Arhiva 2020.-2021.

 
Sažetak Zapisnika 22. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća, održane
14. prosinca 2021.
 
Sjednica je održana putem platforme Teams.
Prisutni:
 • članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeće): Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, predsjednik Vijeća; dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskoga povijesnog muzeja; Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti; Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice; mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara
 • iz Muzejskoga dokumentacijskog centra: Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje; Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za arhivsku, knjižničnu i muzejsku djelatnost; mr. sc. Tomislav Jelić, načelnik Sektora za normativne i upravno-pravne poslove; Iva Raič Stojanović, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost
Dijelu sjednice iz Ad. 3. prisustvovale su:
 • dr. sc. Snježana Pintarić, ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti; Nataša Ivančević, pomoćnica ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti
Dijelu sjednice iz Ad. 6 i Ad. 7 prisustvovao je:
 • dr. sc. Hrvoje Manenica, koordinator za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture i medija
 
Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:
 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Prihvaćanje zapisnika 20. i 21. sjednice Vijeća
 3. Muzej suvremene umjetnosti: Molba za odobrenje „Glavne muzeološke koncepcije novog stalnog postava“
 4. Gradski muzej Omiš: Molba za mišljenje o trajnoj pohrani arheoloških nalaza s lokaliteta Brzet
 5. Mišljenje o zahtjevu za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje samostalne zbirke „Chikarica“
 6. Izvješće Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja crvene povijesti
 7. Izvješće Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Memorijalne zbirke Marina Držića
 8. Izvješće Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanje uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Daruvar
 9. Dopuna mišljenja o zahtjevu Općine Smokvica za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Galerije zlata i srebra Smokvice
 10. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje Dnevnoga reda
Dnevni red je usvojen s dopunama pod Ad. 10. Razno:
Ad. 10.A: Muzej Mimara: Informacija o donaciji crteža Otta Reisingera
Ad. 10.B: Nacionalni muzej moderne umjetnosti: Informacija o ovrsi slike Vlahe Bukovca „Mlada patricijka“
 
Ad. 2. Prihvaćanje zapisnika 20. i 21. sjednice Vijeća
Prihvaćeni su zapisnici 20. i 21. sjednice Vijeća.
 
Ad. 3. Muzej suvremene umjetnosti: Molba za odobrenje „Glavne muzeološke koncepcije novog stalnog postava“
Muzej suvremene umjetnosti dostavio je molbu za odobrenje „Glavne muzeološke koncepcije novog stalnog postava“, u skladu s člankom 38. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06). Dr. sc. Snježana Pintarić održala je izlaganje o „Glavnoj muzeološkoj koncepciji novog stalnog postava“ Muzeja suvremene umjetnosti. Predstavila je predloženo izvedbeno rješenje kronološki koncipiranih tematsko-prezentacijskih cjelina stalnog postava, izvedbeno rješenje raspodjele prostora za stalni postav, odabir građe za stalni postav i troškovnik izrade stalnog postava. Nakon izlaganja, održana je rasprava članova Vijeća.
Hrvatsko muzejsko vijeće odobrilo je predstavljenu „Glavnu muzeološku koncepciju novog stalnog postava“ Muzeja suvremene umjetnosti. Vijeće je pohvalilo odabrani kronološki način prezentiranja građe s isticanjem pojedinih tematskih cjelina i stavljanje naglaska na edukativnu funkciju postava. Također je pozdravljena činjenica da se pristupilo izradi nove muzeološke koncepcije stalnog postava nakon malo više od desetljeća od izrade one prethodne, kao i to da su autorice predloženog stalnog postava voditeljice odjela i zbirki Muzeja.
 
Ad. 4. Gradski muzej Omiš: Molba za mišljenje o trajnoj pohrani arheoloških nalaza s lokaliteta Brzet
Gradski muzej Omiš uputio je molbu za mišljenje i upute Vijeća za trajnu pohranu arheoloških nalaza prikupljenih prilikom arheoloških istraživanja lokaliteta Brzet i pripadajuće dokumentacije. Arheološka istraživanja proveo je Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Na temelju dostavljene dokumentacije, a u skladu sa stavkom 2. člankom 9. te člankom 11. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 91/19) i člankom 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17), Vijeće daje pozitivno mišljenje na molbu da se arheološki nalazi s lokaliteta Brzet i pripadajuća dokumentacija trajno pohrane u Gradskom muzeju Omiš.
 
Ad. 5. Mišljenje o zahtjevu za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje samostalne zbirke „Chikarica“
Vijeće je primilo zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje samostalne zbirke „Chikarica“ u naselju Jurićev Kal, Općina Barban. Zahtjevu je priložen „Plan i program rada ustanove“ i tlocrt prizemlja zgrade koje se koristi za izlaganje predmeta. U svrhu donošenja konačnog mišljenja o zadovoljavanju stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje samostalne zbirke koja bi nosila naziv „Chikarica“, u skladu s člankom 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) i Pravilnikom o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), Vijeće je uputilo podnositelja zahtjeva da dostavi dopunu dokumentacije koja uključuje detaljnije obrazložen plan i program rada te fotodokumentaciju građe i prostora.
 
Ad. 6. Izvješće Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja crvene povijesti
Nastavno na zaključke 12., 15. i 20. sjednice Vijeća, Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja crvene povijesti u Dubrovniku u sastavu dr. sc. Hrvoje Manenica, koordinator za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture i medija, Jasminka Babić, ravnateljica Galerije umjetnina Split, dr. sc. Sandi Bulimbašić, djelatnica Konzervatorskoga odjela u Splitu, i dr. sc. Božena Popić Kurtela, djelatnica Konzervatorskoga odjela u Dubrovniku, dostavilo je dopunu izvješća. Dr. sc. Hrvoje Manenica usmeno je obrazložio dostavljenu dokumentaciju. Vijeće je prihvatilo izvješće Stručnog povjerenstva i utvrdilo da postoje stručni i tehnički uvjeti za osnivanje Muzeja crvene povijesti u Dubrovniku, u skladu s člankom 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) i Pravilnikom o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06). Vijeće je uputilo osnivača, tvrtku Majeutika d.o.o., da na temelju ovog mišljenja zatraži od Ministarstva kulture i medija rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje muzeja, u skladu s člankom 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19).
 
Ad. 7. Izvješće Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Memorijalne zbirke Marina Držića
Nastavno na zaključke 12., 15. i 20. sjednice Vijeća, stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Memorijalne zbirke Marina Držića u sastavu dr. sc. Hrvoje Manenica, koordinator za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture i medija, Jasminka Babić, ravnateljica Galerije umjetnina Split, dr. sc. Sandi Bulimbašić, djelatnica Konzervatorskoga odjela u Splitu, i dr. sc. Božena Popić Kurtela, djelatnica Konzervatorskoga odjela u Dubrovniku, dostavilo je dopunu izvješća. Dr. sc. Hrvoje Manenica usmeno je obrazložio dostavljenu dokumentaciju. Vijeće je prihvatilo izvješće Stručnog povjerenstva i utvrdilo da postoje stručni i tehnički uvjeti za osnivanje samostalne zbirke unutar pravne osobe pod nazivom Memorijalna zbirka Marina Držića, u skladu s člankom 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) i Pravilnikom o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06). Vijeće je uputilo osnivača, Ustanovu u kulturi Grada Dubrovnika Dom Marina Držića, da na temelju ovog mišljenja zatraži od Ministarstva kulture i medija rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje samostalne zbirke unutar pravne osobe, u skladu s člankom 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19).
 
Ad. 8. Izvješće Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanje uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Daruvar
Nastavno na zaključke 20. sjednice Vijeća, Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Daruvar u sastavu Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnoga muzeja Našice, Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskoga povijesnog muzeja, i Iva Raič Stojanović, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture i medija, provelo je terenski izvid i dostavilo izvješće o svojim zaključcima. Vijeće je prihvatilo izvješće Stručnog povjerenstva i utvrdilo da postoje stručni i tehnički uvjeti za osnivanje Zavičajnog muzeja Daruvar, u skladu s člankom 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) i Pravilnikom o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06). Vijeće je uputilo osnivača, Grad Daruvar, da na temelju ovog mišljenja zatraži od Ministarstva kulture i medija rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje muzeja, u skladu s člankom 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19).
 
Ad. 9. Dopuna mišljenja o zahtjevu Općine Smokvica za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Galerije zlata i srebra Smokvice
Nastavno na zaključke 20. sjednice Vijeća, a slijedom uputa Sektora za normativne i upravno-pravne poslove Ministarstva kulture i medija, Vijeće je dopunilo mišljenje o zahtjevu Općine Smokvica na Korčuli za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Galerije zlata i srebra Smokvice. U skladu s člankom 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) i Pravilnikom o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), a na temelju dostavljene dokumentacije, Vijeće je utvrdilo da postoje stručni i tehnički uvjeti za osnivanje Galerije zlata i srebra Smokvice.
 
Ad. 10. Razno:
Ad. 10.A Muzej Mimara: Informacija o donaciji crteža Otta Reisingera
Mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara, izvijestila je Vijeće da je Muzej Mimara primio pošiljku koja sadrži 407 originalnih crteža Otta Reisingera. U popratnom dopisu, sadašnji je vlasnik iskazao želju da se crteži doniraju Muzeju Mimara ili nekoj drugoj muzejskoj ustanovi u Republici Hrvatskoj. Vijeće je predložilo da se o donaciji kontaktira Muzej grada Zagreba, koji bi, s obzirom na svoj profil i vrstu gradiva koje prikuplja, bio najprikladnija muzejska ustanova za njezino preuzimanje.
 
Ad. 10.B Nacionalni muzej moderne umjetnosti: Informacija o ovrsi slike Vlahe Bukovca „Mlada patricijka“
Ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Branko Franceschi izvijestio je Vijeće o postupku ovrhe slike Vlahe Bukovca „Mlada patricijka“ (inventarna oznaka MG-293), provedenom 5. studenoga 2021. godine. Ravnatelj je zatražio od Vijeća uputu za dopunu predmetne kartice u inventarnoj knjizi Muzeja kojom bi se konstatiralo trenutačno stanje. Vijeće je uputilo ravnatelja da se u predmetnoj kartici upiše napomena da je nad slikom provedena ovrha na temelju sudskog rješenja te da je slika navedenog dana predana ovrhovoditelju.
 

Sažetak Zapisnika 21. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća, održane 3. studenoga 2021. godine
 
Sjednica je održana u Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske, Runjaninova 2, Zagreb, i putem platforme Teams.
Prisutni:
 • članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeće): Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, predsjednik Vijeća; dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskoga povijesnog muzeja; mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara
 • iz Muzejskoga dokumentacijskog centra: Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti: mr. sc. Rašeljka Bilić, pomoćnica ravnatelja
 • iz Skupnosti muzejev Slovenije: dr. sc. Aleksandra Berberih-Slana, ravnateljica Muzeja narodnog oslobođenja u Mariboru, predsjednica Skupnosti muzejev Slovenije; Mojca Jan Zoran, ravnateljica Slovenskog kazališnog instituta; Alenka Černelič Krošelj, ravnateljica Posavskog muzeja Brežice
 • iz Ministarstva kulture i medija: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje; Melita Holetić, voditeljica Službe za normativne poslove u kulturi; Nataša Jovičić, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost; Iva Raič Stojanović, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost
Ispričani su članovi Vijeća Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, i Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice.
 
Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:
 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Suglasnost i prihvaćanje Zapisnika 20. sjednice Vijeća
 3. Sastanak Skupnosti muzejev Slovenije i Hrvatskoga muzejskog vijeća
 4. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje Dnevnoga reda
Dnevni red je prihvaćen bez dopuna pod Ad. 4. Razno.
 
Ad. 2. Suglasnost i prihvaćanje Zapisnika 20. sjednice Vijeća
Prema uputi predsjednika Vijeća, Zapisnik 20. sjednice Vijeća bit će predložen za suglasnost i prihvaćanje na 22. sjednici Vijeća.
 
Ad. 3. Sastanak Skupnosti muzejev Slovenije i Hrvatskoga muzejskog vijeća
Održan je sastanak predstavnica Skupnosti muzejev Slovenije i članova Hrvatskoga muzejskog vijeća o zakonodavnom okviru muzejske djelatnosti u Hrvatskoj i Sloveniji.
Predstavnice Skupnosti muzejev Slovenije predstavile su sustav muzejske djelatnosti u Sloveniji, koji trenutačno nije obuhvaćen zasebnim zakonom. Vodstvo Skupnosti muzejev pokrenulo je inicijativu za izradu novog prijedloga zakona o muzejskoj djelatnosti, koji će biti predstavljen Ministarstvu kulture Slovenije.
Članovi Hrvatskoga muzejskoj vijeća, Maja Kocijan, mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, mr. sc. Rašeljka Bilić i Melita Holetić predstavili su iskustva na izradi Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) i pripadajućih pravilnika. Posebno su istaknute sljedeće teme: uloga i djelovanje Hrvatskoga muzejskog vijeća, uloga i djelovanje Muzejskoga dokumentacijskog centra, Sustav muzeja i matična djelatnost, osnivanje muzeja i ostalih ustanova koje obavljaju muzejsku djelatnost, financijska potpora muzejima kojima je osnivač Ministarstvo kulture i medija, financijska potpora ostalim registriranim muzejima putem Poziva za prijavitelje programa muzejske djelatnosti, postupak zaštite muzejske građe, imenovanje ravnatelja muzeja te stjecanje viših zvanja u muzejskoj struci.
Članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća i predstavnice Skupnosti muzejev Slovenije iskazali su namjeru za daljnjom razmjenom informacija i suradnjom u cilju unapređenja sustava muzejske djelatnosti u dvjema državama. Budući da u Hrvatskoj ne postoji slično udruženje muzejskih ustanova, posebno je pohvaljen prijedlog da predstavnici Skupnosti muzejev Slovenije detaljnije predstave svoj rad na jednom od idućih sastanaka.

 
Sažetak Zapisnika 20. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća, održane 25. listopada 2021. godine
 
Sjednica je održana u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske, Runjaninova 2, Zagreb.
Prisutni:
 • članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeće): Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, predsjednik Vijeća; dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskoga povijesnog muzeja; Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti; Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice; mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara
 • iz Muzejskoga dokumentacijskog centra: Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje; mr. sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost; Nataša Jovičić, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost; Iva Raič Stojanović, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost
Raspravi iz Ad. 3. i Ad. 10A Dnevnog reda prisustvovale su:
 • dr. sc. Martina Šašić Kljajo, muzejska savjetnica u Hrvatskome prirodoslovnom muzeju, predsjednica Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višega kustosa i muzejskoga savjetnika; Jelena Balog Vojak, muzejska savjetnica dokumentaristica u Hrvatskome povijesnom muzeju, predsjednica Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višega kustosa pedagoga, muzejskoga savjetnika pedagoga, višega kustosa dokumentarista, muzejskoga savjetnika dokumentarista, višega muzejskog tehničara i višega preparatora
 
Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:
 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Suglasnost i prihvaćanje Zapisnika 19. sjednice Vijeća
 3. Izvješća povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za travanjski rok 2021. godine
 4. Muzej suvremene umjetnosti: Prijedlog izlučivanja muzejskih predmeta iz Atelijera Kožarić
 5. Grad Daruvar: Zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Daruvar
 6. Izvješće Stručnog povjerenstva o utvrđivanju postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja crvene povijesti
 7. Izvješće Stručnog povjerenstva o utvrđivanju postojanja uvjeta za osnivanje Memorijalne zbirke Marina Držića
 8. Izvješće Stručnog povjerenstva o utvrđivanju postojanja uvjeta za osnivanje Prvoga hrvatskog muzeja vinogradarstva i vinarstva, Putnikovići
 9. Mišljenje o molbi Dražena Dajića za osnivanje ustanove Blago jadranskog podmorja
 10. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje Dnevnoga reda
Dnevni red je prihvaćen s dopunama pod Ad. 10. Razno:
Ad. 10.A: Prijedlozi stručnih povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za izmjene i dopune Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19)
Ad. 10.B: Dogovor o sastanku članova Hrvatskoga muzejskog vijeća i predstavnika Skupnosti muzejev Slovenije
Ad. 10.C: Informacija o dovršetku izrade ICOM-ove Crvene liste za Jugoistočnu Europu
Ad. 10.D: Prisustvovanje predstavnika Sektora za normativne i upravno-pravne poslove Ministarstva kulture i medija sjednicama Vijeća
 
Ad. 2. Potvrda prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice
Zapisnik 19. sjednice Vijeća je prihvaćen.
 
Ad. 3. Izvješća povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za travanjski rok 2021. godine
Na temelju zapisnika sastanaka dvaju stručnih povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci, održanih 11. i 19. listopada 2021. godine, te usmenih izvještaja predsjednica stručnih povjerenstava, Vijeće je razmotrilo i u cijelosti prihvatilo prijedloge povjerenstava.
Vijeće predlaže da se u zvanje muzejskog savjetnika unaprijede sljedeći kandidati:
 1. Maja Arčabić, Muzej grada Zagreba
 2. dr. sc. Robert Čimin, Muzej grada Koprivnice
 3. Tamara Đerek, Hrvatski prirodoslovni muzej
 4. Zrinka Ettinger Starčić, Lošinjski muzej
 5. Vana Gović, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja
 6. Nadica Jagarčec, Muzeji Hrvatskog zagorja – Dvor Veliki Tabor
 7. Marijana Klisović, Muzej grada Šibenika
 8. Andrea Klobučar, Muzej za umjetnost i obrt
 9. Tamara Mataija, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja
 10. Vesna Meštrić, Muzej suvremene umjetnosti
 11. Martina Munivrana, Muzej suvremene umjetnosti
 12. Božidar Pejković, Muzeji Hrvatskog zagorja – Galerija Antuna Augustinčića
 13. dr. sc. Tea Perinčić, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja
 14. Nediljka Prlj Šimić, Hrvatski prirodoslovni muzej
 15. Ivana Rončević Elezović, Nacionalni muzej moderne umjetnosti
 16. Kristian Strukić, Muzej grada Zagreba
Vijeće predlaže da se u zvanje višega kustosa unaprijede sljedeći kandidati:
 1. Luka Čorak, Gradski muzej Karlovac
 2. mr. sc. Majda Dadić, Arheološki muzej Zadar
 3. Ana Đukić, Arheološki muzej u Zagrebu
 4. Danijela Markotić, Galerija Klovićevi dvori
 5. Lovorka Štimac-Dedić, Gradski muzej Varaždin
 6. dr. sc. Anita Travčić, Muzej grada Šibenika
 7. Eduard Vasiljević, Muzeji Hrvatskog zagorja – Muzej krapinskih neandertalaca
 8. Morana Vuković, Arheološki muzej Zadar
Vijeće predlaže da se u zvanje muzejskoga savjetnika pedagoga unaprijede sljedeći kandidati:
 1. Mario Klaić, Muzej grada Kaštela
 2. Vedrana Premuž Đipalo, Etnografski muzej Split
 3. Katarina Ivanišin Kardum, Tehnički Muzej Nikola Tesla
Vijeće predlaže da se u zvanje višega kustosa pedagoga unaprijede sljedeći kandidati:
 1. Iva Novak, Muzej za umjetnost i obrt
Vijeće predlaže da se u zvanje višega kustosa dokumentarista unaprijede sljedeći kandidati:
 1. Jelena Jović, Muzej grada Šibenika
 2. Robert Maršić, Arheološki muzej Zadar
 3. dr. sc. Filomena Sirovica, Arheološki muzej u Zagrebu
Vijeće predlaže da se u zvanje višega muzejskog tehničara unaprijede sljedeći kandidati:
 1. Tomislav Antolić, Galerija Klovićevi dvori
 2. Mirsad Bećarević, Muzej likovnih umjetnosti Osijek
 3. Tihomir Ferlin, Muzej likovnih umjetnosti Osijek
 4. Leo Garbin, Hrvatski pomorski muzej Split
 5. Ranko Lalić, Muzej likovnih umjetnosti Osijek
 6. Vanja Pužar, Muzej moderne i suvremene umjetnosti
 7. Davorka Žufić Lujić, Arheološki muzej Istre
 
Ad. 4. Muzej suvremene umjetnosti: Prijedlog izlučivanja muzejskih predmeta iz Atelijera Kožarić
Muzej suvremene umjetnosti uputio je Vijeću prijedlog za izlučivanje dviju skulptura Ivana Kožarića iz zbirke Atelijera Kožarić, koji je u vlasništvu Grada Zagreba, a koji je povjeren na trajno čuvanje i pohranu Muzeju suvremene umjetnosti. Skulptura Autoportret (1991., gips, 26x23x21 cm, inv. br. MSU AK 3508) oštećena je prilikom izložbe „Od kipa do ispovijedi“ održane u Galeriji Klovićevi dvori 2011. godine. Skulptura Glava (1984., gips, 24.3x20x16 cm, inv. br. MSU AK 440) oštećena je u potresu 22. ožujka 2020. godine. Prije donošenja konačnog mišljenja, Vijeće je uputilo Muzej na dostavu očitovanja Grada Zagreba, kao vlasnika Atelijera Kožarić. Također, nastavno na članak 30. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), Vijeće je uputilo Muzej da dostavi prijedlog zbrinjavanja predmetne građe.
 
Ad. 5. Grad Daruvar: Zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Daruvar
Grad Daruvar uputio je zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Daruvar u dvorcu Janković, koji je u vlasništvu Grada Daruvara. U svrhu donošenja konačnog mišljenja o zadovoljavanju stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Daruvar, u skladu s člankom 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) i Pravilnikom o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), Vijeće je osnovalo Stručno povjerenstvo u sastavu: Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnoga muzeja Našice, Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskoga povijesnog muzeja, i Iva Raič Stojanović, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture i medija. Imenovano Stručno povjerenstvo izvijestit će Vijeće o svojem izvidu i zaključcima.
 
Ad. 6. Izvješće Stručnog povjerenstva o utvrđivanju postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja crvene povijesti
Nastavno na zaključke 12. i 15. sjednice Vijeća, Stručno povjerenstvo u sastavu dr. sc. Hrvoje Manenica, koordinator za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture i medija, Jasminka Babić, ravnateljica Galerije umjetnina Split, dr. sc. Sandi Bulimbašić, djelatnica Konzervatorskoga odjela u Splitu, i dr. sc. Božena Popić Kurtela, djelatnica Konzervatorskoga odjela u Dubrovniku, dostavilo je izvješće o utvrđivanju postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja crvene povijesti. U svrhu donošenja konačnog mišljenja o zadovoljavanju stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje Muzeja crvene povijesti, u skladu s člankom 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) i Pravilnikom o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), Vijeće je uputilo Stručno povjerenstvo na dopunu izvješća.
 
