Arhiva 2018.-2019.

Sažetak zapisnika 8. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
održane od 13. do 15. rujna 2019. te 23. prosinca 2019.
u Ministarstvu kulture RH, Zagreb, Runjaninova 2
 
Na sjednici prisutni:
 • članovi Hrvatskog muzejskog vijeća: Darko Komšo, dipl. arh., ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, Pula, predsjednik; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Matea Brstilo Rešetar, prof., ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja; dr. sc. Darko Babić, predsjednik Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM, Zagreb, mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara, Zagreb; Branko Franceschi, ravnatelj Galerije umjetnina, Split; i Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice nisu bili nazočni
 • Maja Kocijan, ravnateljica Muzejskog dokumentacijskog centra,
 • iz Ministarstva kulture: dr. sc. Hrvoje Manenica, pomoćnik ministrice; Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost; mr. sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost, Ana Matković, stručna suradnica Službe za muzejsku djelatnost
 
 
Sjednici je predsjedavao Darko Komšo, dipl. arh., predsjednik Hrvatskog muzejskog vijeća.
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Suglasnost i prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice
 3. Hrvatska vatrogasna zajednica; Zamolba za utvrđivanje uvjeta za osnivanje Hrvatskog muzeja vatrogastva
 4. Javna ustanova Krka: Zamolba za utvrđivanjem uvjeta za osnivanje Samostalne zbirke Javne ustanove „Nacionali park Krka“
 5. Dom Marin Držić: Zamolba za utvrđivanje uvjeta za osnutak Memorijalne zbirke Marina Držića
 6. Muzej tiskarstva Benja: Postavljanje stalne izložbe tiskarstva u prostoru Teatrino, u sklopu kompleksa Benčić, Rijeka, traži se mišljenje
 7. Narodni muzej Labin: Verifikacija dijela stalnog postava
 8. Pregled i vrednovanje prijavljenih programa na javni Poziv za financiranje javnih potreba u kulturi u 2020. godini za područje muzejske djelatnosti te programi monografija muzejskih ustanova u 2020. godini
 9. Prijedlog Liste mentora, Liste ispitivača, popisa literature i imenovanje novog Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci i drugih povjerenstava koji proizlaze iz odredbi novog Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja
 10. Muzej likovnih umjetnosti: Zamolba za premještanjem muzejske građe iz fundusa Muzeja u trajanju od 10 godina u svrhu posudbe
 11. Razno
 
 
Ad. 1. Usvajanje dnevnog reda
Dnevni red 8. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća jednoglasno je usvojen.
Usvojena je i dopuna dnevnog reda u:
 • točki 11.A pod nazivom: Verifikacija muzeološke koncepcije stalnog postava Hrvatskog športskog muzeja
 • točki 11. B pod nazivom:  Izvješća Stručnih povjerenstava Hrvatskog muzejskog vijeća za utvrđivanje postojanja uvjeta za stjecanje višeg muzejskog zvanja
 
Ad. 2.  Prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice
Usvojenim je zapisnik 7. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
Ad. 3.   Hrvatska vatrogasna zajednica: Zamolba za utvrđivanje uvjeta za osnivanje Hrvatskog muzeja vatrogastva u Varaždinu
HMV je imenovao Stručno povjerenstvo (Spomenka Težak muzejska savjetnica u Gradskom muzeju Varaždin; Vesna Dakić Horvat, voditeljica Zbirke vatrogasne opreme, Tehnički muzej Nikola Tesla i mr. sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture) odrediti da li neregistrirani Muzej Hrvatskog vatrogastva, čiji se fundus temelji na povijesnoj zbirci, zadovoljava sve uvijete prema odredbama Zakona o muzejima (NN 61/18).
 
Ad. 4.   Javna ustanova Krka: Zamolba za utvrđivanjem uvjeta za osnivanje Samostalne zbirke Javne ustanove „Nacionali park Krka“
Kao odgovor na predmetnu zamolbu osnovano je stručno povjerenstvo za utvrđivanje stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje samostalne zbirke unutar javne ustanove „Nacionalni park Krka“ kojeg čine Jakov Vučić iz Arheološkog muzeja u Zadru; Silvio Braica, ravnatelj Etnografski muzej u Splitu; Darko Babić, član Hrvatskog muzejskog vijeća te dr. sc. Hrvoje Manenica i Rašeljka Bilić iz Ministarstva kulture. 
 
Ad. 5. Dom Marina Držića: Zamolba za utvrđivanje uvjeta za osnutak Memorijalne zbirke Marina Držića)    
Javna ustanova u kulturi Dom Marina Držića uputila je Ministarstvu kulture zamolbu za utvrđivanje uvjeta za osnivanje Memorijalne zbirke Marina Držića koju čini zbirka plakata, dokumentarne fotografije, umjetnine, radovi primijenjene umjetnosti i dokumentacije o kazališnom životu u Hrvatskoj od 16. stoljeća do danas. Za utvrđivanje postojanja stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje Memorijalne zbirke Marina Držića HMV je imenovao povjerenstvo kojeg čine Pavica Vilać, Božena Popić Kurtela, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Branko Franceschi, ravnatelj Galerije umjetnina u Splitu te po potrebi i mogućnosti voditeljica Službe za muzejsku djelatnost MK Rašeljka Bilić. 
 
Ad. 6. Istraživački i edukacijski centar Typeflow/ Muzej tiskarstva Benja: Postavljanje stalne izložbe tiskarstva u prostoru Teatrino, u sklopu kompleksa Benčić, Rijeka
Istraživački i edukacijski centar Typeflow uputio je zamolbu za postavljanje stalne izložbe tiskarstva i pratećih događanja po toj temi u Rijeci. Zamišljene aktivnosti, smatraju iz Centra, u budućnosti bi mogle rezultirati osnivanjem Muzeja tiskarstva Benja. HMV preporuča Centru da se osmisli formiranje interpretacijskog centra koji je prihvatljivija pravna forma s obzirom na priloženu idejnu skicu i plan rada Centra.
 
Ad. 7.  Narodni muzej Labin: Verifikacija dijela stalnog postava
            Dostavljen je prijedlog idejnog rješenja djelomične izmjene stalnog postava, kojemu je jedan od ciljeva i izrada interpretacijskog centra rudarstva povezanog s minijaturnim rudnikom. S obzirom na završnu fazu u kojoj se nalazi ovaj projekt osobito stoga što je riječ o europskom partnerskom projektu INTERREG, HMV upućuje na dostavu dvije recenzije o planiranim i projektiranim izmjenama u postavu kako bi se mogao donijeti konačni zaključak na idućoj sjednici.
 
Ad. 8. Pregled i vrednovanje prijavljenih programa na javni Poziv za financiranje javnih potreba u kulturi u 2020. godini za područje muzejske djelatnosti te programi monografija muzejskih ustanova u 2020. godini
Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu ukupno je pristiglo 472 programa muzejske djelatnosti. Potraživanja prema Ministarstvu kulture iznose 24.013.761,03 kn.
Na sjednici Vijeća, na zamolbu Uprave za razvoj kulture i umjetnosti i međunarodnu kulturnu suradnju pregledani su i zahtjevi muzejskih ustanova koji su, u okviru Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu,  prijavili izdanja monografija na prijavnici za programe monografije iz područja kulture i umjetnosti. Slijedom navedenog zatraženo je da Hrvatsko muzejsko vijeće  razmotri takve programe – ukupno 3 prijave te dostavi svoje mišljenje i prijedlog iznosa financiranja. 
Hrvatsko muzejsko vijeće predložilo je 251 program za sufinanciranje u iznosu 4.687.500,00 kn.
 
Ad. 9. Prijedlog Liste mentora, Liste ispitivača, popisa literature i imenovanje novog Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci i drugih povjerenstava koji proizlaze iz odredbi novog Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN104/19)
 
 • Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže Ministarstvu kulture da se imenuju sljedeći članovi u povjerenstva koja predviđa novi pravilnik:
 
 1.  
Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci:
 1. mr. sc. Lada Ratković-Bukovčan, muzejska savjetnica, Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara - Muzej Mimara, Zagreb, predsjednica
 2. Kristina Vlašiček-Novoselec, dipl. iur., načelnica, Uprava za normativne i upravno-pravne poslove, Ministarstvo Kulture, Zagreb
 3. Vesna Dakić Horvat, dokumentaristica savjetnica, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb
 4. Katarina Ivanišin Kardum, muzejska pedagoginja, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb
 5. Vesna Meštrić, viša kustosica, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
 
Zamjenici članova povjerenstva
 1. Tea Perinčić, viša kustosica, Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja, Rijeka – zamjenica predsjednice
 2. Katarina Bušić, viša kustosica, Etnografski muzej, Zagreb
 3. Tajana Ujčić, Muzej grada Rovinja
 4. Denis Detling, muzejski pedagog, Muzej Slavonije, Osijek
 5. Tomislav Jelić, Ministarstvo kulture
 
 
 • Stručno povjerenstvo za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanje višeg kustosa i muzejskog savjetnika
 • dr. sc.  Jacqueline Balen, muzejska savjetnica,  Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb predsjednica
 • dr. sc. Marina Bagarić, muzejska savjetnica, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
 • mr. sc. Aida Brenko, muzejska savjetnica, Etnografski muzej Zagreb, Zagreb
 • Nataša Ivančević, muzejska savjetnica, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
 • Andreja Smetko, viša kustosica, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
 • Neda Staklarević, muzejska savjetnica, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb
 • dr. sc. Martina Šašić Kljajo, muzejska savjetnica, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
 
 • Stručno povjerenstvo za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanje višeg kustosa pedagoga, muzejskog savjetnika pedagoga, višeg kustosa dokumentarista, muzejskog savjetnka dokumenatrista, višeg muzejskog tehničara, i višeg preparatora
 • Mirjana Margetić, viša muzejska pedagoginja – kustosica, Etnografski muzej Istre / Museo etnografico dell'Istria, Pazin
 • Damir Doračić, viši restaurator, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb
 • Renata Brezinščak, muzejska pedagoginja savjetnica, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
 • Diana Zrilić, viša dokumentaristica, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka
 • Katarina Zenzerović, viša dokumenatristica, Arheološki muzej Istre, Pula
 • Iva Mihoci, viša kustosica, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
 • Mirela Hutinec, Muzej vučedolska kulture, Vukovar
 
 1. Lista ispitivača i zamjenika ispitivača za pojedine predmete
Opći dio - zakoni
 1. mr. sc. Tomislav Jelić, dipl. iur., Ministarstvo kulture RH, Zagreb
 2. Kristina Vlašiček-Novoselec, dipl. iur., Ministarstvo kulture RH, Zagreb
 
Posebni dio
Muzeologija
 1. prof. dr. sc. Žarka Vujić, Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagreb
 2. dr. sc. Darko Babić, Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagreb
Muzeografija
 1. Markita Franulić, muzejska savjetnica, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb
 2. Jasminka Babić, muzejska savjetnica, Galerija umjetnina, Split, Zagreb
Etika:
 1. Lidija Nikočević, Etnografski muzej Istre / Museo etnografico dell'Istria, Pazin
 2. Goranka Horjan, Etnografski muzej, Zagreb
Osnove muzejske dokumentacije
 1. Katarina Zenzerović, viša dokumenatristica, Arheološki muzej Istre, Pula
 2. Darija Zrilić, viša dokumentaristica, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka
Osnove muzejske pedagogije
 1. Katarina Ivanišin Kardum,  muzejska pedagoginja, Tehnički muzej Nikola Tesla
 2. Ljiljana Velkovski, kustosica, muzejska pedagoginja savjetnica, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb
Preventiva:
 1. Nediljko Ževrnja, Prirodoslovni muzej i zoološki vrt, Split,
 2. dr. sc. Martina Šašić Kljajo, muzejska savjetnica, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
Suvremene metode zaštite muzejske građe i dokumentacije - za muzejske tehničare
 1. Đeni Gobić Bravar, viša restauratorica, Arheološki muzej Istre, Pula
 2. Damir Doračić, viši restaurator, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb
 
 
 1. Lista mentora za izradu pismenog rada za stjecanje zvanja u muzejskoj struci
Za zvanje kustosa
Povijest umjetnosti
 1. Lada Bošnjak, muzejski savjetnik, Moderna galerija, Zagreb
 2. Ana Medić, muzejska savjetnica, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb
 3. Vesna Meštrić, viša kustosica, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
 4. Ariana Koprčina, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
 5. Sabina Salomon, MMSU, Rijeka
 6. mr. sc. Davorin Vujčić, muzejski savjetnik, Muzeji Hrvatskog zagorja, Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec
 
Primijenjena umjetnost
 1. Maja Arčabić, viša kustosica, Muzej grada Zagreba, Zagreb
 2. mr. art. Radmila Biondić, viša kustosica, Muzej Slavonije, Osijek
 3. dr. sc. Arijana Koprčina, muzejska savjetnica, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
 4. mr. sc. Lada Ratković-Bukovčan, muzejska savjetnica, Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara – Muzej Mimara, Zagreb
 5. Helga Zglav-Martinac, muzejska savjetnica, Muzej grada Splita, Split
 
Povijest
 1. mr. sc. Goran Arčabić, viši kustos, Muzej grada Zagreba, Zagreb
 2. Margita Cvijetinović-Starac, viša kustosica, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka
 3. mr. sc. Ervin Dubrović, muzejski savjetnik, Muzej grada Rijeke
 4. Vlatka Maligec Filipčić, Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej seljačkih buna, Gornja Stubica
 5. dr. sc. Mladen Radić, muzejski savjetnik, Muzej Slavonije, Osijek
 6. Andreja Smetko, viša kustosica, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
 7. Spomenka Težak, muzejska savjetnica, Gradski muzej Varaždin, Varaždin
 
Etnologija
 1. dr. sc. Zvjezdana Antoš, muzejska savjetnica, Etnografski muzej, Zagreb
 2. dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica, Etnografski muzej, Zagreb
 3. dr. sc. Silvio Braica, muzejski savjetnik, Etnografski muzej Split, Split
 4. mr. sc. Ljubica Gligorević, muzejska savjetnica, Gradski muzej Vinkovci, Vinkovci
 5. dr. sc. Lidija Nikočević, kustos, Etnografski muzej Istre/Museo etnografico dell'Istria, Pazin
 6. Vlasta Šabić, viša kustosica, Muzej Slavonije, Osijek
 7. Mirjana Margetić, viša muzejska pedagoginja – kustosica, Etnografski muzej Istre / Museo etnografico dell'Istria, Pazin
 
Arheologija
 1. dr. sc. Tatjana Bradara, muzejska savjetnica, Arheološki muzej Istre, Pula
 2. Maja Krznarić Škrivanko, muzejska savjetnica, Gradski muzej Vinkovci, Vinkovci
 3. Boris Mašić, muzejski savjetnik, Muzej grada Zagreba, Zagreb
 4. dr. sc. Maja Petrinec, muzejska savjetnica, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split, Split
 5. dr. sc. Ivan Radman-Livaja, viši kustos, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb
 6. dr. sc. Jakov Vučić, viši kustos, Arheološki muzej Zadar, Zadar
 
Mineraloško-petrografska struka
 1. mr. sc. Biserka Radanović Gužvica, viša kustosica, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
 2. Damir Lacković, viši kustos, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
 
Geološko-paleontološka struka
 1. Katarina Krizmanić, viša kustosica, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
 2. Tamara Đerek, viša kustosica, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
 
Biološka struka
 1. dr. sc. Martina Šašić Kljajo, muzejska savjetnica, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
 2. Sanja Vidović, muzejska savjetnica, Muzej Slavonije, Osijek
 3. Antica Bregović, muzejska savjetnica, Gradski muzej Varaždin, Varaždin
 4. Milvana Arko Pijevac, muzejska savjetnica, Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka
 
Tehnička struka
 1. Neda Staklarević, muzejska savjetnica, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb
 2. mr. sc. Nikša Mendeš, muzejski savjetnik, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka
 3. Ksenija Katalinić, viša kustosica, Muzej Slavonije, Osijek
Kustosi čija je tema pismenog rada iz područja
Muzeologije
 1. prof. dr. sc. Žarka Vujić, Filozofski fakultet Zagreb, Zagreb
 2. dr.sc. Darko Babić, doc., Filozofski fakultet Zagreb, Zagreb
           
Dokumentacije:
 1. Markita Franulić, dokumentaristica savjetnica, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb  
 2. Vesna Dakić Horvat, dokumentaristica savjetnica, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb
 3. Borut Kružić, viši dokumentarist, Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka        
 4. Ana Solter, viša dokumentaristica, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb
 
Prijedlog popisa literature će se utvrditi na idućoj sjednici, po primitku prijedloga koji će se pribaviti od profesora s Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
 
Ad. 10. Muzej likovnih umjetnosti, Osijek: Zamolba za premještanjem muzejske građe iz fundusa Muzeja u trajanju od 10 godina u svrhu posudbe
Na traženu zamolbu Muzej likovnih umjetnosti Osijek upućen je na dopunu dokumentacije prema u skladu s odredbom članka 11. Zakona o muzejima (NN61/18). Nakon dostave traženoga HMV će dati konačno mišljenje.
 
 
Ad. 11 Razno:
Ad 11. A Hrvatski športski muzej: Muzeološka koncepcija stalnog postava Hrvatskog športskog muzeja
Nakon izloženog prijedloga, dostavljene recenzije te uređenja i prilagodbe potrebama koncepcije stalnog postava, a sve sukladno Pravilniku o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, br. 30/06), HMV prihvaća i odobrava dostavljenu i predstavljenu Muzejsku koncepciju Hrvatskog športskog muzeja.
 
