Bilješke sa sjednica i sažeci sjednica

 
Sažetak Zapisnika 23. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća, održane 31. siječnja, 1. veljače, 4. veljače, 9. veljače i 10. ožujka 2022. godine
 
Sjednica je održana putem platforme Teams.
Prisutni:
 • članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeće): Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, predsjednik Vijeća; dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskoga povijesnog muzeja; Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti; Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice; mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara
 • iz Muzejskoga dokumentacijskog centra: Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje; Iva Raič Stojanović, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost; Martina Kovač, viša stručna savjetnica u Službi za arhivsku i knjižničnu djelatnost
U dijelu sjednice održanom 31. siječnja, 1. veljače i 4. veljače 2022. godine opravdano je izostao član Vijeća dr. sc. Darko Babić, a u dijelu sjednice održanom 10. ožujka 2022. godine opravdano je izostao član Vijeća Branko Franceschi.
 
Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:
 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Izbor člana Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višega kustosa pedagoga, muzejskoga savjetnika pedagoga, višega kustosa dokumentarista, muzejskoga savjetnika dokumentarista, višega muzejskog tehničara i višega preparatora
 3. Izvješća povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za rok u listopadu 2021. godine
 4. Galerija umjetnina: Zahtjev za mišljenje o izlučivanju predmeta iz muzejskog fundusa
 5. Vrednovanje programa muzejske djelatnosti na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu
 6. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje Dnevnoga reda
Dnevni red je usvojen s dopunama pod Ad. 6. Razno:
Ad. 6.A: Informacija o mogućim oblicima pomoći muzejskim ustanovama u Ukrajini
Ad. 6.B: Preliminarni dogovor o unapređenju modela sufinanciranja programa javnih potreba u kulturi u programskom području Muzejske djelatnosti
 
Ad. 2. Izbor člana Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višega kustosa pedagoga, muzejskoga savjetnika pedagoga, višega kustosa dokumentarista, muzejskoga savjetnika dokumentarista, višega muzejskog tehničara i višega preparatora
O izboru člana Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višega kustosa pedagoga, muzejskoga savjetnika pedagoga, višega kustosa dokumentarista, muzejskoga savjetnika dokumentarista, višega muzejskog tehničara i višega preparatora Vijeće će raspravljati na 24. sjednici.
 
Ad. 3. Izvješća povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za rok u listopadu 2021. godine
Na temelju zapisnika sastanaka dvaju stručnih povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci održanih 17. prosinca 2021. i 20. siječnja 2022. godine te usmenih izvještaja predsjednica stručnih povjerenstava, Vijeće je razmotrilo i u cijelosti prihvatilo prijedloge povjerenstava.
Vijeće predlaže da se u zvanje muzejskog savjetnika unaprijede sljedeći kandidati:
 1. dr. sc. Tomislav Bilić, Arheološki muzej Zagreb
 2. Tatjana Brlek, Muzeji Hrvatskog zagorja – Muzej „Staro selo“ Kumrovec
 3. Katarina Bušić, Etnografski muzej Zagreb
 4. Anita Paun Gadža, Muzeji Hrvatskog zagorja – Muzej „Staro selo“ Kumrovec
 5. Ružica Pepelko, Kabinet grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 6. Jasminka Poklečki-Stošić, Umjetnički paviljon u Zagrebu
 7. mr. sc. Vlasta Šabić, Muzej Slavonije Osijek
 8. Antonija Škrtić, Gradski muzej Karlovac
 9. dr. sc. Berislav Štefanec, Muzej antičkog stakla Zadar
 10. Romana Tekić, Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda
 11. dr. sc. Petra Vugrinec, Galerija Klovićevi dvori
Vijeće predlaže da se u zvanje višega kustosa unaprijede sljedeći kandidati:
 1. Ivica Belamarić, Gradski muzej Vinkovci
 2. Ozren Domiter, Arheološki muzej Zagreb
 3. Anita Dugonjić, Arheološki muzej Zagreb
 4. Nadia Dunato Pejnović, Prirodoslovni muzej Rijeka
 5. Ivana Janković, Muzej suvremene umjetnosti
 6. Anita Librenjak, Muzej Cetinske krajine Sinj
 7. Ema Makarun, Muzej grada Rijeke
 8. Lujana Paraman, Muzej grada Trogira
 9. Darka Perko Kerum, Muzej grada Splita
 10. Elena Poropat Pustijanac, Zavičajni muzej Poreštine
 11. Vedrana Supan, Muzej grada Splita
 12. dr. sc. Boštjan Surina, Prirodoslovni muzej Rijeka
 13. Nikolina Šimunović, Galerija Prica, POU Samobor
 14. Hrvoje Tkalac, Zavičajni muzej „Stjepan Gruber“ Županja
Vijeće predlaže da se u zvanje višega kustosa pedagoga unaprijedi sljedeća kandidatkinja:
 1. Marija Plazibat, Muzej grada Splita
Vijeće predlaže da se u zvanje višega kustosa dokumentarista unaprijede sljedeće kandidatkinje:
 1. Helena Martinac, Muzej grada Kaštela
 2. Tea Rihtar Jurić, Muzejski dokumentacijski centar
Vijeće predlaže da se u zvanje višega muzejskog tehničara unaprijede sljedeći kandidati:
 1. Pedro Saldanha de Megalhaes, Muzej grada Splita
 2. Šime Mičić, Muzej antičkog stakla Zadar
 3. Josip Kovačević Enco, Muzej Prigorja
 
