Zagreba. Grad Split, Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša uputilo je Hrvatskom muzejskom vijeću dopis kojim se traži suglasnost s prijedlogom o privremenom uređenju okoliša katedrale Sv. Duje u Splitu. Obzirom kako uređenje okoliša katedrale Sv. Duje u Splitu obuhvaća intervencije u nepokretnom kulturnom dobru Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje predmet na daljnje rješavanje Hrvatskom vijeću za kulturna dobra. 
 
 
Sažetak 21. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća, 28. svibnja 2010. 
   
Hrvatsko muzejsko vijeće je raspravljalo o Kriterijima za vrednovanje muzejsko-galerijskih programa osnovom kojih će se valorizirati programi prijavljeni na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2011. godinu. Prioritetni programi će biti oni vezani za obradu, odnosno inventarizaciju muzejske građe te će se sagledavati stupanj obrađenosti muzejske građe. Kriteriji su dostupni na https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=363 
Stručna služba Ministarstva kulture je pripremila informaciju o evaluaciji  programa svih korisnika sredstava muzejsko-galerijske djelatnosti po osnovi primljenih izvješća za financirane programe u 2009. godini.
 
Prihvaćeni su prijedlozi sa sastanka Stručnih povjerenstava za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci održanih 29. ožujka te19. i 22. travnja 2010. godine u Ministarstvu kulture.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo izvješće o radu Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Općine Jelsa u Jelsi na Hvaru i utvrdilo kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima (NN br. 142/98, 65/09) ispunjeni svi uvjeti za osnivanje Muzeja Općine Jelsa u Jelsi.
 
Grad Vodnjan uputio je Hrvatskom muzejskom vijeću zamolbu za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja grada Vodnjana - Museo della Citta di Dignano. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju Vijeće je utvrdilo kako je ista nepotpuna te je podnositelj upućen na dopunu dokumentacije, odnosno na dopunu Nacrta Odluke o osnivanju u kojem će se osnivač obvezati na zapošljavanje stručnih osoba.
 
Grad Vodice i Pučko otvoreno učilište Vodice uputili su zamolbu za mišljenjem i preporukom vezano za projekt osnivanja stalnog postava zbirke Fausta Vrančića (Muzej Fausta Vrančića) u sklopu Memorijalnog/Multimedijalnog centra Faust Vrančić u Prvić Luci na otoku Prviću. Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje podnositelje i to vezano uz stručnu pomoć o načinu realizacije Muzeja Fausta Vrančića na suradnju s Muzejskim dokumentacijskim centrom u Zagrebu, središnjom točkom (INDOK) hrvatske muzejske zajednice i koordinatorom sustava (mreže) muzeja. Vijeće ističe kako sukladno zakonskim propisima muzejsku djelatnost nije moguće obavljati u sastavu Pučkih otvorenih učilišta.
 
U nastavku sjednice vrednovani su programi za financiranje za koje je tražena dopuna.
 
Osnovom višekratno razmatrane teme inventarizacije muzejske građe i muzejske dokumentacije, preporuka za pokretanje intenzivnije obrade građe i uvrštavanja programa koji su vezani za obradu, odnosno inventarizaciju muzejske građe kao prioritetnih programa za financiranje na sjednicama Hrvatskog muzejskog vijeća te raspravama po ovoj temi na zajedničkim sjednicama Vijeća sustava muzeja, Muzejskog dokumentacijskog centra, Hrvatskog muzejskog društva i Hrvatskog muzejskog vijeća, Vijeće je raspravljalo o razini inventarizacije u hrvatskim muzejima.Hrvatsko muzejsko vijeće uputilo je Muzejski dokumentacijski centar na provedbu ankete i izradu analize o provedenom članku 41. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi („Narodne novine“, broj 108/02) te sukladno tome na dostavu podataka o razini inventiranosti muzejske građe za pripremu godišnjih izvješća.
 
Sažetak 20. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća, 25. ožujka 2010.
 
