Arhiva 2006.-2007.

7. sjednica Hrvatskog muzejskog vijeća, Šibenik, 8., 9. i 13.11. 2007.

U Muzeju grada Šibenika održana je 7. sjednica Hrvatskog muzejskog vijeća, na kojoj je uz pregled Sustava muzeja, inicijativa osnivanja i novoosnovanih muzeja u Šibensko-kninskoj županiji prezentirana muzeološka koncepcija novog stalnog postava Muzeja grada Šibenika. Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo muzeološku koncepciju Muzeja grada Šibenika te se uz preporuku upućuje Upravi za gospodarenje i financiranje Ministarstva kulture. Razmatrana je inicijativa osnivanja Dijecezanskog muzeja Katedrale svetog Jakova u Šibeniku. Hrvatsko muzejsko vijeće podržalo je inicijativu osnivanja Dijecezanskog muzeja Katedrale svetog Jakova u Šibeniku i umrežavanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske. Hrvatsko muzejsko vijeće obišlo je Palaču Galbiani, predviđenu za smještaj Dijecezanskog muzeja Katedrale svetog Jakova u Šibeniku. U nastavku sjednice je prezentirana muzeološka koncepcija stalnog postava Muzeja hvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Vijeće je istu prihvatilo.

Hrvatsko muzejsko vijeće je u cijelosti prihvatilo prijedloge sa sastanka Stručnog povjerenstva za viša muzejska zvanja, održanog 19. listopada 2007. godine u Ministarstvu kulture te zajedničkog sastanka Stručnih povjerenstava za viša muzejska zvanja, održanog 12. studenoga 2007. godine u Ministarstvu kulture. Hrvatsko muzejsko vijeće je primilo na znanje zapisnik 1. sastanka Stručnog povjerenstva Hrvatskog muzejskog vijeća za praćenje muzeološke koncepcije Muzeja suvremene umjetnosti, održanog 3. listopada 2007. godine. Zapisnik Povjerenstva za praćenje postupka osnivanja i utvrđivanja postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja grada Crikvenice je prihvaćen te se upućuje Upravi za normativne i upravno-pravne poslove Ministarastva kulture na daljnje rješavanje.

Vijeće je primilo na znanje obavijesti o dogradnji Galerije Vjekoslav Karas u Karlovcu, obavijest o prijedlogu udruživanja Zbirke franjevačkog samostana Čudotvorne Gospe Sinjske i Muzeja Cetinske krajine te informaciju Prirodoslovnog muzeja Rijeka, kao regionalnog muzeja II razine matičnosti o provedbi nadležnost za sustavna prikupljanja i zaštitu prirodnina na području Primorsko-goranske županije. Hrvatsko muzejsko vijeće primilo je na znanje Zapisnik o preuzimanju Arheološke zbirke prof. Grge Novaka od prof. dr. Slobodana Prosperova Novaka i dr. Saše Novak, koja je izvršena 10. svibnja 2007. godine u Arheološkom muzeju u Splitu.

Na sjednici su raspravljeni i prijedlozi za otkup muzejske građe za Narodni muzej Zadar koji je podržan i Zavičajni muzej Ozalj za koji je zatražena dodatna dokumentacija. Zamolba Muzeja grada Trogira vezana za trajni smještaj arheoloških nalaza iz crkve i samostana sv. Dominika u Trogiru će se raspraviti na zajedničkoj sjednici Hrvatskog vijeća za kulturna dobra i Hrvatskog muzejskog vijeća.

Hrvatsko muzejsko vijeće je posjetilo Etnografski muzej Dalmatinske zagore "Etnoland“ u Pakovom selu. Hrvatsko muzejsko vijeće podržava predstavljeni način prezentacije izvorne kulture Dalmatinske zagore i upućuje nositelja projekta Dalmati d.o.o. da pokrene postupak za osnivanje muzejske zbirke unutar druge pravne osobe.


6. sjednica Hrvatskog muzejskog vijeća, 12.10.2007.

Na 6. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća podržana je inicijativa Dalmati d.o.o, za osnivanje Etnografskog muzeja Dalmatinske Zagore u Pakovom selu, inicijativa Grada Metkovića za osnivanje Prirodoslovnog muzeja Metković te inicijativa za osnivanje kulturnog centra „Galerija na Babinoj Gredi“ - Galerija Ana Verić. Podnositelji su upućeni na postupak za osnivanje muzeja te suradnju s Muzejskim dokumentacijskim centrom. Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo zamolbu Grada Komiže za širenjem nadležnosti Arheološkog muzeja Split na Komižu, sa ciljem očuvanja građe i adaptacije kaštela „Komuna“ za potrebe muzejske djelatnosti. Razmatrana je zamolba Grada Čazme za osnivanje Gradskog muzeja Čazma kao podružnice Centra za kulturu Čazma. Vijeće je predložilo osnivanje samostalne muzejske ustanove. Hrvatsko muzejsko vijeće prihvatilo je izvještaj Povjerenstva za stručni nadzor nad radom Arheološkog muzeja Istre u Puli te Izvještaj sa 1. sastanka Stručnog povjerenstva za odabir muzejske građe za Arheološki muzej u Osijeku. Razmatran je prijedlog smjernica za posudbu/pohranu muzejske građe koje je izradio Arheološki muzej Split. Vijeće je predložene smjernice prihvatilo kao opće propise o posudbi/pohrani muzejske građe uz dopune, te je zaključilo kako će se navedene smjernice uključiti u Kriterije za ocjenjivanje programa i primjenjivati u razmatranju programa prijavljenih na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2008. godinu.

Raspravljeni su i novi prijedlozi za otkup muzejske građe za Muzej grada Zagreba i Kninski muzej, zamolba za prenamjenu sredstava Muzeja Hrvatskog zagorja, te prijedlozi naknadno primljenih programa za 2007.g. Gradskog muzeja Virovitice, Muzeja suvremene umjetnosti, Hrvatskog restauratorskog zavoda i Muzeja grada Iloka.
 

Zajednička sjednica Hrvatskog muzejskog vijeća i Hrvatskog vijeća za kulturna dobra, 5.10.2007., 5. sjednica Hrvatskog muzejskog vijeća

Zajedničkoj sjednici Hrvatskog vijeća za kulturna dobra i Hrvatskog muzejskog vijeća nazočili su ministar kulture mr. sc. Božo Biškupić, državni tajnik dr.sc. Jadran Antolović i pomoćnici ministra mr. Jasen Mesić i mr. sc. Branka Šulc.