Ad. 7. Izvješće Stručnog povjerenstva o utvrđivanju postojanja uvjeta za osnivanje Memorijalne zbirke Marina Držića
Nastavno na zaključke 12. i 15. sjednice Vijeća, Stručno povjerenstvo u sastavu dr. sc. Hrvoje Manenica, koordinator za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture i medija, Jasminka Babić, ravnateljica Galerije umjetnina Split, dr. sc. Sandi Bulimbašić, djelatnica Konzervatorskoga odjela u Splitu, i dr. sc. Božena Popić Kurtela, djelatnica Konzervatorskoga odjela u Dubrovniku, dostavilo je izvješće o utvrđivanju postojanja uvjeta za osnivanje Memorijalne zbirke Marina Držića. U svrhu donošenja konačnog mišljenja o zadovoljavanju stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje Memorijalne zbirke Marina Držića, u skladu s člankom 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) i Pravilnikom o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), Vijeće je uputilo Stručno povjerenstvo na dopunu izvješća.
 
Ad. 8. Izvješće Stručnog povjerenstva o utvrđivanju postojanja uvjeta za osnivanje Prvoga hrvatskog muzeja vinogradarstva i vinarstva, Putnikovići
Nastavno na zaključak 16. sjednice Vijeća, Stručno povjerenstvo u sastavu dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ivica Kipre, viši kustos u Etnografskom muzeju, Dubrovačkim muzejima, Barbara Margaretić, viša kustosica u Etnografskom muzeju, Dubrovačkim muzejima, i mr. sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture i medija, dostavilo je izvješće o utvrđivanju postojanja uvjeta za osnivanje Prvoga hrvatskog muzeja vinogradarstva i vinarstva u Putnikovićima. Vijeće je prihvatilo izvještaj Stručnog povjerenstva i utvrdilo da postoje stručni i tehnički uvjeti za osnivanje muzeja u Putnikovićima, u skladu s člankom 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) i Pravilnikom o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06). Vijeće je ukazalo na nužnost da se predloženi naziv muzeja izmijeni u Muzej vina i vinogradarstva Putnikovići/poluotoka Pelješac, smatrajući ga primjerenijim s obzirom na građu koju prikuplja i publiku kojoj se obraća. Također, s obzirom na plan razvitka muzeja, Vijeće je istaknulo potrebu angažiranja stručnih djelatnika i dopune muzeološke koncepcije stalnog postava. Vijeće je uputilo osnivača da na temelju ovog mišljenja, uvažavajući navedene zaključke, zatraži rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje muzeja od Ministarstva kulture i medija, u skladu s člankom 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19).
 
Ad. 9. Mišljenje o molbi Dražena Dajića za osnivanje ustanove Blago jadranskog podmorja
Sektor za normativne i upravno-pravne poslove Ministarstva kulture i medija uputio je Vijeću molbu za stručno očitovanje o molbi Dražena Dajića za osnivanje ustanove Blago jadranskog podmorja. Vijeće je pohvalilo inicijativu organiziranja pokretne izložbe i provođenja ostalih edukativnih i promotivnih aktivnosti. Međutim, na temelju dostavljene dokumentacije, a s obzirom na članak 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 98/19) i Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), Vijeće je mišljenja da nisu zadovoljeni svi stručni i tehnički uvjeti za osnivanje ustanove za obavljanje muzejske djelatnosti.
 
Ad. 10. Razno:
Ad. 10.A Prijedlozi stručnih povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za izmjene i dopune Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19)
Nastavno na zaključak 19. sjednice Vijeća, predsjednice stručnih povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci izložile su prijedloge za izmjene i dopune Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19).
 
Ad. 10.B Dogovor o sastanku članova Hrvatskoga muzejskog vijeća i predstavnika Skupnosti muzejev Slovenije
Skupnost muzejev Slovenije uputilo je Hrvatskome muzejskom vijeću poziv na sastanak o zakonodavnom okviru muzejske djelatnosti, u svrhu pripreme zakona o muzejima u Republici Sloveniji. Sastanak će se održati 3. studenoga 2021. godine u prostorijama Ministarstva kulture i medija, uz koordinaciju Službe za muzejsku djelatnost Uprave za arhive, knjižnice i muzeje.
 
Ad. 10.C Informacija o dovršetku izrade ICOM-ove Crvene liste za Jugoistočnu Europu
Član Vijeća dr. sc. Darko Babić izvijestio je o dovršetku izrade ICOM-ove Crvene liste za Jugoistočnu Europu (ICOM Red List for Southeast European Cultural Objects at Risk), koja sadrži podatke o moguće ugroženim tipičnim predmetima na prostoru Republike Hrvatske.
 
Ad. 10.D Prisustvovanje predstavnika Sektora za normativne i upravno-pravne poslove Ministarstva kulture i medija sjednicama Vijeća
Vijeće je predložilo da predstavnik Sektora za normativne i upravo-pravne poslove Ministarstva kulture i medija prisustvuje svim sjednicama Vijeća.
 
 
Sažetak Zapisnika 19. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 15. rujna 2021. godine
 
Sjednica je održana u Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske, Runjaninova 2.
Prisutni:
 • članovi Hrvatskog muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeće): Darko Komšo, dipl. arh., ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, Pula, predsjednik; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Matea Brstilo Rešetar, prof., ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja; Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u Zagrebu; mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara, Zagreb; Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice
 • iz Muzejskog dokumentacijskog centra: Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje; Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za arhive, knjižnice i muzeje; mr. sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost; Nataša Jovičić, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost; Iva Raič Stojanović, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost
Na sjednici, opravdano, nije bio prisutan član Vijeća: doc. dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju na Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta, Zagreb.
Uvodnom dijelu rasprave iz točke 3. Dnevnog reda prisustvovali su putem platforme Teams:
 • dr. sc. Hrvoje Manenica, koordinator za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture i medija; Renata Peroš, ravnateljica Narodnog muzeja Zadar; Dina Bušić, pročelnica Upravnog odjela za kulturu i sport Grada Zadra.
Raspravi iz točke 7. Dnevnog reda prisustvovali su:
 • članovi Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višega kustosa i muzejskoga savjetnika: Markita Franulić, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb; dr. sc. Vlatko Čakširan, Gradski muzej Sisak, Sisak; dr. sc. Branka Vojnović-Traživuk, Etnografski muzej Split, Split; Nataša Ivančević, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb; mr. sc. Davorin Vujčić, Muzeji hrvatskog zagorja - Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec; dr. sc. Martina Šašić Kljajo, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb.
 • članovi Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višega kustosa pedagoga, muzejskoga savjetnika pedagoga, višega kustosa dokumentarista, muzejskoga savjetnika dokumentarista, višega muzejskog tehničara i višega preparatora: Mirela Hutinec, Muzej vučedolske kulture, Vukovar; Jelena Balog Vojak, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb; Liljana Velkovski, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb; Ivica Valent, Gradski muzej Sisak, Sisak; Vladimir Petrović, Muzej Mimara, Zagreb.
Tijekom rasprave iz točke 7. Dnevnog reda, opravdano, nisu bili prisutni članovi stručnih povjerenstava: dr. sc. Jacqueline Balen, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb; mr. sc. Nikša Mendeš, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka; Željka Jelavić, Etnografski muzej, Zagreb.
Za Sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:
 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Suglasnost i prihvaćanje Zapisnika 18. sjednice
 3. Informacija o pripremi muzejskog postava (Kneževa i Providurova palača, Zadar)
 4. Muzeji i galerije Konavala: Trajna pohrana arheoloških nalaza na lokalitetu Albatros 2, Obod, i pripadajuće dokumentacije
 5. Muzeji i galerije Konavala: Trajna pohrana arheoloških nalaza na lokalitetu Utvrda Sokol grad Dunave i pripadajuće dokumentacije
 6. Muzej grada Umaga: Premještaj arheoloških nalaza prikupljenih prilikom arheoloških istraživanja kod hotela „Cittar“ u Novigradu i pripadajuće dokumentacije u Muzej-Museo Lapidarium, Novigrad
 7. Zahtjevi za stjecanje višeg stručnog muzejskog zvanja – dogovor s novoimenovanim članovima stručnih povjerenstava o postupku pregleda i ocjenjivanja zaprimljenih zahtjeva za rok u travnju 2021.
 8. Razno  
 
Ad. 1. Usvajanje Dnevnoga reda
Dnevni red je je prihvaćen s prijedlozima pod Ad. 8. Razno:
Ad. 8.A: Izmjene Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja
Ad. 8.B: Naplaćivanje usluga ustanova kojima je osnivač Ministarstvo kulture i medija drugim ustanovama istog osnivača
Ad. 8.C: Čuvaonice za privremeni smještaj građe muzejskih ustanova kojima je osnivač Ministarstvo kulture, a čije su zgrade oštećene u potresu
Ad. 8.D: Prisustvovanje predstavnika Sektora za normativne i upravno-pravne poslove Ministarstva kulture i medija sjednicama Vijeća
 
Ad. 2. Potvrda prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice
Zapisnik 18. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća je prihvaćen.
 
Ad. 3. Informacija o pripremi muzejskog postava (Kneževa i Providurova palača, Zadar)
Dr. sc. Hrvoje Manenica, Renata Peroš i Dina Bušić izvijestili su Vijeće o provedbi projekta obnove Kneževe i Providurove palače u Zadru i suradnji Grada Zadra i Zadarske županije po pitanju smještaja Narodnog muzeja Zadar u dijelu Kneževe palače. Vijeće je primilo obavijest o tijeku provedbe projekta i uputilo predstavnike Grada Zadra i Narodnog muzeja Zadar da dostave dokumentaciju o planiranim sadržajima u dvjema palačama, o čemu će se raspravljati po primitku traženog.
 
Ad. 4. Muzeji i galerije Konavala: Trajna pohrana arheoloških nalaza na lokalitetu Albatros 2, Obod i pripadajuće dokumentacije
Muzeji i galerije Konavala dostavili su zahtjev za odobrenje trajne pohrane arheoloških nalaza prikupljenih prilikom arheoloških istražnih radova vezanih uz projekt izgradnje hotela „Albatros 2“ u Cavtatu, k.o. Obod i pripadajuće dokumentacije. Na temelju dostavljene dokumentacije, a u skladu sa stavkom 2. člankom 9. te člankom 11. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 91/19) i člankom 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN, 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17), Vijeće daje pozitivno mišljenje na zahtjev da se arheološki nalazi s lokaliteta Albatros 2, Obod i pripadajuća dokumentacija trajno pohrane u Muzejima i galerijama Konavala.
 
Ad. 5. Muzeji i galerije Konavala: Trajna pohrana arheoloških nalaza na lokalitetu Utvrda Sokol grad Dunave i pripadajuće dokumentacije
Muzeji i galerije Konavala dostavili su zahtjev za odobrenje trajne pohrane arheoloških nalaza prikupljenih prilikom arheoloških istražnih radova na lokalitetu Utvrda Sokol grad Dunave i pripadajuće dokumentacije. Na temelju dostavljene dokumentacije, a u skladu sa stavkom 2. člankom 9. te člankom 11. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 91/19) i člankom 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN, 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17), Vijeće daje pozitivno mišljenje na zahtjev da se arheološki nalazi s lokaliteta Utvrda Sokol grad Dunave i pripadajuća dokumentacija trajno pohrane u Muzejima i galerijama Konavala.
 
Ad. 6. Muzej grada Umaga: Premještaj arheoloških nalaza prikupljenih prilikom arheoloških istraživanja kod hotela „Cittar“ u Novigradu i pripadajuće dokumentacije u Muzej-Museo Lapidarium u Novigradu
Muzej grada Umaga dostavio je zahtjev za odobrenje trajne pohrane arheoloških nalaza prikupljenih prilikom arheoloških istraživanja kod hotela „Cittar“ u Novigradu i pripadajuće dokumentacije u Muzej-Museo Lapdiarium u Novigradu. Nalazi i dokumentacija privremeno su pohranjeni u Muzeju grada Umaga i upisani u inventarnu knjigu muzejskih predmeta (Arheološka zbirka). Pohranom u Muzej-Museo Lapidarium oni bi bili izlučeni iz fundusa Muzeja grada Umaga. Na temelju dostavljene dokumentacije, a u skladu s člankom 11. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 91/19) i člankom 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN, 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17) te člankom 30. Pravilnika o stručnih i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 104/19), Vijeće daje pozitivno mišljenje na zahtjev da se arheološki nalazi prikupljeni kod hotela „Cittar“ u Novigradu i pripadajuća dokumentacija premjeste iz Muzeja grada Umaga u Muzej-Museo Lapidarium u Novigradu. Upućuje se Muzej grada Umaga da na temelju ovoga mišljenja Vijeća ishodi potrebnu odluku Ministarstva kulture i medija o premještaju muzejske građe i pripadajuće dokumentacije na temelju članka 11. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN91/19).
 
Ad. 7. Zahtjevi za stjecanje višeg stručnog muzejskog zvanja – dogovor s novoimenovanim članovima stručnih povjerenstava o postupku pregleda i ocjenjivanja zaprimljenih zahtjeva za rok u travnju 2021.
Održan je inicijalni razgovor i dogovor članova Vijeća s novoimenovanim članovima Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višega kustosa i muzejskoga savjetnika i Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višega kustosa pedagoga, muzejskoga savjetnika pedagoga, višega kustosa dokumentarista, muzejskoga savjetnika dokumentarista, višega muzejskog tehničara i višega preparatora u vezi s njihovim budućim radom kao tijelima Vijeća. Članovi stručnih povjerenstava obaviješteni su o postupku pregleda i ocjenjivanja zaprimljenih zahtjeva za napredovanje u muzejskoj struci za rok u travnju 2021., u skladu sa člankom 32. Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinima njihova stjecanja (NN 104/2019). Povjerenstva su upućena na donošenje poslovnika o svome radu.
 
Ad. 8. Razno:
Ad. 8.A Izmjene Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja
Nastavno na zaključke 11., 14. i 17. sjednice Vijeća, a u vezi s početkom rada novoimenovanih stručnih povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci, Vijeće prepoznaje potrebu hitnih izmjena Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19).
 
Ad. 8.B Naplaćivanje usluga ustanova kojima je osnivač Ministarstvo kulture i medija drugim ustanovama istog osnivača
Vijeće je obaviješteno da pojedine ustanove kojima je osnivač Ministarstvo kulture i medija naplaćuju usluge korištenja arhivske građe drugim ustanovama istog osnivača. Vijeće je uputilo prijedlog Kabinetu ministrice da se razmotri mogućnost da ustanove kojima je osnivač Ministarstvo kulture i medija međusobno ne naplaćuju usluge.
 
Ad. 8.C Čuvaonice za privremeni smještaj građe muzejskih ustanova kojima je osnivač Ministarstvo kulture i medija, a čije su zgrade oštećene u potresu
Vijeće je otvorilo raspravu o privremenom smještaju građe muzejskih ustanova kojima je osnivač Ministarstvo kulture i medija, a čije su zgrade oštećene u potresu. S obzirom na skori početak radova konstruktivnog saniranja muzejskih zgrada financiranih iz Fonda solidarnosti Europske unije, Vijeće je istaknulo potrebu hitnog rješavanja otvorenog pitanja privremenih čuvaonica građe, osobito s obzirom na zakonsku odredbu iz članka 11. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 91/19).
 
Ad. 8.D Prisustvovanje predstavnika Sektora za normativne i upravno-pravne poslove Ministarstva kulture i medija sjednicama Vijeća
Vijeće je predložilo da predstavnik Sektora za normativne i upravo-pravne poslove Ministarstva kulture i medija prisustvuje svim sjednicama Vijeća.

 
Sažetak Zapisnika 18. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 8. srpnja 2021. godine
 
Sjednica je održana u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske, Runjaninova 2, Zagreb.
Prisutni:
 • članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeće): Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, predsjednik Vijeća; doc. dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskoga povijesnog muzeja; mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara; Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice
 • iz Muzejskoga dokumentacijskog centra: Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive knjižnice i muzeje; Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za arhive, knjižnice i muzeje; mr. sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost; Iva Raič Stojanović, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost
Na sjednici, opravdano, nije bio prisutan: Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u Zagrebu.
Za Sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:
 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Suglasnost i prihvaćanje Zapisnika 17. sjednice
 3. Smjernice i kriteriji vrednovanja muzejskih programa na javnom Pozivu
 4. Upute Hrvatskog muzejskog vijeća za vrednovanje muzejske koncepcije stalnog postava u svrhu donošenja stručnih mišljenja i preporuka
 5. Hrvatski povijesni muzej: Predstavljanje preliminarne muzeološke koncepcije stalnog postava
 6. Muzej grada Zagreba: Zamolba za mišljenje o trajnoj pohrani arheološke građe s lokaliteta Okuje i Mrkopolje u Muzej grada Zagreba
 7. Dubrovački muzeji: Zamolba za trajno izlučivanje predmeta iz fundusa Arheološkog muzeja Dubrovačkih muzeja
 8. Zahtjevi za stjecanje višeg stručnog muzejskog zvanja – revalorizacija mišljenja nakon postupanja vezanih uz provedbu upravnog postupka
 9. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje Dnevnoga reda
Dnevni red je je prihvaćen uz izmjene pod točkom Ad. 9. Razno:
Ad. 9.A: Muzeji Ivana Meštrovića: Imenovanje Radne skupine za vrednovanje djela Ivana Meštrovića u pohrani Muzeja Ivana Meštrovića
Ad. 9.B: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka: Zamolba za premještaj muzejske građe 
Ad. 9.C: Općina Smokvica: Zamolba za utvrđivanje uvjeta za osnivanje galerije
Dnevni red s dopunama jednoglasno je prihvaćen.
 
Ad. 2. Potvrda prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice
Zapisnik 17. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća je prihvaćen.
 
Ad. 3. Smjernice i kriteriji vrednovanja muzejskih programa na javnom Pozivu
Vijeće je suglasno s tekstom Smjernica Poziva za prijavitelje programa muzejske djelatnosti, koje su sastavni dio ovog Zapisnika, a koje obuhvaćaju Vrednovanje programa muzejske djelatnosti i Upute za prijavljivanje programa muzejske djelatnosti. Vijeće je također dalo suglasnost na tekst Uvjeta Poziva za prijavitelje programa muzejske djelatnosti, koji su sastavni dio ovog Zapisnika.
 
Ad. 4. Upute Hrvatskog muzejskog vijeća za vrednovanje muzejskih programa u svrhu donošenja stručnih mišljenja i preporuka
Vijeće je suglasno s tekstom Uputa Hrvatskoga muzejskog vijeća za izradu muzeološke koncepcije stalnog postava i Uputa Hrvatskoga muzejskog vijeća za prijedlog otkupa građe za nadopunu fundusa muzeja kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i muzeja vjerskih zajednica, koje su sastavni dio ovog Zapisnika.
 
Ad. 5. Hrvatski povijesni muzej: Predstavljanje preliminarne muzeološke koncepcije stalnog postava
Hrvatski povijesni muzej dostavio je Vijeću zamolbu za odobrenje preliminarne muzeološke koncepcije stalnog postava, u skladu s člankom 38. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06). Hrvatsko muzejsko vijeće je odobrilo dostavljenu i predstavljenu preliminarnu muzeološku koncepciju i uputilo Hrvatski povijesni muzej na dostavu Glavne muzeološke koncepcije. Vijeće je uputilo Kabinet i Upravu za arhive, knjižnice i muzeje Ministarstva kulture i medija da, u svrhu praćenja izrade Glavne muzeološke koncepcije stalnog postava Hrvatskoga povijesnog muzeja, razmotri imenovanje Povjerenstva za praćenje izrade Muzeološke koncepcije stalnog postava Hrvatskoga povijesnog muzeja.
 
Ad. 6. Muzej grada Zagreba: Zamolba za mišljenje za trajnu pohranu arheološke građe s lokaliteta Okuje i Mrkopolje u Muzej grada Zagreba
Muzej grada Zagreba je dostavio zamolbu za odobrenje trajne pohrane arheološke građe s lokaliteta Okuje i Mrkopolje. Na temelju dostavljene dokumentacije, a s skladu sa stavkom 2. člankom 9. te člankom 11. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 91/19) i člankom 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN, 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17), Vijeće daje pozitivno mišljenje na zamolbu da se arheološka građa s lokaliteta Okuje i Mrkopolje trajno pohrani u Muzeju grada Zagreba.
 
Ad. 7. Dubrovački muzeji: Zamolba za trajno izlučivanje predmeta iz fundusa Arheološkog muzeja Dubrovačkih muzeja
Dubrovački muzeji uputili su zamolbu Vijeću za izdavanje suglasnosti za trajno izlučivanje glagoljskog natpisa koji je inventariziran kao predmet Ranosrednjovjekovne zbirke Arheološkog muzeja Dubrovačkih muzeja u svrhu njegove trajne pohrane i inventarizacije u Muzejima i galerijama Konavala. Vijeće je dalo pozitivno mišljenje o zamolbi Dubrovačkih muzeja, uz napomenu da Dubrovački muzeji zajedno s Muzejima i galerijama Konavala osiguraju tehničke i sigurnosne uvjete preseljenja predmetne građe. Vijeće je uputilo Muzej da na temelju ovoga mišljenja ishodi potrebnu odluku Ministarstva kulture i medija o izlučivanju muzejskog predmeta i pripadajuće dokumentacije na temelju članka 11. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN91/19).
 
Ad. 8. Zahtjevi za stjecanje višeg stručnog muzejskog zvanja – revalorizacija mišljenja nakon postupanja vezanih uz provedbu upravnog postupka
Glavno tajništvo Ministarstva kulture i medija pozvalo je Vijeće da preispita prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višega kustosa i muzejskoga savjetnika i Stručnog povjerenstva za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višega kustosa pedagoga, muzejskoga savjetnika pedagoga, višega kustosa dokumentarista, muzejskoga savjetnika dokumentarista, višega muzejskog tehničara i višega preparatora. Vijeće predlaže da Glavno tajništvo postupi u skladu sa zakonskim propisima u vezi sa zamolbama za stjecanje viših zvanja u muzejskoj struci. Nastavno na zaključke 11., 14. i 16. sjednice, Vijeće je mišljenja da je potrebno napraviti izmjene Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19), kojima bi se, između ostaloga, reguliralo pitanje stjecanja radnog iskustva u ustanovama koje nisu upisane u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj.
 