Na 20. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća na kojoj su sudjelovali mr. sc. Branka Šulc, ravnateljica Uprave za kulturni razvitak, članovi Vijeća Sustava muzeja, voditelji matičnih djelatnosti, ravnateljica Muzejskog dokumentacijskog centra i predsjednica Hrvatskog muzejskog društva definiran je plan provedbe matične djelatnosti u 2010. godini: Muzejski dokumentacijski centar će Hrvatskom muzejskom vijeću dostaviti detaljni plan provedbe matične djelatnosti za 2010. godinu s detaljno specificiranim troškovnicima matičnih muzeja 1. razine na verifikaciju; u planu je potrebno precizirati stručni oblik suradnje i priložiti razrađeni troškovnik; zaključci s 15. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 13. ožujka 2009. godine vezano uz suradnju Hrvatskog muzejskog vijeća, Vijeća Sustava muzeja, Muzejskog dokumentacijskog centra i Hrvatskog muzejskog društva i dalje će se provoditi.
 
U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je vrednovalo programe otkupa muzejske građe i programe za financiranje za koje je zatražena dopuna dokumentacije. Vezano uz prijedlog programa „Hrvatska slikarska baština“ Instituta za povijest umjetnosti Vijeće predlaže da se program prijavi na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2011. godinu, s cjelovitim troškovnikom koji će uključivati detaljnu specifikaciju troškova, autora stručne izložbene koncepcije i mjestom održavanja izložbe u skladu s kriterijima Hrvatskog muzejskog vijeća.
  
Vezano uz muzeološke koncepcije pod nadzorom Stručnih povjerenstava Hrvatskog muzejskog vijeća, Vijeće je primilo na znanje informaciju T. Šeparovića, ravnatelja Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split o izradi izvedbenog projekta novog stalnog postava, te D. Maršića, ravnatelja Arheološkog muzeja Zadar o dovršetku izvedbenog projekta novog stalnog postava antike.
 
Hrvatsko muzejske vijeće podržalo je inicijativu Općine Jelsa za osnivanje Muzeja Općine Jelsa te je osnovano Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Općine Jelsa u sastavu: mr. sc. Dubravka Osrečki Jakelić, Vjekoslava Sokol i Eva Brunović.
 
V. Ivić izvijestio je kako je Povjerenstvo za izradu Nacrta Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci pripremilo prijedlog Nacrta te je isti upućen Upravi za normativne i upravno-pravne poslove Ministarstva kulture na daljnje postupanje.
 
Z. Buljević je izvjestila kao je 24. veljače 2010.g. izvršena primopredaja numizmatičkog materijala i dokumentacije te materijala iz Vodovoda koji je otkriven u istraživanjima 1983., 1985. i 1986.g. Ispis iz računalne baze Numiz i popis građe iz Vodovoda se dodaju zapisniku o primopredaji muzejske građe i muzejske dokumentacije Arheološkog muzeja – Split iz Splita Arheološkom muzeju Narona od 27. ožujka 2008.g kao Dodatak zapisniku s prilozima.
  
Hrvatsko muzejsko vijeće je dalo suglasnost prijedlogu Muzeja Hrvatskog zagorja za trajnom pohranom arheoloških nalaza s lokaliteta plemićki grad Vrbovec u Klenovcu kraj Huma na Sutli, utvrde Židovina na gori Ivanščici, crkve sv. Roka u Kumrovcu, dvorca Veliki Tabor u Desiniću i kaštela Konjščina u Konjščini i uputilo Muzeje Hrvatskog zagorja da zamolbu za pohranom arheoloških nalaza upute i Hrvatskom vijeću za kulturna dobra obzirom da članak 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara uređuje kako „o mjestu pohrane arheoloških nalaza odlučuje Ministarstvo kulture na prijedlog Hrvatskog muzejskog vijeća i Hrvatskog vijeća za kulturna dobra“. 
  
Hrvatsko muzejsko vijeće podržalo je realizaciju projekta Muzeja Marton u Palači Kulmer u Zagrebu.