Ad. 11.B     Izvješća Stručnih povjerenstava Hrvatskog muzejskog vijeća za utvrđivanje postojanja uvjeta za stjecanje višeg muzejskog zvanja
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje višeg kustosa unaprijede sljedeći kandidati:
 1. Dušanka Romanović, profesor geografije i diplomirani arheolog, Arheološki muzej Zadar, Zadar
 2. Dino Taras, diplomirani arheolog i diplomirani povjesničar umjetnosti, Arheološki muzej Zadar, Zadar
 3. Anita Rapan Papeša, diplomirani arheolog, Gradski muzej Vinkovci, Vinkovci
 4. Tamara Nikolić Đerić, diplomirani indolog i etnolog, Etnografski muzej Istre, Pazin          
 
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje muzejski pedagog savjetnik  unaprijedi sljedeći kandidat:
 1. Mirjana Margetić, profesor informatologije smjer muzeologija i etnologije, Etnografski muzej Istre, Pazin
 
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje viši dokumentarist unaprijedi sljedeći kandidat
 1. Marin Pintur, profesor povijesti i pedagogije, Hrvatski muzej turizma, Opatija
 

Sažetak zapisnika 7. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
održane 13 i 18. rujna 2019. u 11 sati
u Ministarstvu kulture RH, Zagreb, Runjaninova 2
 
Na sjednici prisutni:
 • članovi Hrvatskog muzejskog vijeća: Darko Komšo, dipl. arh., ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, Pula; predsjednik; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Matea Brstilo Rešetar, prof., ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja; dr. sc. Darko Babić, predsjednik Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM, Zagreb; mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara, Zagreb; Branko Franceschi, ravnatelj Galerije umjetnina, Split; Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice;
 • Maja Kocijan, ravnateljica Muzejskog dokumentacijskog centra,
 • iz Ministarstva kulture: dr. sc. Hrvoje Manenica, pomoćnik ministrice; Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost; mr. sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost, Ana Matković, stručna suradnica Službe za muzejsku djelatnost
 
Sjednici je predsjedavao Darko Komšo, dipl. arh., predsjednik Hrvatskog muzejskog vijeća.
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Suglasnost i prihvaćanje  zapisnika s prethodne sjednice
 3. Izvješće Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta (stručni i tehnički standardi) za osnivanje Muzejske zavičajne zbirke grada Novske
 4. Izvješće Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta (stručni i tehnički standardi) za osnivanje Memorijalne zbirke Jozo Kljaković
 5. Aukcijska kuća Kontura; Zamolba za utvrđivanje uvjeta za osnivanje galerije u sastavu
 6. Hrvatski prirodoslovni muzej; Mišljenje o premještaju muzejske građe i muzejske dokumentacije HPMa u novouređeni prostor čuvarnice na adresi Novi Petruševec 6, Zagreb
 7. Arheološki muzej Narona; Zahtjev za trajnu pohranu pokretnih arheoloških nalaza
 8. Kriteriji za vrednovanje muzejskih programa na javnom Pozivu za financiranje programa u kulturi u 2020. godini
 9. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje dnevnog reda
Dnevni red 7. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća jednoglasno je usvojen.
 
Ad. 2.  Suglasnost s prihvaćenim zapisnikom s prethodne sjednice
Potvrđena suglasnost s prethodno usvojenim zapisnikom 6. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
 
Ad. 3.    Izvješće Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta (stručni i tehnički standardi) za osnivanje Muzejske zavičajne zbirke grada Novske
Na temelju iznesene molbe za donošenje Rješenja o postojanju uvjeta za osnivanje muzeja, galerija te zbirki pod nazivom „Muzejska zavičajna zbirka Grada Novske“ Hrvatsko muzejsko vijeće, na temelju priložene dopune dokumentacije gdje su zadovoljeni traženi uvjeti te uvida na terenu, utvrđuje da su sukladno odredbama članka 18. i 19. Zakona o muzejima (NN, 61/18) ispunjeni uvjeti za njegovo donošenje. Sukladno tome podržava se osnivanje zbirke kao ustrojbene jedinice, uz napomenu da se što prije osiguraju sigurnosni i tehnički uvjeti za građu koja će se prezentirati. S obzirom na to da Pučko otvoreno učilište nema zaposlenog niti jednog stručnog muzejskog djelatnika, HMV također upućuje na potrebu zapošljavanja stručnog djelatnika.
 
Ad. 4.   Izvješće Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta (stručni i tehnički standardi) za osnivanje Memorijalne zbirke Jozo Kljaković
Hrvatsko muzejsko vijeće, na temelju priložene dopune dokumentacije i izloženog izvida Stručnog povjerenstva, utvrđuje da su sukladno odredbama članka 18. i 19. Zakona o muzejima (NN, 61/18) ispunjeni uvjeti za osnivanje Memorijalne zbirke Jozo Kljaković u sastavu Centra za likovni odgoj Grada Zagreba i daje pozitivno mišljenje za osnivanje Memorijalne zbirke Jozo Kljaković.    
 
Ad. 5. Aukcijska kuća Kontura; Zamolba za utvrđivanje uvjeta za osnivanje galerije u sastavu
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže da se g. Mihočinca uputi na dostavu dokumentacije i jasnu formulaciju zahtjeva, odnosno želi li Kontura osnovati zbirku ili galeriju sukladno Zakonu o muzejima (NN 61/18.).
 
Ad. 6. Hrvatski prirodoslovni muzej; Mišljenje o premještaju muzejske građe i muzejske dokumentacije HPMa u novouređeni prostor čuvaonice na adresi Novi Petruševec 6, Zagreb
Kada budu zadovoljeni svi tehnički uvjeti za smještaj muzejske građe i popratne dokumentacije, HMV će uz dobavljeno mišljenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode ponovno razmotriti mogućnost premještaja zbirke. Ovom prilikom Hrvatski prirodoslovni muzej se upućuje na prezentaciju novog stalnog postava, kako bi se dobio cjeloviti uvid u projekt obnove palače Amadeo.
 
Ad. 7. Arheološki muzej Narona; Zahtjev za trajnu pohranu pokretnih arheoloških nalaza
Hrvatsko muzejsko vijeće, sukladno članku 11. Zakona o muzejima (NN 61/18) i članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN, 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17,) daje pozitivno mišljenje na predmetnu zamolbu odnosno da se  arheološki materijal dobiven arheološkim istraživanjem na lokalitetu Baćina – uvala Portina, grad Ploče, trajno pohrani u Arheološkom muzeju Narona.
 
Ad. 8. Kriteriji za vrednovanje muzejskih programa na javnom Pozivu za financiranje programa u kulturi u 2020. godini
Nakon pregleda teksta Kriterija za prijavu i vrednovanje muzejskih programa na Javnom pozivu za financiranje programa u kulturi 2020. godine zaključeno je da je sadržaj teksta potrebit i jasan te je vijeće suglasno s navedenim kriterijima vrednovanja programa.
 
Ad. 9. Razno:
Prof. Darko Babić kratko je izvijestio o netom održanoj generalnoj konferenciji ICOMa u Kyotu. U prosincu 2018. godine Izvršnom odboru ICOM-a dostavljene su preporuke na temelju kojih je Odbor izradio parametre za izradu definicije, a pristigli prijedlozi objavljeni su na web stranicama ICOM-a. Izvršni odbor odabrao je jednu definiciju koja je objavljena 25. srpnja i koja je trebala biti usvojena na Generalnoj konferenciji 7. rujna u Kyotu no izvanredna opća skupština odlučila je da se odluka o definiciji odgodi, čemu je bilo naklonjeno 70.41% članova.

 

Sažetak zapisnika 6. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
održane 11. lipnja 2019. u 11 sati
u Ministarstvu kulture RH, Zagreb, Runjaninova 2
 
 
Na sjednici prisutni:
 • članovi Hrvatskog muzejskog vijeća: Darko Komšo, dipl. arh., ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, Pula; predsjednik; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Matea Brstilo Rešetar, prof., ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja; dr. sc. Darko Babić, predsjednik Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM, Zagreb, mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara, Zagreb; Branko Franceschi, ravnatelj Galerije umjetnina, Split; i Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice;
 • Maja Kocijan, ravnateljica Muzejskog dokumentacijskog centra,
 • iz Ministarstva kulture: dr. sc. Hrvoje Manenica, pomoćnik ministrice; Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost; mr. sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost, Ana Matković, stručna suradnica Službe za muzejsku djelatnost
 
 
            Sjednici je predsjedavao Darko Komšo, dipl. arh., predsjednik Hrvatskog muzejskog vijeća.
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Suglasnost s prihvaćenim zapisnikom s prethodne sjednice
 3. Verifikacija zamolbi za otkup građe za popunjavanje muzejskih fundusa ostalih muzeja
 4. Prijedlog Nacionalnog programa zaštite pisane baštine, Mišljenje
 5. Zamolba Jasminke Poklečki Stošić za utvrđivanje postojanja uvjeta za stjecanje višeg muzejskog zvanja
 6. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje dnevnog reda
Dnevni red 6. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća jednoglasno je usvojen, uz sljedeće izmjene u točki 6. Razno:
6.A Zamolba za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Belišće
6. B Zamolba za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzejske zavičajne zbirka grada Novska
6.C Zamolba za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Memorijalna zbirka Jozo Kljaković
6.D Zamolba za izmjenom ugovornih obveza Muzeja likovnih umjetnosti Osijek za izložbeni program
 
 
Ad. 2.  Suglasnost s prihvaćenim zapisnikom s prethodne sjednice
Potvrđena suglasnost s prethodno, putem e-mail korespondencije, usvojenim zapisnikom 5. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
 
Ad. 3.    Verifikacija zamolbi za otkup građe za popunjavanje muzejskih fundusa ostalih muzeja  
Hrvatsko je muzejsko vijeće na 1. konstituirajućoj sjednici od 12. do 15. studenoga donijelo zaključak da će se programi otkupa muzejske građe pregledavati i vrednovati objedinjeno 2 puta godišnje.
Slijedom takvog zaključka Hrvatsko je muzejsko vijeće odlučilo na polovici 2019. godine razmotriti pristigle zamolbe za otkup muzejske građe. Također ponovno su pregledane i zamolbe koje je Hrvatsko muzejsko vijeće preporučilo za otkup Ministarstvu kulture u 2018. godini, a koje nisu bile odobrene zbog nemogućnosti osiguranja dodatnih sredstava za programe muzejske djelatnosti Ministarstva kulture za to proračunskog razdoblja.
Hrvatsko muzejsko vijeće nakon pregleda svih 20 zahtjeva za otkup muzejske građe u 2019. godini pristiglih do 10. 6. 2019. godine, predlaže sufinanciranje otkupa 12 predmeta u ukupnom iznosu od 626.839,00 kn.
Također Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže sufinanciranje jednog otkupa iz 2018. godine u iznosu od 23.000,00 kn.
Slijedom navedenog, Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže sufinanciranje 13 otkupa građe za popunjavanje fundusa muzejima u ukupnom iznosu od 649.839,00 kn
 
Ad. 4. Prijedlog Nacionalnog programa zaštite pisane baštine, Mišljenje
Hrvatsko muzejsko vijeće zaprimilo je prijedlog teksta Nacionalnog programa zaštite pisane baštine koji je izradila Radna skupina za izradu prijedloga Nacionalnog programa zaštite pisane baštine, imenovana na prijedlog Hrvatskog knjižničnog vijeća. Nakon uvodnih riječi načelnice Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost J. Glavić Perčin, uslijedila je kratka rasprava po temi.
Zaključak: Hrvatsko muzejsko vijeće daje pozitivno mišljenje na predloženi tekst Nacionalnog programa zaštite pisane baštine te predlažu da se organizira prezentacija navedenog programa za cijelu AKM zajednicu, s obzirom na opsežnost materijala i obuhvat građe predviđene programom zaštite.    
 
Ad. 5. Zamolba Jasminke Poklečki Stošić za utvrđivanje postojanja uvjeta za stjecanje višeg muzejskog zvanja
            Hrvatskom muzejskom vijeću upućen je prijedlog Uprave za pravne i financijske poslove o programe Europske unije po temi ponovnog razmatranja zahtjeva Jasminke Poklečki Stošić za stjecanje višeg zvanja u muzejskog struci – muzejski savjetnik, ukazujući na mogućnost uzimanja u obzir činjenice da je Umjetnički paviljon ustanova registrirana za obavljanje muzejske djelatnosti unatoč tome što nema muzejsku građu pa kandidatkinja nije bila u mogućnosti zadovoljiti jedan od kriterija napredovanja o cjelovitoj obrađenosti zbirke i građe za koju je zadužena.
Uslijedila je rasprava po temi. Zaključak: Hrvatsko muzejsko vijeće na temelju ovlasti i odredbi važećeg Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, NN 112/11) upućuje kandidatkinju Jasminku Poklečki Stošić na upućivanje ponovnog zahtjeva za stjecanje višeg zvanja u muzejskoj struci nakon stupanja na snagu novog Pravilnika koji će propisati drukčije uvjete i kriterije za stjecanje zvanja u muzejskoj struci.    
 
Ad. 6 Razno
Pod točkom Razno pregledane su zamolbe upućene Hrvatskom muzejskom vijeću vezano uz osnivanje ustanova za obavljanje muzejske djelatnosti te zamolbu vezano uz izmjene ugovornih obveza za realizaciju muzejskih programa u kulturi :
 1. Zamolba za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje: Nastavno na zaključak s 3. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeće od 7. veljače 2019. godine na kojoj je podržana inicijativa Grada Belišća za osnivanje Muzeja “Belišće“ kao samostalne ustanove te imenovanja Stručnog povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja “Belišće“ kao samostalne ustanove u sastavu: Silvija Lučevnjak, članica Hrvatskog muzejskog vijeća i ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice; Ante Grubišić, muzejski savjetnik, Muzej Slavonije, Osijek; mr. sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture koje je trebalo izaći na teren u svrhu utvrđivanja stručnih i tehničkih standarda. R. Bilić i S. Lučevnjak su izvijestile Vijeće da je u Gradskom muzeju Belišće došlo do promjene u vodstvu te da je kolega Tomislav Kuna, voditelj Muzeja u procesu otkaza.
S obzirom na te okolnosti Hrvatsko muzejsko vijeće suglasno je da Stručno povjerenstvo naknadno posjeti Muzej Belišće kad se za to stvore uvjeti.
 1. Zamolba za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzejske zavičajne zbirke grada Novska: Pučko otvoreno učilište Novska uputilo je zahtjev za izdavanje rješenja o postojanju uvjeta za osnivanje muzeja, galerija te zbirki unutar pravnih osoba  pod nazivom „Muzejska zavičajna zbirka Grada Novske“. Hrvatsko muzejsko vijeće pregledalo je dostavljenu dokumentaciju na 3. sjednici HMV-a održanoj 7. veljače 2019. godine.
Slijedom tada donesenog zaključka Hrvatskog muzejskog vijeća, Muzejski dokumentacijski centar formirao je Povjerenstvo u sastavu: Jaqueline Balen, Vesna Zorić, Nataša Mataušić i Iva Validžija koje je organiziralo posjet Pučkom otvorenom učilištu Novska i sastavilo bilješku o tome.
Hrvatsko je muzejsko vijeće pregledalo bilješku i analizu članova Povjerenstva, odnosno mišljenje matičarki iz muzeja I. razine. Slijedom toga Hrvatsko muzejsko vijeće imenuje Stručno povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za osnivanje muzeja/zbirke po Zakonu o muzejima (NN61/18) u sastavu Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja; Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice i Ana Matković, stručna suradnica u Službi za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture.
 1. Zamolba za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Memorijalna zbirka Jozo Kljaković: Centar za likovni odgoj Grada Zagreba, smješten u kući akademskog slikara Joze Kljakovića, na Rokovom perivoju u Zagrebu, vodi brigu i o slikarevoj ostavštini. Centar je uputio zahtjev Ministarstvu kulture za utvrđivanje uvjeta za osnivanje Memorijalna zbirka Jozo Kljaković po Zakonu o muzejima (NN 61/18).
Hrvatsko muzejsko vijeće podržava inicijativu osnivanja Memorijalne zbirke Jozo Kljaković. U svrhu donošenja konačnog mišljenja osniva se Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Memorijalne zbirke Jozo Kljaković, u sastavu: Biserka Rauter Plančić, ravnateljica Moderne galerije; Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara i mr. sc Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost. Po potrebi konzultirat će se i kolegica Iva Validžija iz Muzejskog dokumentacijskog centra.
 1. Zamolbe za prenamjenom ugovornih programa i dodatnim sredstvima za realizaciju programa prijavljenih na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2019. godini à Muzej likovnih umjetnosti:  Izložbeni program (Izložbe-ostale): XIII. memorijal Ive Kerdića, Osječka risarska škola, Juraj Dobrović à odobreni iznos po ugovoru br. 01-325-19: 55.000,00 kn à uslijed objektivnih razloga dio programa koji se odnosi na izložbu „Osječka risarska škola“ neće biti moguće realizirati u 2019. godini te Korisnik upućuje zamolbu da se sredstva u visini od 9.939,00 kn od ukupno 55.000,00kn koriste za pripremne radove navedene izložbe.
Hrvatsko muzejsko vijeće suglasno je s predmetnom zamolbom i predlaže izmjenu ugovornih obveza na način da  se program izložbe „Osječka risarska škola“ prenamijeni u pripremne radove.
      
                   Na kraju sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća, uz nazočnost svih članova Vijeća, održana je diskusija na temu pravilnika o stjecanju muzejskih zvanja, uz prisustvo i vodstvo ministrice kulture dr. sc. Nine Obuljen Koržinek te nekolicine ravnatelja i stručnih djelatnika hrvatskih muzeja,  predstavnika strukovnih muzejskih udruga i sindikata kulturnih djelatnika.

 

Sažetak zapisnika 5. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
održane 9. svibnja 2019. u 9,30 sati
u Ministarstvu kulture RH, Zagreb, Runjaninova 2
 
 
Na sjednici su bili prisutni:
 • članovi Hrvatskog muzejskog vijeća: Darko Komšo, dipl. arh., ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, Pula; predsjednik; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Matea Brstilo Rešetar, prof., ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja; dr. sc. Darko Babić, predsjednik Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM, Zagreb, mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara, Zagreb i Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice;
 • Maja Kocijan, ravnateljica Muzejskog dokumentacijskog centra,
 • iz Ministarstva kulture: dr. sc. Hrvoje Manenica, pomoćnik ministrice; Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost; mr. sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost, Ana Matković, stručna suradnica Službe za muzejsku djelatnost
 • po točki 3.: Mihaela Kulej, ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica
 • po točki 4.: Markita Franulić, ravnateljica Tehničkog muzeja Nikola Tesla 
 • po točki 5.: Zrinka Ettinger Starčić, ravnateljica Lošinjskog muzeja
Sjednici nije nazočio: zbog prethodno dogovorenih poslovnih obveza Branko Franceschi, ravnatelj Galerije umjetnina, Split;
 
 
            Sjednici je predsjedavao Darko Komšo, dipl. arh., predsjednik Hrvatskog muzejskog vijeća.
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Suglasnost i prihvaćanje  zapisnika s prethodne sjednice
 3. Gradski muzej Virovitice; Muzeološka koncepcija stalnog postava Gradski muzej Virovitica
 4. Tehnički muzej Nikola Tesla; Muzeološka koncepcija novog stalnog postava Tehnički muzej Nikola Tesla
 5. Lošinjski muzej; Muzeološka koncepcija stalnog postava Arheološke zbirke Osor Lošinjskog muzeja
 6. Grad Biograd na Moru; Zamolba za davanjem suglasnosti na pripajanje Zavičajnog muzeja Biograd na Moru Centru za kulturu
 7. Muzej Prigorja; Zamolba za odobrenje za izlučivanje muzejske građe iz Etnografske zbirke Muzeja Prigorja
 8. Trajna pohrana numizmatičkih nalaza s lokaliteta sv. Ivan i Remetin vrt u Starom gradu (otok Hvar), nekoliko lokacija u gradu Hvaru i na lokalitetu Konjsko (Općina Klis) – obavijest
 9. Zamolbe za izmjenama ugovornih obveza za programe u 2019. godini
  1. Muzej Turopolja; Pogrebni običaji Turopolja à manifestacija Perunfest
  2. Etnografski muzej Istre: Nakladnički program
  3. Etnografski muzej Istre: Izložbe iz fundusa
 10. Izvješća Stručnih povjerenstava Hrvatskog muzejskog vijeća za utvrđivanje postojanja uvjeta za stjecanje višeg muzejskog zvanja
 11. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje dnevnog reda
Dnevni red Konstituirajuće sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća jednoglasno je usvojen, uz sljedeće izmjene:
- 11. Razno:
11.A Izvješće Stručnog povjerenstva Hrvatskog muzejskog vijeća za praćenje procesa osnutka i utvrđivanja postojanja uvjeta za osnivanje Gradskog muzeja Jastrebarsko, sukladno Zakonu o muzejima (NN 61/18)
 
 
 
Ad. 2.  Suglasnost i prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice
Usvojeni zapisnik 4. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća bez primjedbi.
 