Pomoćnik ministra J. Mesić sažeto je izložio tri prijedloga gradova koji su iskazali interes za smještaj antičke skulpture Apoksiomen: Grada Maloga Lošinja, Grada Rijeke te Grada Zadra. Uz materijale dostavljeni su i opsežni elaborati. Hrvatsko vijeće za kulturna dobra i Hrvatsko muzejsko vijeće će definirati zaključke po točci dnevnog reda „Stalni smještaj antičke skulpture Apoksiomena“ na sljedećoj zajedničkoj sjednici.
Po završetku Zajedničke sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće nastavilo je s radom.

Hrvatsko muzejsko vijeće podržalo je inicijative za osnivanje Muzeja Grada Crikvenice i Muzeja sporta u Splitu, te je imenovalo Stručna povjerenstva za praćenje procesa osnutka i utvrđivanja postojanja uvjeta za osnivanje navedenih institucija koja će izvijestiti Vijeće o provedbi realizacije istog. Vijeće je podržalo inicijativu osnivanja Muzeja arhitekture i dizajna u Zagrebu.

Pomoćnica ministra B. Šulc izvjestila je o sastanku po temi muzeološke koncepcije Muzeja antičkog stakla u Zadru, održanog 30. kolovoza 2007. godine u Arheološkom muzeju Zadar. Hrvatsko muzejsko vijeće primilo je na znanje Uredbu o osnivanju Hrvatskog muzeja turizma koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 7. rujna 2007. godine. Suosnivači muzeja su Vlada Republike Hrvatske, osnosno Ministarstvo kulture i Grad Opatija. Za privremenu ravnateljicu imenovana je Mirjana Kos-Nalis, prof., viši kustos kao i Odluku Vlade Republike Hrvatske sa sjednice održane 20. rujna 2007. godine kojom se Hrvatskom muzeju naivne umjetnosti u Zagrebu daje na korištenje poslovni prostor u Zagrebu, Matoševa 9, za obavljanje muzejske djelatnosti, sa danom preseljenja Hrvatskog povijesnog muzeja na novu lokaciju.

Na prijedlog predsjednika Hrvatskog muzejskog vijeća, V. Ivića, Hrvatsko muzejsko predlaže da se ministru kulture mr. sc. Boži Biškupiću uputi prijedlog o prenošenju osnivačkih prava s Grada Iloka na Vladu Republike Hrvatske, odnosno Ministarstvo kulture.

Hrvatsko muzejsko vijeće raspravljalo je o uvjetima i problemima vezanima uz Pravilnik o stjecanju viših muzejskih zvanja te predlaže pokretanje postupka za izmjene i dopune istoga. Isto će se razmotriti s pravnom službom Ministarstva kulture.


4. sjednica Hrvatskog muzejskog vijeća 24.07.2007.

U Ministarstvu kulture danas je održana sjednica njegova savjetodavnog tijela Hrvatskog muzejskog vijeća, na kojoj su prezentirane i podržane preliminarne muzeološke koncepcije za Muzej grada Pregrade „Zlatko Dragutin Tudjina“ i Zbirku sakralne umjetnosti, ranosrednjovjekovnog lapidarija Arheološkog muzeja Istre u Puli.

Vijeće je informirano i o nedavno sklopljenom Ugovoru između Ministarstva kulture i Adris grupe za otkup zgrade bivše Tvornice duhana Zagreb za Hrvatski povijesni muzej, čime je riješeno konačno buduće prezentiranje nacionalne povijesti.

Hrvatski povijesni muzej od osnutka do danas, punih 161 godinu, nije imao mogućnosti cjelovitoga izlaganja i interpretacije svoje iznimno bogate građe te će Vijeće i na svojim sljedećim sjednicama raspravljati o planiranim programima za izradbu novoga stalnoga postava toga Muzeja. Razmatrani su i prijedlozi programa dovršenja uređenja Gradskog muzeja Skradin, provedbi zaključaka Vijeća u realizaciji Memorijalnog, dokumentacijskog i edukacijskog centra Domovinskog rata u Vukovaru, problemu smještaja Hrvatskog športskog muzeja u Zagrebu. Prihvaćena su i izvješća stručnih povjerenstava Vijeća za osnivanje Muzeja grada Pakraca, Gradskog muzeja Novalja, a imenovano je stručno povjerenstvo za praćenje provedbe muzeološke koncepcije Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu.

Zasebna tema sjednice posvećena je raspravi o analizi strukture hrvatskih muzeja, strukture stručnih i pomoćnih stručnih djelatnika, prostora te inventiranosti muzejske građe, provedene osnovom sveobuhvatne analize podataka koji se odnose na 2006. i 2007.g., a koje je pripremio Muzejski dokumentacijski centar. Vijeće će uputit preporuku svim matičnim i nacionalnim muzejima za prioritetne programe u 2008.g. koji trebaju bit upravo na poslovima obrade i inventiranja muzejske i dokumentacijske građe obzirom na još uvijek nezadovoljavajuću razinu obrađenosti muzejskih i galerijskih fondova, nacionalnih kulturnih dobara. Stoga će i visoki kriterij prioriteta u predlaganju muzejsko galerijskih programa za financiranje od Ministarstva kulture Vijeće primijeniti upravo ove vezane za obradu muzejske građe.

Među ostalim, razmatrani su i novi prijedlozi muzeja za otkup muzejske građe, izvješće povjerenstva za dodjelu viših muzejskih zvanja, te dogovorena sljedeća sjednica Vijeća u Šibeniku na kojoj bi se raspravile teme novih muzejskih postava u Šibensko kninskoj županiji.


3. sjednica Hrvatskog muzejskog vijeća, 30.5.2007.

Na 3. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća je prihvaćen izvještaj Stručnog povjerenstva za praćenje procesa osnutka i utvrđivanja postojanja uvjeta za osnivanje Hrvatskog muzeja turizma u Opatiji te je Vijeće utvrdilo kako sukladno članku 17. Zakona o muzejima („Narodne novine“, br. 142/98) postoje uvjeti za osnivanje Hrvatskog muzeja turizma u Opatiji (muzejska građa i muzejska dokumentacija, prostor, oprema i sredstva za rad i stručno osoblje).