Ad. 4. Galerija umjetnina: Zahtjev za mišljenje o izlučivanju predmeta iz muzejskog fundusa
Galerija umjetnina u Splitu uputila je zahtjev za mišljenje Vijeća o izlučivanju predmeta iz muzejskog fundusa: Jagoda Buić, Bijeli odrazi, 1977. Umjetnina je namjenski izrađena za prostor Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, a 2000. godine donirana je Galeriji umjetnina. U listopadu 2021. godine, Muzej  hrvatskih arheoloških spomenika uputio je molbu da se umjetnina vrati na izvorno mjesto. Na sjednicama održanim u prosincu 2021. godine, Stručno i Upravno vijeće Galerije umjetnina dalo je pozitivno mišljenje na molbu da se umjetnina izluči iz fundusa i vrati Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika.
Vijeće je dalo pozitivno mišljenje na zahtjev Galerije umjetnina da se predmet izluči iz muzejskog fundusa. Vijeće je uputilo Galeriju umjetnina da na temelju ovog mišljenja ishodi odluku Ministarstva kulture i medija o odobravanju premještaja muzejskog predmeta i pripadajuće dokumentacije na temelju članka 11. Zakona o muzejima (NN 61/18, 91/19).
 
Ad. 5. Vrednovanje programa muzejske djelatnosti na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu
Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu u programskom području Muzejske djelatnosti pristiglo je 487 prijava programa.
Vijeće je razmotrilo i vrednovalo prijavljene programe na temelju Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 98/19), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16), Uvjeta natječaja s uputama za prijavitelje programa muzejske djelatnosti i Smjernica Poziva za prijavitelje programa muzejske djelatnosti.
Vijeće je dodatno uzelo u obzir posebne okolnosti rada javnih ustanova u kulturi, kako posljedice pandemije bolesti COVID-19 tako i oštećenja na muzejskim zgradama uzrokovane potresima 2020. godine.
Vijeće je predložilo za financiranje 275 programa u programskom području Muzejske djelatnosti u iznosu od 4.934.178,00 kn.
 
Ad. 6. Razno:
Ad. 6.A Informacija o mogućim oblicima pomoći muzejskim ustanovama u Ukrajini
Članovi Vijeća raspravljali su o mogućim oblicima pomoći muzejskim ustanovama u Ukrajini, ugroženim ratnim zbivanjima.
 
Ad. 6.B Preliminarni dogovor o unapređenju modela sufinanciranja programa javnih potreba u kulturi u programskom području Muzejske djelatnosti
Članovi Vijeća raspravljali su o modelu sufinanciranja programa javnih potreba u kulturi u programskom području Muzejske djelatnosti. Dogovoreno je da se na temelju analize postojećeg modela pristupi izradi prijedloga za njegovo unapređenje.