Ad.3.   Gradski muzej Virovitice; Muzeološka koncepcija stalnog postava Gradski muzej Virovitica
Treća točka dnevnog reda odnosila se na prezentaciju prijedloga muzeološke koncepcije stalnog postava Gradskog muzeja Virovitica u cjelovito obnovljenom dvorcu Pejačević u središtu grada Virovitice održala je ravnateljica Mihaela Kulej, koautorica muzeološke koncepcije te u dijelu obrazloženja druga koautorica Natalija Bajs, muzikologinja, iz tvrtke Krear. Na prezentaciji je bio nazočan i arhitekt, Javier Luri.
            Izrada dokumentacije te izvedba obnove dvorca i izvedba muzeološkog postava financirana je iz fondova EU – Europskog fonda za regionalni razvoj.
Dostavljene su i  recenzije koje su napisali dr. sc. Željka Miklošević, docentica na Katedri za muzeologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu te dr. sc. Darko Babić, docent na Katedri za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
            Predstavljena koncepcija nosi naslov Drveno doba i problematici oblikovanja i promišljanja stalnog postava prišlo se sasvim drukčije od dosadašnjih učestalih postava zavičajnih muzeja koji obuhvaćaju kulturno-povijesni presjek osnutka nekog nastanjenog mjesta od prapovijesti do danas.
Nakon rasprave po temi Hrvatsko muzejsko vijeće formiralo je zaključak u kojem je upozorilo na proceduru verifikacije muzeološke koncepcije kao i pravovremenost prijave. Budući da je projekt u fazi realizacije, sukladno članku 38. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, br. 30/06), HMV prihvaća dostavljenu i predstavljenu Muzejsku koncepciju Gradskog muzeja Virovitica, uz napomenu da se ukoliko je to moguće, u realizaciji postava uvaže savjeti recenzenata, napose u vezi naslova koncepcije.
 
Ad. 4. Tehnički muzej Nikola Tesla; Muzeološka koncepcija novog stalnog postava Tehnički muzej Nikola Tesla
Prezentaciju prijedloga dijela stalnog postava gradskog muzeja Tehničkog muzeja Nikola Tesla održala je ravnateljica muzeja, Markita Franulić.  Koncepciju je izradila tvrtka MUZE d.o.o. na temelju otvorenog postupka nabave u sklopu projekta „Teslino novo ruho – Muzej znanosti i tehnike za 21. stoljeće“, financiranog iz fondova EU – Europskog fonda za regionalni razvoj.
Recenzije su napisali prof. dr. sc. Stipe Kutleša, iz Instituta za filozofiju te Željka Kolveshi, muzejska savjetnica Muzeja grada Zagreba.
            M. Franulić uvodno je dala osnovne informacije o Muzeju te istaknula ciljeve predmetnog projektnog zadatka.  Priloženi muzeološki elaborat pod nazivom „Teslino novo ruho – Muzej  znanosti i tehnike za 21. stoljeće“ predstavlja I. fazu projekta obnove Muzeja i podlogu za II. fazu koja se odnosi na izradu izvedbenog i glavnog projekta muzeja kojim će se urediti Hala B i dvorištu unutra cjelokupnog muzejskog građevinskog sklopa. 
Projektni zadatak obuhvaća novi sadržaj Muzeja i namjenu budućih jedinica – nosi stalni postav te razrada strategije za povećanje pristupačnosti i povećanje kvalitete posjeta i inkluzivnosti TMNT prema zadaći muzeja u skladu s potrebama i očekivanjima današnjih korisnika, muzeja za 21. stoljeće.
Hrvatsko muzejsko vijeće, sukladno članku 38. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, br. 30/06), prihvaća dostavljenu i predstavljenu Muzejsku koncepciju dijela stalnog postava Tehničkog muzeja Nikola Tesla
 
 
Ad. 5. Lošinjski muzej; Muzeološka koncepcija stalnog postava Arheološke zbirke Osor Lošinjskog muzeja
            Prezentaciju prijedloga muzeološke koncepcije novog stalnog postava Arheološke zbirke Osor Lošinjskog muzeja  predstavila je ravnateljica Zrinka Ettinger Starčić. Autorice koncepcije su gđa. Z. Ettinger Starčić i Martina Blečić Kavur. Recenzije su napisali dr. sc Ivo Fadić i dr. sc. Jacqueline Balen. Idejni projekt je izradio Studio Alter lego iz Pule.
Nakon rasprava po temi  Hrvatsko muzejsko vijeće je, sukladno članku 38. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, br. 30/06), donijelo zaključak pokojem prihvaća dostavljenu i predstavljenu Muzejsku koncepciju stalnog postava Arheološke zbirke Osor Lošinjskog muzeja. 
 
Ad. 6. Grad Biograd na Moru; Zamolba za davanjem suglasnosti na pripajanje Zavičajnog muzeja Biograd na Moru Centru za kulturu
Grad Biograd na Moru uputio je Hrvatskom muzejskom vijeću zamolbu za davanje mišljenja o namjeri pripajanja Zavičajnog muzeja Biograd na Moru novo osnovanoj javnoj ustanovi pod nazivom „Centar za kulturu“, a radi, kako se u dopisu navodi, efikasnijeg, učinkovitijeg i racionalnijeg pružanja usluga građanima Grada Biograda na Moru.
Hrvatsko muzejsko vijeće mišljenja je da, na temelju dostavljenog kao i saznanja da Zavičajni muzej Biograd na Moru radi na izradi muzeološke koncepcije stalnog postava, zahtjev nije utemeljen. Smatra se da Zavičajni muzej Biograd na Moru posjeduje i brine o iznimno važnoj zbirci te, s obzirom na to da je riječ o jedinoj muzejskoj ustanovi na području Biograda na Moru, Hrvatsko muzejsko vijeće smatra da Muzej treba održati svoju samostalnost kao muzejska ustanova u cilju budućeg kvalitativnog  stručnog i organizacijskog razvoja. Sukladno odredbama članka 20. Zakona o muzejima (NN 61/18) Hrvatsko muzejsko vijeće  ne daje pozitivno mišljenje na predmetnu zamolbu.
 
Ad. 7.  Muzej Prigorja; Zamolba za odobrenje za izlučivanje muzejske građe iz Etnografske zbirke Muzeja Prigorja
            Muzej Prigorja uputio je Hrvatskom muzejskom vijeću zahtjev za odobrenje izlučivanja muzejske građe iz Etnografske zbirke svojeg muzeja
Hrvatsko muzejsko vijeće suglasno je s predmetnim zahtjevom i daje pozitivno mišljenje na izlučivanje sedam (7) predmeta iz Etnografske zbirke Muzeja Prigorja te upućuje zahtjev na daljnje postupanje stručnim službama Ministarstva kulture.
 
Ad. 8. Trajna pohrana numizmatičkih nalaza s lokaliteta sv. Ivan i Remetin vrt u Starom gradu (otok Hvar), nekoliko lokacija u gradu Hvaru i na lokalitetu Konjsko (Općina Klis) – obavijest
Hrvatsko muzejsko vijeće primilo na znanje dostavljenu obavijest.
 
Ad. 9. Zamolbe za izmjenama ugovornih obveza za programe u 2019. godini
Hrvatsko muzejsko vijeće je razmatralo zamolbe za prenamjenom ugovornih programa i dodatnim sredstvima za realizaciju programa prijavljenih na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2019. godini
 1. Etnografski muzej Istre: Nakladnički program: izdanje Predi predi hći moja – Vodič za djecu; Katalog Centra za nematerijalnu kulturu Istre à zamolba za on-line izdanje Vodiča za djecu Dio sredstava namijenjenih za tu izložbu u visini od 10.000,00 kn prenamijenilo bi se na elektronsko izdanje vodiča a troškovi bi se odnosili na dizajn i lekturu tekstova.
Zaključak: Hrvatsko muzejsko vijeće suglasno je sa zamolbom i predlaže izmjenu ugovornih obveza s obzirom da je riječ o manjim izmjenama uslijed nedostatnosti financijskih sredstava   
 1. Etnografski muzej Istre: Izložbe iz fundusa: Obitelj i gospodarstvo u tri etnografska muzejaAnton Božac à zamolba za izmjenom u dijelu programa koji se odnosi na izložbu Obitelj i gospodarstvo u tri etnografska muzeja. Dio sredstava namijenjenih za tu izložbu u visini od 10.000,00 kn prenamijenilo bi se na realizaciju idejnog rješenja izložbe, ali ne na konačnu realizaciju
 2. Hrvatsko muzejsko vijeće suglasno je sa zamolbom i predlaže izmjenu ugovornih obveza s obzirom da je riječ o manjim izmjenama uslijed nedostatnosti financijskih sredstava   
 3. Muzej Turopolja: Izložba iz fundusa Pogrebni običaji Turopolja à Manifestacija Perunfest – festival zaboravljenih priča i narodnih predaja
 4. Hrvatsko muzejsko vijeće po primitku traženog obrazloženja o prenamjeni sredstava suglasno je sa zamolbom i predlaže izmjenu ugovornih obveza.
      
Ad. 10 Izvješća Stručnih povjerenstava Hrvatskog muzejskog vijeća za utvrđivanje postojanja uvjeta za stjecanje višeg muzejskog zvanja
 1. Hrvatsko muzejsko vijeće je, na temelju izvješća sa 8. sjednice Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika održane 29. travnja 2019. godine, razmatralo prijedloge Stručnog povjerenstva za stjecanje viših zvanja u muzejskoj struci i prihvatilo zaključke Stručnog povjerenstva, na temelju analiziranih zamolbi i dokumentacije sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“ br. 97/10, 112/11).  
Slijedom toga Hrvatsko muzejsko vijeće donijelo je sljedeći:
Zaključak: Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje višeg kustosa unaprijede sljedeći kandidati:
 
Kandidati za zvanje viši kustos:
 1. Nataša Babić, profesor povijesti i hrvatskog jezika i književnosti, Muzej grada Rijeke, Rijeka
 2. Tomislav Matić, profesor povijesti i etnologije, Gradski muzej Bjelovar, Bjelovar
 3. Deborah Pustišek Antić, profesor povijesti umjetnosti i hrvatskog jezika i književnosti, Muzej grada Rijeke, Rijeka
 4. Andrea Rimpf, diplomirani arheolog i profesor filozofije, Muzej grada Iloka, Ilok
 5. Helena Kušenić, profesor hrvatskog jezika i književnosti i povijesti umjetnosti i diplomirani povjesničar umjetnosti, Muzej grada Koprivnice, Koprivnica
 6. dr. sc. Lidija Nikočević, diplomirani etnolog i bohemist i doktor znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja etnologije i antropologije, Etnografski muzej Istre, Pazin
 7. Lana Majdančić, profesor povijesti umjetnosti i sociologije, Muzeji Ivana Meštovića, Atelijer Meštrović, Zagreb
 8. Miroslav Nađ, profesor povijesti i diplomirani arheolog, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb
 9. Ivana Gržina, profesor povijesti umjetnosti i talijanskog jezika i književnosti, Strossmayerova galerija starih majstora, Zagreb
 10. Dunja Nekić, profesor engleskog jezika i književnosti i diplomirani anglist i povjesničar umjetnosti, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
 11. Ana Šestak, profesor povijesti i diplomirani arheolog, Muzej Međimurja Čakovec, Čakovec
 12. Iva Sudec Andreis, diplomirani povjesničar umjetnosti i germanist, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb
 13. Marina Perica Krapljanov, diplomirani arheolog i povjesničar umjetnosti, Muzej grada Zagreba, Zagreb
 
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje muzejskog savjetnika unaprijede sljedeći kandidati:
 1. Jasmina Bavoljak, diplomirani arheolog i diplomirani pravnik, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb
 2. mr. sc. Stjepan Lozo, profesor povijesti, Hrvatski pomorski muzej Split, Split
 3. Dario Sošić, akademski slikar, Muzej grada Rovinja, Rovinj
 4. Hrvatsko muzejsko vijeće je, na temelju zapisnika s 6. sjednice Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskoga pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega preparatora, višega muzejskoga tehničara i višega fotografa održane 23. travnja 2019. godine, razmatralo prijedloge za stjecanje viših zvanja u muzejskoj struci i u cijelosti prihvatilo zaključke Stručnog povjerenstva.
Slijedom toga Hrvatsko muzejsko vijeće donijelo je sljedeći:
Zaključak:

Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje viši muzejski pedagog unaprijedi sljedeći kandidat
1. Lana Bede, profesorica povijesti umjetnosti i engleskog jezika i književnosti, Gradski muzej Karlovac, Karlovac
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje restaurator savjetnik unaprijedi sljedeći kandidat:
1. Jasminka Podgorski, akademska kiparica, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje viši preparator unaprijedi sljedeći kandidat:
1. Andrea Brlobuš, likovni stručni radnik grafičkih tehnika, Muzeji Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje viši fotograf unaprijedi sljedeći kandidat:
1. Ivana Asić, fotografski dizajner, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
2. Igor Krajcar, likovni stručni radnik, Arheološki muzej u Zagrebu
 
Ad. 11.  Razno
Pregledan je i analiziran izvještaj Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Gradskog muzeja Jastrebarsko. Po temi utvrđivanja postojanja uvjeta za osnivanje Gradskog muzeja Jastrebarsko 24. travnja 2019. godine održan je sastanak članova Stručnog povjerenstva i gđe Nikoline Ribarić, ravnateljice Centra za kulturu Jastrebarsko i gđe Jelene Škrabe, voditeljice muzejske djelatnosti, pri Centru za kulturu Jastrebarsko. O sastanku je detaljnije izvijestila stručna suradnica Službe za muzejsku djelatnost, Ana Matković. Stručno povjerenstvo Hrvatskog muzejskog vijeća za praćenje procesa osnutka i utvrđivanja postojanja uvjeta za osnivanje Gradskog muzeja Jastrebarsko utvrdilo je da, sukladno članku 18. Zakona o muzejima (NN 61/18), postoje svi stručni uvjeti za osnivanje Gradskog muzeja Jastrebarsko. S obzirom na iznesene ciljeve i planirane aktivnosti, Stručno povjerenstvo dalo je svoje preporuke za prezentaciju muzejske građe, jaču vidljivost muzejskih programa i popratnih aktivnosti, kao i sugestije vezane uz preventivnu zaštitu muzejske građe, posebice tekstilnu građu. Članovi Stručnog povjerenstva istaknuli su da muzej ima vrijednu građu koja bi s novim muzeološkim programom i u novom likovnom postavu dodatno osnažila vidljivost muzeja, čime bi se naglasio i čvrst odnos koji ovaj muzej ima sa svojim sugrađanima.

Zaključak: Hrvatsko muzejsko vijeće prihvatilo je Izvještaj sa sastanaka održanog po temi utvrđivanja postojanja uvjeta za osnivanje Gradskog muzeja Jastrebarsko. Hrvatsko muzejsko vijeće utvrđuje da su, sukladno odredbama članka 18. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18), ispunjeni svi stručni uvjeti za osnivanje Gradskog muzeja Jastrebarsko.

 

Sažetak zapisnika 4. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
održane 13. ožujka 2019. u 11 sati
u Ministarstvu kulture RH, Zagreb, Runjaninova 2
 
Na sjednici prisutni:
 • članovi Hrvatskog muzejskog vijeća: Darko Komšo, dipl. arh., ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, Pula; predsjednik; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Matea Brstilo Rešetar, prof., ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja; Branko Franceschi, ravnatelj Galerije umjetnina, Split; dr. sc. Darko Babić, predsjednik Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM, Zagreb, mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara, Zagreb i Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice;
 • iz Ministarstva kulture: dr. sc. Hrvoje Manenica, pomoćnik ministrice; mr. sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost, Ana Matković, stručna suradnica Službe za muzejsku djelatnost
 • po točki 3.: uz ravnateljicu muzeja ujedno i članicu Vijeća  gđa Kata Marunica, dipl. ing.arh. koautorica izvedbenog projekta uređenja Dvorca Pejačević – Veliki u Našicama u kojem je smješten Zavičajni muzej Našice
 • po točki 3.: Sandi Sardelić, kustosica Gradskog muzeja Korčula i Petra Ivanišević Brzulja, mag. ing. arhi. iz studija Arhitektonska radionica centar d.o.o. Split, jedna od autorica idejnog rješenja
Sjednici nisu nazočile: Maja Kocijan, ravnateljica MDC-a, zbog prethodno dogovorenih poslovnih obveza i Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost zbog bolesti.
 
 
            Sjednici je predsjedavao Darko Komšo, dipl. arh., predsjednik Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Suglasnost i prihvaćanje  zapisnika s prethodne sjednice
 3. Zavičajni muzej Našice; Muzeološka koncepcija stalnog postava Zavičajnog muzeja Našice
 4. Gradski muzej Korčula; Muzeološka koncepcija novog stalnog postava Gradskog muzeja Korčula
 5. Centar za kulturu Jastrebarsko, Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za osnivanje muzeja „Gradski muzej Jastrebarsko“
 6. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije; Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za osnivanje Muzeja policije
 7. Prijedlog Nacionalnog programa zaštite pisane baštine, Mišljenje
 8. Umjetnička galerija Dubrovnik; Sporazum o smještaju muzejske građe između Umjetničke galerije Dubrovnik i Muzeja i galerija Konavala
 9. Zamolbe za prenamjenom ugovornih programa i dodatnim sredstvima za realizaciju programa prijavljenih na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2019. godini
a)Muzej Moslavine Kutina: Izložbeni program Čuvari baštine/Pisanice na dar/5. likovno trijenale Moslavine/Ivan Milat à Izložbeni program Čuvari baštine/Pisanice na dar
b)Zavičajni muzej Slatina: Izložba Fotografska baština Josipa Mihuljeca à Pripremni radovi za izložbu Fotografska baština Josipa Mihuljeca
c)
d)Muzej Turopolja: Izložba iz fundusa Pogrebni običaji Turopolja à Manifestacija Perunfest – festival zaboravljenih priča i narodnih predaja
e)Arheološki muzej Zagreb: Nakladnički program: Vjesnik AMZ-a, Vodič po stalnom postavu, Liber linteus i mumija à Nakladnički program: Vjesnik AMZ-a, Vodič po stalnom postavu, Liber linteus i mumija + Katalozi i monografije AMZ-a (15.000,00 kn = ukoliko je moguće)
 1. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje dnevnog reda
Dnevni red Konstituirajuće sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća jednoglasno je usvojen, uz izmjenu naziva 3. točke dnevnog reda pod nazivom Muzeološki program stalnog postava Zavičajnog muzeja Našice te dopunu dnevnog reda pod točkom 9.A Etnografski muzej Istre: Nakladnički program: izdanje Predi predi hći moja – Vodič za djecu; Katalog Centra za nematerijalnu kulturu Istre à zamolba za on-line izdanje Vodiča za djecu te 10.A Presuda Upravnog suda u predmetu stjecanja zvanja u muzejskog zvanja Jasmine Bavoljak
 
Ad. 2.  Suglasnost i prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice
Usvojeni zapisnik 3. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća bez primjedbi.
 