Hrvatsko muzejsko vijeće imenovalo je članove Stručnih povjerenstava za viša muzejska zvanja. Za članove Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova stručnog muzejskog osoblja koje ostvaruje ostale uvjete za obavljanje poslova višeg muzejskog pedagoga, muzejskog pedagoga savjetnika, višeg dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višeg informatičara, informatičara savjetnika, višeg restauratora, restauratora savjetnika, višeg fotografa, višeg muzejskog tehničara i višeg preparatora imenuju se: mr. sc. Dubravka Osrečki Jakelić, muzejski savjetnik, Muzej za umjetnosti i obrt, Zagreb za predsjednicu, te za članove: Damir Doračić, prof., restaurator, Arheološki muzej u Zagrebu, Lada Laura, prof., viši muzejski pedagog, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, mr. sc. Maja Šojat-Bikić, viši informatičar, Muzej grada Zagreba, Zagreb i mr. Denis Vokić, akad. slikar, restaurator, Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb. Za članove Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova stručnog muzejskog osoblja koje ostvaruje ostale uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika imenuju se: Ankica Pandžić, muzejski savjetnik, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb za predsjednicu, te za članove: Antica Bregović, prof., viši kustos, Gradski muzej Varaždin, Varaždin, Davor Fulanović, dipl. ing., viši kustos, Tehnički muzej, Zagreb, mr. sc. Ljubica Gligorević, muzejski savjetnik, Gradski muzej Vinkovci, Vinkovci, Miroslav Klemm, dipl.povj.umj., muzejski savjetnik, Gradski muzej Varaždin, Varaždin, dr. sc. Maja Petrinec, muzejski savjetnik, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split I mr. sc. Lada Ratković-Bukovčan, muzejski savjetnik, Javna ustanova „Zbirka umjetnina A. i W. Topić Mimara“ - Muzej Mimara, Zagreb. Stručna povjerenstva će donositi ocjene o postojanju stručnih ili znanstvenih radova koji su od značenja za unaprjeđenje muzejske struke i stručnih poslova u muzeju, te o objavljenim radovima u stručnim muzejskim publikacijama, sukladno Zakonu o muzejima, a o svojem radu će pismeno izvještavati Hrvatsko muzejsko vijeće.

Hrvatsko muzejsko vijeće je uputilo Fundaciju Ivana Meštrovića na osnivanje Povjerenstva koje će pripomoći u rješavanju primopredaje umjetnina iz Zbirke pohrane Fundacije Ivana Meštrovića. Podržan je prijedlog za financiranje programa otkupa etnografske građe Etnografskog muzeja u Zagrebu.

Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo dopunu članka 7. Poslovnika o radu Hrvatskog muzejskog vijeća “Predsjednik vijeća može odlučiti da se sjednica održi i bez nazočnosti većine članova Vijeća s tim da odsutni članovi Vijeća glasaju putem telefona ili telefaksom, odnosno elektroničkom poštom.” uz napomenu da se navedeni stavak 4. članka 7. koristi isključivo u iznimnim situacijama, a pri održavanju istih potrebno je dostaviti članovima Vijeća materijal u pisanom obliku da se mogu očitovati.

Zajednička sjednica Hrvatskog muzejskog vijeća i Hrvatskog vijeća za kulturna dobra, 16.5.2007., 2. sjednica Hrvatskog muzejskog vijeća 

Ferdinand Meder, prof., predsjednik Hrvatskog vijeća za kulturna dobra prezentirao je uvjete za čuvanje i izlaganje antičke skulpture Apoksiomena koje je izradio Hrvatski restauratorski zavod, a definirali su ih Giuliano Tordi, restaurator, Antonio Šerbetić, restaurator – majstor, Ferdinand Meder, konzervator – povjesničar umjetnosti, Iskra Karniš, konzervator – povjesničar umjetnosti iz Hrvatskog restauratorskog zavoda, Cristina Danti i Roberto Boddi, konzervatori - klimatolozi iz Opificio delle Pietre Dure, Firenca, Denis Vokić, viši konzervator – restaurator i Želimir Laszlo, konzervator savjetnik. Oba Vijeća raspravljala su o prezentiranim Uvjetima koji su i prihvaćeni (uz iznimku varijante za čuvanje i izlaganje kipa u mikroklimatskoj komori).

Hrvatsko muzejsko vijeće primilo je na znanje preporuku Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport grada Zagreba da se prostor u dijelu objekta Paromlina dodijeli Udruzi za zaštitu prava i interesa djece i obitelji iz Zagreba Heureka gdje bi se smjestio Dječki muzej.


Konstituirajuća sjednica Hrvatskog muzejskog vijeća, 8.5.2007.

U Ministarstvu kulture je održana sjednica novo imenovanog Hrvatskog muzejskog vijeća, savjetodavnog tijela Ministarstva kulture, pod predsjedanjem Vinka Ivića, prof. ravnatelja Muzeja grada Zagreba, predsjednika i novih članova: Ankice Pandžić, prof., ravnateljice Hrvatskog povijesnog muzeja, mr. sc. Zrinke Buljević, ravnateljice Arheološkog muzeja u Splitu, prof. dr.sc. Žarke Vujić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagreb, Katedra za muzeologiju, mr.sc. Dubravke Osrečki Jakelić, muzejske savjetnice, predsjednice Hrvatskog muzejskog društva, Muzej za umjetnost i obrt, Davora Fulanovića, dipl. ing. strojarstva, muzejskog savjetnika,Tehnički muzej Zagreb i Goranke Horjan, prof., ravnateljice Muzeja Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica.

U radu sjednice sudjelovao je ministar kulture mr.sc.Božo Biškupić, koji je novo Vijeće izvijestio o nizu realiziranih programa prethodnoga saziva Vijeća, koje je pridonijelo provedbi niza programa u kulturnoj politici Ministarstva kulture vezanih za djelatnost, posebice u programima stručne potpore novim stalnim muzejskim postavima i otvaranju novih muzeja, te razvoju Sustava muzeja, provedbi informatizacije i digitalizacije muzejske građe, a osobito reviziji muzejskih fondova. Najavio je i skoro otvaranje jedinstvenoga nacionalnog arheološkog muzeja u Naroni, prvoga arheološkog muzeja u Slavoniji u Osijeku i ostalo. Na sjednici su sudjelovali i državni tajnik Ministarstva kulture, dr.sc. Jadran Antolović te pomoćnici ministra kulture mr. Jasen Mesić i mr.sc. Branka Šulc.
Privremeni ravnatelj Arheološkog muzeja Narona - Hrvoje Manenica, prof., i mr.sc. Zrinka Buljević, ravnateljica Arheološkog muzeja u Splitu, prezentirali su konačnu muzeološku i muzeografsku koncepcija Arheološkog muzeja Narona u Vidu, a osnovom prethodnih rasprava po temi na sjednicama Vijeća te posebice one održane u studenom 2006. na samome lokalitetu i budućem muzeju Narone u Vidu. Vijeće je prijedlog podržalo i preporučilo praćenje percepcije stručne i najšire javnosti ovoga prijedloga obzirom da se u suvremenoj muzeološkoj praksi primjenjuju načela dopuna stalnoga postava nakon analiza i verifikacije struke po temi.
Podržan je i prijedlog osnivanja Hrvatskog muzeja turizma u Opatiji te osnovano Povjerenstvo za praćenje rada na tom važnom projektu. Podržan je prijedlog Grada Malog Lošinja za osnivanje samostalnog Lošinjskog muzeja. Razmatrana je i dopunjena i muzeološka koncepcija novoga stalnoga postava Muzeja grada Iloka u Dvorcu Odeschalchi u Iloku, koju zadnjih osam godina pripremaju stručnjaci iz desetak hrvatskih muzeja u koordinaciji s Muzejom grada Iloka, Muzejskim dokumentacijskim centrom i Ministarstvom kulture, a koji treba biti realiziran u okviru projekta Vlade Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe, kojeg vodi Ministarstvo kulture - „Ilok-Vukovar-Vučedol“, krajem 2007. ili početkom 2008.g., uz ostale planirane projekte prezentacije arheoloških lokaliteta u srednjovjekovnoj jezgri grada Iloka.