Ad. 9. Razno:
Ad. 9. A Muzeji Ivana Meštrovića: Imenovanje Radne skupine za vrednovanje djela Ivana Meštrovića u pohrani Muzeja Ivana Meštrovića
Nastavno na zaključke 16. sjednice Vijeća, ustanova Muzeji Ivana Meštrovića uputila je zahtjev Ministarstvu kulture i medija za imenovanje radne skupine koja bi pregledala i analizirala prijedloge Stručnog vijeća Muzeja za otkup djela Ivana Meštrovića u svrhu nadopune fundusa Muzeja Ivana Meštrovića. Vijeće je imenovalo Radnu skupinu za vrednovanje djela Ivana Meštrovića u pohrani Muzeja Ivana Meštrovića u sastavu: dr. sc. Ive Šimat Banov, dr. sc. Irena Kraševac, dr. sc. Dalibor Prančević, dr. sc. Daniel Zec te za koordinatora Radne skupine Sandru Grčić Budimir. Radna skupina će valorizirati djela Ivana Meštrovića koja se nalaze u posjedu Muzeja Ivana Meštrovića kao pohrana vlasništva nasljednika Ivana Meštrovića i o svojemu konačnom mišljenju zapisnički izvijesti Vijeće i Ministarstvo kulture i medija.
 
Ad. 9. B Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka: Zamolba za premještaj građe  
Hrvatski povijesni i pomorski muzej Hrvatskog primorja Rijeka uputilo je zamolbu za privremeno premještanje građe iz dislocirane Muzejske zbirke Kastavštine s lokacije u Kastvu u čuvaonicu u Guvernerovoj palači u Rijeci radi izrade stalnog postava Muzejske zbirke Kastavštine. Na temelju dostavljene dokumentacije, a s skladu sa člankom 11. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 91/19), Vijeće daje pozitivno mišljenje na zamolbu i upućuje Muzej da ishodi potrebnu odluku Ministarstva kulture i medija o premještaju muzejske građe i dokumentacije.
 
Ad. 9. C Općina Smokvica: Zamolba za utvrđivanje uvjeta za osnivanje galerije pod nazivom Muzej zlata i srebra Smokvice
Slijedom zaključka 16. sjednice Vijeća, Općina Smokvica (Korčula) uputila je zamolbu za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje galerije pod nazivom Muzej zlata i srebra Smokvice. Na temelju dostavljene dokumentacije, a u skladu s člankom 3. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 91/19), Vijeće podržava osnivanje galerije koja bi nosila naziv Muzej zlata i srebra Smokvice. Na temelju stručne podrške osnivanju galerije, a s obzirom na stavak 2. i 3. članka 18. Zakona, Vijeće upućuje Općinu Smokvica da ishodi rješenje Ministarstva.

 
Sažetak Zapisnika 17. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća od 14. svibnja 2021. godine
 
Sjednica je održana putem video konferencije, koristeći platformu Teams.
Na sjednici su bili prisutni:
 • članovi Hrvatskog muzejskog vijeća: Darko Komšo, dipl. arh., ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, Pula, predsjednik; doc. dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju na Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta, Zagreb; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Matea Brstilo Rešetar, prof., ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja; mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara, Zagreb; Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, Zagreb; Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice
 • iz Muzejskog dokumentacijskog centra: Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje; Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za arhive, knjižnice i muzeje; mr. sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost
 
Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:
 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Suglasnost i prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice
 3. Mišlljenje na Nacrt Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja te uvidu u dokumentaciju o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti
 4. Promjene članova stručnih povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci
 5. Prijedlog o izmjenama Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja
 6. Razno
 
Sjednici je predsjedavao Darko Komšo, dipl. arh., predsjednik Hrvatskog muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće).
 
Ad. 1. Usvajanje Dnevnoga reda
Dnevni red je usvojen uz izmjene pod točkom Ad. 6. Razno:
A. Zavičajni muzej Našice: Zamolba za privremeno premještanje muzejske građe.
 
Ad. 2. Potvrda prihvaćanja Zapisnika s prethodne sjednice
Potvrđeno je prihvaćanje Zapisnika 16. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
Ad. 3. Nacrt Pravilnika kojim se propisuje sadržaj i način vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti, način stručnog vrednovanja muzejske građe radi uspostavljanja zaštite upisom u inventarnu knjigu javnog muzeja, postupak revizije muzejske građe te uvjeti i način ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju
Nastavno na Nacrt Pravilnika dostavljen na 15. sjednici, Vijeće je dalo pozitivno mišljenje na dotad unesene izmjene. U cilju unapređenja rada u muzejskim ustavama, Vijeće je predložilo daljnje izmjene, posebno u dijelovima koji se odnose na terminologiju muzejske struke i otpis muzejske građe.
 
Ad. 4 Promjene članova stručnih povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci
Nastavno na zaključke 11. i 14. sjednice, Vijeće je donijelo odluku o imenovanju novih članova stručnih povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskog struci.
 1. Za članove Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višega kustosa i muzejskoga savjetnika imenuju se: Markita Franulić, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb; dr. sc. Vlatko Čakširan, Gradski muzej Sisak, Sisak; dr. sc. Branka Vojnović-Traživuk, Etnografski muzej Split, Split; Nataša Ivančević, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb; mr. sc. Davorin Vujčić, Muzeji hrvatskog zagorja - Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec; dr. sc. Jacqueline Balen, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb; dr. sc. Martina Šašić Kljajo, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb.
 2. Za članove Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višega kustosa pedagoga, muzejskoga savjetnika pedagoga, višega kustosa dokumentarista, muzejskoga savjetnika dokumentarista, višega muzejskog tehničara i višega preparatora imenuju se: Mirela Hutinec, Muzej vučedolske kulture, Vukovar; Jelena Balog Vojak, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb; Liljana Velkovski, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb; Željka Jelavić, Etnografski muzej, Zagreb; Ivica Valent, Gradski muzej Sisak, Sisak; mr. sc. Nikša Mendeš, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka; Vladimir Petrović, Muzej Mimara, Zagreb.
 
Ad. 5. Prijedlog o izmjenama Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja i izmjenama članova stručnih povjerenstava 
Nastavno na zaključke 11. i 14. sjednice, Vijeće smatra da je potrebno napraviti izmjene Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19). U tom cilju, Vijeće je predložilo osnivanje Radne skupine u sastavu: Darko Komšo, Matea Brstilo Rešetar i Maja Kocijan. Radna skupina se upućuje da dostavi Vijeću na razmatranje konačni prijedlog izmjena Pravilnika s Obrascem za bodovanje.
 
Ad. 6. Razno
Ad. 6.A. Zavičajni muzej Našice: Zamolba za privremeno premještanje muzejske građe
Zavičajni muzej Našice uputio je Vijeću zamolbu za donošenje mišljenja o privremenom premještanju muzejske građe iz zgrade Muzeja (Dvorac Pejačević u Našicama) u poslovni prostor u vlasništvu Grada Našice u ulici Vatroslava Lisinskog 56 radi obnove Dvorca. Muzejska građa Zavičajnog muzeja Našice zaštićena je kao kulturno dobro i upisana u Registar kulturnih dobara RH. Zamolbi je priloženo mišljenje Konzervatorskog odjela u Osijeku te Zaključak gradonačelnika Grada Našice o dodjeli poslovnog prostora na privremeno korištenje. Nakon rasprave, Vijeće je dalo pozitivno mišljenje na zamolbu, sukladno članku 11. Zakona o muzejima (NN 16/18, NN 98/19), a nastavno na pozitivno mišljenje Konzervatorskog odjela u Osijeku. Vijeće je uputilo Muzej da ishodi potrebnu odluku Ministarstva kulture i medija o premještanju muzejske građe i dokumentacije, u skladu s člankom 11. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 98/19).

 

Sažetak Zapisnika 16. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća od
22. i 27. travnja 2021. godine 
 
Sjednica je održana putem video konferencije, koristeći platformu Teams.
Na sjednici su bili prisutni:
 • članovi Hrvatskog muzejskog vijeća: Darko Komšo, dipl. arh., ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, Pula, predsjednik; doc. dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju na Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta, Zagreb; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Matea Brstilo Rešetar, prof., ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja; mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara, Zagreb; Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, Zagreb; Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice
 • iz Muzejskog dokumentacijskog centra: Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica – u točki 10. po temi utvrđivanja uvjeta za stjecanje viših muzejskih zvanja; mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive knjižnice i muzeje; Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za arhive, knjižnice i muzeje; mr.sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost
 
            Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:
 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Suglasnost i prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice
 3. PZ Putnikovići: Zamolba za utvrđivanjem postojanja stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje muzejske ustanove „Prvi hrvatski muzeja vinogradarstva i vinarstva“
 4. Općina Smokvica: Zamolba za utvrđivanjem postojanja stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje muzejske ustanove „Muzeja zlata i srebra Smokvice“
 5. Društvo za očuvanje hrvatske vojne tradicije: Zamolba za utvrđivanje postojanja stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje galerije pod nazivom „Muzej operativne zone i Zbornog područja Bjelovar“
 6. Muzej starog Grada: Zamolba za izlučivanje muzejskih predmeta iz Etnografske zbirke
 7. Gradski muzej Požega: Zamolba za premještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije
 8. Muzej Brodskog Posavlja: Zamolba za izlučivanje predmeta iz zbirke Etnografskog odjela
 9. Muzej Međimurja: Muzeološka koncepcija stalnog postava  
 10. Razno
 
Sjednici je predsjedavao Darko Komšo, dipl. arh. predsjednik Hrvatskog muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće).
 
Ad. 1. Usvajanje Dnevnoga reda
Dnevni red je prihvaćen uz izmjene pod točkom Ad. 10. Razno:
 1. Centar za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“: Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za osnivanje muzeja u sastavu pod nazivom „Muzej grada Ludbrega“ – s dopunjenom dokumentacijom
 2. Nacionalni muzej moderne umjetnosti: Mišljenje o postupanju vezano uz povrat „Mlade patricijke“ Vlahe Bukovca  HAZU-u
 3. Muzeji Ivana Meštrovića: Otkup skulpture „Pieta“
 4. Izvješća stručnih povjerenstava HMV-a za utvrđivanje postojanja uvjeta za stjecanje viših muzejskih zvanja – rok: listopad 2020.
 
Ad. 2. Potvrda prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice
Potvrđeno je prihvaćanje Zapisnika 15. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
 
Ad. 3. PZ Putnikovići: Zamolba za utvrđivanjem postojanja stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje muzejske ustanove „Prvi hrvatski muzeja vinogradarstva i vinarstva“

Nastavno na traženje dopune dokumentacije po zaključku 12. sjednice Vijeća, Poljoprivredna zadruga Putnikovići je dostavila dopunu te je Vijeće zaključilo osnovati Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja stručnih i tehničkih uvjeta u sastavu: doc. dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju na Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta, Zagreb; Ivica Kipre, viši kustos, Etnografski muzej, Dubrovački muzeji; Barbara Margaretić, viša kustosica, Etnografski muzej, Dubrovački muzeji; mr. sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture i medija.
Imenovano Stručno povjerenstvo će o svome izvidu i zaključcima zapisnički obavijestiti Vijeće.
  
Ad. 4. Općina Smokvica: Zamolba za utvrđivanjem postojanja stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje muzejske ustanove „Muzeja zlata i srebra Smokvice“
 
Općina Smokvica, Otok Korčula je uputila Ministarstvu kulture i medija, Hrvatskom muzejskom vijeću Zamolbu za utvrđivanje postojanja stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje muzejske ustanove „Muzeja zlata i srebra Smokvice“.
Na temelju analize dostavljene dokumentacije Vijeće pohvaljuje inicijativu lokalne zajednice za osnivanje kulturne ustanove, zaštitu i prezentaciju umjetničke crkvene baštine. Ipak, s obzirom na važeće zakonske akte te na temelju dostavljenog, Vijeće upućuje Općinu Smokvica da u dogovoru sa Župnom crkvom potakne registraciju crkvene zbirke Župne crkve ili osnivanje muzeja vjerske zajednice u okrilju Župne crkve, a da se posebnim sporazumom riješe pitanja korištenja prostora te osiguranja sredstava za rad, u smislu opreme i stručnih djelatnika.
 
 
Ad. 5. Društvo za očuvanje hrvatske vojne tradicije: Zamolba za utvrđivanje postojanja stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje galerije pod nazivom „Muzej operativne zone i Zbornog područja Bjelovar“
 
Društvo za očuvanje hrvatske vojne tradicije je opetovano dostavilo zahtjev za osnivanje ustanove koja bi obavljala muzejsku djelatnost po odredbama Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 98/19). Prvi put Društvo se prijavilo sa zahtjevom za osnivanje muzeja u sastavu predmetne udruge pod nazivom: Stalni muzejski postav Domovinskog rata. Zahtjev je razmatran na 11. sjednici Vijeća 16. 6. 2020. Ovoga puta zahtjev je formuliran u cilju osnivanja galerije pod nazivom „Muzej operativne zone i Zbornog područja Bjelovar“.

Društvo se izjasnilo u zahtjevu da nema vlastitu zbirku, ali da planira periodično i trajno izlagati predmete pohranjene u Društvu koji su formirani u tematske skupine nazvane: Zbirka službenih odora hrvatskih oružanih formacija; Zbirka odlikovanja RH za vojne i ratne zasluge i zbirka operativne tehnike.

Uslijedila je rasprava na temu s osvrtom na Izvješće Stručnog povjerenstva koje je obavilo terenski izvid 23. 9. 2020. po pitanju postojanja stručnih i tehničkih mogućnosti za obavljanje muzejske djelatnosti.
Hrvatsko muzejsko vijeće je mišljenja da, po Zakonu o muzejima (NN 61/18, NN 98/19) i Pravilniku o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), ne postoje stručni ni tehnički uvjeti za osnivanje galerije pod nazivom „Muzej operativne zone i Zbornog područja Bjelovar“.
 
 
Ad. 6. Muzej Starog Grada: Zamolba za izlučivanje muzejskih predmeta iz Etnografske zbirke

Muzej Staroga Grada je uputio Vijeću zahtjev za odobrenje za trajno izlučivanje 16 predmeta iz Etnografske zbirke Muzeja.
Na temelju dostavljene dokumentacije, sukladno članku 30. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), Vijeće donosi mišljenje da je 15 predmeta iz Etnografske zbirke Muzeja Starog Grada: STG-79, STG-109, STG-117, STG-118STG-119, STG-131, STG-133, STG-139, STG-140, STG-141, STG-142, STG-156, STG-157, STG-177, STG-191, zbog lošeg stanja i stupnja oštećenja izgubilo status kulturnog dobra. Vijeće je suglasno s prijedlogom Stručnog vijeća Muzeja da se navedenih 15 predmeta izluči iz predmetne zbirke Muzeja i tako trajno izađu iz fundusa muzeja, u skladu sa Zakonom o muzejima (NN 61/18, NN 98/19).

Vijeće upućuje Muzej da, s obzirom na to da predmet pod Inv. br. STG-21 nije pronađen prilikom revizije, mora ostati upisan u fundusu Muzeja i ne može se formalno izlučiti sve dok je u statusu „nije pronađen“.
Prije donošenja konačnog mišljenja Vijeće upućuje Muzej na dopunu dokumentacije, dostavu Prijedloga zbrinjavanja odnosno izlučivanja predmetne građe, u skladu s člankom 30. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06).
 
 
Ad. 7. Gradski muzej Požega: Zamolba za premještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije

Gradski muzej Požega je uputio Vijeću zamolbu za donošenje mišljenja o premještanju muzejske građe zbog početka obnove muzejske zgrade. Riječ je o premještanju muzejskih predmeta iz zgrade Muzeja u zgradu „Slavonka“ u Ulici Matice hrvatske 3 u Požegi (560 m2).
Vijeće, sukladno članku 11. Zakona o muzejima (NN 16/18, 98/19), daje pozitivno mišljenje na predmetnu zamolbu Gradskog muzeja Požega, uz napomenu da Muzej prethodno mora osigurati sve standarde o tehničkim i sigurnosnim uvjetima prostora u koji će muzejska građa biti preseljena, a u skladu s preporukama nadležnog konzervatorskog odjela.

Vijeće upućuje Muzej da na temelju ovoga mišljenja ishodi potrebnu odluku Ministarstva kulture i medija o premještaju muzejske građe i dokumentacije, u skladu s člankom 11. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 98/19).
 
Ad. 8. Muzej Brodskog Posavlja: Zamolba za izlučivanje predmeta iz zbirke Etnografskog odjela

Nastavno na traženje dopune dokumentacije za predmetnu Zamolbu po zaključku 13. sjednice Vijeća, Muzej Brodskog Posavlja je dostavio sljedeću dokumentaciju:
 • Obrazloženje zamolbe za odobrenje izlučivanja predmeta iz zbirke Etnografskog odjela Muzeja
 • Očitovanje Konzervatorskog odjela u Slavonskom brodu o predmetnom izlučivanju
 • Rješenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu od 8.9.2015. o preventivnoj zaštiti  Etno-parka „Ižimača“ u trajanju od 3 godine i odnosi se na k.č.br. 107/1, k.o. Beravci
 • Izvod iz katastarskog plana s naznakom predmetne čestice na koju se odnosi preventivna zaštita
Nastavno na dostavljeno Vijeće je uputilo predmetnu zamolbu na dodatnu konzultaciju i mišljenje Hrvatskom vijeću za kulturna dobra.
 
Ad. 9. Muzej Međimurja: Muzeološka koncepcija stalnog postava

Muzej Međimurja je dostavio zahtjev za odobrenje muzeološke koncepcije dijela stalnog postava pod nazivom „Muzej nematerijalne baštine“, u skladu s člankom 38. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06).

Autorice koncepcije su: Maša Hrustek Sobočan, ravnateljica Muzeja; Janja Kovač, kustosica, voditeljica etnografskih zbirki i Ana Šestak, viša kustosica, voditeljica povijesnih zbirki. Recenzentice su: dr. sc. Lidije Bajuk i dr. sc. Nataše Štefanec, redovite profesorice Odjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Prezentacija, koja je sastavni dio ovoga Zapisnika, organizirana je u utorak, 27. 4. 2021. Koncepciju s pripadajućom prezentacijom vizualizacije arhitektonskog projekta i razradom prostornih cjelina te rasporedom prostorija predstavile su sve tri autorice koncepcije.

Na temelju dokumentacije i izlaganja, Vijeće je, u skladu s odredbama članka 38. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), prihvatilo i odobrilo dostavljenu i predstavljenu muzeološku koncepciju dijela stalnog postava pod nazivom „Muzej nematerijalne baštine“.
 
 
Ad. 10. Razno
 
Ad. 10. A Centar za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“: Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za osnivanje muzeja u sastavu Muzeja grada Ludbrega – dostavljena dopuna dokumentacije

Nastavno na traženje iz zaključka 10. točke Dnevnog reda 13. sjednice Vijeća, Centar za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ je dostavio traženu dopunu dokumentacije na temelju čega je Vijeće mišljenja da su, sukladno odredbama članka 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 98/19), zadovoljeni stručni i tehnički uvjeti za osnivanje Muzeja grada Ludbrega te daje pozitivno mišljenje za osnivanje, ukazujući osnivaču na nužnost dugoročnog djelovanja predmetne ustanove u skladu sa svim važećim zakonskim i podzakonskim propisima.
Vijeće upućuje osnivača na ishođenje rješenja Ministarstva kulture i medija u skladu s člankom 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 98/19). 
 
Ad. 10. B Nacionalni muzej moderne umjetnosti: Mišljenje o postupanju vezano uz povrat „Mlade patricijke“ Vlahe Bukovca HAZU-u

Nacionalni muzej moderne umjetnosti je uputio Hrvatskom muzejskom vijeću zamolbu za mišljenje o statusu slike „Mlada patricijka“, Vlahe Bukovca (1890.), muzejski inv.br. 293. Slika je predmet završenog sudskog spora HAZU-a prema Muzeju koji je zaključen odlukom da se predmetna slika vrati u vlasništvo i posjed HAZU-u.  Nastavno na tu odluku Muzeju je upućen poziv za povrat slike „Mlada patricijka“.
Stoga se Nacionalni muzej moderne umjetnosti, zabrinut za cjelovitost fundusa muzeja, obratio Vijeću, kao najvišem stručnom tijelu za muzejsku djelatnost u Republici Hrvatskoj sa zamolbom za stručno mišljenje o predmetnoj temi te aktualnim naporima HAZU-a u dokazivanju vlasništva nad cjelokupnom građom Muzeja, od čega je prvi korak učinjen predmetnim povratom.

Uslijedila je rasprava po temi u kojoj je potvrđena zabrinutost za cjelovitost fundusa Muzeja.
Nastavno na dostavljeno, Vijeće izražava neslaganje s aktualnom politikom HAZU-a prema Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti, jer smatra da se, vezano na odredbe članaka 20. i 28 . Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03, NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11, NN 25/12, NN 136/12, NN 157/13, NN 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20), ovakvim aktivnostima izravno narušava cjelovitost zbirke koja ima  statusa kulturnog dobra u Republici Hrvatskoj. Ovakvom sudskom odlukom te naporima HAZU-a da slika „Mlada patricijka“ bude predana u posjed, izravno se dovodi u pitanje dostupnost kulturnoga dobra javnosti, a osobito očuvanje cjelovitosti zaštićene zbirke pokretnih kulturnih dobara, kako stoji u navedenim člancima Zakona.

Vijeće je izrazilo nadu da će HAZU, kao najviša nacionalna znanstvena i umjetnička ustanova utemeljena u svrhu razvijanja i promicanja znanstvene djelatnosti i umjetničkog stvaralaštva, prepoznati važnost očuvanja cjelovitosti nacionalne kulturne baštine u drugoj nacionalnoj ustanovi. Stoga Vijeće upućuje podršku nastojanjima Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti da unutar zakonskih mogućnosti izbori poziciju da kao nacionalni i državni muzej ostane mjestom brige, očuvanja, istraživanja i prezentacije u cijelosti inventirane i obrađene građe koja predstavlja jednu od najznačajnijih zbirki umjetničke i kulturne baštine za Republiku Hrvatsku.
 