 
Ad. 3.    Zavičajni muzej Našice; Muzeološki program za stalni postav Zavičajnog muzeja Našice
Na 4. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća predstavljen je Muzeološki program za stalni postav Zavičajnog muzeja Našice. Prezentaciju prijedloga prostorne organizacije u Dvorcu Pejačević za potrebe izrade muzeološke koncepcije stalnog postava Zavičajnog muzeja Našice održala je ravnateljica Muzeja Silvija Lučevnjak i koautorica idejnog rješenja obnove Dvorca Pejačević Kata Marunica. Dostavljene su i  recenzije koje su napisali doc. dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak s Umjetničke akademije u Osijeku i dr. sc. Željka Miklošević, doc. na Katedri za muzeologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
             Hrvatsko muzejsko vijeće, sukladno članku 38. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, br. 30/06), prihvaća dostavljenu i predstavljenu Muzejsku koncepciju Zavičajnog muzeja Našice u dvorcu Pejačević koji je obuhvatio određivanje namjene prostora u Dvorcu i odnos veličine prostora prema namjeni. Hrvatsko muzejsko vijeće uputilo je Muzej da na temelju dostavljenog i obrazloženog završi izradu Muzeološke koncepcije stalnog postava. Po završetku cjelovite Muzeološke koncepcije, Vijeće upućuje Muzej na dostavu istog na konačnu verifikaciju.  
 
 
Ad. 4.    Gradski muzej Korčula; Muzeološka koncepcija novog stalnog postava Gradskog muzeja Korčula 
Sljedeća Muzeološka koncepcija prezentirana na vijeću je bila koncpecija novog stalnog postava Gradskog muzeja Korčula. Prezentaciju prijedloga stalnog postava Gradskog muzeja Korčula smještenog u palači Ismaellis-Gabrielis, reprezentativnom primjeru stambene arhitekture 15. i 16. stoljeća, na središnjem trgu stare gradske jezgre, održale su Sani Sardelić, kustosica Gradskog muzeja Korčula i koautorica Muzeološke koncepcije stalnog postava te koautorica arhitektonskog rješenja stalnog postava Petra Ivanišević Brzulja, mag. ing. arhi. iz studija Arhitektonska radionica centar d.o.o. Split. Recenzije su napisali Miroslav Gašparović, ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt i Nataša Mataušić, muzejska savjetnica u Hrvatskom povijesnom muzeju u Zagrebu.
            Hrvatsko muzejsko vijeće podržava inicijativu i namjeru osnivača da obnovi izuzetno vrijednu palaču Ismaelis-Gabriellis s ciljem uređenja jednog od identitetskih spomenika grada i otoka Korčule. Vijeće zaključuje da nije riječ o novoj muzeološkoj koncepciji, nego o osuvremenjivanju postojeće koncepcije stalnog postava tehnološkim muzeološkim pomagalima. U tom smislu Vijeće upućuje Gradski muzej Korčula da pri konačnom završetku projekta stalnog postava uzme u obzir naputke recenzentice Nataše Mataušić, navedene u recenziji Projekta unutarnjeg uređenja i muzeološke koncepcije stalnog postava Gradskog muzeja Korčula, koja je bila sastavni dio predmetne zamolbe.
 
 
 
Ad. 5.        Centar za kulturu Jastrebarsko, Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za osnivanje muzeja „Gradski muzej Jastrebarsko“
Centar za kulturu Jastrebarsko uputio je Hrvatskom muzejskom vijeću zamolbu za utvrđivanjem postojanja uvjeta za osnivanje muzeja Gradski muzej Jastrebarsko.  
Hrvatsko muzejsko vijeće podržava inicijativu za osnivanje Gradskog muzeja Jastrebarsko. S ciljem donošenja konačnog mišljenja, Vijeće osniva Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Gradskog muzeja Jastrebarsko u sastavu: Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica, Etnografski muzej, Zagreb; Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb; Željka Kolveshi, muzejska savjetnica, Muzej grada Zagreba; Darko Babić, pročelnik Katedre za muzeologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu  i Ana Matković, stručna suradnica iz Službe za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture.
 
 
Ad. 6.  Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije; Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za osnivanje Muzeja policije  
Ravnateljstvo policije, Policijska akademija, pri Ministarstvu unutarnjih poslova uputilo je Hrvatskom muzejskom vijeću zamolbu za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja policije, koji je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu MUP-a ustrojen kao poseban odjel, a od 2010. godine pripada Ravnateljstvu policije.
Hrvatsko muzejsko vijeće podržava inicijativu osnivanja Muzeja policije. Na temelju dostavljene dokumentacije Hrvatsko muzejsko vijeće utvrđuje da su, sukladno odredbama članka 18. Zakona o muzejima (NN 61/18), ispunjeni svi uvjeti za osnivanje Muzeja policije kao muzeja u sastavu.
 
Ad. 7.  Prijedlog Nacionalnog programa zaštite pisane baštine, mišljenje
            Hrvatskom je muzejskom vijeću dostavljen je na mišljenje prijedlog Nacionalnog programa zaštite pisane baštine koji je izradila Radna skupina imenovana na prijedlog Hrvatskog knjižničnog vijeća. Hrvatsko muzejsko vijeće će se na idućoj sjednici očitovati o dostavljenom tekstu prijedloga Nacionalnog programa zaštite pisane baštine.
 
Ad. 8.  Umjetnička galerija Dubrovnik; Sporazum o smještaju muzejske građe između Umjetničke galerije Dubrovnik i Muzeja i galerija Konavala
            Umjetnička galerija Dubrovnik uputila je Hrvatskom muzejskom vijeću zamolbu za mišljenje o pitanju smještaja 225 umjetnina iz ostavštine Bukovac, a koje potražuje muzejska ustanova Muzeji i galerije Konavala.
Hrvatsko muzejsko vijeće,  na temelju članka 11. Zakona o muzejima (NN 61/18)  mišljenja je da predmetna građa, odnosno predmetne umjetnine, trebaju biti smještene, pohranjene, čuvane i prezentirane javnosti u rodnoj kući Vlaha Bukovca, poštujući volju nasljednika. Na temelju dostavljene dokumentacije razvidno je da je Rodna kuća Vlaha Bukovca pod nadležnošću i vodstvom Muzeja i galerije Konavala te da su stvoreni uvjeti da se u njoj mogu pohraniti i izlagati predmeti iz ostavštine Vlaha Bukovca.
 
Ad. 9.  Zamolbe za prenamjenom ugovornih programa i dodatnim sredstvima za realizaciju programa prijavljenih na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2019. godini
Na sjednici Vijeća razmatrane su zamolbe za prenamjenom ugovornih programa i dodatnim sredstvima za realizaciju programa prijavljenih na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2019. godini
 1. Etnografski muzej Istre: Nakladnički program: izdanje Predi predi hći moja – Vodič za djecu; Katalog Centra za nematerijalnu kulturu Istre à zamolba za on-line izdanje Vodiča za djecu
Zaključak: Hrvatsko muzejsko vijeće traži dopunu dokumentacije i obrazloženje zahtjeva s obzirom na to da su sredstva dodijeljena za dva nakladnička programa, Vodič i Katalog
 1. Muzej Moslavine Kutina: Izložbeni program Čuvari baštine/Pisanice na dar/5. likovno trijenale Moslavine/Ivan Milat à Izložbeni program Čuvari baštine/Pisanice na dar
 2. Hrvatsko muzejsko vijeće suglasno je sa zamolbom i predlaže odobrenje izmjene ugovornih obveza.
 3. Zavičajni muzej Slatina: Izložba Fotografska baština Josipa Mihuljeca à Pripremni radovi za izložbu Fotografska baština Josipa Mihuljeca
Zaključak: Hrvatsko muzejsko vijeće suglasno je sa zamolbom i predlaže odobrenje izmjene ugovornih obveza.
 1. Pučko otvoreno učilište „Hrvatski dom Petrinja“: Edukativno vizualno-likovne radionice kreativnog pisanja i ilustracije za djecu: Stvaramo slikovnicu à Edukativno vizualno-likovne radionice kreativnog pisanja i ilustracije za djecu: Stvaramo bojanku
 2. Hrvatsko muzejsko vijeće suglasno je sa zamolbom i predlaže odobrenje izmjene ugovornih obveza.
 3. Muzej Turopolja: Izložba iz fundusa Pogrebni običaji Turopolja à Manifestacija Perunfest – festival zaboravljenih priča i narodnih predaja
 4. Hrvatsko muzejsko vijeće traži dopunu dokumentacije  u smislu dostave dodatnog obrazloženja o vrsti i koncepciji izložbe koja bi se financirala prenamijenjenim sredstvima, odnosno obrazloženje za koju vrstu troška će se koristiti sredstva odobrena za program iz temeljnog ugovora.
 5. Arheološki muzej Zagreb: Nakladnički program: Vjesnik AMZ-a, Vodič po stalnom postavu, Liber linteus i mumija à  Nakladnički program: Vjesnik AMZ-a, Vodič po stalnom postavu, Liber linteus i mumija + Katalozi i monografije AMZ-a (15.000,00 kn = ukoliko je moguće)
        Zaključak: Hrvatsko muzejsko vijeće suglasno je sa zamolbom i predlaže odobrenje izmjene ugovornih obveza. Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže da se odobri zamolba Arheološkog muzeja Zagreb na način da se odobri realizaciju kataloške i monografske edicije AMZ u okviru odobrenog iznosa za njihov nakladnički godišnji program u visini od 60.000,00 kn.
      
Ad. 10. Razno
            Hrvatsko muzejsko vijeće je primilo na znanje pristiglu presudu Upravnog suda u Zagrebu od 25. veljače 2019. godine, kojim se poništava Rješenje Ministarstva kulture kojim se odbija zahtjev Jasmine Bavoljak za stjecanjem zvanja u muzejskoj struci – muzejski savjetnik (KLASA: UP/I-612-05/17-01/0014, URBROJ: 532-05-01-03/4-17-02) te se nalaže Ministarstvu kulture da u roku 30 dana od dostave presude donese novu odluku. 

 

Sažetak zapisnika 3. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
održane 7. veljače 2019. u 11 sati
u Ministarstvu kulture RH, Zagreb, Runjaninova 2
 
 
Na sjednici su bili prisutni:
- članovi Hrvatskog muzejskog vijeća: Darko Komšo, dipl. arh., ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, Pula; predsjednik; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Matea Brstilo Rešetar, prof., ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja; Branko Franceschi, ravnatelj Galerije umjetnina, Split; Dr. sc. Darko Babić, predsjednik Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM, Zagreb i Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice.
- ispred Muzejskog dokumentacijskog centra prisutna je bila ravnateljica Maja Kocijan
- iz Ministarstva kulture: Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost i Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost.
 
Mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara, Zagreb zbog bolesti je bila spriječena nazočiti sjednici.  
 
Sjednici je predsjedavao Darko Komšo, dipl. arh., predsjednik Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
Dnevni red 3. sjednice:
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Suglasnost i prihvaćanje  zapisnika s prethodne sjednice
 3. Pučko otvoreno sveučilište Novska, Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za „Muzejske zavičajne zbirke grada Novske“
 4. Grad Belišće, Zahtjev za osnivanje Muzeja „Belišće“ kao samostalne ustanove – dopuna dokumentacije
 5. Muzeji i galerije Konavala, Zamolba za trajnu pohranu arheoloških nalaza:
  1. Prihavac, Cavtat
  2. Rat č.z.245/1, k.o. Cavtat
  3. Supilova 3, č.z.132, k.o. Cavtat
  4. Antički brodolom kod Cavtata
 6. Zamolbe za otkupom građe za muzeje u 2019. godini:
  1. Muzej za umjetnost i obrt; Zahtjev za otkup fotografija Mladena Tudora za zbirku fotografija (zahtjev zaprimljen u 2018. godini)
 7. Utvrđivanje Liste mentora, Liste ispitivača te imenovanje Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci (zbog isteka mandatnog imenovanja)
 8. Izvješća Stručnih povjerenstava Hrvatskog muzejskog vijeća za utvrđivanje postojanja uvjeta za stjecanje višeg muzejskog zvanja
 9. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje dnevnog reda
 
Dnevni red Konstituirajuće sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća jednoglasno je usvojen, uz sljedeću dopunu dnevnog reda pod točkom Razno:
 
9.A Pregled Pravilnika o zvanjima u muzejskoj struci
 
Ad. 2. Suglasnost i prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice
 
Usvojeni zapisnik 2. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane elektroničkim putem potvrđen je bez primjedbi.
 
Ad. 3. Pučko otvoreno učilište Novska, Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za „Muzejske zavičajne zbirke grada Novske“
 
Hrvatsko muzejsko vijeće razmotrilo je zahtjev Pučkog otvorenog učilišta Novska za izdavanje rješenja o postojanju uvjeta za osnivanje muzeja, galerija te zbirki unutar pravnih osoba pod nazivom „Muzejska zavičajna zbirka Grada Novske“ te jednoglasno donijelo zaključak da podržava inicijativu. U cilju stručno utemeljene i kvalitetne artikulacije osnivanja Muzejske zavičajne zbirke grada Novske, Vijeće upućuje Pučko otvoreno učilište Novske da se obrate Muzejskom dokumentacijskom centru koji će kroz Sustav muzeja i matičnu djelatnost koordinirati stručnu pomoć s konačnim ciljem – formiranja zavičajne zbirke grada Novske. Vijeće je izdvojilo mišljenje o nužnosti usustavljenja i uspostave matične djelatnosti na svim razinama unutar Sustava muzeja - muzeja I. i II. razine. Upućuje se stoga Muzejski dokumentacijski centar na daljnju koordinaciju rada Vijeća Sustava muzeja i Vijeća za matičnu djelatnost. Nadalje, zaključuje se da je nužno djelovanje matičara dodatno financijski podržati kako bi njihov rad bio aktivniji, a rezultati toga vidljivi u konačnim analizama i pregledima stanja u muzejskoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj.
 
Ad. 4. Grad Belišće, Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za osnivanje Muzeja Belišće – dopuna dokumentacije
 
Nastavno na zaključak 1. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća kojim je zatražena dopuna dokumentacije zamolbi za utvrđivanjem postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Belišće u Belišću, kao samostalne javne ustanove u kulturi, Grad Belišće je dostavio plan i program rada za četverogodišnje razdoblje, opis prezentacije i zaštite građe te muzejske dokumentacije te organizaciju rada stručnih i ostalih djelatnika. Slijedom rasprave, Hrvatsko muzejsko vijeće donosi zaključak o podržavanju inicijative Grada Belišća  za osnivanjem Muzeja “Belišće“ kao samostalne ustanove te u svrhu donošenja konačnog mišljenja osniva Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja “Belišće“ kao samostalne ustanove u sastavu: Silvija Lučevnjak, članica Hrvatskog muzejskog vijeća i ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice; Ante Grubišić, muzejski savjetnik, Muzej Slavonije, Osijek; mr. sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture.
 
Ad. 5. Muzeji i galerije Konavala, Zamolba za trajnu pohranu arheoloških nalaza
 
Na sjednici je razmotrena zamolba Muzeja i galerija Konavala za davanjem suglasnosti za trajnom pohranom arheoloških nalaza sa lokaliteta Prihavac (Cavtat), Rat č.z.245/1, k.o. (Cavtat), Supilova 3, č.z.132, k.o. (Cavtat) i Antički brodolom kod Cavtata. Hrvatsko muzejsko vijeće, sukladno članku 11. Zakona o muzejima (NN 61/18) i članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN, 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17,) daje pozitivno mišljenje na predmetnu zamolbu te predlaže da se  arheološki materijal dobiven arheološkim istraživanjem na navedenim lokalitetima trajno pohrani u Muzejima i galerijama Konavala
 
Ad. 6. Zamolbe za otkupom građe za muzeje u 2019. godini
 
Hrvatsko muzejsko vijeće razmotrilo je zamolbu Muzeja za umjetnost i obrt zaprimljenu u 2018. godini, a koja se odnosi na otkup fotografija Mladena Tudora za zbirku fotografija. Vijeće upućuje Muzej na dopunu dokumentacije. Predmetna zamolba razmatrat će se po dopuni dokumentacije zajedno sa svim ostalim programima otkupa koji su zapremljeni tijekom 2018. godine i prijavljeni na Poziv za financiranje javnih potreba u kulturi u 2019. godini. Hrvatsko muzejsko vijeće ostaje pri dogovorenoj odluci da će se otkupi pregledavati dva puta godišnje.
 
Ad. 7. Utvrđivanje Liste mentora, Liste ispitivača te imenovanje Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci (zbog isteka mandatnog imenovanja)
 
Nadalje, s obzirom na istek mandatnog razdoblja članova Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci, na temelju članka 16. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“, br. 97/10), Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture produljenje mandata aktualnog Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci kao i njihove zamjenike, a do donošenja novog Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci, uz sljedeću izmjenu: umjesto Smiljane Petr-Marčec (Muzej Međimurja Čakovec), za zamjenika člana povjerenstva predlaže se mr. sc. Tomislav Jelić, dipl.iur. (Ministarstvo kulture, Zagreb).
 
Također, na temelju 16. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“, br. 97/10), a s obzirom na istek mandata, Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture produljenje mandata osoba imenovanih na aktualnoj Listi ispitivača i njihovih zamjenika za pojedine predmete, po pribavljenoj potvrdi njihove suglasnosti koju će komunicirati osoba zadužena za obavljanje administrativnih poslova Povjerenstava u Muzejskom dokumentacijskom centru.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće također upućuje Muzejski dokumentacijski centar na produljenje mandata osoba s Liste mentora za izradu pismenog rada. Također, nakon pribavljanja njihove suglasnosti, nastavljaju se obveze koje proizlaze iz tog imenovanja. Izmjena u popisu mentora se traži za područje povijesti: zamjena Ele Jurdane s Vlatkom Filipčić Maligec jer je kolegica Jurdana otišla u mirovinu.
 
