Viša zvanja u muzejskoj struci

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA STJECANJE VIŠIH ZVANJA U MUZEJSKOJ STRUCI

Uvjeti za stjecanje viših zvanja u muzejskoj struci propisani su Pravilnikom o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19).

U skladu s člankom 32. Pravilnika, postojanje uvjeta za stjecanje višeg zvanja ocjenjivat će stručna povjerenstva Hrvatskog muzejskog vijeća u dva roka tijekom svake kalendarske godine, u travnju i listopadu.

Slijedom te odredbe upućuju se kandidati da svoje prijave/zahtjeve s dokazima o ispunjenju uvjeta zajedno s ostalom dokumentacijom dostave digitalnim putem na e-poštu (jumbo mailom ili WeTransferom): pisarnica@min-kulture.hr i muzejska@min-kulture.hr ili na USB sticku fizički u Pisarnicu Ministarstva kulture i medija najkasnije do 1. travnja, odnosno 1. listopada.
 U skladu s člankom 31. navedenog Pravilnika, osoba koja podnosi zahtjev za stjecanje višeg stručnog muzejskog zvanja Hrvatskom muzejskom vijeću u obvezi je dostaviti sljedeće dokumente u digitalnom obliku (skenirano):
 1. potpisani zahtjev s jasnom naznačenim stupnjem zvanja koji se namjerava steći te prilozima koji se dostavljaju, kontaktom i OIB-om (Zakon o općem upravnom postupku NN110/2021)
 2. diploma ili svjedodžba
 3. potvrda o obavljenome radu (potvrda koju potpisuje ravnatelj ustanove u kojoj je osoba zaposlena ili je sudjelovala u radu na pojedinim programima ili projektima)
 4. dokaz o promjeni osobnih podataka (u slučaju promijenjenoga imena i prezimena od posljednjeg stečenog zvanja)
 5. rješenje o posljednjem stečenom zvanju
 6. popunjen Obrazac za bodovanje koji je u prilogu Pravilnika s naznačenim imenom i prezimenom na svakoj stranici i upisanim stručnim prilozima u tablicu ili na posebnom/izdvojenom dokumentu
 7. stručne priloge: bibliografiju, popis izložbi, kataloge, objavljene radove i ostalu dokumentaciju numeriranu i složenu sukladno Obrascu za bodovanje iz pravilnika ovisno o poslovima koje je osoba obavljala:

za poslove pod točkom 1.
- odobrenje Hrvatskog muzejskog vijeća
- koncepciju stalnog postava 
- ostalu potrebnu dokumentaciju

 poslove pod točkom 2.
- kataloge i druge materijale
 
za poslove pod točkom 3.
- dokaze poslodavca o radu na muzejskoj građi i dokumentaciji
- kataloge, vodiče i druge objavljene radove
- planove, programe, projekte, izvješća i druge materijale koji potvrđuju rad stručnog djelatnika
- Potvrdu o broju i razini obrađenosti muzejske zbirke i muzejske građe – obrazac Potvrde (.word)
- kopiju Strategije prikupljanja građe muzeja, godišnji program i izvješće iz kojih je vidljiv plan i potreba terenskih istraživanja
- ispis ili potvrdu o izradi muzejskog preparata
- kopiju prethodnog odobrenja nadležnog konzervatorskog odjela ili Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba za  provedena istraživanja

za poslove pod točkom 4.
- dokaze o programima ili projektima
- ispise iz baze podataka
- kataloge
- vodiče
- izvješća i druge materijale
 
za poslove pod točkom 5.
- naslov projekta
- potvrdu o izvoru financiranja
- presliku ugovora
- kratak opis projekta

za poslove pod točkom 6.
- publikacije
- ispis rada

za poslove pod točkom 7.
- preslike objavljenih izlaganja u zbornicima skupova
- objavljene sažetke
- kopije pozivnica
- potvrde o prisutnosti
 
za poslove pod točkom 8.  
- dokaze
- izvješća
- preslike nagrada i priznanja
- odluke o imenovanju
 
O zahtjevu za stjecanje viših stručnih muzejskih Ministarstvo kulture i medija donosi rješenje uz prethodno mišljenje Hrvatskoga muzejskog vijeća.
 
Rješenje o dodjeli višeg stručnog zvanja dostavlja se podnositelju zahtjeva te Muzejskom dokumentacijskom centru radi upisa u Evidenciju o stečenim stručnim muzejskim zvanjima.
 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višeg kustosa i muzejskog savjetnika
 1. Markita Franulić, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb
 2. dr. sc. Vlatko Čakširan, Gradski muzej Sisak, Sisak
 3. dr. sc. Arijana Koprčina, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb 
 4. Nataša Ivančević, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb 
 5. dr. sc. Davorin Vujčić, Muzeji hrvatskog zagorja – Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec
 6. dr. sc. Jacqueline Balen, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb  
 7. dr. sc. Martina Šašić Kljajo, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb 
 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višeg kustosa pedagoga, muzejskog savjetnika pedagoga, višeg kustosa dokumentarista, muzejskog savjetnika dokumentarista, višeg muzejskog tehničara, i višeg preparatora
 1. Mirela Hutinec Muzej vučedolske kulture, Vukovar
 2. Jelena Balog Vojak, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
 3. Liljana Velkovski, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb
 4. Željka Jelavić, Etnografski muzej, Zagreb
 5. Ivica Valent, Gradski muzej Sisak, Sisak
 6. mr. sc. Nikša Mendeš, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka
 7. Ivica Brezović, Muzeji grada Karlovca