Dogovorena je prioritetna tema rasprave Hrvatskog muzejskog vijeća do kraja lipnja 2007.g. o razini inventiranosti i reviziji muzejske građe u svim muzejima i galerijama Hrvatske, informatizacije u obradi iste te provedbe nacionalnog programa digitalizacije muzejske, knjižnične i arhivske građe „Hrvatska kulturna baština„ kojeg vodi Ministarstvo kulture počam od 2007.g.
Raspravljeni su i novi prijedlozi za otkup muzejske građe u muzejima Nove Gradiške i Županje, restauriranja i konzerviranja muzejskih fondova, te prijedlozi naknadno primljenih programa za 2007.g. Osnovana su i Stručna povjerenstva za odabir muzejske građe za novi Arheološki muzej u Osijeku, Muzej grada Pakraca i ostalo.
 
30. sjednica Hrvatskog muzejskog vijeća, 21.3.2007.
 
Na 30. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća prezentirana je muzeološka koncepcija Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, autora Nade Beroš i Tihomira Milovca. Vijeće je pohvalilo dinamiku i raznolikost postava, kreativan pristup, a posebno je istaknuta edukativnost cijelog projekta s naglašenim obrazovnim momentom, te funkcioniranje arhitekture Igora Franića. Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo prezentiranu muzeološku koncepciju stalnog postava Muzeja suvremene umjetnosti uz napomenu potrebne daljnje razrade i dorade prema scenariju te osnovalo Stručno povjerenstvo za praćenje njezine provedbe, a jednoga člana treba imenovati Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba iz redova muzejskih stručnjaka. Na sjednici je prezentiran muzeološki program „Medvedgrad - velikaški grad“ kojeg su izradili stručnjaci Muzeja grada Zagreba. Vijeće je prihvatilo prezentirani muzeološki program uz napomenu da se uvaže naputci i savjeti recenzenata. Prezentiran je muzeološki program „Varaždin i okolica u pretpovijesti i povijesti“ te interpolacija novih sadržaja u muzejskom postavu „Svijet kukaca“ u Palači Herzer kojeg su izradili stručnjaci Gradskog muzeja Varaždin. Vijeće je pohvalilo stručan i sustavan pristup u definiranju muzeološkog programa te iste uputilo s preporukom za financiranje Povjerenstvu za investicije Uprave za gospodarenje i financiranje Ministarstva kulture.
 
U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je raspravljalo po temi povrata arheološke građe s lokaliteta Danilo-Bitinj i uputilo Arheološki muzej Split i Muzej grada Šibenika na rješavanje istog u okviru međumuzejske suradnje te postizanja dogovora na razini arheoloških matičnih muzeja uz koordinaciju Muzejskog dokumentacijskog centra. Vijeće je raspravljalo o zamolbi Arheološkog muzeja Narona o posudbi građe koja je u vlasništvu Grada Opuzena te preporučilo Gradu Opuzenu iz stručno opravdanih razloga da se Arheološkom muzeja Narona za novi stalni postav posudi tražena muzejska građa koja potječe iz Narone, uz navod vlasništva rečene građe. Muzeju Slavonije, Osijek dana je suglasnost da se arheološka građa s lokaliteta „Dragojlov brijeg“, Kneževi vinogradi dodijele u trajno vlasništvo Muzeju Slavonije, Osijek. Hrvatsko muzejsko vijeće podržalo je i preporučilo osnivanje Muzeja grada Pazina kao samostalne ustanove. Hrvatsko muzejsko vijeće preporučilo je Općini Vrsar na traženo očitovanje da „Park skulpture Vrsar“ ostane organizacijska jedinica Zavičajnog muzeja Poreč, kao dislocirana zbirka. Raspravljano je o programima prijavljenima na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2007. godinu po dostavljenoj dodatnoj dokumentaciji, te naknadno pristiglim programima za financiranje. Podržani su prijedlozi za otkup spomeničke muzejske građe kojeg su uputili Povijesni muzej Istre, Muzej Brodskog Posavlja i Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka. Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo Izvještaj Povjerenstva za praćenje provedbe muzeološke koncepcije Gradskog muzeja Vinkovci, Arheološki odjel.


29. sjednica HMV-a, 22.-23.02.2007., Ilok, Vukovar

Na tematskoj 29. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća posvećenoj novim muzejima i novim stalnim postavama u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji, čija je realizacija u toku, a financira ih u najvećem dijelu Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, raspravljeno je na dvodnevnoj sjednici Vijeća koja je održana u Muzeju grada Iloka i Gradskom muzeju Vukovar. Osnovna tema sjednice bila je posvećena razmatranju prijedloga novih stalnih postava Muzeja grada Iloka i Gradskog  muzeja Vukovar, izgradnji Muzeja Vučedolske kulture, na arheološkom nalazištu Vučedol,  prezentaciji in situ, arheološkoga nalazišta dvorca knezova Iločkih (15.st.) u Iloku. Uz obnovu dvoraca Odeschalchi u Iloku i Eltz u Vukovaru koja je u tijeku, koji su i sjedišta muzeja Iloka i Vukovara,  navedeni programi su dio četverogodišnjeg projekta obnove i revitalizacije kulturne baštine „Ilok-Vukovar-Vučedol“, kojeg financiraju Vlada Republike Hrvatske i Razvojna banka Vijeća Europe, a provodi ga Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Pomoćnica ministra mr. sc. Branka Šulc informirala je o do sada poduzetim radnjama po temi obnove dvorca Odeschalchi, gdje će se vratiti novi stalni postav Muzeja grada Iloka. Ministarstvo kulture koordiniralo je nizom sastanaka po temi dopune prijedloga novoga stalnog postava Muzeja grada Iloka, te su Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb i Muzej Slavonije, Osijek podržali prijedlog o posudbi baroknog i eventualno secesijskog namještaja iz depoa navedenih Muzeja, a Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti se suglasila s posudbom dvije slike/ulja iz fonda Strossmayerove galerije koje su tematski i vremenski vezane uz obitelj Odeschalchi. Mario Beusan, d.i.a., autor muzeološke koncepcije novog stalnog postava Muzeja grada Iloka izložio je muzeološku koncepciju i osnovne prostorne zamisli. Hrvatsko muzejsko vijeće je uputilo autora muzeološke koncepcije M. Beusan da u uskoj suradnji s  Muzejom grada Iloka u roku od mjesec dana pripremi prezentaciju cjelovitog prijedloga muzeološke koncepcije Muzeja grada Iloka s konačnim popisom građe i dvije recenzije istog te dostavi Hrvatskom muzejskom vijeću.

