Bilješke sa sjednica i sažeci sjednica


Sažetak Zapisnika 11. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća održana u petak, 16. veljače 2024. godine putem platforme Teams


Prisutni:
 • članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeće): Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, predsjednik Vijeća; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti; Maja Žebčević Matić, muzejska savjetnica u Gradskom muzeju Požega; Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja i mr. sc. Hrvojka Božić, ravnateljica Državnog arhiva u Karlovcu
 • Iz Muzejskoga dokumentacijskog centra Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje; mr. sc. Rašeljka Bilić Boras, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Muzejski dokumentacijski centar: Obavijest o isteku mandatnog roka Povjerenstvu za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci
 3. Muzejski dokumentacijski centar, Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita: Prijedlog liste ispitivača pojedinih predmeta stručnih ispita u muzejskoj struci
 4. Gradski muzej Požega: Zahtjev za suglasnost na trajno zbrinjavanje pokretnih arheoloških nalaza s lokaliteta kaptol Gradci (tumul 14)
 5. Gradski muzej Požega: Zahtjev za suglasnost na trajno zbrinjavanje pokretnih arheoloških nalaza s lokaliteta Čečavac - Rudina, benediktinska opatija sv. Mihovila Akranđela (revizijska istraživanja 2018., 2019., 2020., 2021.)
 6. Zavičajni muzej grada Visa: Idejna muzeološka koncepcija stalnog postava, predstavljanje i odobrenje
 7. Razno
  
Ad. 1. Usvajanje dnevnoga reda
Dnevni red je jednoglasno usvojen uz dopunu pod točkom Razno:
7.A. Muzeji Ivana Meštrovića, Idejna muzeološka koncepcija stalnog postava Atelijera Meštrović, Mletačka 8, Zagreb.
 
Ad. 2. Prijedlog članova Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci
U skladu s odredbama članka 18. Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/2019), Hrvatsko muzejsko vijeće je raspravljalo o prijedlogu sastava Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci s obzirom na to da je potrebno imenovati Povjerenstvo za novi četverogodišnji mandat. Nakon provedene rasprave o izboru predsjednika/ce i članova navedenog Povjerenstva te njihovih zamjenika donesen je zaključak: Hrvatsko muzejsko vijeće, na temelju odredbi članka 18. Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/2019) predlaže ministrici sljedeće stručnjake:

Za predsjednicu
 • mr. sc. Lada Ratković-Bukovčan, Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara - Muzej Mimara, Zagreb
Za zamjenicu predsjednice
 • dr. sc. Tea Perinčić, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka
Za članove Povjerenstva
 • Kristina Vlašiček-Novoselec, dipl. iur., Ministarstvo kulture i medija, Zagreb
 • Markita Franulić, Tehnički muzej Nikole Tesle, Zagreb
 • Katarina Ivanišin Kardum, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb
 • Vesna Meštrić, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
Za zamjenike članova Povjerenstva
 • Katarina Bušić, Etnografski muzej, Zagreb
 • Katarina Zenzerović, Arheološki muzej Istre, Pula
 • Denis Detling, Muzej Slavonije, Osijek
 • Tomislav Jelić, dipl. iur., Ministarstvo kulture i medija, Zagreb
  
Ad. 3. Prijedlog liste ispitivača, njihovih zamjenika i mentora za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci
 
U skladu s odredbama članka 18. Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/2019), Hrvatsko muzejsko vijeće je raspravljalo o prijedlogu sastava Liste ispitivača Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci s obzirom na to da je potrebno imenovati ispitivače i njihove zamjenike kao i mentore za novo mandatno razdoblje.
Hrvatsko muzejsko vijeće, na temelju odredbi članka 18. Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/2019), predlaže ministrici sljedeće stručnjake za Listu ispitivača, njihovih zamjenika i mentora:
I. Na Listu ispitivača i njihovih zamjenika za pojedine predmete u postupku stjecanja stručnih muzejskih zvanja, a na temelju prijedloga Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci, predlažu se:
Za Opći dio (Osnove državnog i pravnog poretka Republike Hrvatske te zakonodavstvo Republike Hrvatske u području muzejske djelatnosti i zaštite i očuvanja kulturnih dobara):
1.         mr. sc. Tomislav Jelić, dipl. iur., Ministarstvo kulture i medija, Zagreb
2.         Kristina Vlašiček-Novoselec, dipl. iur., Ministarstvo kulture i medija, Zagreb
3.         Melita Holetić, dipl. iur., Ministarstvo kulture i medija, Zagreb
 