 
Ad. 10. C Muzeji Ivana Meštrovića: Otkup skulpture Velika Pieta  

Muzeji Ivana Meštrovića su dostavili Vijeću zahtjev za mišljenje vezano za premještanje skulpture Ivana Meštrovića: Velika Pieta, sadra 250x158x115 cm, iz Galerije Meštrović, Split u skladište Sigunšpeda, Robni terminali Jankomir 25U, 10090 Zagreb. Zahtjev je potaknut zahtjevom Stjepana Meštrovića, vlasnika predmetne skulpture, putem opunomoćenice gđe Jasne Mrakovčić-Grubić, da se ista izmjesti iz Muzeja. 
Predmetna skulptura se nalazi na pohrani u Galeriji Meštrović u Splitu od 1960. 23. 9. 2015. djelo je ponuđeno na prvokup Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom po cijeni od 2.300.000,00 kn. 27. 10. 2015. aukcijska kuća Kontura je procijenila vrijednost skulpture na iznos od 1.000.000,00 – 1.500.000,00 kn, nakon čega se tadašnji ministar g. Šipuš očitovao o prvokupu. Do danas Muzeji Ivana Meštrovića nisu prikupili dostatna sredstva za otkup predmetne skulpture. 31. 3. 2021. pristigla je nova procjena tržišne vrijednosti predmetne skulpture kuće Kontura u iznosu od 1.500.000,00 -2.250.000,00 kn. 

Slijedom navedenog, Muzeji Ivana Meštrovića su se obratili Vijeću da se stručnim autoritetom založi da se ta izuzetno vrijedna skulptura otkupi i tako postane vlasništvo Muzeja te bude trajno dostupna javnosti.

Nastavno na dostavljenu dokumentaciju, Vijeće preporuča otkup predmetne skulpture kako bi se na taj način pomoglo Muzejima Ivana Meštrovića da ova, za nacionalnu povijest umjetnosti i opus Ivana Meštrovića značajna predmetna skulptura, ostane u fundusu Muzeja i bude trajno dostupna javnosti u muzejskom postavu Galerije Meštrović u Splitu.  

Za preostala djela Ivana Meštrovića koja se nalaze u posjedu Muzeja, a kao pohrana vlasništva Meštrovićevih nasljednika, Vijeće predlaže osnivanje Stručnog povjerenstvo u cilju vrednovanja predmetnih djela u kontekstu cijelog opusa Ivana Meštrovića. Za članove se predlažu: Dalibor Prančević, Irena Kraševac, Ive Šimat Banov i Daniel Zec koji će o svojem stručnom mišljenju zapisnički izvijestiti Hrvatsko muzejsko vijeće.
 
Ad. 10. D Izvješća stručnih povjerenstava HMV-a za utvrđivanje postojanja uvjeta za stjecanje viših muzejskih zvanja – rok: listopad 2020.

U ovoj točki Dnevnog reda sjednici Vijeća se priključila ministrica dr. sc. Nina Obuljen Koržinek kako bi ukazala Vijeću da je primila na znanje dosadašnje rasprave na temu kriterija i načina ocjenjivanja uvjeta za napredovanja u muzejskoj struci, utvrđenih Pravilnikom o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19). Podržala je nastojanje Vijeća da pripremi prijedloge izmjena Pravilnika na temelju nekih u primjeni uočenih manjkavosti i predoči ih Ministarstvu s obrazloženjima.

Hrvatsko muzejsko vijeće je, na temelju zapisnika sa sastanaka dvaju stručnih  povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanja u viša zvanja u muzejskoj struci, održanih 26. i 27. studenog 2020., razmatralo i prihvatilo prijedloge za napredovanje obaju povjerenstava, a na temelju obavljenih ocjenjivanja popunjenih obrazaca za bodovanje i izrađenih recenzija.

Slijedom navedenoga, Hrvatsko muzejsko vijeće je predložilo napredovanja u muzejskoj struci:
 
 
I. za zvanje muzejskog savjetnika predloženi su sljedeći kandidati:
 1. dr. sc. Nikolina Uroda,  dipl. arheolog i povjesničar umjetnosti, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
 2. mr. sc. Ivan Radman-Livaja, dipl. arheolog, Arheološki muzej u Zagrebu
 3. Sanjin Mihelić, dipl. hispanist i arheolog, Arheološki muzej u Zagrebu
 4. Marija Mihaljević, prof. povijesti i arheologije, Gradski muzej Nova Gradiška
 5. Natalija Čondić, dipl. arheolog i povjesničar umjetnosti, Arheološki muzej Zadar
 6. Elvira Šarić Kostić, dipl. arheolog i prof. povijesti, Muzej grada Splita
 7. mr. sc. Goran Arčabić, prof. povijesti i hrvatskog jezika i književnosti, Muzej grada Zagreba
 8. Nela Žižić, dipl. povjesničar umjetnosti i prof. engleskog jezika i književnosti, Muzej grada Splita
 9. Svjetlana Sumpor, dipl. povjesničarka umjetnosti i komparatistica književnosti, Hrvatski muzej naivne umjetnosti
 10. dr. sc. Željka Modrić Surina, dipl. ing. biologije, Prirodoslovni muzej Rijeka
 11. Marija Živković, prof. povijesti i dipl. etnolog, Etnografski muzej
 12. mr. sc. Željka Petrović Osmak, dipl. pedagog i etnolog, Etnografski muzej
 13. dr. sc. Iva Prosoli Stojkovska, prof. povijesti umjetnosti i njemačkog jezika i književnosti, Muzej za umjetnost i obrt
 
II. za zvanje višeg kustosa predloženi su sljedeći kandidati:
 1. Nikoleta Perok, dipl. arheolog, Arheološki muzej Zagreb
 2. Ante Alajbeg, magistar arheologije, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
 3. Domagoj Perkić, dr. sc. Arheologije, Dubrovački muzeji
 4. Biljana Bojić, prof. likovne kulture – restaurator, Muzej grada Umaga
 5. Marijana Dlačić, prof. povijesti umjetnosti i povijesti, Lošinjski muzej
 6. Jasna Jakšić, prof. povijesti umjetnosti i talijanskog jezika i književnosti Muzej suvremene umjetnosti
 7. Filip Turković Krnjak, prof. povijesti umjetnosti i diplomirani arheolog i povjesničar umjetnosti, Gliptoteka HAZU
 8. Kristina Gverić, prof. hrvatskog jezika i književnosti i pedagogije, Hrvatski školski muzej
 
III. za zvanje višeg kustosa pedagoga predložena je:
 1. Barbara Crnobori, magistra španjolskog jezika i književnosti i prvostupnica engleskog jezika i književnosti, Muzej grada Umaga
 
IV. za zvanje muzejskog savjetnika pedagoga predložena je:
 1. Zorica Babić, prof. arheologije i povijesti, Arheološki muzej u Zagrebu
V. za zvanje višeg stručnog tehničara predloženi su sljedeći kandidati:
 1. Martin Duilo, elektrotehničar-elektroinstalater, Muzej grada Zagreba
 2. Sanja Pecirep, grafički dizajner, Povijesni i pomorski muzej Istre
 


Sažetak Zapisnika 15. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane
28. siječnja, 2021.; 1. – 3. veljače 2021. i 4. ožujka 2021. godine
 
Sjednica je održana putem video konferencije koristeći platformu Teams.

Na sjednici su bili prisutni:
 • članovi Hrvatskog muzejskog vijeća: Darko Komšo, dipl. arh., ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, Pula, predsjednik; dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju na Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta, Zagreb; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Matea Brstilo Rešetar, prof., ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja; mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara, Zagreb; Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, Zagreb; Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice, Našice
 • iz Muzejskog dokumentacijskog centra: Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive knjižnice i muzeje; Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za arhive, knjižnice i muzeje; mr.sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost
 
            Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:
 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Suglasnost i prihvaćanje Zapisnika s prethodne sjednice
 3. Zbrinjavanje muzejske građe i muzejske dokumentacije u kriznim uvjetima i situacija u muzejskom sektoru uslijed zadnje krizne situacije u Republici Hrvatskoj nakon potresa u Petrinji 29. 12. 2020.
 4. Javna ustanova Nacionalni park Krka: Zamolba za utvrđivanjem stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje Samostalne zbirke Javne ustanove „Nacionalni park Krka“
 5. Verifikacija programa muzejske djelatnosti na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu te prijedlog programa muzejske djelatnosti za ostvarivanje programa u kulturi za 2021. u Republici Hrvatskoj
 6. Razno
 
Sjednici je predsjedavao Darko Komšo, dipl. arh. predsjednik Hrvatskog muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće).
 
 
Ad. 1. Usvajanje Dnevnoga reda
Dnevni red je prihvaćen uz izmjene pod točkom Ad. 6. Razno:
a) Promjena članova stručnih povjerenstava za utvrđivanje uvjeta za osnivanje muzeja:
i. Muzej crvene povijesti, Dubrovnik
ii. Memorijalna zbirka Marina Držića, Dubrovnik
b) Gradski muzej Karlovac: Muzeološka koncepcija stalne izložbe Kula kartografa (za informaciju, a izlaganje iste će se organizirati naknadno)
c) Centar za kulturu Brač: Muzeološka koncepcija stalnog postava Muzeja Škrip
d) Primjeri dobre prakse iz Švedske u muzejskom sektoru
e) Nacrt pravilnika kojim se propisuje sadržaj i način vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti, način stručnog vrednovanja muzejske građe radi uspostavljanja zaštite upisom u inventarnu knjigu javnog muzeja, postupak revizije muzejske građe te utvrđuju uvjeti i način ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju.
 
Ad. 2. Suglasnost i prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice
Zapisnik 14. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća potvrđen je bez primjedbi.
 
 
Ad. 3. Zbrinjavanje muzejske građe i muzejske dokumentacije u kriznim uvjetima i situacija u muzejskom sektoru uslijed zadnje krizne situacije u Republici Hrvatskoj nakon potresa u Petrinji 29. 12. 2020.
 
Vijeće je otvorilo raspravu o otvorenim pitanjima zbrinjavanja građe u muzejskim ustanovama u kriznim situacijama, potaknuto drugim velikim razornim potresom u Republici Hrvatskoj koji je nanio brojne štete na objektima u kojima djeluju muzejske institucije te muzejskoj građi i dokumentaciji. Podržavajući sve napore koje je Ministarstvo kulture i medija učinilo kroz aktivnosti pomoći muzejskim ustanovama nakon potresa 22. 3. 2020. i 29. 12. 2020., Vijeće je donijelo zaključak da bi bilo dobro u zakonodavni okvir uvesti modalitete i procedure zbrinjavanja objekata muzejskih ustanova i muzejskih predmeta u svim vrstama kriznih situacija i stvoriti okvir djelovanja sukladan institucionalnim ovlastima. U tom je zakonodavnom okviru potrebno propisati donošenje dokumenta o evakuaciji i zbrinjavanju muzejske građe u kriznim situacijama.
Nadalje, potresi su ponovno otvorili pitanje potrebe iznalaženja čuvaonice na nacionalnoj razini, odnosno promišljanje o formiranju logističkih centara za smještanje građe nacionalnih institucija što bi trebalo staviti na razinu nacionalne strategije.
  
 
Ad. 4 Javna ustanova Nacionalni park Krka: Zamolba za utvrđivanjem stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje Samostalne zbirke Javne ustanove „Nacionalni park Krka“
 
Javna ustanova „Nacionali park Krka“ je uputila Ministarstvu kulture i medija, Hrvatskom muzejskom vijeću Zamolbu za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Samostalne zbirke Javne ustanove „Nacionali park Krka“. Nastavno na Zamolbu na 8. sjednici Vijeća, od 13. do 15. rujna 2019. te 23. prosinca 2019., Vijeće je donijelo zaključak o osnivanju Stručnog povjerenstvo za utvrđivanje postojanja stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje Samostalne zbirke Javne ustanove „Nacionali park Krka“.
S obzirom na organizacijske okolnosti, imenovano Povjerenstvo nije bilo u mogućnosti u cjelovitom sastavu otići na terenski izvid. Vijeće se usuglasilo da taj zadatak obavi Hrvoje Manenica i o svemu detaljno izvijesti Vijeće. Slijedom navedenog, Hrvoje Manenica je obavio izvid 28. 2. 2020. godine i o tome sastavio zapisnik kojega je Vijeće pregledalo i ustanovilo da su u njemu iskazani svi potrebni parametri za donošenje mišljenja.
Nakon dostavljenog Izvješća, Vijeće je utvrdilo da, sukladno odredbama članka 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 98/19), postoje stručni i tehnički uvjeti za osnivanje Samostalne zbirke Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ te daje pozitivno mišljenje za osnivanje u skladu sa zakonodavnim okvirom.
 
 
Ad. 5. Verifikacija programa muzejske djelatnosti na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu te prijedlog programa muzejske djelatnosti za ostvarivanje programa u kulturi za 2021. u Republici Hrvatskoj
 
Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu ukupno je pristiglo 486 programa muzejske djelatnosti. Potraživanje prema Ministarstvu kulture i medije iznosilo je 24.013.761,03 kn.
Hrvatsko muzejsko vijeće ocijenilo je svaki program predložen za financiranje slovima A, B i C ovisno o kvaliteti prijavljenog programa i prijedlogu visine iznosa financiranja. Program A = zadovoljava; B=djelomično zadovoljava; C = ne zadovoljava (Vijeće ne podržava za sufinanciranje).
Članovi Hrvatskog muzejskog vijeće su se suglasili da neće sudjelovati u vrednovanju i ocjenjivanju programa muzejskih ustanova i organizacija u kojima su zaposleni niti u čijem radu sudjeluju, kao niti vrednovanju onih programa u koje su izravno uključeni.
Stručna služba Ministarstva kulture i medija je pripremila tablični pregled financiranja programa muzejskih ustanova u 2019. i 2020. godini, pregled ukupnog broja prijavljenih programa za 2019.i 2020. godinu te pregled broja prijavljenih programa po statusu ustanove.
Pored navedenih zakonodavnih propisa i donesenih smjernica o vrednovanju programa, Hrvatsko muzejsko vijeće je također donijelo sljedeće zaključke o načinu pristupa vrednovanju pristiglih prijava:
 • Vijeće neće vrednovati programe s nepotpunim prijavama koji ne zadovoljavaju uvjete natječaja, programe koji ne pripadaju djelokrugu rada Hrvatskog muzejskog vijeća, programe Noći muzeja pojedinog muzeja
 • programi konzervatorsko-restauratorskih radova razmatrat će se ukoliko je priložena ponuda ovlaštenog restauratora odnosno konzervatora ili dopuštenje za obavljanje predmetnog programa restauracije, u skladu s člankom 29. Zakona o muzejima (NN 61/18), kao i isključivo oni programi za koje je poznata konačna svrha ili cilj restauracije – stalni postav, izložba, razina žurnosti zaštite, dugoročni plan restauracije umjetnina te u konačnici uvjeti čuvanja muzejske građe
 • programi otkupa muzejske građe će se predložiti za sufinanciranje ukoliko zadovoljavaju uvjete prijave i imaju dostavljenu cjelovitu dokumentaciju
 • vrednovat će se oni programi koji predviđaju prilagodbu novim okolnostima funkcioniranja javnih ustanova u kulturi, ali i cjelokupnoj globalnoj financijskoj i društvenoj situaciji te oni programi čija struktura troškovnika osigurava kvalitetno ostvarivanje i realizaciju programa
 • slijedom uputa iz Smjernica, Vijeće će za neke izložbene programe pojedinih ustanova predložit kumulativne iznose za realizaciju programa na godišnjoj razini što će omogućiti prilagodnu okolnostima organizacije izložbenih projekata i slobodu u planiranju realizacije istih tijekom 2021. godine, osobito u ustanovama koje planiraju obnovu
 
 
Zaključno, Hrvatsko muzejsko vijeće je predložilo za sufinanciranje 200 programa po svim potprogramskim djelatnostima u iznosu 4.140.800,00 kn.
Vijeće nije vrednovalo programe muzejske ustanove u Petrinji zbog posebnih okolnosti u kojima se nalazi uslijed potresa od 29. 12. 2020.
 
Vijeće je posebno pregledalo 4 prijedloga za izdavanje monografija u izdanju hrvatskih muzeja koji su prijavljeni na prijavnici Monografije iz područja kulture i umjetnosti. Na zamolbu Uprave za razvoj kulture i umjetnosti, Službe za vizualnu umjetnost, slijedom dostavljenog Vijeće je formuliralo mišljenje, da se, ukoliko su zadovoljeni svi uvjeti predmetnog natječaja, podrži izdavanje slijedećih monografija:
-          Arheološki muzej u Zagrebu: Arheološki muzej u Zagrebu — život od 19. do 21. stoljeća (prijevod na engleski jezik)
-          Gradski muzej Karlovac: Čuvari tradicije – višestoljetno djelovanje karlovačkih medičara i svjećara
-          Muzej Moslavine Kutina: Tisak monografije Etnografski zapisi po Moslavini i širem zavičaju
 
 
Ad. 6. Razno
 
Ad. 6. A Izmjene članova stručnih povjerenstva za utvrđivanje stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje muzeja:
a)         Muzej crvene povijesti, Dubrovnik
b)        Memorijalna zbirka Marina Držića, Dubrovnik
 
U želji da se ubrzaju aktivnosti izvida stručnih i tehničkih standarda za osnivanje Muzeja crvene povijesti i Memorijalne zbirke Marina Držića u Dubrovniku, uvjetovane okolnostima ograničenja u kretanjima i okupljanjima uslijed pandemije COVID-19, Vijeće je odlučilo izmijeniti članove stručnih povjerenstava imenovanih za obavljanje utvrđivanja stručnih i tehničkih uvjeta za navedene ustanove na 8. i 9. sjednici Vijeća.
Vijeće je imenovalo jedno stručno povjerenstvo u cilju utvrđivanja stručnih i tehničkih uvjeta za obavljanje muzejske djelatnosti za Muzej crvene povijesti i Memorijalnu zbirku Marina Držića u Dubrovniku, u sastavu: dr. sc. Hrvoje Manenica, specijalni savjetnik za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture i medija; Jasminka Babić, ravnateljica Galerije umjetnina, Split, dr. sc. Sandi Bulimbašić, djelatnica Konzervatorskog odjela u Splitu i dr. sc. Božena Popić Kurtela, djelatnica Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Za koordinatora i izvjestitelja se zadužuje dr. sc. Hrvoje Manenica.
 
 
Ad. 6. B Gradski muzej Karlovac: Muzeološka koncepcija stalne izložbe Kula kartografa
Gradski muzej Karlovac je dostavio zahtjev za odobrenje Muzeološke koncepcije postava „Kula kartografa“ koji bi bio smješten u branič-kuli Starog grada Dubovca. Gradski muzej Karlovac namjerava pripremiti stalnu izložbu koja tipologijom odgovara praksi interpretacijskih centara te se u najvećoj mjeri zasniva na muzeografskim i interpretacijskim pomagalima.
Autor muzeološkog programa, koncepcije i scenarija je kustos Igor Čulig. Uz tekst koncepcije su dostavljene i dvije recenzije, tlocrt prostora, aproksimativni troškovnik i stručna podloga. Autori recenzija su: prof. dr. sc. Mirela Antić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; dr. sc. Žarka Vujić, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predmetnu koncepciju su izložili Hrvojka Božić, ravnateljica Muzeja i kustos Igor Čulig.
Kako je istaknuto, razlog što se u ovom jedinstvenom nacionalnom vidikovcu postavlja izložba karata je ta što je područje Karlovca kroz povijest kartirano više od bilo kojeg drugog dijela Hrvatske.
Nastavno na izneseno te dostavljenu dokumentaciju, Vijeće je zaključilo da je u slučaju koncepcije uređenja branič-kule starog grada Dubovca riječ o, kako i sam autor navodi, interpretaciji, a ne muzealizaciji sadržaja. Iz dostavljene dokumentacije nije razvidno kako će izgledati prostor i koji će  konkretni sadržaj u prostoru biti predstavljen. Riječ je o zanimljivoj i potentnoj temi, ali Vijeće smatra da uređenje vidikovca na interpretativan i široj javnosti atraktivan način izlazi iz nadležnosti stručnog vrednovanja stalnih postava u nadležnosti Hrvatskog muzejskog vijeća. Vijeće nadalje smatra da ovu zanimljivu temu treba muzeološki predstaviti u alternativnom i primjerenijem prostoru od uske stepeništem popunjene kule-vidikovca. Slijedom navedenog Vijeće smatra da je riječ o parcijalnom rješavanju potencijala koje nudi cjelovita muzealizacija cjelokupnog starog grada Dubovca. Vijeće upućuje Gradski muzej Karlovac da osmisle koncepciju revitalizacije povijesne i muzeološke koncepcije cijelog kompleksa staroga grada Dubovca, a ne samo branič-kule.
 
           
Ad. 6. C Centar za kulturu Brač: Koncepcija stalnog postava Muzeja otoka Brača – Škrip
Centar za kulturu Brač je uputio zahtjev za vrednovanje Muzeološke koncepcije stalnog postava Muzeja otoka Brača – Škrip, u Škripu, Općina Supetar.
Nastavno na dostavljenu dokumentaciju, razvidno je da se radi o muzeološkom programu novo promišljenog postava Muzeja otoka Brača koji bi obuhvatio i nove objekte i prostorne cjeline mjesta Škrip.
Priloženi dokument pod nazivom: „Muzeološke smjernice – koncepcija novog muzejskog postava“ izradili su Ervin Šilić – Novena d.o.o.; Zvonimir Rakijašić – Novena d.o.o.; Artur Šilić – Novena d.o.o. i Irma Huić. dipl. ing.arh. Surandice su bile: dr.sc. Vanja Kovačić – konzervatorica, Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu; Jasna Damjanović – kustosica i ravnateljica, Centar za kulturu Brač; Andrea Matoković - voditeljica i kustosica, Centar za kulturu Brač, Muzej otoka Brača.
Recenzije dokumenta su izradili: Višnja Zgaga, bivša ravnateljica MDC-a; Silvio Braica, ravnatelj Etnografskog muzeja Split i dr. sc. Goranka Horjan, ravnateljica Etnografskog muzeja u Zagrebu.
Predmetni projekt su predstavile: Jasna Damjanović i Andrea Matoković.
Vijeće je mišljenja da je priloženi dokument potrebno muzeološki doraditi i u njegovu izradu uključiti djelatnike Centra za kulturu Brač. Vijeće upućuje Centar da izradi scenarij postava Muzeja otoka Brača sa svim pripadajućim objektima i površinama koji će pretpostaviti muzeološku razradu postava Muzeja, da se utvrdi i dostavi opseg i vrsta muzejske građe i muzejske dokumentacije te razradi odnos veličine prostora prema namjeni, u skladu s odredbama Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), a osobito kako je istaknuto Člankom 38.
 