Prezentaciju muzeološkog programa Gradskog muzeja Vukovar održala je Ruža Marić, ravnateljica. Ferdinand Meder, ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda je informirao o projektu obnove Velikog dvora Eltz u Vukovaru. Hrvatsko muzejsko vijeće je uputilo Gradski muzej Vukovar na doradu muzeološke koncepcije u cilju izrade scenarija novog stalnog postava, te nastavak pripreme građe za restauraciju.

Prijedlog Ministarstva obrane Republike Hrvatske i formiranje Memorijalnog, informacijskog, dokumentacijskog i edukativnog centra Domovinskog rata u Vukovaru u sklopu kojega bi se realizirao Muzej Domovinskog rata prezentirao je Dinko Čutura, prof. ravnatelj Vojnog muzeja MORH-a. Vijeće je podržalo inicijativu osnivanja Muzeja Domovinskog rata u Vukovaru s naglaskom da se prezentacija stalnog postava usmjeri na Vukovar i vukovarsku bitku. Vojni muzej MORH-a je upućen na daljnju doradu muzeološke koncepcije u koordinaciji sa strukom, te po ostvarenju uvjeta za osnivanje Muzeja umrežavanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske. Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo osnivanje Muzeja Domovinskog rata u Zagrebu kao eventualnog budućeg matičnog muzeja za ovu vrstu građe i za sve buduće inicijative za osnivanje muzeja s ovom tematikom, a za koji je Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o osnivanju Povjerenstva za pripremu i početak rada Muzeja Domovinskog rata u Zagrebu.

Po dolasku u Vukovar Hrvatsko muzejsko vijeće je obišlo muzejsku zbirku „Mjesto sjećanja-vukovarska bolnica 1991.“, otvorena 2006.g.  i Spomen – dom „Ovčara“, otvoreno 2006. Vijeće predlaže umrežavanje obje zbirke u Sustav muzeja Republike Hrvatske te će o tome obavijestiti Muzejski dokumentacijski centar, koordinativnu ustanovu matične djelatnosti, poradi provedbe prijedloga.

Hrvatsko muzejsko vijeće je u cijelosti prihvatilo prijedloge sa sastanka Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskoga pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega preparatora, višega muzejskoga tehničara i višega fotografa. Vijeće je prihvatilo Izvještaj Povjerenstva za praćenje provedbe muzeološke koncepcije stalnog postava Gradskog muzeja Vukovar, Izvještaj Povjerenstva za praćenje provedbe muzeološke koncepcije Gradskog muzeja Požega i Izvještaj Povjerenstva za nadzor provedbe muzeološke koncepcije Zavičajnog muzeja Slatina. Razmatrana je zamolba Grada Starog Grada za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Staroga Grada kao samostalne ustanove, o čemu je Vijeće dalo pozitivno mišljenje. Vijeće je po dostavljenoj dodatnoj dokumentaciji koja je zatražena nakon 28. sjednice definiralo prijedloge za financiranje programa muzejsko-galerijske djelatnosti za 2007. godinu. Podržana je zamolba Hrvatskog povijesnog muzeja za lijevanje skulpture Vanje Radauša te prijedlozi otkupa spomeničke muzejske građe Galerije likovnih umjetnosti, Osijek i Arheološkog muzeja u Zagrebu.

28. sjednica HMV-a, 15.-18. siječnja 2007.

Na 28. sjednici Hrvatsko muzejsko vijeće je raspravljalo o prijedlozima programa za muzejsku i galerijsku djelatnost za 2007. godinu pristiglima na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2007. godinu. Programi su razmatrani sukladno definiranim kriterijima za ocjenjivanje programa iz djelokruga Hrvatskog muzejskog vijeća obzirom da su kvalitetno koncipirani i uspješno primjenjivani u dosadašnjem radu. Na Poziv za 2007. godinu u redovnom roku je pristiglo 906 zahtjeva. Potraživanja prema Ministarstvu kulture iznosila su 67.488.253,39 kuna. Programe s nepotpunim prijavama koji nisu zadovoljavali uvjete natječaja Vijeće nije ocjenjivalo, a dio prijavljenih programa koji nisu pripadali u djelokrug Hrvatskog muzejskog vijeća proslijeđeni su nadležnim Vijećima.  Stručna služba Ministarstva kulture je izvijestila o evaluaciji programa svih muzeja, galerija i ustanova kulture osnovom primljenih izvješća o realizaciji financiranih programa u 2006. godini. Vijeće je navedeno primjenjivalo kod razmatranja i ocjenjivanja programa.
  
Sjednici su nazočili ministar kulture mr. sc. Božo Biškupić i pomoćnici ministra mr. sc. Branka Šulc i Branko Štulić. Ministar se zahvalio Hrvatskom muzejskom vijeću na uspješnom radu u proteklom razdoblju osobito istaknuvši razvitak strategije muzejsko-galerijske djelatnosti koji je rezultat zajedničkog rada Ministarstva kulture i Hrvatskog muzejskog vijeća.
Ministar kulture je izvijestio o velikim muzejskim projektima čija je realizacija u tijeku i u koja se ulažu znatna sredstva, o novoosnovanim Konzervatorskim odjelima, o putujućim izložbama kojima koordinira Ministarstvo kulture te o kompleksnoj izložbi „Dalmatinska zagora“ koja je u pripremi te pozvao članove Vijeća da se uključe u realizaciju projekta.
  
Hrvatsko muzejsko vijeće je u cijelosti prihvatilo prijedloge sa sastanka Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika. Razmatrana je zamolba Grada Poreča za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Poreštine kao samostalne ustanove, o čemu je Vijeće dalo pozitivno mišljenje. Podržana je inicijativa Udruge građana „Prijatelji baštine“ za osnivanje Zavičajnog muzeja Ivanić Grada s tendencijom razvoja u Muzej Otoka Ivanić Grad. Hrvatskom muzejskom vijeću obratio se Igor Maroević, ravnatelj Fundacije Ivana Meštrovića po temi primopredaje „zbirku pohrane“ nasljednicima Ivana Meštrovića. Vijeće je dalo suglasnost Arheološkom muzeju Split za trajnu pohranu kamenog postolja s natpisom iz Solina i kamenog sidra pronađenog kod otoka Oruda. Podržani su prijedlozi otkupa spomeničke muzejske građe Galerije umjetnina „Branislav Dešković“, Poprsje Napolitanca, rad Branislava Deškovića, Kabineta grafike HAZU, Bakrorez Martina Rote Kolunića i Gradskog muzeja Vinkovci, Tradicijska građa s vinkovačkog područja.