Za Posebni dio za pojedine predmete kao slijedi:
Osnove muzeologije:
1.         dr. sc. Darko Babić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
2.         dr. sc. Žarka Vujić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
3.         dr. sc. Željka Miklošević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
Osnove muzeografije:
1.         Markita Franulić, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb
2.         dr. sc. Arijana Koprčina, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
3.         Jasminka Babić, Galerija umjetnina Split, Split
4.         Andreja Smetko, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
Etika muzejske struke:
1.         dr. sc. Goranka Horjan, Dvor Trakošćan, Lepoglava
2.         dr. sc. Darko Babić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb
3.         dr. sc. Jacqueline Balen, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb
4.         Mirela Hutinec, Muzej vučedolske kulture, Vukovar
Osnove muzejske dokumentacije:
1.         Katarina Zenzerović, Arheološki muzej Istre, Pula
2.         Diana Zrilić, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka
3.         Tea Rihtar Jurić, Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb
4.         Jelena Balog Vojak, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
Osnove muzejske pedagogije:
1.         Katarina Ivanišin Kardum, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb
2.         dr. sc. Renata Brezinščak, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
3.         Liljana Velkovski, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb
4.         Jesenka Ricl, Muzej Slavonije, Osijek
Suvremene metode zaštite muzejske građe i dokumentacije - za muzejske tehničare:
1.         Damir Doračić, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb
2.         Đeni Gobić - Bravar, Arheološki muzej Istre, Pula
3.         Jasminka Podgorski, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
Suvremene metode zaštite i preparacije za prirodoslovnu struku - za preparatore u prirodoslovnim muzejima:
1.         dr. sc. Martina Šašić Kljajo, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
2.         mr. sc. Nediljko Ževrnja, Prirodoslovni muzej i zoološki vrt, Split
3.         Milvana Arko Pijevac, Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka
 