Ad. 8. Izvješća Stručnih povjerenstava Hrvatskog muzejskog vijeća za utvrđivanje postojanja uvjeta za stjecanje višeg muzejskog zvanja  
 
Na temelju izvješća sa 6. sjednice Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika održane 10. siječnja 2019. godine, Vijeće je razmatralo prijedloge Stručnog povjerenstva za stjecanje viših zvanja u muzejskoj struci i prihvatilo zaključke Stručnog povjerenstva, uz izuzetak za kandidatkinju Danijelu Juranović iz Nove Gradiške koja je uputila zamolbu za stjecanje muzejskog zvanja višeg kustosa. Uvidom u zaprimljenu dokumentaciju utvrđeno je da je kandidatkinja zadovoljila sve uvjete za stjecanje višeg zvanja u muzejskoj struci, no više nije zaposlena u ustanovi u kojoj je stakla uvjete, a trenutno je zaposlena u Pučkom otvorenom učilištu. Hrvatsko vijeće jednoglasno, te na temelju mišljenja Uprave za pravne i financijske poslove, smatra da ne postoji prepreka za stjecanje višeg zvanja unatoč promjene radnog mjesta u trenutku podnošenja zahtjeva. Slijedom toga Hrvatsko muzejsko vijeće donijelo je sljedeći zaključak:
 
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje višeg kustosa unaprijede sljedeći kandidati:
 1. Danijela Juranović, profesor povijesti i hrvatskog jezika i književnosti, Pučko otvoreno učilište Matija Antun Relković
 2. Marija Krnčević Rak, diplomirani etnolog i arheolog, Muzej grada Šibenika
 3. Anamarija Kučan, profesor povijesti umjetnosti i diplomirani etnolog, Gradski muzej Virovitica
 4. dr. sc. Vlatka Mičetić Stanković, diplomirani inženjer biologije i doktor znanosti iz znanstvenog područja prirodne znanosti, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
 5. dr. sc. Davorka Radovčić, diplomirani arheolog i doktor znanosti iz znanstvenog područja humanističke znanosti, polje antropologija, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
 6. Marina Filipović, profesor ruskog jezika i književnosti i diplomirani povjesničar umjetnosti, Dubrovački muzeji – Kulturno-povijesni muzej
 7. Ana Petković Basletić, profesor povijesti umjetnosti i talijanskog jezika i književnosti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Kabinet grafike
 
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje muzejskog savjetnika unaprijede sljedeći kandidati:
 
1.         Mirela Duvnjak, profesor likovne kulture, Muzej grada Kaštela
2.         dr. sc. Danka Radić, profesor engleskog jezika i književnosti i diplomirani povjesničar umjetnosti i doktor povijesnih znanosti, Hrvatski pomorski muzej Split
 
Na temelju zapisnika s 5. sjednice Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskoga pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega preparatora, višega muzejskoga tehničara i višega fotografa održane 10. siječnja 2019. godine, Vijeće je razmatralo prijedloge za stjecanje viših zvanja u muzejskoj struci i u cijelosti prihvatilo zaključke Stručnog povjerenstva.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje viši restaurator unaprijedi sljedeći kandidat:
 
 • Andrea Sardoz, profesor likovne kulture, Arheološki muzej Istre, Pula
 • Slađana Latinović, diplomirani arheolog, Arheološki muzej u Zagrebu
 
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje viši preparator unaprijedi sljedeći kandidat:
 
 • Dženita Mehičić, ekonomist u turizmu, Dubrovački muzeji, Pomorski muzej
 • Damir Fajetić, fotograf, Muzej Brodskog Posavlja, Slavonski Brod
 
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje viši dokumentarist unaprijedi sljedeći kandidat:
 • Antonija Dejanović, profesor povijesti umjetnosti i filozofije, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
 
 
Ad. 9. Razno
 
Pod točkom razno članovima Vijeća dostavljen je nacrt tekst novog pravilnika na temu zvanja u muzejskoj struci. Hrvatsko je muzejsko vijeće, nakon pregleda Nacrta Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjeti i način njihova stjecanja, iznijelo svoje sugestije na predloženi tekst za potrebe daljnjeg rada na izradi konačnog teksta novog Pravilnika.
 
Darko Babić izvijestio je članove Vijeća o sudjelovanju na sastanku u Parizu u sjedištu UNESO-a na temu Preporuka UNESCO-a o zaštiti i promicanju muzeja i zbirki, njihovoj raznolikosti i njihovoj ulozi u društvu iz 2015. godine.

 

Sažetak zapisnika 2. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
održane elektroničkim putem 6. prosinca 2018. godine u 11 sati
 
 
Poziv je bio upućen članovima Hrvatskog muzejskog vijeća: Darko Komšo, dipl. arh., ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, Pula, predsjednik HMV-a; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Matea Brstilo Rešetar, prof., ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja; Branko Franceschi, ravnatelj Galerije umjetnina, Split; mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara, Zagreb; dr. sc. Darko Babić, predsjednik Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM, Zagreb i Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice te predstavnicima Ministarstva kulture: dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik; dr. sc. Hrvoje Manenica, pomoćnik ministrice; Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost i Ana Matković, stručna suradnica u Službi za muzejsku djelatnost, Uprava za arhive, knjižnice i muzeje.
 
Poziv je sastavila i uputila mr. sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost
 
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 
 1. Muzej Đakovštine, Đakovo: Zamolba za trajnu pohranu arheološkog materijala dobivenog arheološkim istraživanjem na Strossmayerovom trgu u Đakovu
 2. Gradski muzej Požega: Zamolba za trajnu pohranu arheoloških nalaza s lokaliteta Kaptol-Gradci
 
Ad. 1. Muzej Đakovštine, Đakovo: Zamolba za trajnu pohranu arheološkog materijala dobivenog arheološkim istraživanjem na Strossmayerovom trgu u Đakovu
            Hrvatsko muzejsko vijeće, sukladno članku 11. Zakona o muzejima (NN 61/18) i članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN, 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17,) daje pozitivno mišljenje na predmetnu zamolbu te predlaže da se  arheološki materijal dobiven arheološkim istraživanjem na Strossmayerovom trgu u Đakovu 2011., 2012. i 2014. godine trajno pohrani u Muzeju Đakovštine.  
 
Ad. 2. Gradski muzej Požega: Zamolba za trajnu pohranu arheoloških nalaza s lokaliteta Kaptol-Gradci
Hrvatsko muzejsko vijeće, sukladno članku 11. Zakona o muzejima (NN 61/18) i članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN, 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17), također daje pozitivno mišljenje na predmetnu zamolbu te predlaže da se  7 keramičkih posuda nađenih tijekom arheoloških istraživanja na lokalitetu Kaptol-Gradci trajno pohrani u Gradskom muzeju Požega.
 
 

Sažetak zapisnika Konstituirajuće sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
održane 12. do 15. studenoga 2018. u 11 sati
u Ministarstvu kulture RH, Zagreb, Runjaninova 2
 
Na sjednici su bili prisutni:
- članovi Hrvatskog muzejskog vijeća: Darko Komšo, dipl. arh., ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, Pula; predsjednik; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Matea Brstilo Rešetar, prof., ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja; Branko Franceschi, ravnatelj Galerije umjetnina, Split; mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara, Zagreb;
- iz Ministarstva kulture: dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture (po točki 1. i 7A. dnevnog reda); dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik; Krešimir Partl, državni tajnik ( po točki 7A.); dr. sc. Hrvoje Manenica, pomoćnik ministrice; Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost; Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost i Ana Matković, stručna suradnica u Službi za muzejsku djelatnost, Uprava za arhive, knjižnice i muzeje.
 
Dr. sc. Darko Babić, predsjednik Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM, Zagreb i Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice ispričali su se za izostanak s prve sjednice novog sastava Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
Sjednici je predsjedavao Darko Komšo, dipl. arh., predsjednik Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Konstituiranje Hrvatskog muzejskog vijeća
 3. Usvajanje Poslovnika o radu
 4. Utvrđivanje Programa rada za mandatno razdoblje
 5. Sastav članova Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za napredovanje u viša zvanja
 6. Grad Belišće, Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za osnivanje Muzeja Belišće
 7. Živko Skuhala, Zamolba za osnivanje muzeja tehničke opreme i strojeva
 8. Centar za ekspedicionizam, istraživanja i kulture „Braća Seljan, Zamolba za utvrđivanje uvjeta za osnivanje „Zbirka eksponata planinarstva i ekspedicionizma Grada Karlovca“
 9. Udruga Žumberčana branitelja Domovinskog rata, Registracija Muzejske zbirke UŽBDR– dopuna dokumentacije
 10. Muzej grada Pakraca; Zamolba za trajnu pohranu arheološkog materijala
 11. Zamolbe za otkupom građe za muzeje u 2018. godini na temelju zatražene dopune dokumentacije:
  1. Prirodoslovni muzej i zoološki vrt Split – dopuna dokumentacije
  2. Muzej Brdovec – otkup građe iz dvorca Vranyczany u Laduču
 12. Utvrđivanje smjernica i kriterija za vrednovanje programa
 13. Upoznavanje s Planom i programom rada državnih muzeja za 2019. godinu
 14. Verifikacija programa muzejske djelatnosti na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu, raspisanog od 16. 7. do 17. 9. 2017.
 15. Razno
 
Ad. 1. Konstituiranje Hrvatskog muzejskog vijeća
Sjednicu je otvorila ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek objasnivši da je od ove godine uveden novi model financiranja programskih aktivnosti muzeja kojima je osnivač Ministarstvo kulture. Oni se  više ne prijavljuju na Poziv za financiranje javnih potreba u kulturi, već se sredstva za njihove programe izdvajaju izravno iz proračuna Ministarstva kulture. Vijeće će ove godine pregledavati i verificirati sve aktivnosti u ostalim muzejima, uključujući i izložbenu djelatnost koju su muzeji dosadašnjih godina prijavljivali na programe vizualnih umjetnosti. Sve je to rezultiralo činjenicom da je ove godine ukupno prijavljeno 479 programa, za razliku od dosadašnjih  godina kada je broj prijava prelazio brojku od 1200.
U svrhu kvalitetnog i učinkovitog organiziranog i ujedinjenog djelovanja na razvoj muzejske djelatnosti, komunikacija s Muzejskim dokumentacijskim centrom nužna je te je slijedom toga na sjednicu pozvana i ravnateljica MDC-a, gđa Maja Kocijan, koja će i ubuduće redovito biti pozivana na sjednice Vijeća i po potrebi sudjelovati u njihovom radu.
 
Ministrica kulture također je napomenula da je u tijeku izrada pravilnika koji su u obvezi donošenja nakon što je stupio na snagu novi Zakon o muzejima. U planu je i izrada nacionalne strategije kulture kojoj će jedan od ciljeva biti stvaranja temelja kulturne infrastrukture pa time i muzejske infrastrukture u čiju je temeljnu ulogu i funkciju nužno ulagati.
 
Pitanje otkupa tema je koja još nije jasno pozicionirana u sustavu financiranja programa pa je ministrica uputila Vijeće da nakon pregleda ovogodišnjih zahtjeva promisli o načinu sustavnog pristupa toj temi.
 
Na kraju je ukazano članovima Vijeća na pitanje rješavanja problema najvažnijih nacionalnih muzeja RH, njihova smještaja, prostornih pitanja te prezentacije fundusa, odnosno pitanje stalnog postava – Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika (MHAS), smještaj Hrvatskog povijesnog muzeja, kao i pitanje Hrvatskog vojnog muzeja čiji osnivač je Ministarstvo obrane RH, a koji želi naći svoje mjesto među značajnim muzejskim ustanovama i pozicionirati se unutra tematike hrvatske nacionalne povijesti.
 
Predsjednik Hrvatskog muzejskog vijeća Darko Komšo se zahvalio Ministarstvu kulture na ukazanom povjerenju te se nada da će rad novog saziva Hrvatskog muzejskog vijeća na svim razinama pridonijeti daljnjem razvoju i unapređenju muzejske struke.
 
Na temelju članka 36. stavka 3., a u svezi s člankom 40. stavkom 1. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18) ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek danom 1. studenim 2018. godine je imenovala predsjednika i članove Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
U Hrvatsko muzejsko vijeće imenuju se: Darko Komšo, dipl. arh., ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, predsjednik Vijeća; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Matea Brstilo Rešetar, prof., ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja; Branko Franceschi, ravnatelj Galerije umjetnina, Split; mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara, Zagreb; dr. sc. Darko Babić, predsjednik Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM i Silvija Lučevnjak, Zavičajni muzej Našice, Našice.
 
Mandat članova Hrvatskog muzejskog vijeća traje 4 godine.
 
Ad. 2. Usvajanje dnevnog reda
 
Dnevni red Konstituirajuće sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća jednoglasno je usvojen, uz sljedeću dopunu dnevnog reda:
 
7.A Prezentacija energetske obnove zgrade Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, Split i plan izmjena stalnog postava Muzeja
15.1 Izmjene/dopune na listi ispitivača/mentora za stjecanje viših muzejskih zvanja u MDC-u
15.2 Odluka o pripajanju Gradskog muzeja grada Novalje Centru za kulturu Grada Novalje
15.3 Stjepan Lozo – dopis vezano uz rješenje Ministarstva kulture o odbijanju zahtjeva za stjecanje  višeg muzejskog zvanja u muzejskoj struci – muzejski savjetnik.
15.4 Anita Zlomislić – pravo na stjecanje zvanja kustos u ne-muzejskoj ustanovi – na znanje
 
Ad. 3. Usvajanje Poslovnika o radu Hrvatskog muzejskog vijeća
 
Poslovnik o radu je prihvaćen, a Vijeće je jednoglasno zaključilo da se u tekst Programa i plana rada u zadnjoj točki doda da će Vijeće organizirati tematske sjednice s MDC-om  vezano za problematiku rada muzeja.
 
Ad. 4. Usvajanje Programa rada
 
Vijeće je jednoglasno zaključilo da se u tekst Programa i plana rada u zadnjoj točki doda da će Vijeće organizirati tematsku sjednicu s MDC-om  vezano u problematiku rada muzeja.
S tom izmjenom Program rada je prihvaćen  i bit će dostavljen članovima Vijeća uz Zapisnika u konačnoj formi.
 
Ad. 5. Imenovanje Stručnih povjerenstava za viša muzejska zvanja
 
Hrvatsko muzejsko vijeće potvrdilo je postojeća stručna povjerenstva imenovana  8. rujna 2016. godine na sjednici prošlog saziva Hrvatskog muzejskog vijeća te ih se upućuje na daljnji rad do kraja ove kalendarske godine kada će, početkom 2019. godine, biti donesen novi Pravilnik o napredovanju u muzejskoj struci čija je izrada u tijeku. Vijeće predlaže da se članove navedenih povjerenstava upozna s potvrdom njihovog imenovanja i uputi na obavljanje pregleda zamolbi za napredovanjima u muzejima po odredbama važećeg  Pravilnika.
 
Stručno povjerenstvo za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika čine:
 
dr. sc.  Jacqueline Balen, muzejska savjetnica,  Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb predsjednica Stručnog povjerenstva
 
 1. dr. sc. Marina Bagarić, muzejska savjetnica, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
 2. mr. sc. Aida Brenko, muzejska savjetnica, Etnografski muzej Zagreb, Zagreb
3. Nataša Ivančević, muzejska savjetnica, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
4. Andreja Smetko, viša kustosica, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
5. Neda Staklarević, muzejska savjetnica, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb
6. dr. sc. Martina Šašić Kljajo, muzejska savjetnica, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova stručnog muzejskog osoblja koje ostvaruje ostale uvjete za obavljanje poslova višeg muzejskog pedagoga, muzejskog pedagoga savjetnika, višeg dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višeg informatičara, informatičara savjetnika, višeg restauratora, restauratora savjetnika, višeg fotografa, višeg muzejskog tehničara i višeg preparatora čine:
 
Elvira Šarić Kostić, viša kustosica, Muzej grada Splita, Split predsjednica Stručnog povjerenstva te članovi:
 1. Renata Brezinščak, muzejska pedagoginja savjetnica, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
 2. Damir Doračić, viši restaurator, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb
 3. Zoran Svrtan, informatičar savjetnik, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
dr. sc. Morana Vouk, muzejska savjetnica, Tiflološki muzej, Zagreb
 
Ad. 6. Grad Belišće, Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za osnivanje Muzeja Belišće
 
Slijedom zaprimljene dokumentacije Grada Belišća za osnivanjem Muzeja Belišće, Vijeće smatra da je u svrhu formuliranja valjanog konačnog mišljenja nužno tražiti od Grada Belišća dodatnu dokumentaciju, a sukladno odredbama novog Zakona o muzejima NN 61/18: popis građe o kojoj će skrbiti muzej te plan rada i razvoja muzeja. Po dostavljenoj dopunu dokumentacije Vijeće će formirati Stručno povjerenstvo u svrhu izvida za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Belišće.
 
Ad. 7.  Živko Skuhala, Zamolba za osnivanje muzeja tehničke opreme i strojeva - utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje muzeja ili galerije
Zamolba za osnivanje muzeja pristigla je i od g. Živka Skuhale koji je predao zahtjev za osnivanjem Muzeja tehničke opreme i strojeva. Hrvatsko muzejsko vijeće utvrđuje da gospodin Skuhala ne udovoljava zakonskim uvjetima za osnivanjem muzejske ili galerijske ustanove te ga se upućuje da se obrati matičnom muzeju, Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu ili Gradskom muzeju Varaždin u svrhu moguće suradnje (donacija ili prodaja zbirke ili predaja zbirka pod nadležnošću jednog od tih muzeja). Također, g. Skuhala upućen je na kontakt s lokalnom zajednicom.
 
 
Ad. 7A. Prezentacija energetske obnove zgrade Muzeja i plan izmjena stalnog postava Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, Split
 
Na sjednici se održala i prezentacija energetske obnove zgrade Muzeja i plan izmjena stalnog postava Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika (Split). Po ovoj točki sjednice Hrvatskog muzejskog vijeće nazočili su: dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture; dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik; Krešimir Partl, državni tajnik; Miro Katić, ravnatelj MHAS-a; Luka Giljanović, inženjer za energetsku obnovu zgrade Muzeja; Dinko Peračić, arhitekt i autor stalnog postava i Ljubo Gudelj, kustos MHAS-a.
 
U veljači 2019. godine MHAS se namjerava prijaviti na natječaj za financiranje obnove objekta za energetsku učinkovitost te je nužno pripremiti dokumentaciju. Plan načina obnove i okvirni hodogram aktivnosti u svrhu konačnog cilja, a to je otvaranje MHAS-a javnosti s pripremom stalnog postava, ravnatelj je sa suradnicima želio predstaviti Ministarstvu kulture. Tri su ključna cilja koji se žele postići:
 1. Ukazati na MHAS kao kapitalnu instituciju i objekt koji tematizira nastanak hrvatske državnosti i njezin odnos sa crkvom à muzej čuva najranije spomenike državnosti
 2. Očuvanje zgrade Muzeja, koja je sama zaštićena kao kulturno dobro
 3. Dati novi urbani kontekst zapadnom dijelu Splita i uz Muzej Ivana Meštrovića biti nova kulturna destinacija
 
 
Ad. 8. Centar za ekspedicionizam, istraživanja i kulture „Braća Seljan“, Zamolba za utvrđivanje uvjeta za osnivanje „Zbirka eksponata planinarstva i ekspedicionizma Grada Karlovca“
 
Hrvatsko muzejsko vijeće prihvatilo je Izvještaj sa sastanaka održanog na temu utvrđivanja postojanja uvjeta za osnivanje Zbirke eksponata planinarstva i ekspedicionizma Grada Karlovca te utvrđuje da, sukladno odredbama članka 18. novog Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18) te terenskim izvidom i uvidom u predmete koje je skupio g. Kuka, ne postoje uvjeti za osnivanje Zbirke eksponata planinarstva i ekspedicionizma Grada Karlovca. S obzirom na iznesene načelne ciljeve i planirane aktivnosti g. Kuke oko predstavljanja aktivnosti svoje udruge i prezentacije skupljenih osobnih i darovanih predmeta, Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže da g. Kuka nastavi i definira svoju suradnju s lokalnom zajednicom u pravcu osnivanja interpretacijskog centra kao najpogodnijeg oblika djelovanja s obzirom na aktivnosti koje udruga zagovara i provodi, a tiču se senzibiliziranja i upoznavanja javnosti s planinarstvom i provođenjem ekspedicija po svijetu.
 