Vijeće je primilo na znanje prijedlog Hrvatskog društva političkih zatvorenika upućen Vladi Republike Hrvatske za osnivanje Muzeja stradanja u bivšoj kaznionici Stara Gradiška.


27. sjednica HMV-a, Vid kraj Metkovića, 13.-14. studeni 2006.

27. tematska sjednica Hrvatskog muzejskog vijeća posvećena novim državnim arheološkim muzejia i novim stalnim postavima arheoloških muzeja koje financira Ministarstvo kulture, čija je realizacija pri završetku održana je u Vidu kraj Metkovića, u Arheološkom muzeju Narona. Sjednici su nazočili pomoćnica ministra mr. sc. Branka Šulc i pomoćnik ministra mr. Jasen Mesić. Ravnatelji i projektanti prezentirali su projekte novih nacionalnih arheoloških muzeja: Arheološkog muzeja Narona, Arheološkog muzeja u Osijeku i Muzeja antičkog stakla u Zadru te prijedloge novih stalnih postava u nacionalnim muzejima: Arheološki muzej Istre u Puli, Arheološki muzej Zadar i Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Prezentiran je i novootvoreni arheološki muzej Muzej – museo Lapidarium u Novigradu. Raspravljalo se i o provedbi dovršetka stalnih postava arheologije u Gradskom muzeju Vinkovci, Muzeju grada Iloka, Muzeju grada Šibenika i nizu ostalih za koje je na sjednicama Hrvatskog muzejskog vijeća održanih u zadnje dvije godine prihvaćen prijedlog muzeološke koncepcije.
Vijeće je razmatralo i zamolbu za utvrđivanje uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Ozalj kao samostalne ustanove, prijedloge za otkup spomeničke muzejske građe (Narodni muzej Zadar, Muzeji Hrvatskog zagorja)
 

26. sjednica HMV-a, 26. rujna 2006.
 
Na 26. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća, kojoj je nazočio ministar kulture mr. sc. Božo Biškupić, raspravljen je, uz niz ostalih tema, Nacionalni program digitalizacije arhivske, knjižne i muzejske građe – hrvatske kulturne baštine, kojeg je Ministarstvo kulture u ovoj godini uvrstilo u svoje prioritetne programe za naredne tri godine. Projekt je već raspravljen i podržan na nedavno održanoj sjednici savjetodavnog tijela Ministarstva kulture Hrvatskog knjižničnog vijeća, a do kraja godine  planirana je i šira rasprava na razini relevantnih stručnih tijela, organiziranje skupova te nastavak povezivanja sa sličnim projektima u zemljama EU.
U okviru sjednice prezentirani su radovi na dovršenju niza novih stalnih muzejskih postava i novih muzeja, koje financira i koordinira Ministarstvo kulture, a o kojima su izvijestili njihovi ravnatelji. Podržani su tako nastavci provedbe  projekata za: Muzeje Hrvatskog zagorja, Muzej Veliki Tabor – stalni postav,  Muzej krapinskih neandertalaca u Krapini – projekt Idejnog rješenja, te idejna koncepcija za novi nacionalni - Arheološki muzej u Osijeku. O tijeku izvedbe novog stalnog postava Memorijalnog muzeja JU Spomen područja Jasenovac, Vijeće je informirano o tijeku radova.
Stručna povjerenstva Hrvatskog muzejskog vijeća  za utvrđivanje uvjeta za osnivanje Muzeja grada Pregrade i za osnivanje Galerije izvorne umjetnosti u Zlataru preporučila su Vijeću i Ministarstvu kulture osnivanje tih muzeja. Osnovano je i Stručno povjerenstvo HMV-a za praćenje rada na stalnom arheološkom postavu Gradskog muzeja Vinkovci.
Raspravljene su i ponude nekoliko muzeja za  smještaj donacije zbirke fotoaparata dr. med. Borisa Sesvečana, te je preporučeno da se prihvati prijedlog Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu za njezino preuzimanje i izlaganje. Inicijativi Gradskog muzeja Vukovar, o osnivanju Muzeja fotografije u Vukovaru, dana je preliminarna podrška te predložena razrada prijedloga.
Razmatrani su i novi prijedlozi muzeja za otkupe muzejske građe, te raspravljena stručna izvješća Ministarstva kulture o nadzoru nad radom Gradskog muzeja Sisak i Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji o radu Centra za kulturu Staroga Grada, Hvar.
Sljedeća sjednica Hrvatskog muzejskog vijeća tematski će biti posvećena novim muzejskim projektima u Hrvatskoj koje financira Ministarstvo kulture uz gradove i županije, a održat će se u Muzeju Narona, Vid. Bit će to prigoda za prezentaciju programa dovršetka tog, kao i novoosnovanog nacionalnog Muzeja antičkog stakla u Zadru uz niz ostalih projekata muzeja koji su pred realizacijom otvorenja u 2006. i 2007.godini.
                    
         
25. sjednica HMV, 27. lipnja 2006.

Na 25. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća razmatrano je osnivanje Galerije izvorne umjetnosti u Zlataru, prijedlog Etnografskog muzeja u Zagrebu o izgradnji čuvaonice, prijedlog Povjerenstva dodjeljivanje viših muzejskih zvanja, otkupi arheološke, etnografske i umjetničke građe za muzeje u Drnišu, Dubrovniku, Rijeci, Zagrebu i dr., otvaranju novoga stalnoga postava Rodne kuće Nikole Tesle u Smiljanu, pripremi muzeološke koncepcije Arheološkog muzeja u Osijeku, te prijedlogu za donacije privatne zbirke fotoaparata s početka 20. st. I pripadajuće dokumentacije jednom od muzeja u Hrvatskoj.
Osnovna tema sjednice bila je po temi zahtjeva upućenom istom od ravnateljice za davanje mišljenja Vijeća u vezi s autorstvom stalnog postava Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. Nakon rasprave po temi na kojoj je ravnateljica MSU-a izvijestila da Stručno vijeće Muzeja suvremene umjetnosti u cijelosti podržava nastavak rada mr.sc. Leonide Kovač na već razrađenoj muzeološkoj i idejnoj koncepciji, Hrvatsko muzejsko vijeće je mišljenja kako muzeološku koncepciju trebaju raditi prvenstveno stručnjaci Muzeja suvremene umjetnosti, što ne isključuje angažiranje vanjskih, domaćih i stranih suradnika u recenziji iste. Obzirom na planirani dovršetak zgrade Muzeja suvremene umjetnosti u 2006.g. Hrvatsko muzejsko vijeće naglašava i potrebu za dovršenjem navedene koncepcije MSU-a u što skorijem roku te provedbu stručne rasprave o prijedlogu te muzeološke i likovne koncepcije na sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća u skladu s njegovim kriterijima za stalne postave.
Hrvatsko muzejsko vijeće donijelo je i odgovarajuće preporuke za otkup muzejske građe, podržalo prijedlog Povjerenstva za dodjelu viših muzejskih zvanja, prijedlog Etnografskog muzeja u Zagrebu, a za prijedlog donacije privatne zbirke fotoaparata zatražit će se stručno mišljenje matičnog muzeja. Osnovano je stručno povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za osnivanje Galerije izvorne umjetnosti u Zlataru.