 
Ad. 6. D Primjeri dobre prakse iz Švedske u muzejskom sektoru
Član Vijeća D. Babić upoznao je Vijeće s primjerima dobre prakse u EU državama, potaknutih izvanrednim uvjetima pandemijske krize koji su utjecali na oblikovanje državnih potpora u sektoru kulture, poglavito muzejske djelatnosti. Istaknuo je posebno primjer Kraljevine Švedske gdje je The Swedish Arts Council, u suradnji s prestižnim muzejima, kao što je Moderna Museet / Museum of Modern Art (Stockholm) 11. siječnja 2021. naložio i odobrio interventni otkup djela suvremenih umjetnika u vrijednosti od približno SEK 50.000.00,00 odnosno cca 5.000.000,00 Eura.
Unatoč drukčijim financijskim okolnostima u Republici Hrvatskoj, Vijeće smatra da bi navedeni primjer dobre prakse mogao biti model kojeg je vrijedno razmotriti jer ga je moguće primijeniti i na hrvatsku muzejsku situaciju. Vijeće smatra da se ovakvom mjerom istovremeno pomaže samostalnim umjetnicima, ali i nacionalnom, i/ili regionalnom muzejskom sektoru. Težište bi bilo potaknuto na otkupu građe potrebne muzejskom sektoru što bi moglo neizravno potaknulo gospodarski sektor na slične aktivnosti.
 
Ad. 6. E Nacrt Pravilnika kojim se propisuje sadržaj i način vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti, način stručnog vrednovanja muzejske građe radi uspostavljanja zaštite upisom u inventarnu knjigu javnog muzeja, postupak revizije muzejske građe te utvrđuju uvjeti i način ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju
Vijeće će dostavljeni Nacrt Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja te uvidu u dokumentaciju o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti, koji proizlazi iz odredbe članka 8. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 98/19) proučiti te donijeti objedinjeno mišljenje na idućoj sjednici.
 
Sažetak Zapisnika 14. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća od
10. prosinca 2020. godine
 
Sjednica je održana putem video konferencije, koristeći platformu Teams.
Na sjednici su bili prisutni:
 • članovi Hrvatskog muzejskog vijeća: Darko Komšo, dipl. arh., ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, Pula; predsjednik; dr. sc. Darko Babić, predsjednik Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM, Zagreb; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Matea Brstilo Rešetar, prof., ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja; mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara, Zagreb; Branko Franceschi, ravnatelj Moderne galerije u Zagrebu; Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice
 • iz Muzejskog dokumentacijskog centra: Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: dr. sc. Nina Obuljen Koržinek (uvodno u trajanju od 30 minuta); dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik; mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, v.d. ravnateljica Uprave za arhive knjižnice i muzeje; Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za arhive, knjižnice i muzeje; mr.sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost; Katarina Brkljačić Netopil, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost
 
            Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:
 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Suglasnost i prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice
 3. Izvješća stručnih povjerenstava Hrvatskog muzejskog vijeća za utvrđivanje postojanja uvjeta za stjecanje višeg muzejskog zvanja – rok: listopad 2020.
 4. Prijedlog stručnih povjerenstava za viša zvanja o izmjenama Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja
 5. Hrvatski muzej naivne umjetnosti: Muzeološka koncepcija stalnog postava HMNU-a
 6. Gradski muzej Karlovac: Muzeološka koncepcija stalne izložbe Kula kartografa (za informaciju, a izlaganje iste će se organizirati naknadno)
 7. Razno
 
Na početku sjednice članovima Vijeća kratko se obratila ministrica kulture i medija. Upoznata s planom rada Vijeća vezanim uz vrednovanje prijedloga za napredovanje u muzejskoj struci te vrednovanje programa prijavljenih na Poziv za financiranje javnih potreba u kulturi za 2021. godinu, uputila je članove Vijeća da prilikom vrednovanja programa za 2021. vode računa o njihovoj prilagodbi novim okolnostima funkcioniranja javnih ustanova u kulturi, ali i cjelokupnoj globalnoj financijskoj i društvenoj situaciji.

U tom smislu uputila ih je na nužnost balansa između ambicija predlagatelja programa i mogućnosti osiguranja kvalitetnog sudjelovanja publike u predloženim programima. Istaknula je da je važno voditi računa i o predloženoj strukturi troškovnika koja treba osigurati kvalitetno ostvarivanje i realizaciju programa, ali koja će također prepoznati rad umjetnika i djelatnika u kulturi na slobodnom tržištu rada.

U kontekstu točke Dnevnog reda koja se odnosi na pregled i prijedlog promoviranja muzejskih djelatnika u više stupnjeve muzejskih zvanja, ministrica je istaknula da je važno voditi računa o tome da se novim Pravilnikom koji regulira uvjete i kriterije za napredovanje nastojalo omogućiti napredovanje djelatnicima koji su aktivni i polučuju rezultate u muzejskoj djelatnosti te postižu konkretna strukovna postignuća. Istaknula je da je nužno vrednovati i ocijeniti kvalitetu i postignuće muzejskih djelatnika te tako promovirati i poticati izvrsnost u muzejskoj djelatnosti
 
 
Sjednici je predsjedavao Darko Komšo, dipl. arh. predsjednik Hrvatskog muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće).
 
Ad. 1. Usvajanje Dnevnoga reda
Predložena je i prihvaćena izmjena Dnevnog reda po točki 3. Točka 3. se briše i prebacuje na iduću sjednicu Vijeća.  
 
Ad. 2. Suglasnost i prihvaćanje Zapisnika s prethodne sjednice
Zapisnik 13. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća potvrđen je bez primjedbi.
 
Ad.3. Prijedlog stručnih povjerenstava za viša zvanja o izmjenama Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja
Nastavno na zaključak 11. sjednice Vijeća, članovi obaju stručnih povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci zapisnički su donijeli prijedlog izmjena u tekstu Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN104/19). Nakon razgovora o temi Vijeće je odlučilo da će pregledati predloženo te da će se o predmetnoj temi očitovati na jednoj od idućih sjednici, nakon što analizira prijedloge izmjena i njihovu opravdanost i potrebitost.
 
Ad. 5. Hrvatski muzej naivne umjetnosti: Muzeološka koncepcija stalnog postava HMNU-a (KLASA: 612-05/20-01/0155)
Hrvatski muzej naive umjetnosti je dostavio zahtjev za suglasnost i verifikaciju  Muzeološke koncepcije stalnog postava u kući Lovrenčić. Autorica muzeološke koncepcije i scenarija stalnog postava je dr. sc. Svjetlana Sumpor, viša kustosica i voditeljica zbirke HMNU-a. Koordinatorica izrade muzeološke koncepcije i autorica muzeološkog programa je ravnateljica Muzeja, gđa Gabrijela Krmpotić Kos. Recenzenti koncepcije su: doc. dr. sc. Darko Babić i dr. sc. Petar Prelog.  

Nakon izlaganja ravnateljice i djelatnice Muzeja, uslijedila je rasprava nakon koje je Hrvatsko muzejsko vijeće, sukladno članku 38. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, br. 30/06), prihvatilo i odobrilo dostavljenu Muzeološku koncepciju novog stalnog postava Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti.
 
Ad. 6. Gradski muzej Karlovac: Muzeološka koncepcija stalne izložbe Kula kartografa (KLASA: 612-05/20-01/0152)
Gradski muzej Karlovac je dostavio zahtjev za suglasnost i verifikaciju Muzeološke koncepcije stalnog postava pod nazivom Kula kartografa. Vijeće će proučiti dostavljenu dokumentaciju, a  izlaganje koncepcije će planirati u dnevnom redu jedne od idućih sjednica.
           
Ad. 14. Razno
14.A Izmjene stalnog postava Moderne galerije - dostava recenzija
Nastavno na zaključak 13. sjednice HMV-a, Moderna galerija je dostavila dvije recenzije o izmjenama u stalnom postavu Moderne galerije. Autori recenzije su bili: mr. sc. Lada Ratković Bukovčan i dr. sc. Darko Babić. Obje recenzije su pozitivne i afirmativne te autori pozdravljaju predložene izmjene u postavu. Vijeće je prihvatilo zaprimljene recenzije i zaključkom pozitivno ocijenilo izmjene stalnog postava Moderne galerije, a u skladu s člankom 38. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, br. 30/06). 
 

Sažetak zapisnik 13. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
 
Sjednica je održana putem video konferencije, koristeći platformu Teams 13. studenoga 2020. godine

Na sjednici su bili prisutni:
 • članovi Hrvatskog muzejskog vijeća: Darko Komšo, dipl. arh., ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, Pula; predsjednik; dr. sc. Darko Babić, predsjednik Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM, Zagreb; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Matea Brstilo Rešetar, prof., ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja; mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara, Zagreb; Branko Franceschi, ravnatelj Moderne galerije u Zagrebu; Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice
 • iz Muzejskog dokumentacijskog centra: Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture: dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik; mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, v.d. ravnateljica Uprave za arhive knjižnice i muzeje; Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za arhive, knjižnice i muzeje; mr.sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost; Katarina Brkljačić Netopil, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost
 
Sjednici je predsjedavao Darko Komšo, dipl. arh. predsjednik Hrvatskog muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće).
 
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Suglasnost i prihvaćanje Zapisnika s prethodne sjednice
 3. Spomen – muzej biskupa J. J. Strossmayera: Zahtjev za trajnu pohranu pokretnih arheoloških nalaza, Nadbiskupski dvor u Đakovu
 4. Muzej Brodskog Posavlja: Zamolba za izlučivanjem predmeta iz zbirke Etnografskog odjela MBP-a
 5. Muzej suvremene umjetnosti: Zamolba za odobrenjem preliminarnog muzeološkog programa stalnog postava MSU-a
 6. Moderna galerija: Izmjene u stalnom postavu
 7. Moderna galerija: Promjena naziva institucije
 8. Arheološki muzej Zadar: Ponovno razmatranje izlučivanja antičkog terminacijskog natpisa iz fundusa Muzeja
 9. Izvješće Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za osnivanje Stalnog muzejskog postava Domovinskog rata u Bjelovaru
 10. Izvješće Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za osnivanje Muzeja grada Ludbrega
 11. Pučko otvoreno učilište Imotski: Očitovanje o stalnom postavu Zavičajnog muzeja Imotski
 12. Smjernice i kriteriji za vrednovanje otkupa predmeta za popunjavanje muzejskih fundusa
 13. Informacija:
  1. Udruga „Magriž“: Upit o osnivanju Muzeja Andrije Linardića na Cresu
 14. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje dnevnoga reda
Predloženi Dnevni red je jednoglasno usvojen.
 
Ad. 2. Suglasnost i prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice
Zapisnik 12. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća potvrđen je bez primjedbi.
 
Ad.3. Spomen – muzej biskupa J. J. Strossmayera: Zahtjev za trajnu pohranu pokretnih arheoloških nalaza, Nadbiskupski dvor u Đakovu
Spomen – muzej biskupa J. J. Strossmayera je uputio zahtjev za trajnu pohranu pokretnih arheoloških nalaza sa sustavnog i revizijskog arheološkog iskopavanja ostataka srednjovjekovne biskupske crkve sv. Petra u dvorištu Nadbiskupskog dvora u Đakovu, Strossmayerov trg 6, kt.č. 7392 k.o. Đakovo, 2018. – 2019. godine.
Hrvatsko muzejsko vijeće, sukladno članku 11. Zakona o muzejima (NN 61/18) i članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN, 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17,) daje pozitivno mišljenje na predmetnu zamolbu te predlaže da se arheološki materijal dobiven arheološkim istraživanjem na navedenom lokalitetu u dvorištu Nadbiskupskog dvora u Đakovu, kt.č. 7392 k.o. Đakovo trajno pohrani u Spomen – muzej biskupa J. J. Strossmayera. 
 
Ad. 4. Muzej Brodskog Posavlja: Zamolba za izlučivanjem predmeta iz zbirke Etnografskog odjela MBP-a
Muzej Brodskog Posavlja  uputio je Hrvatskom muzejskom vijeću zahtjev za odobrenje izlučivanja muzejske građe iz Etnografskog odjela Muzeja. Riječ je o 2 predmeta: ižimača i ambar (gospodarska zgrada drvene konstrukcije) koji su inventirani i sastavni su dio Zbirke tradicijskog gospodarstva i zanata.

Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje Muzej Brodskog Posavlja na dostavu dodatnog obrazloženja zamolbe. Traži se obrazloženje razloga zbog čega se kulturno dobro, obnavljano i štićeno sredstvima državnog proračuna, želi izlučiti iz muzejske ustanove i predati na brigu jedinici lokalne i regionalne samouprave. Također, upućuje se Muzej na dostavu obrazloženog mišljenja Upravnog i Stručnog vijeća Muzeja te dostavu mišljenja nadležnog konzervatorskog odjela.
 
Ad. 5. Muzej suvremene umjetnosti: Zamolba za odobrenjem preliminarnog muzeološkog programa stalnog postava MSU-a
Muzej suvremene umjetnosti dostavio je zahtjev za suglasnost i verifikaciju  Muzeološkog programa izmjena u stalnom postavu Muzeja.
Hrvatsko muzejsko vijeće, sukladno članku 38. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, br. 30/06), prihvaća dostavljeni Muzeološki program novog stalnog postava Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu.

S obzirom na značaj i poziciju Muzeja suvremene umjetnosti među nacionalnim muzejskim ustanovama te uključenost Ministarstva kulture i medija i Hrvatskog muzejskog vijeća u aktivnosti vezane uz početke izgradnje Muzeja i izradu muzeološke koncepcije prvog stalnog postava, Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje Muzej da po izradi Muzeološke koncepcije novog stalnog postava održi prezentaciju Vijeću.   
 
Ad. 6. Moderna galerija: Izmjene u stalnom postavu
Moderna galerija je dostavila zahtjev za suglasnost i verifikaciju izmjena u stalnom postavu Moderna galerije. Dostavljena je skica nove koncepcije stalnog postava. Autor koncepcije je ravnatelj Branko Franceschi, a suradnici su kustoski tim Muzeja.

Hrvatsko muzejsko vijeće, sukladno članku 38. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, br. 30/06), prihvaća dostavljenu skicu nove Muzeološke koncepcije stalnog postava.

S obzirom na važnost Moderne galerije i građe koju želi predstaviti na novi i drukčiji način javnosti, Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje Modernu galeriju na dostavu dviju recenzija. Po dostavi Vijeće predlaže prezentaciju nove muzeološke koncepcije stalnog postava u svrhu konačne verifikacije.  
 
Ad. 7. Moderna galerija: Promjena imena institucije
Moderna galerija u Zagrebu je uputila Hrvatskom muzejskom vijeću zamolbu za podršku promjene imena institucije. Ravnatelj je u ime kustoskog tima i svoje osobno uputio zamolbu za strukovnom podrškom da se Moderna galerija preimenuje u Nacionalni muzej moderne umjetnosti. Engleska inačica naziva bi bila: The National Museum of Modern Art. Kratica u hrvatskom bi bila NMMU, a u engleskom NMMA.

Hrvatsko muzejsko vijeće, na temelju pismenog i usmenog obrazloženja, daje podršku i suglasnost da Moderna galerija pokrene postupak promjene imena ove muzejske institucije na način da novo ime sadržava riječ muzej te se tako dodatno pozicionira kao značajna, prestižna i nacionalna muzejska institucija moderne umjetnosti.
 
Ad. 8. Arheološki muzej Zadar: Izlučivanje muzejske građe
Opetovano je razmatrana tema izlučivanja terminacijskog natpisa iz rimske epohe, pohranjenog 2010. godine te upisanog u inventarne knjige Muzeja,  pod rednim brojem A18229, kao dio zbirke antičkih epigrafskih spomenika Arheološkog muzeja Zadar, o čemu je donesen zaključak na 12. sjednici Vijeća, da se natpis vrati crkvi sv. Mihovila u Popovićima. Uprava za zaštitu kulturne baštine  uputila je internim dopisom  zamolbu za očitovanje  o predmetnom zahtjevu s obzirom na novo zaprimljeni dopis Zadarske nadbiskupije po temi povrata terminacijskog natpisa na prvotno mjesto nalaza.

U prilogu dopisa Uprave za zaštitu kulturne baštine dostavljena je također i kopija suglasnosti Uprave za vraćanje terminacijskog natpisa u Crkvu sv. Mihovila. 

U skladu s člankom 30. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06) i članku 11. Zakona o muzejima (NN 16/18), a nastavno na dopunu zamolbe i dodatno dostavljena mišljenja, Vijeće donosi zaključak da predmetni spomenik iz antičkog doba Arheološki muzej Zadar preda vlasniku, Crkvi sv. Mihovila u Popovićima.
 
Ad.9. Izvješće Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za osnivanje Stalnog muzejskog postava Domovinskog rata u Bjelovaru
Društvo za očuvanje hrvatske vojne tradicije uputilo je zamolbu Ministarstvu kulture za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje „Stalnog muzejskog postava Domovinskog rata“, ustanove  u sastavu navedene udruge, koja bi obavljala muzejsku djelatnost po odredbama Zakona o muzejima (NN61/18).

U svrhu donošenja mišljenja o zadovoljavanju svih stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje predmetnog muzeja, Vijeće je na 11. sjednici donijelo odluku o osnivanju Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Stalnog muzejskog postava Domovinskog rata u Bjelovaru.
Vijeće je prihvatilo Izvještaj sa sastanaka održanog po temi utvrđivanja postojanja uvjeta za osnivanje Stalnog muzejskog postava Domovinskog rata u Bjelovaru. Vijeće utvrđuje da, sukladno članku 18. Zakona o muzejima (NN 61/18), ne postoje stručni i tehnički uvjeti za osnivanje Stalnog muzejskog postava Domovinskog rata u Bjelovaru, odnosno Muzeja, a kojemu bi Osnivač bila Udruga Društvo za očuvanje hrvatske vojne tradicije.
U pogledu novih aktivnosti o kojima je Vijeće obaviješteno, a vezane su za preusmjeravanje djelovanja Udruge unutar Spomen-područja „Barutana“ Vijeće upućuje Udrugu na dodatnu komunikaciju s jedinicom lokalne i regionalne samouprave u svrhu podrške budućem radu Udruge i osnutku Muzeja na dobrobit cjelokupne lokalne zajednice.

U tom smislu, a na temelju priložne dokumentacije i uvida, Stručno povjerenstvo ukazuje na nužnost da se:
 • utvrdi pravni status građe s kojom Udruga raspolaže budući da iz dokumentacije nije razvidno s kojom građom kao vlasništvom Udruga raspolaže,
 • utvrdi status i korištenje poslovnog prostora za potrebe Muzeja budući da je trenutni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske (Osnivač Muzeja s Gradom Bjelovarom ili direktno s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine),
 • osigura zapošljavanje nužnog broja stručnih djelatnika, koji će osigurati kvalitetan stručni rad za obavljanje muzejske djelatnosti, odnosno zadovoljiti minimalno propisano nužno osoblje za muzej, na temelju odredbi članka 35. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)
 • i izradi Plan rada i razvitka muzeja.
 
Ad. 10. Izvješće Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za osnivanje Muzeja grada Ludbrega
Centar za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ Ludbreg dostavio je Ministarstvu kulture i medija zahtjev za utvrđivanje uvjeta za osnivanje „Muzeja Grada Ludbrega“ u sastavu Centra za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ (CZKIDN), u skladu s Odlukom o ustrojstvu CZKIDN i Statutom.

U svrhu donošenja konačnog mišljenja o zadovoljavanju svih stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje predmetnog muzeja, Vijeće je na 9. sjednici donijelo odluku o osnivanju Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Grada Ludbrega kao muzeja u sastavu po Zakonu o muzejima.

Vijeće je prihvatilo Izvještaj sa sastanaka održanog po temi utvrđivanja postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Grada Ludbrega. Sukladno odredbama članka 18. Zakona o muzejima (NN 61/18) te terenskim izvidom Vijeće daje podršku  osnivanju Muzeja Grada Ludbrega. U svrhu donošenja konačnog mišljenja, Vijeće upućuje Centra da od osnivača pribavi i dostavi sljedeće:

- izjavu/potvrdu osnivača o opsegu aktivnosti i nadležnosti koje se namjeravaju dati na upravljanje i brigu u okviru buduće muzejske institucije pod nazivom Muzej grada Ludbrega   - potvrdu o pokretanju postupka zapošljavanja stručnog osoblja, koje će osigurati minimalno propisano nužno osoblje u muzeju, na temelju odredbi članka 35. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)
- Plan rada i razvitka budućeg muzeja, osobito s naglaskom na segment obrade muzejske građe - rad na usavršavanju djelatnika Muzeja, inzistiranje na istraživačkom, stručnom i znanstvenom radu suradnika
- izjavu osnivača o statusnim i vlasničkim pitanjima etnografske, arheološke i sakralne građe koja se namjerava izlagati
- izjavu osnivača o statusu sakralne zbirke pod nazivom Stalni postav sakralne umjetnosti, na temelju Odluke o utemeljenju Stalnog postava sakralne umjetnosti u Ludbregu od 12. lipnja 1998.
 
Ad. 11. Pučko otvoreno učilište Imotski: Očitovanje o stalnom postavu Zavičajnog muzeja Imotski
Vijeće je primilo na znanje očitovanje Pučkog otvorenog učilišta Imotski u čijem je sastavu Zavičajni muzej.
 