 
Ad. 9. Udruga Žumberčana branitelja Domovinskog rata, Registracija Muzejske zbirke UŽBDR– dopuna dokumentacije           
 
Hrvatsko muzejsko vijeće također je prihvatilo Izvještaj sa sastanaka održanog na temu utvrđivanja postojanja uvjeta za osnivanje Muzejske zbirke Udruga Žumberčana branitelja Domovinskog rata te je utvrdilo da, sukladno odredbama članka 18. novog Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18) te terenskim izvidom i uvidom u predmete koje je Udruga prikupila i koji se nalaze u prostoru predviđenom za njihovo izlaganje javnosti (zgrada stare škole u obnovi), ne postoje uvjeti za osnivanje Muzejske zbirke Udruga Žumberčana branitelja Domovinskog rata. Udruzi se predlaže osmišljavanje nekog drugog modela interpretacije predmeta iz rata osobito s obzirom na to da smo svjedoci osnivanja dvaju muzeja Domovinskog rata u Dubrovniku i Splitu, zbirke Domovinskog rada pri Gradskom muzeju Karlovac te planovima na prikupljanju građe i formiranju Hrvatskog vojnog muzeja. Također, u Hrvatskoj se veliki broj predmeta oružja, pa i iz Domovinskog rata, nalazi u Muzeju policije.
 
 
Ad. 10. Muzej grada Pakraca; Zamolba za trajnu pohranu arheološkog materijala u  Arheološki muzej Osijek
 
Nastavno na zamolbu Muzeja grada Pakraca za trajnu pohranu arheološkog materijala u Arheološki muzej Osijek, Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže da se zatraži mišljenje Arheološkog muzeja Osijek o mogućnost primanja predmetne zbirke i uvjetima pod kojima su to voljni učiniti. To je mišljenje i zahtjev za trajni smještaj potrebno uputiti Ministarstvu kulture, odnosno Hrvatskom muzejskom vijeću i Hrvatskom vijeću za kulturna dobra, za davanje mišljenja i suglasnosti o predmetnoj pohrani.  
 
Ad. 11. Zamolbe za otkup muzejske građe
 
Na sjednici je razmotrena zamolba Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta Split  za otkup Zbirke skakavaca i zrikavaca Josipa Skeje. Vijeće predlaže financiranje otkupa spomenute zbirke u ukupnom iznosu od 8.000,00 kn. Isto tako, na temelju zamolbe Muzeja Brdovec za otkup građe iz dvorca Vranyczany u Laduču, predlaže se financiranje otkupa u iznosu od 50% navedene vrijednosti građe, odnosno u ukupnom iznosu od 35.000,00 kn.
 
            
Ad. 12. Definiranje Kriterija za vrednovanje muzejsko-galerijskih programa
 
Kriteriji za vrednovanje muzejskih programa prihvaćeni su bez primjedbi te će se objaviti na web stranicama Ministarstva kulture.
 
Ad. 13. Upoznavanje s Planom i programom rada državnih muzeja za 2019. godinu
 
Hrvatsko muzejsko vijeće upoznato je s Planom programskih aktivnosti državnih muzeja za 2019. godinu s obrazloženjima o načinu financiranja njihovih djelatnosti od 2019. godine. 
 
 
Ad. 14. Verifikacija programa muzejske djelatnosti na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu, raspisanog od 16. 7. do 17. 9. 2017. - Definiranje programa muzejske djelatnosti za 2019. godinu
 
Zatim je uslijedila verifikacija programa muzejske djelatnosti na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu, raspisanog od 16. 7. do 17. 9. 2018. godine. Hrvatsko muzejsko vijeće predložilo je 219 programa za sufinanciranje u iznosu 4.701.500,00 kn. Odbijeno: 260 programa.
 
Programi u radu – otvoreni programi: 19 programa – programi otkupa muzejske građe (od toga je 1 program otkupa/kupovine predložen za sufinanciranje u iznosu od 10.000,00 kn – Kupovina makete broda Szent Istvan Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja.)
 
Pripremni programi za stalne postave – 4 programa – programi nisu predloženi za financiranje, jer je riječ o troškovima izrade muzejskih koncepcija koji, na temelju utvrđenih Smjernica ovoga Vijeća, nisu predviđeni za sufinanciranje od strane MK, ili muzeološke koncepcije nisu prezentirane na Vijeću bez čije se verifikacije prijedlozi ne mogu razmatrati za sufinanciranje. Vijeće smatra da postoje programi koji trebaju biti verificirani od strane Hrvatskog vijeća za kulturna dobra (2).
 
 
Ad. 15. Razno
Pod točkom razno Hrvatsko muzejsko vijeće usuglasilo se s prijedlogom da se Lista ispitivača dopuni kategorijom Restauracija namještaja i etnografskih drvenih predmeta, te da osobe za navedenu kategoriju budu Tijana-Annar Trputec Strčić (viši konzervator-restaurator, HRZ) i Marko Gašparić, (restaurator, Etnografski muzej Zagreb). Također, Hrvatsko muzejsko vijeće utvrdilo je da se Lista mentora za izradu stručnog rada za stjecanje zvanja u muzejskoj struci dopuni mentorima za izradu pisanog rada za zvanje preparatora drva i restauratora (za užu specijalnost namještaj i etnografski drveni predmeti). Stručni djelatnici koji su predloženi na Listi ispitivača za navedene kategorije: Tijana-Annar Trputec Strčić (viši konzervator-restaurator, HRZ) i Marko Gašparić (restaurator, Etnografski muzej Zagreb).
 
Raspravljano je o Odluci o pripajanju Gradskog muzeja grada Novalje Centru za kulturu Grada Novalje. Pregledom dokumentacije Hrvatsko muzejsko vijeće je uvažilo okolnosti koje su dovele do potrebe pripajanja Gradskog muzeja grada Novalje Centru za kulturu grada Novalje koji će objedinjavati sve djelatnosti muzeja i ostale aktivnosti nužne za obavljanje kulturnih djelatnosti u gradu. Vijeće daje suglasnost na pripremljenu Odluku o statusnoj promjeni muzeja po kojoj on prestaje djelovati kao samostalni muzej te postaje muzej u sastavu. Vijeće daje napomenu da je nužno u Odluci istaknuti nužnost zaštite i brige o postojećoj građi muzeja i nastavku provođenja muzejske djelatnosti u skladu sa zakonskim odredbama i pravilima struke.
 
Razmotreni su i pristigli dopisi vezano uz napredovanje u viša zvanja u muzejskoj struci. Gospodin Stjepan Lozo poslao je dopis vezano uz rješenje Ministarstva kulture o odbijanju zahtjeva za stjecanje  višeg muzejskog zvanja u muzejskoj struci – muzejski savjetnik. Unatoč činjenici da prigovor na Rješenje nije dopušten, Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje predmet Stručnom povjerenstvu na mišljenje.
 
Isto tako, u zaprimljenom dopisu gospođa Anita Zlomislić apelira na izmjene odredbi o pravu na polaganje stručnog ispita za stjecanje zvanja kustosa, a slijedom elaboriranja osobnog profesionalnog puta u Centru za kulturu Novi Zagreb i rada na mjestu voditeljice Galerije Vladimir Bužančić.

 

Sažetak zapisnika 15. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 7. lipnja 2018.
 
 
Na sjednici su bili prisutni članovi Hrvatskog muzejskog vijeća: Ružica Marić, prof.; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, Matea Brstilo Rešetar, Biserka Rauter Plančić, prof. i Pavica Vilać, prof. Sjednici nisu nazočili: dr. sc. Darko Babić i prof., Darko Komšo, dipl. arh. zbog prethodno utvrđenih obveza; po 3. točki: Muzej Cetinske krajine; ravnateljica i suradnici; iz Ministarstva kulture: Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost, Uprava za arhive, knjižnice i muzeje.
 
Sjednici je predsjedavala Ružica Marić, prof., predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
Dnevni red:
 
1.   Usvajanje dnevnoga reda
2.   Potvrda usvojenog teksta zapisnika 14. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
3.   Muzej Cetinske krajine-Sinj, Prijedlog idejnog rješenja stalnog postava Muzeja Cetinske krajine-Sinj
4.   Centar za ekspedicionizam, istraživanja i kulture „Braća Seljan, Zamolba za utvrđivanje uvjeta za osnivanje „Zbirka eksponata planinarstva i ekspedicionizma Grada Karlovca“
5.   Pomorski muzej Orebić, Zamolba za suglasnost za osnivanje Pomorskog muzeja Orebić kao samostalne ustanove – dopuna dokumentacije
6.   Zamolba za prenamjenu ugovornih uvjeta o korištenju osiguranih sredstava:
a)   Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, „5. međunarodni festival arheološkog filma (MFAF)“ à izmjena svrhe/namjene korištenja sredstava
7.   Zamolbe za otkupom građe za muzeje u 2018. godini na temelju zatražene dopune dokumentacije:
a)   Narodni muzej Zadar, Otkup Zbirke Borelli – dopuna dokumentacije
b)   HAZU, Zamolba za financiranje otkupa slike Ecce Homo Andree Meldolla Schiavonea
c)   Gradski muzej Vinkovci, Zamolba za otkup autorske mape fotografija Zvonimira Tanockog – portreti vinkovačkih likovnih umjetnica i umjetnika
8.   Razno: Upit o dopuni djelatnosti Gradskih galerija Osijek
 
Dnevni red je jednoglasno usvojen, uz sljedeću dopunu:
-     točka 6.
b)   Muzej Slavonije, Zamolba za prenamjenom odobrenih sredstava s programa „Monografija Kino Urania u Osijeku“ na odobreni projekt za 2018. godinu „Godina 1918. – kontinuitet, diskontinuitet, naslijeđe“
-     točka 7.
c)   Hrvatski povijesni muzej, Zamolba za otkup puške kremenjače, spremnika za puščani prah i izvezenog pojasa (dijelovi odore Bokeljske mornarice) i otkup vojne mornaričke sablje iz doba Kraljevine Jugoslavije
-     točka 8.
b)   Prijedlog novog člana na listi mentora u Povjerenstvu za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci
 
Točka 1. odnosila se na izlaganje idejnog rješenja stalnog postava Muzeja Cetinske krajine – Sinj. Ravnateljica Muzeja Cetinske krajine - Sinj Daria Domazet sa suradnicima i autorima likovne koncepcije stalnog postava: Damirom Gamulinom di.di. i Antunom Sevšekom d.i.a. (u dijelu suradnje za multimediju: Nives Sertić, dipl.art.) prezentirala je prijedlog idejnog rješenja stalnog postava Muzeja Cetinske krajine-Sinj. Recenzije su napisali: dr. sc. Ines Prica, znanstvena savjetnica i ravnateljica Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu i prof. dr. sc. Tomislav Šola.
Izrada muzeološke koncepcije i idejnog rješenja likovnog postava slijed je obnove zgrade Muzeja Cetinske krajine kao dijela integriranog projekta "Sinj u sridu" - projekta obnove i uređenja jedinstvene kulturne baštine Sinja s ciljem njene veće turističke valorizacije. Projekt je sufinanciran je od strane Europskog fonda za regionalni razvoj. Dio projekta koji se odnosi na Muzej Cetinske krajine obuhvaća:
 • Rekonstrukciju, obnovu i opremanje zgrade Palacina i njezinog dvorišta, čiji je nositelj Grad Sinj kao vlasnik ovog objekta kulturne baštine.
 • Nabavu opreme i usluga u svrhu obavljanja muzejske djelatnosti, čiji je nositelj Muzej Cetinske krajine
 • Aktivnosti promocije i vidljivosti Palacina i Muzeja Cetinske krajine, čiji je nositelj Muzej Cetinske krajine – Sinj
Hrvatsko je muzejsko vijeće, nakon završetka izlaganja i na temelju dostavljene dokumentacije,  sukladno članku 38. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, br. 30/06) odobrilo prijedlog idejnog rješenja stalnoga postava Muzeja Cetinske krajine u zgradi Palacina.
 
Slijedom zaprimljene zamolbe Centra za ekspedicionizam, istraživanja i kulturu „Braća Seljan“ za utvrđivanje uvjeta za osnivanje „Zbirke eksponata planinarstva i ekspedicionizma Grada Karlovca“ Hrvatsko muzejsko vijeće osnovalo je Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje „Zbirke eksponata planinarstva i ekspedicionizma Grada Karlovca“ u sljedećem sastavu: dr. sc. Iris Biškupić Bašić, članica Hrvatskog muzejskog vijeća i muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Nikolina Belančić Arki, kustosica, Gradski muzej Karlovac i mr. sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture.
 
Temeljem zaključka 13. sjednice HMV-a od 7. ožujka 2018. godine, Općina Orebić dostavila je zatraženu dopunu dokumentacije. Vijeće je pregledom priložene dopune utvrdilo da su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima („Narodne novine“, br. 110/15) ispunjeni svi uvjeti za osnivanje Pomorskog muzeja Orebić kao samostalne ustanove te podržava izdvajanje Pomorskog muzeja Orebić kao ustrojbene jedinice iz Općine Orebić i preporučuje osnivanje Pomorskog muzeja Orebić kao samostalne ustanove.
 
U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće razmatralo je zamolbe za prenamjenu ugovornih uvjeta o korištenju osiguranih sredstava te zaključilo sljedeće:
 • pregledom pristigle zamolbe Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika za prenamjenom dodijeljenih sredstava i dostavljene dokumentacije Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, utvrđena je opravdanost i utemeljenost zamolbe te se daje suglasnost da se sredstva osigurana za program „5. međunarodni festival arheološkog filma (MFAF)“ ugovorom namijenjena za trošak tiskovina odobre i za ostale prihvatljive programske troškove koji se odnose na dio troškova najama tehnike i troškova putovanja gostiju;
 • pregledom pristigle zamolbe Muzeja Slavonije za prenamjenom dodijeljenih sredstava s programa „Monografija Kino Urania u Osijeku“ i dostavljene dokumentacije, a s obzirom na u cijelosti odobrenu visinu traženih sredstava za program „Godina 1918. – kontinuitet, diskontinuitet, naslijeđe“, Vijeće ne predlaže prenamjenu sredstava  za predmetni program;
 • Nadalje, u nastavku sjednice, u skladu s predviđenim dnevnim redom  HMV je razmatralo zamolbe za otkupima građe za muzeje:
 • pregledom pristigle dopune dokumentacije Narodnog muzeja Zadar o otkupu predmeta iz Zbirke Borelli te dokaza o osiguranim sredstvima iz proračuna županije Zadarsko-kninske, Vijeće je predložilo sufinanciranje otkupa građe iz Zbirke Borelli;
 • pregledom pristigle zamolbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za financiranje otkupa slike „Ecce homo“ Andree Meldolla Schiavonea, Vijeće je podržalo ideju da predmetna umjetnina dođe u Republiku Hrvatske i bude dijelom hrvatske kulturne baštine, no s obzirom na visinu naznačene otkupnine koja premašuje okvire budžeta za programe otkupa u Ministarstvu kulture, a o kojima svoje mišljenje daje Hrvatsko muzejsko vijeće, predmetni zahtjev uputio se Kabinetu Ministarstva kulture na konačnu odluku;
 • pregledom pristigle dopune dokumentacije Gradskog muzeja Vinkovci o otkupu autorske mape fotografija Zvonimira Tanockog – portreti vinkovačkih likovnih umjetnica i umjetnika te dokaza o sufinanciranju otkupa od strane osnivača Grada Vinkovaca, Vijeće je predložilo sufinanciranje otkupa autorske mape fotografija Zvonimira Tanockog – portreti vinkovačkih likovnih umjetnica i umjetnika;
 • pregledom pristigle dokumentacije Hrvatskog povijesnog muzeja o građi predloženoj za otkup, Vijeće je predložilo financiranje otkupa puške kremenjače, spremnika za puščani prah i izvezenog pojasa (dijelovi odore Bokeljske mornarice) te otkupa vojne mornaričke sablje iz doba Kraljevine Jugoslavije.
 
U nastavku sjednice, Hrvatsko muzejsko vijeće je na temelju dostavljenog upita Gradskih galerija Osijek o mogućnosti dopune postojeće djelatnosti Gradskih galerija Osijek djelatnošću pripreme i izvedbe kazališnih predstava, djelatnosti slobodnih umjetnika i drugih scenskih priredbi, zaključilo da predmetni zahtjev nije u njegovoj nadležnosti s obzirom na to da Gradske galerije Osijek nisu registrirane za obavljanje muzejske djelatnosti, pa slijedom toga nisu upisane u Očevidnik muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba.
Slijedom zaprimljene obavijesti o tome da muzejska savjetnica Hrvatskog povijesnog muzeja Ela Jurdana odlazi u starosnu mirovinu, a obnašala je poslove mentora za izradu pismenog rada za stjecanje zvanja u muzejskoj struci za zvanje kustosa (za povijesne muzeje i zbirke), Hrvatsko muzejsko vijeće predložilo je višu kustosicu Vlatku Filipčić Maligec, voditeljicu Muzeja seljačkih buna za novu mentoricu za izradu pismenog rada  (za područje povijesti).


Sažetak zapisnika 14. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 26. travnja 2018.
 
 
Na sjednici su bili prisutni članovi Hrvatskog muzejskog vijeća Ružica Marić, prof., dr. sc. Darko Babić, dr. sc. Iris Biškupić Bašić, Matea Brstilo Rešetar, prof., Darko Komšo, dipl. arh., Biserka Rauter Plančić, prof. i Pavica Vilać, prof.; po 7. točki: Maja Kocijan, ravnateljica Muzejskog dokumentacijskog centra; iz Ministarstva kulture: Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost, Tereza Teklić, viša stručna savjetnica i Ana Matković, stručna suradnica u Službi za muzejsku djelatnost Uprave za arhive, knjižnice i muzeje.
 