24. sjednica, 28. ožujka 2006.

Na 24. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća održane su prezentacije muzeoloških koncepcija stalnog postava Etnografskog muzeja Istre, Pazin, Muzeja Lapidarium, Novigrad i Muzeja Hrvatskog zagorja – Muzej „Staro selo“ Kumrovec, Vatrogasci i Niža pučka kumrovečka škola. Prezentirane koncepcije su pozitivno ocijenjene.
Hrvatsko muzejsko vijeće je predložilo Muzeju grada Šibenika doradu muzeološke koncepcije, uz nužnu redukciju  prezentirane građe. Također, Vijeće je istaknulo potrebu da recenzije muzeoloških koncepcija stalnog postava ubuduće izrađuju muzeolozi ili muzeografi.
Prihvaćeno je izvješće Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za osnivanje Gradskog muzeja Novalja.
Hrvatsko muzejsko vijeće je informirano o sastanku Stručnog povjerenstva za praćenje razvoja stalnog postava i autora koncepcije Memorijalnog muzeja JU Spomen područja Jasenovac održanom 15. ožujka 2006. godine u Ministarstvu kultureRH, a dr. sc. Josip Balabanić je izvijestio o 4. sjednici Savjeta JUSP Jasenovac, održanoj 20. ožujka 2006. godine u Uredu za nacionalne manjine Vlade RH.
Hrvatsko muzejsko vijeće je imenovalo Stručno povjerenstvo za praćenje provedbe muzeološke koncepcije stalnog postava Gradskog muzeja Požega i Stručno povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za osnivanje muzejskih zbirki unutar JU Nacionalni park Krka, te je definiralo termine za posjet imenovanih Stručnih povjerenstava za Mljet, Slatinu i Pregradu.
Grad Opatija je dostavio prijedlog projekta Villa Angiolina. Prva faza tog kompleksnog projekta predstavlja postavljanje stalne izložbe nacionalne povijesti turizma (radni naziv) u Villi Angiolini. Hrvatsko muzejsko vijeće podupire inicijativu Grada Opatije, međutim ne predlaže sufinanciranje od strane Ministarstva kulture jer je prije financijske podrške potrebno izraditi muzeološku koncepciju koju treba dostaviti Vijeću na verifikaciju.
Hrvatsko muzejsko vijeće je razmotrilo programe prijavljene na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi i zaštiti prirode Republike Hrvatske za 2006. godinu, za koje je zatražena i dostavljena dodatna dokumentacija, razmotrene su naknadno pristigle zamolbe za dodjelom financijskih sredstava, te programi sufinanciranja otkupa spomeničke građe.
Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo Zapisnik sa sastanka Vijeća za matičnu djelatnost za etnografske muzeje u kojem se između ostalog predlaže da se Etnografski odjel Muzeja Slavonije u Osijeku zaduži za matičnu djelatnost druge razine za istočnu Hrvatsku.
Pomoćnica ministra mr. sc. Branka Šulc je informirala članove Vijeća da je Grad Zadar darovao Ministarstvu kulture RH zgradu u kojoj će biti smješten Muzeju antičkog stakla Zadar. Izvijestila je o sastanku održanom u Muzeju Slavonije Osijek vezano uz Arheološki muzej u Osijeku gdje je dogovoreno da svi muzeji istočne Hrvatske pripreme izbor iz fundusa za prezentaciju u postavu Arheološkog muzeja u Osijeku, a kao privremeni ravnatelj je imenovan gosp. Zvonko Bojčić.
Hrvatsko muzejsko vijeće je informirano i o daljnjem razvoju događanja u rješavanju statusa Zavičajnog muzeja Donja Kupčina, o financijskoj potpori Vlade RH Muzejsko-memorijalnom centru Dražen Petrović, te da je Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije proslijeđen u Narodne novine radi objave.
Cjelovitu izvedbu muzeološke koncepcije stalnog postava rodne kuće Nikole Tesle u Smiljanu će preuzeti Tehnički muzej i Hrvatski povijesni muzej, a Etnografski muzej u Zagrebu će u suradnji s Muzejom Like Gospić preuzeti uređivanje gospodarskog objekta.

23. sjednica, 9. ožujka 2006.

Članovi Stručnog povjerenstva za praćenje razvoja stalnog postava Memorijalnog muzeja JU Spomen područje Jasenovac i autori koncepcije stalnog postava Memorijalnog muzeja JU Spomen područja Jasenovac su Hrvatskom muzejskom vijeću prezentirali izmjene projekta novog stalnog postava Memorijalnog muzeja. Predsjednik Hrvatskog muzejskog vijeća, V. Ivić je istaknuo kako Hrvatsko muzejsko vijeće prati rad na projektu od samih početaka, kako je višekratno raspravljalo o novom stalnom postavu Memorijalnog muzeja JU Spomen područja Jasenovac, te da je u svim segmentima poticalo i podržavalo projekt.
Istaknuto je kako je zajednički cilj realizacija i prihvaćanje konačnog projekta, kao i iznalaženje najboljih rješenja za preostala otvorena pitanja u koncepciji stalnog postava, te kako je Ministarstvo kulture RH uložilo trud i financijsku potporu za realizaciju projekta.
Zaključeno je kako je potrebno intenzivirati i poboljšati komunikaciju svih uključenih u projekt stalnog postava Memorijalnog muzeja JU Spomen područja Jasenovac, te da će Povjerenstvo za praćenje procesa razvoja stalnog postava i autori koncepcije stalnog postava riješiti sva otvorena pitanja vezana uz stalni postav (legende), te izvijestiti Hrvatsko muzejsko vijeće o postignutom. JU Spomen područja Jasenovac se obvezuje recenzentima dostaviti kompletne materijale vezano uz koncepciju stalnog postava, kako bi se projekt mogao konačno definirati.
Nakon usklađenja mišljenja radne grupe Muzejskog dokumentacijskog centra, Vijeća sustava muzeja, muzejske zajednice i Uprave za normativne i upravno-pravne poslove Ministarstva kulture RH, Hrvatsko muzejsko vijeće je razmotrilo Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije. Zaključeno je da se unesu predložene izmjene i dopune nakon čega će se prijedlog uputiti u daljnju proceduru za donošenje Pravilnika.
U nastavku sjednice, stručna služba Ministarstva kulture RH je izvijestila Hrvatsko muzejsko vijeće o planiranoj primopredaji ključeva Zavičajnog muzeja Donja Kupčina između Centra za kulturu Jastrebarsko i g.Zorana Petrčića, a razmotreni su i naknadno pristigli programi za sufinanciranje.