Ad. 12. Smjernice i kriteriji za vrednovanje otkupa predmeta za popunjavanje muzejskih fundusa
Nastavno na raspravu s 12. sjednice po predmetnoj temi članovi Vijeća su analizirali prijedlog teksta smjernica i kriterija za postupak vrednovanja otkupa predmeta za popunjavanje muzejskih fundusa. Služba za muzejsku djelatnost pripremila je tekst na temelju dosadašnjih propisa, uvjeta i kriterija za provođenje otkupa.

Nakon rasprave Vijeće je donijelo i predložilo konačnu verziju smjernica i kriterija za vrednovanje zahtjeva za sufinanciranjem otkupa predmeta za popunjavanje muzejskih fundusa. Uvjeti za prijavu otkupa su dostava: plana sakupljanja i plana otkupa, potvrda/izjava ravnatelja o inventiranosti građe u muzeju i izjava o osiguranim uvjetima za čuvanje predmetnog otkupa. Prijedlog načina provedbe otkupa te prijedlog smjernica i kriterija za vrednovanje zamolbi za otkup predmeta za popunjavanje muzejskih fundusa sastavni su dio ovoga zapisnika.
 
Ad.13. Informacija
 1. Mišljenje o upitu Udruge „Magriž“ za osnivanje Muzeja Andrije Linardića na Cresu
Vijeće je pregledalo i analiziralo dostavljeni sažetak o radu Udruge Magriž“ po aktivnostima s dugoročnim ciljem osnivanje Muzeja Andrije Linardića na Cresu.
Vijeće predlaže da Udruga nastavi s radom i naporima na promoviranju lokalnog naslijeđa i baštine koju su u naslijeđe ostavili pojedinci creskog kraja. U svrhu valjane valorizacije i mogućnosti upućivanja na daljnje korake u pravcu institucionalizacije ovakvih aktivnosti, Vijeće predlaže da Udruga nastavi s radom i naporima te se ponovno javi s prijedlogom kad se stvore svi vlasnički i pravni uvjeti za mogućnost osnivanja institucije
 
Ad. 14. Razno
Predsjednik Vijeća je upoznao članove s predmetom gđe Marlene Priskić koji je bio tema 12. sjednice. Gđa Priskić je u nekoliko navrata pokušala kontaktirati predsjednika Vijeća kao i nekolicinu članova Vijeća po pitanju rješavanja njenog zahtjeva. S obzirom da pitanje prodaje publikacije u muzejskih ustanovama kao i pitanje pristupa muzejskoj građi i dokumentaciji nije u nadležnosti Hrvatskog muzejskog vijeća, predsjednik upućuje članove Vijeća da se ograde od davanja mišljenja ili informacija gđi Priskić.
 
 
Prijedlog načina podrške otkupa predmeta za popunjavanje muzejskih fundusa od strane Ministarstva kulture i medija
 
Otkup predmeta za popunjavanje muzejskih fundusa
Programom otkupa predmeta za popunjavanje muzejskih fundusa Ministarstvo kulture i medija želi povećati dostupnost i očuvanje nacionalne kulturne baštine u muzejskim institucijama.

Otkup predmeta za popunjavanje muzejskih fundusa podrazumijeva nabavu vrijednih djela kulturne i prirodne baštine od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i umjetnost u muzejskim ustanovama.
Prednost u provedbi podrške programu otkupa imaju predmeti/ djela kojima se popunjavaju fundusima muzeja i za kojima postoji potreba u skladu s planom sakupljanja građe pojedinog muzeja.
Otkupi vrijednosti pojedinačnog predmeta do 5.000,00 HRK otkupljuju se samostalno od strane institucije.
Ministarstvo kulture i medija ne sufinancira otkupe za popunjavanje fundusa privatnih muzeja. Sufinanciraju se samo javni muzeji.
 
            OTKUP SE PROVODI:
Redovno financiranje otkupa: 1x godišnje putem javnog poziva, mišljenje donosi HMV
Hitni otkup: tijekom godine zahtjev se upućuje izravno Ministarstvu kulture i medija.
 
            O OTKUPIMA RAZMATRA I DONOSI MIŠLJENJE: Hrvatsko muzejsko vijeće donosi mišljenje, a po potrebi, ovisno o građi, može zatražiti stručno mišljenje relevantnih stručnjaka
 
            KRITERIJI:
U cilju ostvarivanja godišnjih programa u kulturi utvrđuju se kriteriji za otkup predmeta za popunjavanje fundusa u muzejskim ustanovama:
Kriterij 1.: vrijednost predmeta (umjetnička/povijesna/dokumentarna/ kulturno-umjetnička, znanstveno-obrazovna ili općedruštvena)
Kriterij 2.: razina očuvanosti predmeta pri procjeni materijalne vrijednosti i primjerenost cijene
Kriterij 3.: primjerenost / potrebitost za popunjavanje fundusa u skladu s planom sakupljanja građe u muzeju
Kriterij 4.: raritetnost na tržištu
 
            OBVEZNA DOKUMENTACIJA:
Smjernice za prijavu programa otkupa u muzejskim ustanovama:
 1. Obvezna je dostava javno objavljenog dokumenta muzeja - plana sakupljanja/sabiranja ili plana otkupa muzeja
 2. Obvezna dokumentacija o predmetu otkupa:
  • ime autora/ice i naziv umjetnine i/ili muzejske građe koja se predlaže za otkup
  • osnovni podatci o predmetu otkupa
  • odgovarajuća fotodokumentacija (iz koje je vidljivo i postojeće stanje predmeta)
  • izjava o vlasništvu ovjerenu kod javnog bilježnika
  • traženi iznos za otkup
 3. obrazloženje razloga za otkup
 4. izjava o osiguranim uvjetima za čuvanje predmetnog otkupa
 5. procjena vrijednosti predmeta koji se otkupljuje
 6. stručna analiza/ocjena predmeta/djela koji se predlaže za otkup
 7. izjava osnivača ili suosnivača muzeja da će sudjelovati u sufinanciranju otkupa
 
Napomena: Prema godišnjem planu otkupa, grad / županija i Ministarstvo kulture i medija sudjeluju u otkupu muzejske građe za popunjavanje fundusa muzeja kojima su osnivači jedinice lokane i regionalne samouprave, a koje imaju umjetničke i ostale zbirke.
Ministarstvo kulture i medija podržava otkup predmeta razmjeran udjelu osnivača pojedinog muzeja.

Predlagatelj se upućuje na odredbe članka 18. Zakona o Zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11 , NN 25/12, NN 136/12 , NN 157/13,NN 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)  kod otkupa dobra za koja se predmnijeva da imaju svojstvo kulturnog dobra, primjena propisa o nalazu blaga tj. članak 140. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – proč. tekst i 94/17 – ispr.).

Sažetak zapisnika 12. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
 
Na sjednici su bili prisutni:
 • članovi Hrvatskog muzejskog vijeća: Darko Komšo, dipl. arh., ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, Pula; predsjednik; dr. sc. Darko Babić, predsjednik Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM, Zagreb; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Matea Brstilo Rešetar, prof., ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja; mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara, Zagreb; Branko Franceschi, ravnatelj Moderne galerije u Zagrebu ; Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice
 • iz Muzejskog dokumentacijskog centra: Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture: dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik; Ivana Prgin, v.d. ravnateljica Uprave za arhive knjižnice i muzeje; Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost;
 
Sjednica je održana u nekoliko termina: 14. rujna 2020. u 10 sati u Runjaninovoj 2, prisustvom sviju članova Vijeća, putem video konferencije u četvrtak, 24. rujna 2020. godine, s početkom u 10 sati te i e-mail korespondencijom  u utorak, 13. listopada 2020.
Sjednici je predsjedavao Darko Komšo, dipl. arh. predsjednik Hrvatskog muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće).
 
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Suglasnost i prihvaćanje Zapisnika s prethodne sjednice
 3. Arheološki muzej Zadar: Izlučivanje muzejske građe
 4. Muzej grada Rijeke: Zamolba za premještanje muzejske građe
 5. Pučko otvoreno učilište „Marija Antun Relković“, Nova Gradiška: Zamolba za osnivanje Galerije Relković (kao ustanova u kulturi u skladu s odredbama Zakona o muzejima – galerija u sastavu POU)
 6. Društvo prijatelja dubrovačke umjetnosti: Zamolba za osnivanje galerije
 7. Poljoprivredan zadruga „Putnikovići“: Zamolba za osnivanje muzeja „Prvi hrvatski muzej vinogradarstva i vinarstva“
 8. Grad Ilok: Spajanje Muzeja grada Iloka i Gradske knjižnice i čitaonice  - mišljenje Vijeća
 9. Informacija
  1. Muzeji i galerije Konavala: Stručno osoblje u muzejima u vremenu pandemije COVID 19 – utjecaj na obavljanje stručnog rada u muzejima
  2. Marlene Priskić: Zamolba vezano uz prodaju publikacije „Slatko doba (hrvatsko, talijansko i njemačko izdanje)
 10. Zakonski rok za izvršenje upisa muzejske građe i muzejske dokumentacije  za sve ustanove osnovane po Zakonu o muzejima i upisane u Upisnik javnih i privatnih muzeja
 11. Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu – pregled i rasprava o Uputama za prijavitelje, uvjetima prijave za financiranje programa muzejske djelatnosti i Smjernica Hrvatskog muzejskog vijeća za prijavljivanje i vrednovanje programa muzejske djelatnost
 12. Smjernice i kriteriji za vrednovanje otkupa predmeta za popunjavanje muzejskih fundusa
 13. Izmjene članova stručnih povjerenstva za utvrđivanje stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje muzeja:
  1. Muzej crvene povijesti, Dubrovnik
  2. Memorijalna zbirka Marina Držića, Dubrovnik
  3. Centar za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ – Muzej grada Ludbrega
 14. Razno
 
 
Ad. 1. Usvajanje dnevnoga reda
Predloženi Dnevni red je jednoglasno usvojen uz dopune pod točkom 15. Razno:
 1. Izvješće Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za osnivanje Muzeja farmacije Jadran-Galenski laboratorija d.d. (KLASA: 612-05/20-01/0089)
 2. Sveučilište u Zadru, Odsjek za arheologiju: Upit za osnivanje ili registraciju zbirke arheoloških predmeta
 3. Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA): Upit o potrebi registracije muzejske djelatnosti
 4. Željka Jelavić, novi zahtjev za zvanje muzejskog savjetnika
 
Ad. 2. Suglasnost i prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice
Zapisnik 11. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća je potvrđen bez primjedbi.
 
Ad.3. Arheološki muzej Zadar: Izlučivanje muzejske građe
            Arheološki muzej Zadar je uputio Vijeću upit o preporuci i konačnoj odluci o izlučivanju muzejskog predmeta - terminacijskog natpisa iz rimske epohe, pohranjenog 2010. godine te upisanog u inventarne knjige Muzeja,  pod rednim brojem A18229, kao dio zbirke antičkih epigrafskih spomenika Arheološkog muzeja Zadar. Taj predmet je bio prvotno ugrađen kao lijevi dovratak bočnih vrata na južnoj fasadi crkve sv. Mihovila u Popovićima. 2020. godine Zadarska je biskupija (Župni ured sv. Antuna Padovanskog iz Popovića) zatražila povrat spomenika, s obzirom na to da je okončana faksimilna obnova crkve sv. Mihovila.

            Hrvatsko muzejsko vijeće, u skladu s člankom 30. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06) i člankom 11. Zakona o muzejima (NN 16/18), većinom glasova (5:2) donosi mišljenje da se predmetni spomenik iz antičkog doba ostavi u Arheološkom muzeju Zadara  da se Župni ured u Popovićima uputi na izradu faksimila predmetnog spomenika.
 
Ad. 4. Muzej grada Rijeke: Zamolba za premještanje muzejske građe
            Hrvatsko muzejsko vijeće, u skladu s člankom 11. Zakona o muzejima (NN 16/18), daje pozitivno mišljenje Muzeju grada Rijeke na zamolbu o premještanju muzejskih predmeta iz čuvaonice u sadašnjoj zgradi Muzeja grada Rijeke (Kockica) u nove prostore Muzeja – izložbene prostore stalnog postava i čuvaonice u Palači šećerane, uz napomenu da Muzej poštuje i osigura sve standarde o tehničkim i sigurnosnim uvjetima prostora u koji će muzejska građa biti preseljena, a u skladu s preporukama nadležnog konzervatorskog odjela.
 
Ad. 5. Pučko otvoreno učilište „Marija Antun Relković“, Nova Gradiška: Zamolba za
           osnivanje Galerije Relković
Pučko otvoreno učilište „Marija Antun Relković“, Nova Gradiška je dostavilo zamolbu za pozitivno mišljenje za upis u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj.
Zaprimljena zamolba ne zadovoljava ni proceduralno ni sadržajno uvjete važećih zakonskih propisa i pravnih procedura na temelju kojih Vijeće može donijeti odluku.

Vijeće smatra da tek postojanje svih provedbenih propisa vezanih za osnivanje ustanova za obavljanje muzejske djelatnosti otvara mogućnost valorizacije stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje Galerije Relković.

Također, upućuje se Pučko otvoreno učilište na podatak da je stupanjem na snagu Zakona o muzejima (NN 61/18) promijenjen naziv središnje evidencije muzeja u Republici Hrvatskoj te se on zove Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj, a vodi ga Muzejski dokumentacijski centar.
 
Ad.6. DRUŠTVO PRIJATELJA DUBROVAČKE UMJETNOSTI: Zamolba za
          osnivanje galerije
Udruga DRUŠTVO PRIJATELJA DUBROVAČKE UMJETNOSTI je uputila zamolbu za osnivanjem galerije, definirane člankom 3. Zakona o muzejima (NN 61/18).
            Hrvatsko muzejsko vijeće na temelju dostavljene dokumentacije utvrđuje da Udruga DRUŠTVO PRIJATELJA DUBROVAČKE UMJETNOSTI ne udovoljava uvjetima za osnivanje galerije, a u skladu s odredbama Zakona o muzejima (NN 61/18) i pripadajućim podazkonskim aktima o stručnim i tehničkim standardima.
 
Ad.8.   Poljoprivredna zadruga „Putnikovići“: Zamolba za osnivanje muzeja „Prvi
hrvatski muzej vinogradarstva i vinarstva“
Poljoprivredna zadruga „Putnikovići“ je uputila zamolbu za osnivanje muzeja pod nazivom „Prvi hrvatski muzej vinogradarstva i vinarstva“
S obzirom na to da iz dostavljene dokumentacije nije razvidno na koji način će navedeni muzej djelovati, Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje Poljoprivrednu zadrugu Putnikovići na dopunu dokumentacije, a u skladu s propisima članka 18. Zakona o muzejima (NN 61/18):
- popis muzejske građe i dokumentacije
- plan rada i razvoja muzeja,
- plan rješavanja prostornih problema za prezentaciju i zaštitu muzejske građe te
- plan zapošljavanja stručnih djelatnika
Po primitku tražene dokumentacije, Vijeće će se očitovati o predmetnoj zamolbi.
 
 
Ad.9. Grad Ilok: Spajanje Muzeja grada Iloka i Gradske knjižnice i čitaonice  -
          mišljenje Vijeća
Uprava za pravne i financijske poslove uputila je predmet na Hrvatsko muzejsko vijeće za očitovanjem o pitanju pripajanja Muzeja grada Iloka Gradskoj knjižnici i čitaonici u Iloku.
Vijeće predlaže da se u svrhu donošenja konačnog zaključka o predmetnoj temi organizira sastanka između svih zainteresiranih strana i dodatno raspravi predmetna tema.
 
Ad.10. Informacija
 1. Muzeji i galerije Konavala: Stručno osoblje u muzejima u vremenu pandemije COVID 19 – utjecaj na obavljanje stručnog rada u muzejima
Ravnateljica Muzeja i galerija Konavli je uputila mail kojim je željela ukazati na aktualnu situaciju u muzejskom sektoru, koji najteže snosi posljedice smanjenja u gradskim i drugim proračunima, i u smanjenu programskih sredstava, ali i u smanjenju plaća muzejskim djelatnicima. Članovi Vijeća su svjesni aktualne situacije u muzejskom sektoru te zahvaljuju ravnateljici na želji da ovakvim istupom dodatno aktualizira okolnosti u kojima se kulturni sektor nalazi i u potrebi da se iznjedri način u premošćivanju ovoga razdoblja.
 1. Marlene Priskić: Zamolba vezano uz prodaju publikacije „Slatko doba“ (hrvatsko, talijansko i njemačko izdanje)
Vijeće je zaprimilo zahtjev gđe Priskić i pregledalo poslanu dokumentaciju te zaključilo da s obzirom na prirodu zahtjeva rješavanje ovoga pitanja nije u njihovo nadležnosti te upućuju nadležnu Službu za muzejsku djelatnost da istu uputi pravnoj službi ministarstva na daljnje postupanje.
 
 
Ad.11. Zakonski rok za izvršenje upisa muzejske građe i muzejske dokumentacije  za sve ustanove osnovane po Zakonu o muzejima i upisane u Upisnik javnih i privatnih muzeja
            DT Poljičak informirao je članove Vijeća da će se tijekom idućeg mjeseca u Ministarstvu kulture i medija prikupiti podaci  izravno od muzeja kako bi se dobio uvid u aktualnu situaciju s provedbom zakonskog propisa iz članka 41. Zakona o muzejima (61/18) o obvezi inventarizacije muzejskih predmeta do 31. 12. 2020. godine koji do stupanja na snagu tog zakona nisu bili uvedeni u inventarnu knjigu muzeja. Po primitku izvješća svih muzeja o razini invertiranosti pripremiti će se kratka analiza s kojom će Vijeće biti upoznato.
 
Ad. 12. Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu – pregled i rasprava o Uputama za prijavitelje, uvjetima prijave za financiranje programa muzejske djelatnosti i Smjernica Hrvatskog muzejskog vijeća za prijavljivanje i vrednovanje programa muzejske djelatnost
            DT Poljičak je najavio da će ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek sudjelovati u ovoj diskusiji s članovima Vijeća. S obzirom na njenu spriječenost sudjelovanja na današnjem susretu, zaključenje 12. sjednice Vijeća će se obaviti putem video sastanka tijekom sljedećeg tjedna, kada će se ministrica obratiti članovima Vijeća i s njima prodiskutirati prilagodbe Poziva novim okolnostima koje su bile tema video sastanka održanog 31. 7. 2020. godine. Slijedom tada iznesenih i objavljenih smjernica po kojima se trebaju provoditi verifikacije programa prijavljenih na Poziv, ministrica će otvoriti diskusiju  s članovima Vijeća kako bi se utvrdile osnovne smjernice i kriteriji za vrednovanje muzejskih programa.
 
Ad. 13. Smjernice i kriteriji za vrednovanje otkupa predmeta za popunjavanje muzejskih fundusa
            Vijeće će na idućoj sjednici dati mišljenje o načinu pristupa provođenju otkupa građe za popunjavanje muzejskih fundusa vodeći se pretpostavkama da svaki muzej koji prijavljuje otkup treba imati donesen Plan otkupa, treba imati inventiranu građu u muzeju te uvjete za spremanje građe.
 
Ad. 14. Izmjene članova stručnih povjerenstva za utvrđivanje stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje muzeja:
a)  Muzej crvene povijesti, Dubrovnik
b)  Memorijalna zbirka Marina Držića, Dubrovnik
c)  Centar za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ – Muzej grada Ludbrega
 
Zaključak: 
U želji da se ubrza aktivnost izvida stručnih i tehničkih standarda za osnivanje muzeja, odnosno institucija koje bi obavljale muzejsku djelatnost po odredbama Zakona o muzejima (NN 61/18), Vijeće predlaže da se ne mijenjaju imenovani članovi stručnih povjerenstava te predlažu da isti obave izvide i o tome obavijeste Vijeće u što bude moguće skorijem roku.
 
 
Ad. 15. Razno
 1. Izvješće Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za osnivanje Muzeja farmacije Jadran-Galenski laboratorija d.d.
Vijeće je prihvatilo Izvještaj sa sastanaka održanog po temi utvrđivanja postojanja uvjeta za osnivanje JGL Muzeja farmacije. Vijeće utvrđuje da sukladno odredbama članka 18. novog Zakona o muzejima (NN 61/18) te terenskim izvidom postoje stručni i tehnički uvjeti za osnivanje JGL Muzeja farmacije te daje pozitivno mišljenje na osnivanje ovoga privatnog muzeja.
 1. Sveučilište u Zadru, Odsjek za arheologiju: Upit za osnivanje ili registraciju zbirke arheoloških predmeta
Predsjednik Vijeća je dobio upit izvanrednog profesora dr. sc. Daria Vujevića s Odsjeka za arheologiju Sveučilišta u Zagrebu po temi arheoloških predmeta koje Odsjek posjeduje na temelju arheoloških istraživanja.
Vijeće smatra da Sveučilište u Zadru, odnosno Odsjek za arheologiju treba poštivati Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11, NN 25/12, NN 136/12 , NN 157/13,NN 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20) i odredbe koje proizlaze iz njega, a vezane su uz predmete pribavljene arheološkim istraživanjima. Smatra da svaku mogućnost pristupa i korištenja arheološkog materijala za rad sa studentima Sveučilište može ugovoriti sporazumom s muzejskom ustanovom koja taj materijal posjeduje.
 1. Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA): Upit o potrebi registracije muzejske djelatnosti
Predsjednik Vijeća je dobio upit ravnatelja MCPA g. Mladena Pešića vezan uz edukacijsko-prezentacijski dio djelatnosti MCPA. Povod upitu je provedba EU projekta „Obnova kulturne baštine urbanog područja Zadra“ pod naziva „Obnova kompleksa crkve i samostana sv. Nikole u Zadru“, koji obuhvaća edukacijsko-prezentacijske sadržaje.
Upit ravnatelj MCPA usmjeren je na pitanje potrebe, u svrhu nesmetanog provođenja navedenog projekta, registracije muzejske djelatnosti unutar Centra, po važećim zakonskim propisima.

Razlog tomu je činjenica da MCPA u svojem Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu ima sistematiziran Odjel za prezentaciju koji se bavi prikupljanjem, izlaganjem i održavanjem građe podvodne arheologije, organiziranjem izložbi i javnih događaja. Također, tijekom 2014. i 2015. godine MCPA je uputio Ministarstvu kulture, odnosno Hrvatskom muzejskom vijeću upit za utvrđivanje uvjeta za osnivanje muzeja. Zaključkom 17. sjenice Hrvatskog muzejskog vijeća od 29. 5. 2015., Vijeće je tada zaključilo da u skladu s Uredbom o osnivanju, MCPA može obavljati nesmetano izložbenu djelatnost, bez obveze registracije muzejske djelatnosti.