Sjednici je predsjedavala Ružica Marić, prof., predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
Dnevni red:
 
1.   Usvajanje dnevnoga reda
2.   Potvrda usvojenog teksta zapisnika 13. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
3.   Udruga Žumberčana branitelja Domovinskog rata, Zamolba za utvrđivanje uvjeta za osnivanje „Muzejske zbirke Udruge Žumberčana branitelja Domovinskog rata“
4.   Muzej grada Rijeke, Zamolba za trajnom pohranom torpeda pronađenog u moru kod otoka Ugljana
5.   Zamolba za prenamjenu sredstava:
a)   Muzej „Matija Skurjeni“, Izložba „Drago Jurak – veliki slikar iz male Pušće“, prenamjena za izložbu „Željko Korošec – mala retrospektiva“
6.   Zamolba za otkupom građe za muzeje u 2018. godini na temelju zatražene dopune dokumentacije:
a)   Muzej grada Šibenika, Zamolba za otkup akvarela Waltera Tyndalea „Šibenska katedrala“ od Galerije Chris Beetles iz Londona
b)   Narodni muzej Zadar, Otkup Zbirke Borelli
c)   Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka, Zamolba za otkup ciklusa fotografija Sandre Vitaljić „Neplodna tla“, 10 fotografija, 2009. – 2012.
d)   Muzej – Museo Lapidarium, Zamolba za otkup fotografija austrijskog umjetnika Heinza Cibulke „Brdo“ (1976.) i ambijentalne instalacije Olega Morovića „Porno mix plaža“ (2017.)
7.   Muzejski dokumentacijski centar, Predstavljanje plana rada Sustava muzeja za 2018. godinu
8.   Izvješća Stručnih povjerenstava Hrvatskog muzejskog vijeća za utvrđivanje postojanja uvjeta za stjecanje višeg muzejskog zvanja
9.   Razno
 
 
Dnevni red je jednoglasno usvojen, uz sljedeću dopunu:
točka 9. Razno
a)   Galerija Klovićevi dvori, Zamolba za financiranje Retrospektivne izložbe Vladimira Becića
 
Hrvatsko muzejsko vijeće je na temelju zamolbe Udruge Žumberčana branitelja Domovinskog rata za utvrđivanje uvjeta za osnivanje „Muzejske zbirke Udruge Žumberčana branitelja Domovinskog rata“ osnovalo Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za njezino osnivanje, i to u sastavu: Matea Brstilo Rešetar, članica Hrvatskog muzejskog vijeća i ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja, Zagreb; Josipa Maras Kraljević, viši arhivist, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata i mr. sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće je na temelju zamolbe za trajnom pohranom torpeda pronađenog u moru kod otoka Ugljana predložilo da se, sukladno članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17), torpedo s početka 20. stoljeća pronađen u moru kod otoka Ugljana trajno pohrani u Muzeju grada Rijeke.
 
Temeljem pristigle zamolbe Muzeja „Matija Skurjeni“ za prenamjenom dodijeljenih sredstava i dostavljene dokumentacije, Hrvatsko muzejsko vijeće utvrdilo je opravdanost i utemeljenost zamolbe te je suglasno da se sredstva osigurana za program „Izložba Drago Jurak – veliki slikar iz male Pušće“ prenamjene za potrebe programa „Izložba Željko Korošec – mala retrospektiva“.
Hrvatsko muzejsko vijeće razmatralo je zamolbe za otkupom građe za muzeje u 2018. godini na temelju zatražene dopune dokumentacije:
 • na temelju pristigle dokumentacije Muzeja grada Šibenika o akvarelu Waltera Tyndalea „Šibenska katedrala“ u vlasništvu Galerije Chris Beetles iz Londona te dokaza o osiguranim sredstvima iz proračuna Grada Šibenika predloženo je sufinanciranje otkupa akvarela Waltera Tyndalea;
 • slijedom zaključka Vijeća od 13. sjednice kojim se Narodni muzej Zadar upućuje na dostavu potvrde osnivača o osiguranim sredstvima za sufinanciranje otkupa u iznosu od 50% vrijednosti građe Zbirke Borelli ili potvrdu da je Narodni muzej Zadar iz drugih izvora osigurao sufinanciranje otkupa u iznosu od 50% vrijednosti građe, Narodni muzej Zadar nije dostavio traženu dokumentaciju te Vijeće sukladno tome zamolbu nije razmatralo;
 • na temelju pristigle dokumentacije Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u zamolbi za otkup ciklusa fotografija Sandre Vitaljić „Neplodna tla“, 2009. – 2012. te dokaza o sufinanciranju otkupa od strane osnivača Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, predloženo je sufinanciranje otkupa ciklusa fotografija Sandre Vitaljić „Neplodna tla“, 2009. – 2012.;
 • na temelju pristigle dokumentacije Muzeja – Musea Lapidariuma za otkup fotografskog ciklusa austrijskog umjetnika Heinza Cibulke „Brdo“ (1976.) i ambijentalne instalacije Olega Morovića „Porno mix plaža“ (2017.) te dokaza o sufinanciranju otkupa od strane osnivača, predloženo jesufinanciranje otkupa fotografskog ciklusa Heinza Cibulke „Brdo“ (1976.) te otkupa ambijentalne instalacije Olega Morovića „Porno mix plaža“ (2017.).
 
Slijedom zaključka Hrvatskog muzejskog vijeća s prethodne sjednice HMV-a kojim se Muzejski dokumentacijski centar upućuje da utvrdi strukturu funkcioniranja Sustava muzeja, da donese prijedlog objedinjenog plana rada Sustava muzeja za 2018. godinu te da definira konačni prijedlog obrasca za pisanje izvješća o provedenom stručnom nadzoru, ravnateljica Muzejskog dokumentacijskog centra gospođa Maja Kocijan predstavila je tražene podatke i dokumentaciju. M. Kocijan uvodno je predstavila plan rada Sustava muzeja za 2018. godinu, pregled svih matičnih muzeja prve i druge razine te obrazac za pisanje izvješća o provedenom stručnom nadzoru. Vijeće se usuglasilo da Muzejski dokumentacijski centar treba čim prije sazvati sjednicu Vijeća Sustava muzeja kako bi se to tijelo i službeno očitovalo o predloženom Planu rada Sustava muzeja za 2018. godinu te predložilo i program rada za 2019. godinu koji bi se pravovremeno mogao pripremiti i uskladiti za prijavu na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu.
Hrvatsko muzejsko vijeće ocijenilo je predloženi Plan rada Sustava muzeja za 2018. godinu djelomičnim za ostvarenje zadanih mu ciljeva te upućuje Muzejski dokumentacijski centar na doradu predloženog Plana rada prema sljedećim naputcima:
 • Plan rada Sustava muzeja za 2018. godinu mora donijeti program koji će u cijelosti utrošiti osigurana namjenska sredstva Ministarstva kulture za provođenje programa matične djelatnosti u 2018. godinu (podsjećamo na dopis od 12. travnja 2018.).
 • Sustav muzeja obuhvaća svih šest matičnih muzeja prve razine. Hrvatsko muzejsko vijeće stoga očekuje da svi oni, dakle i  Muzej za umjetnost i obrt kao matični muzej prve razine za umjetničke muzeje i muzeje primijenjenih umjetnosti, budu obuhvaćeni Planom, a ne smo pet kako ste prezentirali.
 •  Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže Muzejskom dokumentacijskom centru (MDC) da se Planom predvide i aktivnosti koje će inicirati usustavljivanje matičnosti s muzejima druge razine, a sve u cilju utvrđivanja konačne strukture funkcioniranja Sustava muzeja sa zajedničkim ciljem cjelovitog razvoja muzejske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.
Vijeće također predlaže sljedeći hodogram:
 • matičari muzeja druge razine, u dogovoru s matičarem muzeja prve razine, obavljaju poslove matične djelatnosti i o tome pismeno izvještavaju Vijeće Sustava muzeja i Muzejski dokumentacijski centar  koji Hrvatskom muzejskom vijeću i Ministarstvu kulture upućuje konačno godišnje izvješće o provedenoj matičnosti za cijeli sustav muzeja u formi numeričkog, narativnog i analitičnog izvješća.
 • Hrvatsko muzejsko vijeće na svojoj redovnoj sjednici analizira izvješće, daje mišljenje te prijedloge i sugestije za daljnji rad koje pismenim putem upućuje MDC-u tj. Vijeću Sustavu muzeja.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće utvrdilo je i prijedlog Obrasca za pisanje izvješća o provedenom stručnom nadzoru u sklopu matične djelatnosti te prijedlog Obrasca za izradu godišnjih izvješća pojedinog muzeja.
             
U nastavku sjednice, Hrvatsko muzejsko vijeće je na temelju izvješća sa sastanka Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika održanog 23. travnja 2018. godine, razmatralo prijedloge Stručnog povjerenstva za stjecanje viših zvanja u muzejskoj struci i u cijelosti prihvatilo zaključke Stručnog povjerenstva. Slijedom toga Vijeće je donijelo sljedeće zaključke:
 
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje višeg kustosa unaprijede sljedeći kandidati:
 • Jelena Jovanović, profesor talijanskog jezika i književnosti i diplomirani arheolog i talijanist, Arheološki muzej u Splitu, Split;
 • Andreja Šimičić, profesor povijesti umjetnosti i komparativne književnosti, Muzej Slavonije, Osijek;
 • Josip Boban, diplomirani inženjer biologije i ekologije mora, Prirodoslovni muzej i zoološki vrt, Split;
 • Ljubomir Radić, diplomirani arheolog i profesor povijesti, Hrvatski pomorski muzej Split, Split;
 • Ana Kuzman, diplomirani inženjer marikulture, Prirodoslovni muzej Dubrovnik, Dubrovnik;
 • Valentina Radoš, profesor povijesti umjetnosti, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek;
 • Jasna Ujčić Grudenić, diplomirani arheolog i povjesničar umjetnosti, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka;
 • Barbara Margaretić, profesor povijesti i etnologije, Dubrovački muzeji, Etnografski muzej, Dubrovnik;
 • Sanja Vrgoč, profesor biologije i kemije, Prirodoslovni muzej i zoološki vrt, Split;
 • dr. sc. Marija Bošnjak, diplomirani inženjer geologije i doktor znanosti iz znanstvenog područja prirodne znanosti polje geologija, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb;
 • Daniela Bilopavlović Bedenik, diplomirani povjesničar umjetnosti i etnolog, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb;
 • Branka Hajdić, diplomirani etnolog, Dubrovački muzeji, Etnografski muzej, Dubrovnik;
 • Mihaela Kulej, profesor filozofije i povijesti umjetnosti, Gradski muzej Virovitica, Virovitica;
 • Daria Domazet, profesor povijesti i diplomirani arheolog, Muzej Cetinske krajine – Sinj, Sinj.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje muzejskog savjetnika unaprijede sljedeći kandidati:
 • Ante Grubišić, profesor geografije i povijesti, Muzej Slavonije, Osijek;
 • mr. sc. Lana Okroša Rožić, diplomirani arheolog i magistar znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti polje arheologije, Gradski muzej Križevci, Križevci;
 • mr. sc. Sanda Kočevar, profesor engleskog jezika i književnosti i povijesti, Gradski muzej Karlovac, Karlovac;
 • Jasminka Babić, profesor povijesti umjetnosti i engleskog jezika i književnosti, Galerija umjetnina, Split;
 • Sanja Japundžić, diplomirani inženjer geologije, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb;
 
Hrvatsko muzejsko vijeće je, na temelju zapisnika Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskoga pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega preparatora, višega muzejskoga tehničara i višega fotografa sa sastanka održanog 24. travnja 2018. godine, razmatralo prijedloge za stjecanje viših zvanja u muzejskoj struci i u cijelosti prihvatilo zaključke Stručnog povjerenstva. Slijedom toga Hrvatsko muzejsko vijeće donijelo je sljedeći zaključak:
 
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje viši muzejski pedagog unaprijedi sljedeći kandidat:
 • Aleksandra Piteša, profesor engleskog jezika i povijesti, Dubrovački muzeji, Dubrovnik
 
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje viši muzejski informatičar unaprijedi sljedeći kandidat:
 • Tihomir Tutek, profesor pedagogije i informatike, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka
 
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje viši muzejski tehničar unaprijedi sljedeći kandidat:
 • Višnja Igrc, likovni tehničar šivanja tekstila, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb;
 • Darko Jelenc, elektroinstalater, Javna ustanova Ante i Wiltrude Topić Mimara – Muzej Mimara, Zagreb;
 • Vladimir Petrović, elektromehaničar električnih strojeva, Javna ustanova Ante i Wiltrude Topić Mimara – Muzej Mimara, Zagreb;
 • Darko Sorić, elektrotehničar, Javna ustanova Ante i Wiltrude Topić Mimara – Muzej Mimara, Zagreb;
 • Sanja Dušić, komercijalist, Muzej Slavonije, Osijek.
 
Slijedom zaključka Hrvatskog muzejskog vijeća s 12. sjednice sukladno kojem je od Galerije Klovićevi dvori zatražena dopuna dokumentacije zamolbe za financiranje Retrospektivne izložbe Vladimira Becića iz koje će biti razvidno tko je autor predložene izložbe, koliko bi ukupno djela izložba obuhvatila i koje bi sve institucije posudbom svojih djela bile uključene u realizaciju projekta te na koji način bi se, osim sredstava Ministarstva kulture, osigurala financijska potpora za izložbu, Galerija Klovićevi dvori dostavila je dodatno obrazloženje, koje je Vijeće razmotrilo i zaključilo da podržava organizaciju retrospektivne izložbe Vladimira Becića, no ni iz dodatne dokumentacije nisu razvidni svi relevantni podaci o Retrospektivnoj izložbi Vladimira Becića, te je Vijeće ponovno uputilo Galeriju Klovićevi dvori na dostavu dopune dokumentacije. Po dostavljenoj dokumentaciji Vijeće će ponovno razmotriti zamolbu Galerije Klovićevi dvori za financiranje retrospektivne izložbe Vladimira Becića.


Zapisnik 13. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 7. ožujka 2018. 
 
 
Na sjednici prisutni:
članovi Hrvatskog muzejskog vijeća: Ružica Marić, prof., dr. sc. Darko Babić, dr. sc. Iris Biškupić Bašić, Matea Brstilo Rešetar, prof., Darko Komšo, dipl. arh., Biserka Rauter Plančić, prof. i Pavica Vilać, prof.;
po 8. točki: Maja Kocijan, ravnateljica Muzejskog dokumentacijskog centra;
iz Ministarstva kulture: Jelena Glavić-Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost, Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost, Tereza Teklić, viša stručna savjetnica i Ana Matković, stručna suradnica u Službi za muzejsku djelatnost Uprave za arhive, knjižnice i muzeje.
 
Sjednici je predsjedavala Ružica Marić, prof., predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 
 1. Usvajanje dnevnoga reda
 2. Potvrda usvojenog teksta zapisnika 12. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
 3. Općina Orebić, Zamolba za suglasnost za osnivanje Pomorskog muzeja Orebić kao samostalne ustanove
 4. Muzeji i galerije Konavala, Zamolba za trajnom pohranom arheoloških nalaza pronađenih na lokalitetu Đurovića špilja
 5. Izvještaj Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Zbirke akademskog kipara Zlatka Čulara pri Kulturno-turističkom centru Stari grad Konjščina
 6. Zamolba za prenamjenu sredstava:
  1. Muzej antičkog stakla u Zadru, Izložba bugarske umjetnice Ekaterine Getsove „Staklene skulpture“
 7. Zamolba za otkupom građe za muzeje u 2018. godini na temelju zatražene dopune dokumentacije:
  1. Creski muzej, Otkup zbirke razglednica i grafika Cresa
  2. Narodni muzej Zadar, Otkup Zbirke Borelli
 8. Muzejski dokumentacijski centar, Predstavljanje plana rada Sustava muzeja za 2018. godinu
 9. Razno
 
 
Ad. 1. Usvajanje dnevnoga reda
 
Dnevni red je jednoglasno usvojen, uz sljedeću dopunu:
točka 7. Zamolba za otkupom građe:
c) Muzej Slavonije, Osijek, Otkup građe za Povijesni odjel i Odjel umjetničkog obrta Muzeja Slavonije

Ad. 2. Potvrda usvojenog teksta zapisnika 12. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
 
            Zapisnik 12. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća usvojen je bez primjedbi.       
 
Ad. 3. Općina Orebić, Zamolba za suglasnost za osnivanje Pomorskog muzeja Orebić kao samostalne ustanove
 
            Općinsko vijeće Općine Orebić uputilo je Hrvatskom muzejskom vijeću zamolbu za suglasnost za osnivanje Pomorskog muzeja Orebić kao samostalne ustanove. Zamolbi je priložena Odluka o osnivanju Pomorskog muzeja Orebić, koju je Općinsko vijeće Općine Orebić donijelo 13. prosinca 2017. godine te Izvješće Muzejskog dokumentacijskog centra o provedenom stručnom nadzoru u Pomorskom muzeju Orebić u sklopu matične djelatnosti u rujnu 2017. godine.
            Uslijedila je rasprava po temi.
 
            Zaključak: Hrvatsko muzejsko vijeće podržava izdvajanje Pomorskog muzeja Orebić iz sastava Općine Orebić te osnivanje Pomorskog muzeja Orebić kao samostalne ustanove.
S obzirom da iz dostavljene dokumentacije nije razvidno na koji način će Pomorski muzej Orebić djelovati kako samostalna ustanova, Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje Općinu Orebić da u roku od mjesec dana dostavi sljedeće:
 • strateški plan razvoja Pomorskog muzeja Orebić,
 • plan rješavanja prostornih problema za prezentaciju i zaštitu muzejske građe te
 • plan zapošljavanja stručnih djelatnika u Pomorskom muzeju Orebić.
Po primitku tražene dokumentacije, Hrvatsko muzejsko vijeće će se očitovati o zamolbi Općine Orebić za suglasnost za osnivanje Pomorskog muzeja Orebić kao samostalne ustanove.
 
Ad. 4. Muzeji i galerije Konavala, Zamolba za trajnom pohranom arheoloških nalaza pronađenih na lokalitetu Đurovića špilja
 
            Muzeji i galerije Konavala uputili su zahtjev za davanje suglasnosti za trajnom pohranom arheoloških nalaza pronađenih na lokalitetu Đurovića špilja u Močićima – Zračna luka Dubrovnik, k.č. 2363/1, k.o. Močići prilikom probnih arheoloških istraživanja. Probna arheološka istraživanja vršena su temeljem rješenja Ministarstva kulture početkom 2006. godine pod stručnim vodstvom Helene Puhara.
 
Zaključak: Hrvatsko muzejsko vijeće sukladno članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17) predlaže da se pokretni arheološki nalazi pronađeni tijekom probnih arheoloških istraživanja na lokalitetu Đurovića špilja u Močićima – Zračna luka Dubrovnik, k.č. 2363/1, k.o. Močići trajno pohrane u Muzejima i galerijama Konavala. 
 