22. sjednica, 16.-20. siječnja 2006.

Ministar kulture mr. sc. Božo Biškupić je informirao članove Hrvatskog muzejskog vijeća o tijeku radova na izgradnji novih muzeja, te kako je Ministarstvo kulture osiguralo investicijska sredstva za nove projekte koji će poboljšati kartu i mrežu muzeja u Republici Hrvatskoj. Ministar je ustvrdio kako će vrijeme pokazati da su projekti izgradnje novih muzeja dobar potez pred ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju. Predložio je Hrvatskom muzejskom vijeću da sjednice održi i na drugim područjima Republike Hrvatske čime bi se struci i muzealcima približio rad Vijeća.
Prijedlog osnivanja Muzeja antičkog (rimskog) stakla Hrvatskom muzejskom vijeću predstavili su dr.sc. Dražen Maršić, ravnatelj i Ivo Fadić, kustos, Arheološkog muzeja u Zadru. Tijekom rasprave otvorena su pitanja o statusu, fundusu, nazivu i djelokrugu budućeg muzeja. Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo inicijativu za osnivanje Muzeja antičkog (rimskog) stakla u Zadru, te predložilo daljnju koordinaciju i realizaciju po temi.
Stručno povjerenstvo Hrvatskog muzejskog vijeća za utvrđivanje stanja muzejske građe i razloga nepostojanja stalnog postava Muzeja Valpovštine posjetilo je 22. prosinca 2005. godine Valpovo. Članica povjerenstva Eva Brunović izvijestila je Vijeće o zajedničkom sastanku s članovima Gradskog poglavarstva i djelatnicima Muzeja Slavonije, Osijek i zaključcima Stručnog povjerenstva. Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo izvješće Stručnog povjerenstva.
Hrvatsko muzejsko vijeće je raspravljalo o prijedlozima programa za muzejsku i galerijsku djelatnost za 2006. godinu pristiglima na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2006. godinu. Pomoćnica ministra mr. sc. Branka Šulc prije početka razmatranja i ocjenjivanja programa informirala je članove Vijeća kako su raspoloživa sredstva za financiranje programa na razini prošlogodišnjih, te da se u radu osvrnu na programe koji bi se mogli predložiti Upravi za međunarodnu kulturnu suradnju Ministarstva kulture, koja će izraditi katalog programa za međunarodnu razmjenu. Članovi Vijeća su suglasni da se definirani kriteriji za ocjenjivanje programa iz djelokruga Hrvatskog muzejskog vijeća i dalje primjenjuju, s obzirom da su kvalitetno koncipirani i uspješno primjenjivani u dosadašnjem radu.
Na poziv za 2006. godinu u redovnom roku pristiglo je 907 zahtjeva, od kojih je 504 programa Hrvatsko muzejsko vijeće predložilo za financiranje. Od 19 muzejskih ustanova Hrvatsko muzejsko vijeće zatražilo je dostavu muzeološke koncepcije stalnog postava, a 16 muzejskih ustanova upućeno je na suradnju s matičnim muzejima. Hrvatsko muzejsko vijeće je postavilo preduvjet za financiranje pojedinih programa, odnosno da se programi financiraju po dostavljenom financijskom izvješću o utrošenim sredstvima iz prošle godine. Programe s nepotpunim prijavama koji ne zadovoljavaju uvjete natječaja Vijeće nije ocjenjivalo, a dio prijavljenih programa ne pripada u djelokrug Hrvatskog muzejskog vijeća pa su isti programi proslijeđeni nadležnim Vijećima.
Razmatrajući programe Arheološkog muzeja u Zadru Vijeće je zaključilo da se ravnatelju predloži da prioritet bude priprema muzeološke koncepcije stalnog postava muzeja, te da za iduću godinu reducira programe.
Prijavljene programe vezano uz stalni postav Vijeće će razmotriti na slijedećim sjednicama kada će pozvati nadležne osobe za prezentaciju muzeološke koncepcije stalnog postava. Programe otkupa muzeja i galerija kojima osnivač nije država Hrvatsko muzejsko vijeće će razmotriti naknadno kada se upotpuni dokumentacija, odnosno po dostavljenoj potvrdi o participaciji osnivača.
Hrvatsko muzejsko vijeće je pozvalo na sjednicu, u petak, 20. siječnja 2006. godine, pomoćnika ministra mr. sc. Jasena Mesića, Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture s kojim je Vijeće raspravilo dio pristiglih programa za arheološka i hidroarheološka istraživanja.
Ove prijedloge Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje ministru kulture na daljnje razmatranje i odlučivanje o financiranju.
Uprava za normativne i upravno-pravne poslove Ministarstva kulture dostavila je Hrvatskom muzejskom vijeću konačni prijedlog Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije Vijeću na verifikaciju. Hrvatsko muzejsko vijeće se usuglasilo da će raspravu o Pravilniku i njegovu verifikaciju razmotriti na slijedećoj sjednici nakon dostavljenog očitovanja o istom od strane MDC-a i Vijeća sustava muzeja.
Hrvatsko muzejsko vijeće nije podržalo zamolbu HAZU - Kabinet grafike za otkup bakroreza Rekonstrukcija termi cara Dioklecijana u Rimu (1721.) Johanna Bernarda Fischer von Erlacha. Podržana je zamolba za financiranjem nagrade 4. hrvatski trijenale grafike, te je prihvaćen poziv Zavičajnog muzeja Slatina da imenovano Stručno povjerenstvo za nadzor provedbe muzeološke koncepcije Zavičajnog muzeja Slatina posjetiti Slatinu radi upoznavanja s dosadašnjim rezultatima u pripremi stalnog postava.  Vijeće je informirano o statusu Zavičajnog muzeja Donja Kupčina.
Hrvatsko muzejsko vijeće je tijekom razmatranja i ocjenjivanja programa utvrdilo da za pojedine programe nisu utrošena prošlogodišnja odobrena sredstva jer su pristigla financijska izvješća opravdala samo 80% sredstava. Slijedom navedenog Vijeće  je predložilo da se razmotri mogućnost financiranja pojedinih programa u 100 % iznosu jer izvršitelji nisu u mogućnosti nastaviti rad bez punog iznosa odobrenih sredstava.