Vijeće je suglasno sa zaključcima 17. sjednice saziva Vijeća iz 2015. godine. U svrhu izmjena vrsta djelatnosti i načina njihova provođenja, ravnatelj se upućuje izravno na osnivača.  

D)  Željka Jelavić, novi zahtjev za zvanje muzejskog savjetnika
U svrhu izdavanja rješenja za više zvanje, u skladu s odredbama Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19), kandidatkinja Željka Jelavić, koja se javila na travanjski rok za vrednovanje uvjeta za stjecanje višeg zvanja, upućena je na dostavu novog zahtjeva za stjecanje višeg zvanja. Razlog tomu je što je na temelju priložene dokumentacije Služba za normativne i upravno-pravne poslove Ministarstva uočila da kandidatkinja Jelavić može biti promovirana jedino u zvanje muzejskog savjetnika, s obzirom na činjenicu da je prethodno zvanje višeg kustosa stekla 1999. Kandidatkinja nema zvanje muzejskog pedagoga niti zvanje kustosa pedagoga. Slijedom toga, po novom Pravilniku, ne može biti promovirana u više zvanje muzejskog savjetnika pedagoga.
Slijedom uočenog kandidatkinja je upućena da ponovi zahtjev u skladu s odredbama navedenog Pravilnika. Prema procjeni recenzentice te zaključkom Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje postojanja uvjeta napredovanja u muzejskoj struci za zvanja višeg kustosa i muzejskog savjetnika, utvrđeno je da kandidatkinja Željka Jelavić, prema čl. 6. točki 2. Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja, zadovoljava sve kriterije za stjecanje zvanja muzejskog savjetnika i to po osnovi:

-           od propisanih 10 godina rada u zvanju višeg kustosa ima 21 godinu (Rješenje o stečenom zvanju za višeg kustosa od 22. ožujka 1999.)
-           od minimalno 500 bodova (300 bodova na osnovi stručnog rada te 200 bodova na osnovi usavršavanja i publiciranih radova) od strane Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci zvanje višeg kustosa i muzejskog savjetnika dodijeljeno joj je 1567 bodova - na osnovi stručnog iskustva 950, a na osnovi usavršavanja i publiciranih radova 580 bodova)

            Na temelju mišljenja i prijedloga Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višeg kustosa i muzejskog savjetnika, Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture i medija da se u zvanje muzejskog savjetnika unaprijedi Željka Jelavić iz Etnografskog muzeja u Zagrebu.
 
*    *    *
 
U četvrtak, 24. rujna 2020. godine, s početkom u 10 sati sazvan je, video sastanak putem Zoom platforme, kao nastavka i zaključenje 12. sjednice Vijeća.

Tema sastanka je bila 12. točka dnevnog reda 12. sjednice koja se odnosila na diskusiju o smjernicama i kriterijima vrednovanja muzejskih programa prijavljenih putem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu, čime će se ujedno dobiti i uvid na način rada muzeja u sljedećem razdoblju te izazovima koji predstoje u promišljanju provođenja djelatnosti.
Sjednici su sudjelovali:
 • uz ministricu kulture medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek; državni tajnik dr. sc. Ivica Poljičak; v.d. ravnateljica Uprave Ivana Prgin; načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost Jelena Glavić Perčin te voditeljica Službe za muzejsku djelatnost, mr. sc. Rašeljka Bilić Boras i stručna savjetnica iz Službe za muzejsku djelatnost Katarina Brkljačić Netopil.
 • uz predsjednika sudjelovali su i svi članovi Vijeća: ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja u Zagrebu Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Muzeja Mimara, mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju u Zagrebu, dr. sc. Iris Biškupić Bašić, ravnatelj Moderne galerije u Zagrebu Branko Franceschi, docent i predstojnik Katedre za muzeologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i predsjednik Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM, Zagreb, dr. sc. Darko Babić, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice Silvija Lučevnjak
 • te Maja Kocijan, ravnateljica Muzejskog dokumentacijskog centra.
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Darko Komšo i osvrnuo se na djelovanje muzeja u okolnostima pandemije koronavirusa, osvrnuvši se na smanjenje posjećenosti muzeja. Predsjednik Komšo se također osvrnuo na financiranje muzejskih aktivnosti te komunikaciju s publikom.
Ministrica se obratila članovima Hrvatskog muzejskog vijeća s ciljem da potakne i otvori prostor za proaktivnu ulogu Hrvatskog muzejskog vijeća prema hrvatskoj muzejskoj zajednici u budućem razdoblju i novim životnim i radnim okolnostima koje sa sobom donosi različite izazove, a s obzirom na neizvjesnu gospodarsku situaciju (ograničene prihode), ograničenja javnih okupljanja, nove okolnosti u provođenju muzejskih aktivnosti te prilagodbu rada s muzejskom građom.

Govoreći o važnosti prilagodbe djelovanja cjelokupne muzejske zajednice novim životnim i radnim okolnostima, ministrica je na početku svojeg obraćanja uputila prijedlog i zamolbu Vijeću da predloži ključne parametre kojima će se voditi pri vrednovanju muzejskih programa za financiranje u 2021. godinu. Ukazala je na potrebu da u svojim kriterijima budu fleksibilni te da daju što jasnije smjernice te time pošalju poruku na koji način muzejska zajednica treba djelovati u drukčijem financijskom i organizacijskom razdoblju koje je pred cjelokupnim kulturnim sektorom.
Također, ministrica je istaknula da nove globalne okolnosti u provođenju svih aktivnosti u cjelokupnom kulturnom sektoru traže da svi dionici, a u ovome slučaju muzejske ustanove i njihovi djelatnici, prepoznaju ozbiljnost aktualne situacije u svojem djelovanju te da se:
 • pronađu novi oblici aktivne komunikacije muzeja sa svojom publikom
 • muzejske ustanove usmjere na brigu, istraživanje i obradu kao i prezentaciju muzejskih zbirki, odnosno da se usmjere na rad s građom iz fundusa
 • podigne razina razmjene izložbi
 • promišlja aktivniji i intenzivniji rad s lokalnom zajednicom
 • muzejske ustanove povezuju i s drugim institucijama iz svoje neposredne zajednice - koprodukcijske suradnje koje će objediniti nekoliko izvora financiranja, a projekte učiniti ekonomski održivima
 • intenzivira i osmisli rad s obrazovnim ustanovama
 • muzejske ustanove svojim aktivnostima predstave u javnosti kao mjesta sigurnog boravka
 • osmisle alternativni načini i modeli produciranja i distribuiranja muzejskih sadržaja
 
Ministrica je na kraju svojeg obraćanja sažela da muzeji, kroz nove osmišljene i promišljene komunikacijske kanale s publikom, koju moraju u bilo kojem broju zadržati i održavati s njom komunikaciju, trebaju biti vidljivi, aktivni te kreativni i inovativni. Naglasila je da je potrebno održavati, ali i graditi povjerenje javnosti u baštinske ustanove, u čemu vidi priliku za njihovu održivost, ali i rast u novoj i drukčijoj budućnosti, bez snižavanja razine stručnosti i profesionalnosti.

Predstavnici Hrvatskog muzejskog vijeća u dijalogu s ministricom, podržali su i suglasili su se sa svim preporukama koje je istaknula. Slijedom toga je otvorena diskusija tijekom koje su članovi Vijeća, svaki ponaosob, istaknuli oblike i modele aktivnosti koje bi trebalo razviti i provoditi, na temelju vlastitih iskustava:
 • razmjena izložbi i gostovanja među muzejima na području cijele Hrvatske
 • osmišljavanje izložbenih projekata kao platformi za nove oblike djelovanja u muzejskom sektoru
 • pedagoške aktivnosti koje će pretpostaviti izlazak iz muzeja, gostovanja i/ili online aktivnosti, a vezane uz školski kurikulum
 • mrežna dostupnost muzejskih sadržaja - interaktivni, edukativni i zabavni sadržaji
 • osmišljavanje novih komunikacijskih kanala za povezivanje s publikom, starom i novom i drukčijom, gdje važnost nije na kvantiteti nego na kvaliteti i sadržajnosti i prisutnosti u javnom prostoru
 • u promišljanju posegnuti za primjerima dobre prakse među tuzemnim i inozemnim muzejskim ustanovama te razviti i prilagoditi takve projekte i programe hrvatskim okolnostima
 • organizirati suradničke sastanke među muzejskim ustanovama ili po ključu istovrsne građe ili zemljopisnog smještaja i na redovitoj razini dogovarati susrete s ciljem osmišljavanja novih modela djelovanja u muzejima
 • u redovitoj osnovi organizirati sastanke Vijeća Sustava muzeja i Vijeća za matičnu djelatnost i tako potaknuti razmjenu iskustava i ideja u iznalaženju novih oblika djelovanja u muzejskoj zajednici
 • usmjerenost na razvojne programe i čvršću suradnju među muzejima bez obzira na područja djelovanja
 • važnost kontinuiranog odnosa prema publici koju želimo zadržati unatoč fizičkim ograničenjima
 

Sažetak zapisnika 11. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske, Zagreb, Runjaninova 2,
16. lipnja 2020. u 10 sati
 
 
Na sjednici su bili prisutni:
 • članovi Hrvatskog muzejskog vijeća: Darko Komšo, dipl. arh., ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, Pula; predsjednik; dr. sc. Darko Babić, predsjednik Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM, Zagreb; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Matea Brstilo Rešetar, prof., ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja; mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara, Zagreb; Branko Franceschi, ravnatelj Moderne galerije u Zagrebu
 • iz Ministarstva kulture: Ivana Prgin, v.d. ravnateljica Uprave za arhive knjižnice i muzeje; Jelena Glavić-Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost; Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost; Katarina Brkljačić Netopil, stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost
 • po točki 3.: Nikolina Radić Štilić, ravnateljica; Marko Badurina, kustos zbirke; Sanjin Kunić autor postava
 • po točki 4.: Marija Plenković, ravnateljica Muzeja općine Jelsa; Duje Dorotka, kustos zbirke; Vanja Ilić, arhitektica postava
 
Članica Vijeća gđa Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice nije nazočila sjednici te se pismeno ispričala zbog neodgodivih privatnih obveza. Također, točki 9. ove sjednice nije nazočila gđa Jacqueline Balen, predsjednica Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višega kustosa i muzejskoga savjetnika, zbog obaveza na terenskim istraživanja.
 
            Sjednici je predsjedavao Darko Komšo, dipl. arh. predsjednik Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Suglasnost i prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice
 3. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka: Novi stalni postav Muzejske zbirke Kastavštine, dislocirana zbirka – Prezentacija i verifikacija idejne koncepcije stalnog postava
 4. Muzej općine Jelsa: Muzeološka koncepcija Vinogradarske zbirke Muzeja općine Jelsa
 5. Izvješće Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za osnivanje Hrvatskog muzeja vatrogastva
 6. Društvo za očuvanje hrvatske vojne tradicije: Zamolba za utvrđivanje postojanja stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje ustanove pod nazivom „Stalni muzejski postav Domovinskog rata“
 7. Jadran-Galenski laboratorij d.d.: Zamolba za utvrđivanje postojanja stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje ustanove pod nazivom „Muzej farmacije“ (muzej u sastavu)
 8. Izvješće o provedenom stručnom nadzoru nad radom muzeja u 2019. godini – izlaganje MDCa
 9. Izvješća Stručnih povjerenstava Hrvatskog muzejskog vijeća za utvrđivanje postojanja uvjeta za stjecanje višeg muzejskog zvanja
 10. Hrvatski prirodoslovni muzej: Zamolba za premještanjem građe
 11. Informacija
  1. Muzej grada Umag: Otkazivanja ugovora o radu kustosima
  2. HT muzej: Premještanje muzejske građe i muzejske dokumentacije
 12. Mišljenje o razmatranju/stručnom očitovanju na zahtjeve za ostvarivanjem prava prvo otkupa za predmete kulturnog dobra od strane Ministarstva kulture
 13. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje dnevnoga reda
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen uz dopune pod točkom 13. Razno:
13.A: Zamolbe korisnika za izmjenama ugovorenih obaveza za programe muzejske djelatnosti u 2020. odobrene na Pozivu za financiranje javnih potreba u kulturi u 2020.:
1. Hrvatska akademija likovnih umjetnosti – Gliptoteka: Izložbeni program izložaba iz fundusa
2. Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku
3. Hrvatski prirodoslovni muzej
4. Gradske galerije Striegl
5. Muzej betinske brodogradnje
 
Ad. 2. Suglasnost i prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice
Zapisnik 10. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća potvrđen je bez primjedbi.
 
Ad.3. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka: Izrada stalnog postava Muzejske zbirke Kastavštine, dislocirana zbirka – Prezentacija i verifikacija idejne koncepcije stalnog postava
Prezentaciju muzeološke koncepcije stalnog postava dislocirane zbirke Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka pod nazivom Muzejska zbirka Kastavštine predstavili su: ravnateljica Muzeja Nikolina Radić Štivić, voditelj zbirke i jedan od autora muzeološke koncepcije stalnog postava Marko Badurina te koautor izvedbenog rješenja Sanjin Kunić.
Hrvatsko muzejsko vijeće, sukladno članku 38. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, br. 30/06), prihvaća dostavljenu i predstavljenu muzejsku koncepciju stalnog postava Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka za dislociranu Muzejsku zbirku Kastavštine.
 
Ad. 4. Muzej općine Jelsa: Muzeološka koncepcija Vinogradarske zbirke Muzeja općine Jelsa
Prezentaciju muzeološke koncepcije stalnog postava dislocirane Vinogradarske zbirke Muzeja općine Jelsa predstavili su: ravnateljica Muzeja općine Jelsa Marija Plenković i autorica izvedbenog rješenja odnosno oblikovateljica prostornog postava Vanja Ilić.
Hrvatsko muzejsko vijeće, sukladno članku 38. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, br. 30/06), prihvaća dostavljenu i predstavljenu Muzejsku koncepciju dijela stalnog postava Vinogradarske zbirke Muzeja općine Jelsa. Vijeće upućuje Muzej općine Jelsa da pri završetku uređenja prostora Muzeja dodatno promisli, u koordinaciji s arhitekticom, o mogućnostima drukčije organizacije kretanja, osobito s obzirom na mjesto smještaja prodaje karata i kušaonicu vina.
 
Ad. 5. Izvješće Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za osnivanje Muzeja hrvatskog vatrogastva
Sukladno Zakonu o muzejima (NN61/18) i važećem Pravilniku o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/03) moraju se osigurati stručni i tehnički uvjeti, odnosno osigurati zapošljavanje propisanih stručnih djelatnika. S obzirom na to da Muzej posjeduje zanimljivu građu iz područja vatrogastva, Vijeće drži da je važno da se ona prezentira na primjeren i muzeološki stručan način.
Na temelju dostavljene dokumentacije i zapisnika Stručnog povjerenstva Hrvatsko muzejsko vijeće utvrđuje da su, sukladno odredbama članka 18. Zakona o muzejima (NN 61/18), načelno ispunjeni svi uvjeti za osnivanje Muzeja hrvatskog vatrogastva. HMV je načelno suglasan da se Muzej osnuje, uz napomenu da se osnivača uputi na uvjet da u zakonski propisanom roku osigura kompletne stručne i tehničke uvjete u smislu osiguranja zakonski propisanog minimalnog broja stručnih djelatnika te javnost i stručnost u obavljanju rada ovoga Muzeja.
 
Ad.6. Društvo za očuvanje hrvatske vojne tradicije: Zamolba za utvrđivanje postojanja stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje ustanove pod nazivom „Stalni muzejski postav Domovinskog rata“
Hrvatsko muzejsko vijeće osniva Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje Stalnog muzejskog postava Domovinskog rata kao muzejske ustanove u sastavu: Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja; Andrea Smetko, muzejska savjetnica Hrvatskog povijesnog muzeja; Ivica Neveščanin, viši kustos Hrvatskog povijesnog muzeja i mr. sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture te iz Gradskog muzeja Bjelovar, voditeljica Povijesnog odjela gđa Antonia Ravneščak. Stručno povjerenstvo će o svome izvidu zapisnički izvijestiti Vijeće.
 
Ad.7. Jadran-Galenski laboratorij d.d.: Zamolba za utvrđivanje postojanja stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje ustanove pod nazivom „Muzej farmacije“ (muzej u sastavu)
U svrhu donošenja konačnog mišljenja o zadovoljavanju svih stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje predmetnog muzeja Vijeće osniva Stručno povjerenstvo u sastavu: Nikolinu Radić Štivić, ravnateljica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka; u suradnji s Muzejom grada Rijeke, prof. dr. sc. Darko Babić, predsjednik ICOM Hrvatska i mr. sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture.
 
Ad.8. Izvješće o provedenom stručnom nadzoru nad radom muzeja u 2019. godini – izlaganje MDCa
Ravnateljica MDCa Maja Kocijan je na sjednici interpretirala Izvješće o provedenom stručnom nadzoru nad radom muzeja u 2019. godini. Izvješće MDC-a je sastavni dio ovog zapisnika.
 
Ad.9. Izvješća Stručnih povjerenstava Hrvatskog muzejskog vijeća za utvrđivanje postojanja uvjeta za stjecanje višeg muzejskog zvanja
Hrvatsko muzejsko vijeće je, na temelju zapisnika sa sastanaka dvaju stručnih  povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanja u viša zvanja u muzejskoj struci, održanih 3. lipnja 2020., razmatralo prijedloge i u cijelosti prihvatilo zaključke obaju povjerenstva, odnosno prijedloge za napredovanjem, na te melju obavljenih ocjenjivanja kroz Obrazac za bodovanje i napisanih recenzija.
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje muzejskog savjetnika unaprijede slijedeći kandidati:
 • Ivanka Bunčić iz Muzeja Brodskog Posavlja
 • Lidija Miklik-Lozuk iz Muzeja Brodskog Posavlja
 • Josip Lozuk iz Muzeja Brodskog Posavlja
 • Slavica Filipović iz Arheološkog muzeja Osijek
 • Rozana Vojvoda iz Umjetničke galerije Dubrovnik
 • Koraljka Vlajo iz Muzeja za umjetnost i obrt
 • Daniel Zec iz Muzeja likovnih umjetnosti
 • Hela Vukadin-Doronjga iz Muzeja grada Zagreba
 • Danijela Ljubičić-Mitrović iz Muzeja Brodskog Posavlja
 • Silvija Brkić-Midžić iz Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU
 • Janja Juzbašić iz Zavičajnog muzeja Stjepan Gruber
 • Maja Žebčević Matić iz Gradskog muzeja Požega
 • Danijel Petković iz Gradskog muzeja Vinkovci
 • Ivica Valent iz Gradskog muzeja Sisak
 • Vlatko Čakširan iz Gradskog muzeja Sisak
 • Dubravka Matoković iz Gradskog muzeja Požega
 • Krešimir Bašić iz Tehničkog muzeja Nikola Tesla
 • Davorka Petračić iz Tehničkog muzeja Nikola Tesla
 • Suzana Buzjak iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja 
 • Katarina Krizmanić iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja
 • Iva Mihoci iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja
 • Edvard Kletečki iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja
 • Damir Lacković iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja
 
Hrvatsko muzejsko vijeće ne predlaže ministrici kulture da se u zvanje muzejskog savjetnika unaprijede slijedeće kandidatkinje:
 • Barbara Vujanović iz Muzeja Ivana Meštrovića
 • Marina Lambaša iz Muzeja grada Šibenika
 
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje višeg kustosa unaprijede slijedeći kandidati:
 • Konstanta Bukovac iz Arheološkog muzeja Narona
 • Helena Puhara iz Muzeja i galerije Konavala
 • Petra Milovac iz Muzeja za umjetnost i obrt
 • Iva Validžija iz Muzejskog dokumentacijskog centra
 • Antonia Tomić iz Gradskog muzeja Drniš
 • Lucija Vuković iz Dubrovačkih muzeja
 • Tea Rittig Šiško iz Etnografskog muzeja
 • Gordana Viljetić iz Etnografskog muzeja
 • Matija Dronjić iz Etnografskog muzeja
 • Mareta Kurtin iz Etnografskog muzeja
 • Ivana Plavec iz Gradskog muzeja Sisak
 • Ivica Kipre iz Dubrovačkih muzeja
 • Iva Ceraj iz Hrvatskog muzeja arhitekture HAZU
 • Ivana Maruščak iz Muzeja Brodskog Posavlja
 • Goran Rajič iz Tehničkog muzeja Nikola Tesla
 • Vesna Lipovac iz HT muzeja  
 
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje muzejskog savjetnika pedagoga unaprijede slijedeće kandidatkinje:
 • Željka Jelavić iz Etnografskog muzeja
 • Giulia Godacci-Terlević iz Arheološkog muzeja Istre
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje višeg kustosa pedagoga unaprijedi slijedeća kandidatkinja:
 •  Anita Hodak iz Prirodoslovnog muzeja Rijeka
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje muzejskog savjetnika dokumentarista unaprijede slijedeće kandidatkinje:
 • Ana Solter iz Arheološkog muzeja u Zagrebu
 • Jelena Balog Vojak iz Hrvatskog povijesnog muzeja
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje višeg kustosa dokumentarista unaprijede slijedeće kandidatkinje:
 • Nuša Hauser iz Etnografskog muzeja Istre/Museo etnografico dell´ Istria
 • Aleksandra Vlatković iz Etnografskog muzeja
 • Petra Marincel iz Gradskog muzeja Varaždin
 
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje višeg muzejskog tehničara unaprijede slijedeći kandidati:
 • Renato Vukić iz Tiflološkog muzeja
 • Ivica Brezović iz Gradskog muzeja Karlovac
 • Kristina Kovač iz Gradskog muzeja Sisak
 • Željko Sušić iz Umjetničke galerije Dubrovnik
 • Boris Knez iz Gradskog muzeja Požege
 • Igor Kolundžija iz Gradskog muzeja Bjelovar
 • Sreten Škrinjarić iz Arheološkog muzeja u Zagrebu
 
Ad.10. Hrvatski prirodoslovni muzej: Zamolba za premještanjem građe
Hrvatsko muzejsko vijeće, u skladu s člankom 11. Zakona o muzejima (NN 61/18) donosi pozitivno mišljenje o premještanju cjelokupnog fundusa Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Novi Petruševec 6.
 