Ad. 5. Izvještaj Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Zbirke akademskog kipara Zlatka Čulara pri Kulturnom turističkom centru Stari grad Konjščina
 
            Općina Konjščina uputila je Hrvatskom muzejskom vijeću zamolbu za utvrđivanje postajanja uvjeta za osnivanje Zbirke akademskog kipara Zlatka Čulara pri Kulturnom turističkom centru Stari grad Konjščina. Po temi utvrđivanja postojanja uvjeta za osnivanje Zbirke akademskog kipara Zlatka Čulara pri Kulturnom turističkom centru Stari grad Konjščina održan je 21. veljače 2018. godine u Konjščini sastanak Stručnog povjerenstva s općinskim načelnikom Mirkom Krznarom, pročelnicom Općine Konjiščina Nevenkom Benjak i akademskim kiparom Zlatkom Čularom. O sastanku je detaljnije izvijestila ravnateljica Moderne galerije Biserka Rauter Plančić, članica Povjerenstva.
                        Zaključak: Hrvatsko muzejsko vijeće prihvatilo je Izvještaj sa sastanaka održanog po temi utvrđivanja postojanja uvjeta za osnivanje Zbirke akademskog kipara Zlatka Čulara pri Kulturnom turističkom centru Stari grad Konjščina.
Hrvatsko muzejsko vijeće utvrđuje da sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 110/15) nisu ispunjeni svi stručni uvjeti za osnivanje Zbirke akademskog kipara Zlatka Čulara pri Kulturnom turističkom centru Stari grad Konjščina.
S obzirom na ciljeve i planirane aktivnosti Općine Konjščina oko rada Kulturnog turističkog centra Stari grad Konjščina, Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže da Općina Konjščina pristupi izmjenama Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Kulturni turistički centar Stari grad Konjščina d.o.o. te da se pod predmet poslovanja pojam 'muzejska djelatnost' izmijeni s 'galerijska djelatnost' kako bi se omogućio aktivan izložbeni i izlagački program u okviru Centra odnosno uredio galerijski prostor u sklopu kojeg bi se organizirale privremene izložbe.
Izdvojeno mišljenje Vijeća:
Hrvatsko muzejsko vijeće daje preporuku Ministarstvu kulture da u radu stručnih povjerenstava Hrvatskog muzejskog vijeća za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje muzejskih ustanova sudjeluje i pravnik iz Uprave za pravne i financijske poslove i programe Europske unije Ministarstva kulture, u cilju poboljšanja rada povjerenstava na terenu.
 
Ad. 6. Zamolba za prenamjenu sredstava:
 
 1. Muzej antičkog stakla u Zadru, Izložba bugarske umjetnice Ekaterine Getsove „Staklene skulpture“
 
Muzej antičkog staklu u Zadru uputio je zamolbu za prenamjenom dodijeljenih sredstava za program Izložba bugarske umjetnice Ekaterine Getsove „Staklene skulpture", u iznosu od 30.000,00 kn zbog nemogućnosti realizaciji navedene izložbe. Prenamjena sredstava zatražena je za potrebe programa Izložba suvremenog mađarskog autora Pétera Gergely Lendvaia.
 
Zaključak: Hrvatsko muzejsko vijeće razmatralo je dostavljenu zamolbu Muzeja antičkog stakla u Zadru za prenamjenom dodijeljenih sredstava za program Izložba bugarske umjetnice Ekaterine Getsove „Staklene skulpture“ za potrebe programa Izložba suvremenog mađarskog autora Pétera Gergely Lendvaia.
S obzirom da dostavljena dokumentacija nije cjelovita te sukladno članku V. Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture nije dostavljen prijedlog novog troškovnika provedbe programa, Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje Muzej antičkog stakla u Zadru na dopunu dokumentacije odnosno prijedlog troškovnika za provedbu izložbe suvremenog mađarskog autora Pétera Gergely Lendvaia.
Po primitku tražene dokumentacije, Hrvatsko muzejsko vijeće će ponovno razmotriti zamolbu Muzeja antičkog stakla u Zadru za prenamjenom dodijeljenih sredstava.
 
Ad. 7. Zamolbe za otkupom građe za muzeje u 2018. godini na temelju zatražene dopune dokumentacije:
 
 1. Creski muzej, Otkup Zbirke razglednica i grafika Cresa
 
Zaključak: Na temelju pristigle dokumentacije o Zbirci razglednica i grafika Cresa predloženoj za otkup te dokaza o sufinanciranju otkupa od strane osnivača Creskog muzeja, Grada Cresa, Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže sufinanciranje otkupa Zbirke razglednica i grafika Cresa u ukupnom iznosu od 17.500,00 kn.
 
 1. Narodni muzej Zadar, Otkup Zbirke Borelli
 
Zaključak: Hrvatsko muzejskog vijeće upućuje Narodni muzej Zadar na dostavu potvrde Zadarske županije, osnivača Narodnog muzeja Zadar, o osiguranim sredstvima za sufinanciranje otkupa u iznosu od 50% vrijednosti građe Zbirke Borelli ili potvrdu da je Narodni muzej Zadar iz drugih izvora osigurao sufinanciranje otkupa u iznosu od 50% vrijednosti građe.
Po primitku tražene dokumentacije, Hrvatsko muzejsko vijeće će ponovno razmotriti zamolbu Narodnog muzeja Zadar za otkupom građe iz Zbirke Borelli.
 
c) Muzej Slavonije, Osijek, Otkup građe za Povijesni odjel i Odjel umjetničkog obrta Muzeja Slavonije
 
            Zaključak: Hrvatsko muzejsko vijeće ne predlaže za financiranje otkup građe za Povijesni odjel i Odjel umjetničkog obrta Muzeja Slavonije.
 
 
Ad. 8. Muzejski dokumentacijski centar, Predstavljanje plana rada Sustava muzeja za 2018. godinu
 
            Slijedom zaključka Hrvatskog muzejskog vijeća s 12. sjednice kojim je Muzejski dokumentacijski centar upućen na izradu godišnjeg plana rada matičnih muzeja 1. i 2. razine te održavanje sastanka svih matičara u cilju usklađivanja programa provedbe matične djelatnosti matičnih muzeja i utvrđivanja prioritetnih tema kao i kriterija za provedbu matične djelatnosti, Hrvatsko muzejsko vijeće je na sjednicu pozvalo Maju Kocijan, ravnateljicu Muzejskog dokumentacijskog centra da predstavi plan rada Sustava muzeja za 2018. godinu.
            R. Bilić uvodno je podsjetila Hrvatsko muzejsko vijeće na koji način je Sustav muzeja uređen Pravilnikom o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 120/02, 82/06), koji su poslovi obuhvaćeni matičnom djelatnošću, na strukturu matičnih muzeja prve i druge razine te zadaće Vijeća Sustava muzeja i Vijeća za matičnu djelatnost. Također, podsjetila je da je Hrvatsko muzejsko vijeće u listopadu prošle godine uputilo Muzejski dokumentacijski centar na organizaciju sjednice Vijeća Sustava muzeja te da je isti održan tek krajem siječnja 2018. godine.
Istaknula je i da je Ministarstvo kulture početkom ožujka uputilo dopise kojima je zatraženo izvješće o radu Vijeća Sustava muzeja za 2016. godinu vezano uz usklađivanje rada unutar Sustava muzeja i očitovanje Vijeća za matičnu djelatnost o uputama za provođenje matične djelatnosti kojima se definiraju osobito sastav stručnih tijela i komisija koji je provode, zatim očitovanje o kriterijima za ustanovljavanje stanja muzeja, načinima pružanja stručne pomoći, pristupima zaštiti građi i uputama za koordinaciju rada muzeja zbirki iste vrste.
Od Muzejskog dokumentacijskog centra zatražena je, u svrhu praćenja rada muzeja i analize stanja u muzejskoj djelatnosti, dostava podataka za sve ustanove upisane u Očevidnik muzeja te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba te dostava zbirnog godišnjeg izvješća s relevantnim numeričkim podacima svih muzeja upisanih u Očevidnik muzeja. U tu je svrhu stručna služba Ministarstva kulture pripremila i obrasce koji su dostavljeni uz dopis.
            M. Kocijan izvijestila je da je krajem siječnja, nakon četiri godine, održana prva sjednica Vijeća Sustava muzeja. Zaključak navedene sjednice bio je da se do kraja veljače dostave planovi rada matičnih muzeja prve razine za 2018. godinu, a da matični muzeji 1. razine od matičnih muzeja 2. razine prikupe njihove planove rada. Muzejski dokumentacijski centar obvezao se sastaviti obrazac za izradu izvješća o provedenom stručnom nadzoru u sklopu matične djelatnosti. Napravljena je prva verzija obrasca koja sadrži i naputak matičarima za pisanje izvješća o provedenoj matičnoj djelatnosti. Istaknula je da je navedeni obrazac dostavljen na adrese matičnih muzeja 1. razine kako bi se mogle prikupiti primjedbe i prijedlozi. Napomenula je da su samo Etnografski muzej, Zagreb i Hrvatski povijesni muzej dostavili očitovanja. Vezano uz dostavu planova rada, naglasila je da su u roku zaprimili samo planove rada za 2018. godinu od Hrvatskog povijesnog muzeja i Tehničkog muzeja Nikola Tesla. Ostali matični muzeje 1. razine dostavili su opće planove, dok je jedan matični muzej dostavio prijavnicu koja je poslana na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu.
Muzejski dokumentacijski centar stoga nije mogao prezentirati cjeloviti plan rada Sustava muzeja za 2018. godinu.
            M. Kocijan istaknula je i nekoliko problema Sustava muzeja odnosno prijedloga za poboljšanje funkcioniranja matične djelatnosti: nedostatna financijska sredstava za provedbu matične djelatnosti, izmjena Pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 120/02, 82/06), nova organizacija rada unutar Vijeća Sustava muzeja (pravovremeno traženje planova rada matičnih muzeja u cilju pripreme i objedinjavanja godišnjeg plana rada za prijavu na natječaj Ministarstva kulture), opremljenost matičnih muzeja 1. razine (postojanje restauratorskih radionica i kadrovski kapaciteti), osiguravanje sredstava za rad matičara, mogućnost imenovanja i viših kustosa, a ne samo muzejskih savjetnika za matičare.
            J. Glavić-Perčin istaknula je da bi s Ministarstvom kulture trebalo provjeriti mogućnosti financiranja matičnosti muzejske djelatnosti. Ističe da je matičnost iznimno bitna budući da je ona prije svega razvojna djelatnost.
            Tijekom rasprave po temi, Hrvatsko muzejsko vijeće se usuglasilo da bi Muzejski dokumentacijski centar kao koordinator Sustava muzeja treba biti odgovoran za unaprjeđenje stručnog rada u muzejima te usklađivanja rada unutar Sustava muzeja, dok bi se stručni nadzori nad radom muzeja te pružanje stručne pomoći trebalo prepustiti matičnim muzejima prve i druge razine.
            M. Brstilo Rešetar naglasila je da je nužno da se sastanci Vijeća Sustava muzeja i Vijeća za matičnu djelatnost češće održavaju kako bi se definirao jasan plan provedbe stručnog nadzora. Također smatra da bi muzejima trebalo putem mrežnih stranica Muzejskog dokumentacijskog centra omogućiti online prijavu za stručnu pomoću. Na taj način bi se pravovremeno mogli obavijestiti matičari prve i druge razine i dogovoriti plan izlaska na teren. Plan aktivnosti bi trebalo sastaviti na regionalnoj osnovi, kako bi se točno mapirali realni problemi i potrebe za stručnom pomoći.
 
            Zaključak: Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje Muzejski dokumentacijski centar da u roku od mjesec dana utvrdi strukturu funkcioniranja Sustava muzeja (pregled matičara prve i druge razine) te da donese prijedlog objedinjenog plana rada Sustava muzeja za 2018. godinu koji uključuje i financijski projekciju rada. Potrebno je i definiranje konačnog prijedloga obrasca za pisanje izvješća o provedenom stručnom nadzoru za koji Hrvatsko muzejsko vijeće preporučuje da bude u formi tablice s numeričkim podatcima o aktivnostima nužnim za praćenje cjelokupnog rada muzeja.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće će do sljedeće sjednice Vijeća pregledati materijale Muzejskog dokumentacijskog centra (pristigle programe rada matičnih muzeja prve razine, obrazac za pisanje izvješće o provedenom stručnom nadzoru i naputak za pisanje izvješća o provedenoj matičnoj djelatnosti) te iznijeti svoje primjedbe i prijedloge. Stručna služba Ministarstva kulture će članovima Vijeća dostaviti i materijale odnosno tablice koje su poslane Muzejskom dokumentacijskom centru, a odnose se na prikupljanje numeričkih podataka za praćenje rada muzeja i analize stanja svih muzeja upisanih u Očevidnik muzeja te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba.
 
 
Ad. 9. Razno
 
            Slijedom zaključka Hrvatskog muzejskog vijeća s 9. sjednice prema kojem Hrvatsko muzejsko vijeće daje suglasnost da se muzejska građa s arheološkog lokaliteta Bribirska glavica izluči iz fundusa Muzeja grada Šibenika radi formiranja Zbirke Bribirska glavica pri Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika – Split, Uprava za pravne i financijske poslove i programe Europske unije Ministarstva kulture izvijestila je da je Muzej grada Šibenika dostavio Ministarstvu kulture popis građe s Bribirske glavice s pregledom 13813 predmeta koja bi bila predmet izlučivanja. Od toga je ukupno 315 predmeta inventarizirano.
Kako bi se mogla donijeti odluka o premještanju građe sukladno čl. 13. st. 1. Zakona o muzejima („Narodne novine“, br. 110/15), a budući da je arheološka građa državno vlasništvo sukladno čl. 19. st. 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17), Uprava za pravne i financijske poslove i programe Europske unije uputila je Službu za muzejsku djelatnost da od Muzeja grada Šibenika zatraži suglasnost Muzejskog vijeća i Stručnog vijeća kao i suglasnost osnivača Muzeja grada Šibenika, Grada Šibenika, za premještanjem predmetne muzejske građe u Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split. Također je potrebno zatražiti i od Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split dostavu suglasnosti Muzejskog vijeća i Stručnog vijeća za prihvat predmetne muzejske građe te izjavu da će u roku od četiri mjeseca inventarizirati dobivenu muzejsku građu.
Hrvatsko muzejsko vijeće ne slaže se s nužnošću određenja roka inventarizacije muzejske građe Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika – Split od četiri mjeseca. Vijeće smatra da je dovoljno zatražiti očitovanje Muzeja da će navedenu građu primiti te stručno i znanstveno obraditi.
   


Sažetak 12. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 31. siječnja 2018. godine
 
   Na sjednici su bili prisutni članovi Hrvatskog muzejskog vijeća Ružica Marić, prof.; dr. sc. Darko Babić; dr. sc. Iris Biškupić Bašić; Matea Brstilo Rešetar, prof.; Biserka Rauter Plančić, prof. i Pavica Vilać, prof. te iz Ministarstva kulture dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik, Jelena Glavić-Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost, Nevena Tudor Perković, načelnica Sektora za razvoj kulture i umjetnosti, Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost, Željka Hudolin, viša stručna savjetnica u Odjelu za vizualnu umjetnost i Tereza Teklić, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost Uprave za arhive, knjižnice i muzeje. Darko Komšo, dipl. arh. se ispričao.

   Sjednici je predsjedavala Ružica Marić, prof., predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
Dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnoga reda
 2. Usvajanje zapisnika 11. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
 3. Donošenje Programa rada Hrvatskog muzejskog vijeća
 4. Programi prijavljeni na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu – prigovori
 5. Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, Zamolba za financiranje Retrospektivne izložbe Vladimira Becića
 6. Otkup muzejske građe:
a)Galerija umjetnina, Split, Otkup skulpture Slavomira Drinkovića „Grop“, 1987. – 1999.
b)Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, Otkup umjetničkog djela Petera Koglera „Bez naziva“, 2011.
 1. Razno                          
Na početku sjednice R. Bilić je prezentirala analizu Službe za muzejsku djelatnost kojom je obuhvaćen statistički pregled prijavljenih i odobrenih programa od 2016. do 2018. godine, pregled financiranih programa prema županijama i osnivačima, stanje inventiranosti muzejske građe državnih i gradskih muzeja, posjećenost državnih muzeja kao i otvorena pitanja u muzejskoj djelatnosti te prijedlozi i planovi za rješavanje istih.

   Hrvatsko muzejsko vijeće je usvojilo Program i plan rada za mandatno razdoblje 2016. – 2020. te Plan rada za 2018. godinu. 

   Slijedom zaključka Hrvatskog muzejskog vijeća s 8. sjednice održane 16. listopada 2017. godine kojim Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje Muzejski dokumentacijski centar na izradu godišnjeg plana rada matičnih muzeja 1. i 2. razine te održavanje sastanka svih matičara u cilju usklađivanja programa provedbe matične djelatnosti matičnih muzeja i utvrđivanja prioritetnih tema kao i kriterija za provedbu matične djelatnosti, R. Bilić je izvijestila Vijeće da je sastanak matičara održan 25. siječnja 2018. godine u Muzejskom dokumentacijskom centru. Zaključeno je da bi do kraja veljače matični muzeji trebali MDC-u dostaviti plan rada za 2018. godinu. Hrvatsko muzejsko vijeće je uputilo Muzejski dokumentacijski centar da na sjednici Vijeća, tijekom ožujka ove godine, predstavi zaključke s održanog sastanak matičnih muzeja te prezentira plan rada Sustava muzeja za 2018. godinu.

   U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je razmatralo je prigovore pristigle na objavljenje rezultate Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu te je podržalo zamolbu Galerije umjetnina za otkup skulpture Slavomira Drinkovića „Grop“, 1987.-1999. i zamolbu Muzeja suvremene umjetnosti za otkup umjetničkog djela Petera Koglera „Bez naziva“, 2011. Razmatralo je i zamolbu Galerije Klovićevi dvori za financiranje retrospektivne izložbe Vladimira Becića koja bi se održala krajem 2018. godine. Galerija Klovićevi dvori predložila je izložbu Vladimira Becića s obzirom da je održavanje planirane izložbe o Katarini II. iz Muzeja Ermitaž iz Sankt Peterburga i dalje upitno te je ujedno pomaknut i datum otvorenja druge izložbe o Vlahi Bukovcu iz planiranog trogodišnjeg ciklusa. Hrvatsko muzejsko vijeće je uputilo Galeriju Klovićevi dvori na dostavu dopunu dokumentacije s obzirom da iz obrazloženja nije razvidno tko je autor predložene izložbe, koliko bi ukupno djela izložba obuhvatila i koje bi sve institucije posudbom svojih djela bile uključene u realizaciju projekta te na koji način bi se, osim sredstvima Ministarstva kulture, osigurala financijska potpora izložbe.

   Hrvatsko muzejsko vijeće je na temelju zapisnika s izvanredne 4. sjednice Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika održane 19. prosinca 2017. godine, razmatralo prijedlog Stručnog povjerenstva za stjecanje višeg zvanja u muzejskoj struci i u cijelosti prihvatilo zaključak Stručnog povjerenstva. Izvanredna sjednica sazvana je na prijedlog Ministarstva kulture s obzirom da zamolba Sanje Nekić, kustosice Hrvatskog školskog muzeja, uslijed previda Službe za muzejske djelatnost nije razmatrana na redovnoj sjednici Stručnog povjerenstva. Hrvatsko muzejsko vijeće prihvatilo je prijedlog Povjerenstva.