Muzejska djelatnost

Služba za muzejsku djelatnost je stručna služba Ministarstva kulture koja obavlja stručne i upravne poslove vezane uz rad muzeja, praćenje stanja i poduzimanje mjera za unaprjeđenje rada muzeja i muzejske djelatnosti, osiguranje zakonodavnog okvira za provođenje standarda i normi za obavljanje muzejske djelatnosti, osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje i razvitak muzejske djelatnosti, brigu za infrastrukturu i programsku djelatnost, suradnju na programima planiranja i kulturne politike u muzejskoj djelatnosti unutar sustava muzeja.

Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima. http://upisnik.mdc.hr/