Ad.11. Informacija
 1. Muzej grada Umaga: Otkazivanja ugovora o radu kustosima
Hrvatsko muzejsko vijeće izrazilo je zabrinutost za razinu obavljanja stručnih poslova u Muzeju u novonastaloj situaciji, s obzirom na to da Muzej ostaje bez stručnog djelatnika koji se brine o većini fundusa. Vijeće predlaže da se uputi dopis osnivaču o tome kako vidi budući razvoj Muzeja grada Umaga, način provođenja svih programskih aktivnosti te razine obavljanja stručnih poslova s obzirom na smanjeni opseg stručnih djelatnika i vrstu stručne spreme djelatnika koji ostaju zaposleni s obzirom na građu koju Muzej posjeduje.
 1. HT muzej: Premještanje muzejske građe i muzejske dokumentacije
Članovi Vijeća informirani su o aktivnostima premještanja HT muzeja zajedno s dijelom muzejske građe i dokumentacije s postojeće lokacije na adresi Palmotićeva, u zgradi Hrvatske pošte u Jurišićevoj 13. S obzirom na to da po Zakonu o muzejima (NN 61/18) HT muzej ima status privatnog muzeja, Hrvatsko muzejsko vijeće nema zakonsku obvezu niti zakonski utemeljeno ovlaštenje za sprečavanje niti osiguravanje predmetnog preseljenja.   
 
Ad.12. Mišljenje o razmatranju/stručnom očitovanju na zahtjeve za ostvarivanjem prava prvo otkupa za predmete kulturnog dobra od strane Ministarstva kulture
Vijeće smatra da je važno raspravljati o tom pitanju, no ukoliko njihovo mišljenje neće imati stvarnu savjetodavnu opravdanost, smatraju da nema potrebe uključivati se u taj proces. U slučaju potrebe za pojedinim potrebama za stručnim mišljenjem Vijeće je voljno dati svoje stručno mišljenje o predmetima kulturnog dobra koji su predmeti prodaje u postupku ostvarivanja prava prvokupa.  
 
 
Ad.13. Razno
 1. Zamolbe za izmjenama ugovorenih obaveza za programe muzejske djelatnosti u 2020. odobrene na Javnom pozivu za financiranje javnih potreba u kulturi u 2020.:
 
 1. Hrvatska akademija likovnih umjetnosti – Gliptoteka: Izložbeni program izložaba iz fundusa
Hrvatsko muzejsko vijeće na temelju dostavljenog zahtjeva smatra da Korisnik treba do sada uplaćena sredstva utrošiti namjenski za odobrene programe. S obzirom na sažetost dopisa, traži se od Korisnika dostava troškovnika za realizaciju planiranih izložbi te dostava troškovnika za sanaciju oštećenja, odnosno investicijskih radova za koje se traži prenamjena dijela sredstava. Vijeće smatra da je, ukoliko se ne dostavi troškovnik i potrebna obrazloženja za prenamjenu, potrebno tražiti povrat sredstava.
 1. Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku: „Izložbe – ostale“:
Na temelju zaprimljenog zahtjeva za izmjenama ugovornih obveza i načina korištenja sredstava, Vijeće predlaže da se odobri realizacije triju planiranih izložbi s uplaćenih 80% sredstava, bez isplate preostalih sredstava.
 1. Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku: Edukativni program
Na temelju dostavljene dokumentacije, Vijeće smatra da se zamolba može podržati i odobriti realizacija navedenih edukativnih programa u istom iznosu koji je Ugovorom osiguran.
 1. Hrvatski prirodoslovni muzej, Izložbe iz fundusa Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u 2020. godini
Uz potpuno razumijevanje težine problema i opsežnosti poslova preseljenja i okolnosti u kojima se nalazi HPM uslijed potresa od 22.3.2020., Vijeće predlaže da se iznimno odobri prenamjena korištenja sredstava za drugu programsku djelatnost i omogući sanacijske radove na zgradi muzeja, ukoliko Ministarstvo kulture može provesti takvu prenamjenu.
 1. Gradska galerija StrieglIzložbeni program „Izložbeni program Gradske galerije Striegl“
Vijeće predlaže da se odobri tražena izmjena ugovorenih programskih aktivnosti, na način da se umjesto dvije planirane izložbe: ciklus „Drugi aspekti“ i samostalna izložba Petra Barišića realiziraju izložbe: „Abeceda Željezare“ na temu suvremene umjetničke interpretacije skulptura koje se nalaze u sisačkom Parku skulptura i grupna izložba suvremenog umjetničkog nakita i male plastike na temu industrijske baštine „Ars Metallum – umjetnost metala“.
 1. Muzej betinske drvene brodogradnje, Izložbeni program: Izložba žene kalafata
Muzej je zatražio produljenje predmetnog programa u iduću kalendarsku i proračunsku godinu. Vijeće je izviješteno da, s obzirom na zakonske i ugovorne odredbe, Muzeju nije moguće odobriti korištenje proračunskih sredstava dodijeljenih u 2020. za korištenje i trošenje u idućoj proračunskoj godini.
 1. Narodni muzej Zadar, Izložba „Od obožavanja do održavanja“. Muzej je dostavio obavijest da neće realizirati predmetni program te je upućen na povrat sredstava.  
 
 1. Imenovanje novog člana Stručnog povjerenstva za viša zvanja u muzejskoj djelatnosti za muzejski savjetnik pedagog, viši kustos pedagog, muzejski savjetnik dokumentarist, viši kustos dokumentarist, viši muzejski tehničar
Članovi Vijeća su izvješteni da jedna od članica Stručnog povjerenstva za viša zvanja u muzejskoj djelatnosti za muzejski savjetnik pedagog, viši kustos pedagog, muzejski savjetnik dokumentarist, viši kustos dokumentarist, viši muzejski tehničar - Katarina Zenzerović, Arheološki muzej Istre u Puli, Dokumentacijski odjel, zbog odlaska na porodiljni dopust nije u mogućnost obavljati dužnosti člana Povjerenstva te je potrebno predložiti drugu osobu.
Zaključak: Vijeće, na temelju odredbi Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN104/19), predlaže da se umjesto Katarine Zenzerović za člana Stručnog povjerenstva za viša zvanja u muzejskoj djelatnosti za muzejski savjetnik pedagog, viši kustos pedagog, muzejski savjetnik dokumentarist, viši kustos dokumentarist, viši muzejski tehničar imenuje kolegica Jelena Balog Vojak, viša dokumentaristica Hrvatskog povijesnog muzeja.
 


Sažetak zapisnika 10. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
održane elektroničkim putem 11. svibnja 2020. godine u 13,20 sati
 
Poziv je bio upućen na mail adrese u ponedjeljak, 11. 5. 2020. u 13,20:
 • članovima Hrvatskog muzejskog vijeća: Darko Komšo, dipl. arh., ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, Pula, predsjednik HMV-a; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Matea Brstilo Rešetar, prof., ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja; Branko Franceschi, ravnatelj Galerije umjetnina, Split; mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara, Zagreb; dr. sc. Darko Babić, predsjednik Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM, Zagreb i Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice
 • predstavnici Muzejskog dokumentacijskog centra: Maja Kocijan, ravnateljica
 • predstavnicima Ministarstva kulture: Ivana Prgin, v.d. ravnateljica Uprave; Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost i Katarina Brkljačić Netopil, stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost, Uprava za arhive, knjižnice i muzeje.
Poziv je sastavila i uputila mr. sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost
 
Sastavni dio ovoga zapisnika je kopija elektroničke komunikacije i korespondencije između članova Hrvatskog muzejskog vijeća i predstavnika Ministarstva kulture, Uprave za arhive, knjižnice i muzeje.
 
Za sjednicu je, s obzirom na žurnost dopune Liste ispitivača i njihovih zamjenika za pojedine predmete, čije članove predlaže Hrvatsko muzejsko vijeće, a na temelju odredbe članka 18. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“, br. 104/2019), predložen sljedeći dnevni red:
 
1.         Usvajanje dnevnog reda
2.         Dopuna Liste ispitivača za predmet Osnove muzejske dokumentacije za potrebe provođenja postupka stjecanja stručnih muzejskih zvanja, utvrđenog Pravilnikom o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19)
 
Ad. 1. Usvajanje dnevnog reda
Članovi Hrvatskog muzejskog vijeća jednoglasno su usvoji predloženi dnevni red. R. Bilić je u napomeni uz poziv za 10. sjednicu obrazložila da je riječ o izvanrednoj sjednici s obzirom na žurnost provođenja postupka polaganja stručnih ispita za stjecanje muzejskih zvanja, koje provodi Muzejski dokumentacijski centar i nužnost da se nesmetano odvije cjelokupni postupak provođenja stručnih ispita.
 
Ad. 2. Dopuna Liste ispitivača za predmet Osnove muzejske dokumentacije za potrebe provođenja postupka stjecanja stručnih muzejskih zvanja
            Sjednica HMVa sazvana je zbog žurnost provođenja postupka polaganja stručnih ispita za stjecanje muzejskih zvanja, koje provodi Muzejski dokumentacijski centar.
Dio tog postupak obuhvaća i polaganje stručnog ispita, a koje provode osobe imenovane na Listi ispitivača i njihovih zamjenika za pojedine predmete. S obzirom da su imenovane ispitivače za predmet Osnove muzejske dokumentacije obje spriječene obaviti svoje obveze ispitivača na idućem ispitnom roku, zbog dugotrajnijeg odsustva s posla, bilo ja potrebno proširiti Listu ispitivača.  
Slijedom navedene situacije Hrvatsko muzejsko vijeće podržalo je prijedlog Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci da se na Listu ispitivača i njihovih zamjenika, za predmet Osnove muzejske dokumentacije, doda kolegica Vesna Dakić Horvat, iz Tehničkog muzeja Nikola Tesla.

Zaključak: Hrvatsko muzejsko vijeće, sukladno članku 18. Pravilnikom o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19) predlaže da se na Listu ispitivača i njihovih zamjenika, za predmet: Osnove muzejske dokumentacije, doda još jedna osoba: Vesna Dakić Horvat, dokumentaristica savjetnica, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb.
 
Sjednica je službeno okončana u ponedjeljka, 11.5.2020. u 23.58  nakon što se o dnevnom redu, odnosno predloženoj točki dnevnog reda očitovao i zadnji član HMVa. 
Po usvajanju Zapisnika od strane predsjednika i članova HMV-a, Služba za muzejsku djelatnost uputit će Glavnom tajništvu zapisnik 10. sjednice HMVa s prijedlogom za imenovanje gđe Vesne Dakić Horvat na Listu ispitivača i njihovih zamjenika za pojedine predmete u daljnju proceduru. 


Sažetak zapisnika 9. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
održane 18. veljače 2020. u 9,30 sati
u Ministarstvu kulture RH, Zagreb, Runjaninova 2
 
Na sjednici prisutni:
 • članovi Hrvatskog muzejskog vijeća: Darko Komšo, dipl. arh., ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, Pula, predsjednik; Matea Brstilo Rešetar, prof., ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja; dr. sc. Darko Babić, predsjednik Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM, Zagreb; mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara, Zagreb; Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice,
 • Maja Kocijan, ravnateljica Muzejskog dokumentacijskog centra,
 • iz Ministarstva kulture: mr. sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost; Katarina Brkljačić Netopil, stručna savjetnica, Službe za muzejsku djelatnost; Mirta Margetić, stručna suradnica Službe za arhivsku djelatnost. Naknadno su se pridružili: dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica; dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik.
Sjednici, uz prethodnu ispriku, nisu nazočili: članovi Hrvatskog muzejskog vijeća: dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Branko Franceschi, ravnatelj Moderne galerije Zagreb.
 
Sjednici je predsjedavao Darko Komšo, dipl. arh., predsjednik Hrvatskog muzejskog vijeća.
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Suglasnost i prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice
 3. Gregos d.o.o.; Image of War; Zahtjev za davanje mišljenja o postojanju stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje galerije
 4. Majeutika d.o.o.; Muzej crvene povijesti; Zahtjev za davanje mišljenja o postojanju uvjeta za osnivanje muzeja
 5. Centar za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“, Ludbreg; Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za osnivanje muzeja u sastavu
 6. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka; Novi stalni postav Muzejske zbirke Kastavštine, dislocirana zbirka – Verifikacija idejne koncepcije stalnog postava
 7. Muzeji i galerije Konavala; Zamolba za trajnu pohranu arheoloških nalaza: Sv. Ivan Ljuta; Ilijino brdo, Poljice; Knežev dvor, Pridvorje; Metale, Molunat; Sv. Barbara, Dubravka
 8. Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu; Prijedlog muzejske institucije za trajnu pohranu dijela arheoloških nalaza s lokaliteta Sveti Petar u Osoru (ljudski arheološki materijali)
 9. Utvrđivanje Liste mentora, utvrđivanje popisa literature za polaganje stručnih ispita za stjecanje zvanja u muzejskoj struci
 10. Izvješće o provedenom stručnom nadzoru nad radom muzeja u 2019. godini – utvrđivanje načina izvještavanja
 11. Razno.
 
 
Ad. 1. Usvajanje dnevnog reda
Hrvatsko muzejsko vijeće prihvatilo je predloženi dnevni red u sljedeće izmjene i dopune:
 • točka 6. dnevnog reda: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Novi stalni postav Muzejske zbirke Kastavštine, dislocirana zbirka – Verifikacija idejne koncepcije stalnog postava) – razmatrat će se na sljedećoj sjednici iz razloga što nije pravovremeno koordiniran dolazak predstavnika muzeja u Zagreb  
 • dopuna pod točkom 11. Razno
  • 11.A. Hrvatski muzej naivne umjetnosti: Premještaj muzejske građe i dokumentacije u prostore Dvorca Ludbreg, Hrvatski restauratorski zavod i Državni arhiv grada Zagreba;
  • 11.B. Narodni muzej Labin: Recenzija idejnog rješenja djelomične izmjene stalnog postava u Narodnom muzeju Labin,
  • 11.C. Konzervatorski odjel u Osijeku: Davanje prethodnog mišljenja u vezi privremenog premještanja muzejske građe iz fundusa MLU na novu lokaciju; E. Članovi Povjerenstva, honorari – na prijedlog ministrice Nine Obuljen Koržinek članovi su raspravljali o temi
  • 11.D. Kriteriji i uvjeti za postupak provedbe sufinanciranja otkupa muzejske građe.
 
 
Ad. 2.  Suglasnost s prihvaćenim zapisnikom s prethodne sjednice
Usvojen je zapisnik 8. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
Ad. 3.  Gregos d.o.o.; Image of War; Zahtjev za davanje mišljenja o postojanju stručnih i tehničkih uvjeta za osnivanje galerije
Hrvatsko muzejsko vijeće na temelju dostavljene dokumentacije te važećih propisa o zadovoljenju stručnih i tehničkih standarda za određivanje vrste muzeja, a u skladu s odredbama Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), utvrđuje da sukladno odredbama članka 18. i 19. Zakona o muzejima (NN, 61/18) trgovačko društvo Gregos d.o.o. ne ispunjava uvjete za osnivanje ustanove za obavljanje muzejske djelatnosti te ne daje svoju suglasnost. Trgovačko društva nema stručne djelatnike, plan rada i razvitka ustanove nije jasan te nije jasna namjera osnivača kakvu ustanovu želi osnovati. Nije jasno vlasništvo građe koja se navodi kao temelj za osnivanje Muzeja ratne fotografije, jer je riječ o isprintima fotografija domaćih i stranih autora, osobito sa statusa tretiranja fotografija kao predmeta nacionalnog kulturnog dobra.
Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje osnivača da, u slučaju da želi ponoviti svoj zahtjev, jasno definira ustanovu koju želi osnovati, nadalje da dodatno razradi plan rada i razvitka ustanove koju želi osnovati i poslanje u kontekstu obavljanja muzejske djelatnosti prezentiranjem javnosti civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih dobara te dijelova prirode u skladu s uvjetima propisanima Zakonom o muzejima (NN61/18).
 
Ad. 4. Majeutika d.o.o.; Muzej crvene povijesti; Zahtjev za davanje mišljenja o postojanju uvjeta za osnivanje muzeja
Hrvatsko muzejsko vijeće donosi odluku o osnivanju Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja crvene povijesti kao muzeja u sastavu po Zakonu o muzejima (NN 61/18), u sastavu: Branko Franceschi, ravnatelj Moderne galerije Zagreb; Pavica Vilać, bivša ravnateljica Dubrovačkih muzeja; Varina Jurica Turk, ravnateljica Muzeja domovinskog rata Dubrovnik i Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture. Stručno povjerenstvo će po napravljenom izvidu obavijestiti HMV i formulirati svoje mišljenje i preporuku o predmetnom zahtjevu.
 
Ad. 5. Centar za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“, Ludbreg: Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za osnivanje muzeja u sastavu (KLASA: 612-05/20-01/0019)
Hrvatsko je muzejsko vijeće donijelo odluku o osnivanju Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Grada Ludbrega kao muzeja u sastavu po Zakonu o muzejima, u sastavu: Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica, Etnografski muzej Zagreb; Arijana Koprčina, muzejska savjetnica, voditeljica Zbirke metala, Muzej za umjetnost i obrt i Katarina Brkljačić Netopil, stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture. Stručno povjerenstvo će po napravljenom izvidu obavijestiti HMV i formulirati svoje mišljenje i preporuku o predmetnom zahtjevu.
 
Ad. 7. Muzeji i galerije Konavala; Zamolba za trajnu pohranu arheoloških nalaza: Sv. Ivan Ljuta; Ilijino brdo, Poljice; Knežev dvor, Pridvorje; Metale, Molunat; Sv. Barbara, Dubravka
Hrvatsko muzejsko vijeće u skladu s člankom 11. Zakona o muzejima (NN 61/18) i člankom 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN, 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17) daje pozitivno mišljenje na predmetnu zamolbu te predlaže da se  arheološki materijal dobiven navedenim arheološkim istraživanjima trajno pohrani u Muzejima i galerijama Konavala.
 
Ad. 8. Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu; Prijedlog muzejske institucije za trajnu pohranu dijela arheoloških nalaza s lokaliteta Sveti Petar u Osoru (ljudski arheološki materijali)
Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje Međunarodni istraživački centar da razmotri dvije mogućnosti manipulacije s predmetnom građom. Jedan prijedlog je da arheološki materijal dobiven arheološkim istraživanjem pohrani u Arheološki muzej u Zagrebu radi obavljanja nužne daljnje znanstvene analize, a drugi prijedlog HMVa je da se u dogovoru s nadležnim mjesnim grobljem utvrdi pohrana predmetnog ljudskog osteološkog materijala u kosturnici gdje će se navedeni nalazi arheoloških istraživanja pohraniti uz sve potrebne pijetete.
 
Ad. 9.  Utvrđivanje Liste mentora, utvrđivanje popisa literature za polaganje stručnih ispita za stjecanje zvanja u muzejskoj struci
            Nastavno na zaključke 8. sjednice po ovoj temi Hrvatsko muzejsku vijeće predlaže da se dopuni lista mentora:
 • za područje arheologije 7. članom: Mirela Hutinec
 • za područje muzejske pedagogije: Malina Zuccon Martić, Mirjana Margetić, Renata Brezinščak.
Prof. Darko Babić zamoljen je da do sljedeće sjednice predloži popis literature za predmete za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci u skladu s Pravilnikom o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja.
 
Ad. 10.            Izvješće o provedenom stručnom nadzoru nad radom muzeja u 2019. godini – utvrđivanje načina izvještavanja
HMV predlaže da se godišnje izvješće MDC-a o provedenom stručnom nadzoru i stručnoj pomoći muzejima u Sustavu muzeja u 2019. godini predstavi kao zasebna točka na idućoj sjednici Vijeća. MDC će pripremiti stručnu analizu.
                       
Ad. 11. Razno
 1. Hrvatski muzej naivne umjetnosti; Premještaj muzejske građe i dokumentacije u prostore Dvorca Ludbreg, Hrvatski restauratorski zavod i Državni arhiv grada Zagreba
Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje Hrvatski muzej naivne umjetnosti na dopunu dokumentacije. MHNU treba dostaviti točan popis građe koja je predmet selidbe, objedinjenu ovisno o lokaciji na koji se premješta.
 1. Narodni muzej Labin; Recenzija idejnog rješenja djelomične izmjene stalnog postava u Narodnom muzeju Labin
HMV upućuje Narodni muzej Labin na dostavu kompletne dokumentacije u skladu sa Smjernice za prijavu i vrednovanje muzejskih programa, objavljenima na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.  
 1. Konzervatorski odjel u Osijeku; Davanje prethodnog mišljenja u vezi privremenog premještanja muzejske građe iz fundusa MLU na novu lokaciju (KLASA: 612-05/19-01/0166)
Nastavno na zaključak 8. sjednice po predmetnoj temi Hrvatsko muzejsko vijeće na temelju dostavljene dokumentacije i pozitivnog mišljenja Upravnog vijeća Muzeja likovnih umjetnosti o predmetnoj temi daje pozitivno mišljenje o privremenom premještanju muzejske građe na rok od 10 godina iz fundusa Muzeja likovnih umjetnosti u Gradski muzej Virovitica, u skladu s odredbom članka 11. Zakona o muzejima (NN 61/18).
 1. Otkup muzejske građe
U ovoj točki dnevnog reda po temi kriterija i načina ostvarivanja potpore otkupima muzejske  građe,  sjednici HMVa sudjelovala je ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek i državni tajnik dr. sc. Ivica Poljičak.
MDC će organizirati u skoroj budućnosti predavanje/radionicu po ovoj temi. Na idućoj sjednici HMV će dodatno raspravljati o ovoj temi.  
 1. Određivanje naknade članovima Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci (KLASA: 612-05/20-01/0029)
Nastavno na odredbu iz članka 32. Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19) članovi Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci imaju pravo na naknadu.
Članovi Hrvatskog muzejskog vijeća raspravljali su o zaduženjima i obavezama članova obaju stručnih povjerenstava za ocjenjivanje napredovanja u muzejskoj struci.
Zaključak: HMV predlaže da se svim članovima stručnih povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci iz Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19) odredi naknada u visini od 200,00 kn po odrađenoj sjednici te dodatnih 200,00 kn po obavljenoj recenzije za svakog kandidata.