II.        Za Listu mentora za izradu pismenog rada za stjecanje stručnih muzejskih zvanja, iz pojedinih područja, predlažu se:
Povijest umjetnosti
1.         dr. sc. Davorin Vujčić, Muzeji Hrvatskog zagorja, Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec
2.         Lada Bošnjak Velagić, Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb
3.         Vesna Meštrić, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
4.         dr. sc. Martina Munivrana, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
5.         Sabina Salamon, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka
6.         dr. sc. Petra Vugrinec, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb
7.         dr. sc. Ljerka Dulibić, Strossmayerova galerija starih majstora, HAZU, Zagreb
Primijenjena umjetnost
1.         Maja Arčabić, Muzej grada Zagreba, Zagreb
2.         dr. sc. Arijana Koprčina, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
3.         mr. sc. Lada Ratković-Bukovčan, Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara - Muzej Mimara, Zagreb
 Povijest
1.         mr. sc. Goran Arčabić, Muzej grada Zagreba, Zagreb
2.         Margita Cvijetinović, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka
3.         Vlatka Filipčić Maligec, Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej seljačkih buna, Gornja Stubica
4.         Andreja Smetko, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
5.         Spomenka Težak, Gradski muzej Varaždin, Varaždin
6.         dr. sc. Vlatko Čakširan, Gradski muzej Sisak, Sisak
Etnologija
1.         dr. sc. Zvjezdana Antoš, Etnografski muzej, Zagreb
2.         dr. sc. Iris Biškupić Bašić, Etnografski muzej, Zagreb
3.         dr. sc. Silvio Braica, Etnografski muzej Split, Split
4.         Mirjana Margetić, Etnografski muzej Istre / Museo etnografico dell'Istria, Pazin
5.         Jasmina Jurković Petras, Gradski muzej Virovitica, Virovitica
6.         Maja Žebčević Matić, Gradski muzej Požega, Požega
7.         Barbara Margaretić, Etnografski muzej - Dubrovački muzeji, Dubrovnik
Arheologija
1.         dr. sc. Tatjana Bradara, Arheološki muzej Istre, Pula
2.         Maja Krznarić Škrivanko, Gradski muzej Vinkovci, Vinkovci
3.         dr. sc. Nikolina Uroda, Muzej hrvatskih arheoloških spomenik - Split, Split
4.         Boris Mašić, Muzej grada Zagreba, Zagreb
5.         dr. sc. Maja Petrinec, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split, Split
6.         dr. sc. Ivan Radman-Livaja, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb
7.         dr. sc. Jakov Vučić, Arheološki muzej Zadar, Zadar
Mineraloško-petrografska struka
1.         mr. sc. Biserka Radanović Gužvica, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
2.         Damir Lacković, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
Geološko-paleontološka struka
1.         Katarina Krizmanić, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
2.         mr. sc. Nediljka Prlj Šimić, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
3.         Tamara Đerek, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
Biološka struka
1.         dr. sc. Martina Šašić Kljajo, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
2.         Sanja Vidović, Muzej Slavonije, Osijek
3.         Milvana Arko Pijevac, Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka
Tehnička struka
1.         Krešimir Bašić, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb
2.         mr. sc. Nikša Mendeš, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka
4.         Ksenija Katalinić, Muzej Slavonije, Osijek
 Muzeologija
1.         dr. sc. Žarka Vujić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
2.         dr. sc. Darko Babić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
3.         dr. sc. Željka Miklošević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
Muzejska dokumentacija:
1.         Markita Franulić, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb  
2.         Aleksandra Vlatković, Etnografski muzej, Zagreb
2.         Jelena Balog Vojak, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
3.         Borut Kružić, Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka        
4.         dr. sc. Ana Solter, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb
5.         Diana Zrilić, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka
Muzejska pedagogija:
1.         Katarina Ivanišin Kardum, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb
2.         Liljana Velkovski, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb
3.         Jesenka Ricl, Muzej Slavonije, Zagreb
 
Ad. 4. Gradski muzej Požega: Zahtjev za suglasnost na trajno zbrinjavanje pokretnih arheoloških nalaza s lokaliteta kaptol Gradci (tumul 14)
Gradski muzej Požega uputio je Vijeću  zahtjev s obrazloženjem za mišljenje o trajnoj pohrani arheoloških nalaza s lokaliteta Kaptol Gradci (tumul 14). Zahtjevu je priložen popis nalaza s fotografijama.
Na temelju dostavljene dokumentacije, a u skladu sa stavkom 2. članka 9. te člankom 11. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 91/19, NN) i člankom 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17), Vijeće daje pozitivno mišljenje na zahtjev da se navedeni arheološki nalazi i pripadajuća dokumentacija trajno pohrane u Gradskom muzeju Požega.
 
Ad. 5. Gradski muzej Požega: Zahtjev za suglasnost na trajno zbrinjavanje pokretnih arheoloških nalaza s lokaliteta Čečavac - Rudina, benediktinska opatija sv. Mihovila Akranđela (revizijska istraživanja 2018., 2019., 2020., 2021.)
Gradski muzej Požega uputio je Vijeću zahtjev s obrazloženjem za mišljenje o trajnoj pohrani arheoloških nalaza s lokaliteta Čečavac - Rudina, benediktinska opatija sv. Mihovila Akranđela (revizijska istraživanja 2018., 2019., 2020., 2021.). Zahtjevu je priložen popis nalaza s fotografijama.
Na temelju dostavljene dokumentacije, a u skladu sa stavkom 2. članka 9. te člankom 11. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 91/19, NN) i člankom 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17), Vijeće daje pozitivno mišljenje na zahtjev da se navedeni arheološki nalazi i pripadajuća dokumentacija trajno pohrane u Gradskom muzeju Požega.
 
Ad. 6. Zavičajni muzej Grada Visa: Idejna muzeološka koncepcija stalnog postava, predstavljanje i odobrenje
Zavičajni muzej Grada Visa uputio je Vijeću molbu za odobrenje „Idejne muzeološke koncepcije stalnog postava Zavičajnog muzeja Grada Visa“, u skladu s člankom 17. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 1503/23).
D. Radić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zavičajnog muzeja grada Visa, predstavio je muzeološku koncepciji stalnog postava Muzeja. Dao je uvid u postojeće stanje prostora za stalni postav, viške spomeničke sadržaje i teme koje se planiraju predstaviti kroz muzejski postav, ciljeve koji se žele postići predloženom koncepcijom stalnog postava te uvid u raspodjelu i oblikovanje prostora u skladu s novim tematskim cjelinama i interpretacijskim razinama.
U ovoj točki sudjelovao je i suautor Idejne muzeološke koncepcije g. G. Mladineo te recenzenti dr. sc. Ž. Miklošević i dr. sc. I. Borzić koji su se uključili s kratkim osvrtom na dokument koncepcije.
Na temelju dostavljene dokumentacije, pozitivnih recenzija i izlaganja, a u skladu s odredbama članka 17. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 1503/23), Vijeće daje pozitivo mišljenje na predloženu „Idejnu muzeološku koncepciju stalnog postava Zavičajnog muzeja Grada Visa“.
 
Ad. 7. Razno
 1. Muzeji Ivana Meštrovića: Idejna muzeološka koncepcija stalnog postava Atelijera Meštrović, Mletačka 8, Zagreb
Muzeji Ivana Meštrovića su uputili Vijeću Zamolbu za odobrenje „Idejne muzeološke koncepcije stalnog postava Atelijera Meštrović“, u skladu s člankom 17. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 1503/23).
Ravnateljica Muzeja, gđa Sandra Grčić Budimir je održala izlaganje o predloženoj Idejnoj muzeološkoj koncepciji stalnog postava Muzeja. Predstavila je postojeće stanje prostora za stalni postav, ciljeve koji se žele postići predloženom koncepcijom stalnog postava te raspodjelu prostora u skladu s novim tematskim cjelinama kao i nove načine interpretacije muzejske građe i imena Ivana Meštrovića. Predstavila je i novi vizualni identitet Muzeja koji će biti vidljiv i u prostoru Atelijera kao i na svim promidžbenim i drugim tiskanim materijalima Muzeja. 
Na temelju dostavljene dokumentacije, pozitivnih recenzija i izloženog, a u skladu s odredbama članka 17. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 1503/23), Vijeće daje pozitivo mišljenje na predloženu Idejnu muzeološku koncepciju stalnog postava Atelijera Meštrović Muzeja Ivana Meštrovića na adresi Mletačka 8 u Zagrebu.
 
 


Sažetak Zapisnik 10. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća održane u utorak, 19. prosinca 2023. godine putem platforme Teams te 8. i 9. veljače 2024. godine elektroničkim putem.Prisutni:
 • članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeće): Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, predsjednik Vijeća; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i Maja Žebčević Matić, muzejska savjetnica u Gradskom muzeju Požega
 • Iz Muzejskoga dokumentacijskog centra Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje; iz Službe za muzejsku djelatnost: mr. sc. Rašeljka Bilić Boras, viša stručna savjetnica; Katarina Brkljačić Netopil, viša stručna savjetnica; dr. sc. Petra Batelja Majić, stručna savjetnica; Nora Kulić, stručna suradnica
 • Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja i mr. sc. Hrvojka Božić, ravnateljica Državnog arhiva u Karlovcu su opravdano izostale.
 
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja: Zahtjev za prethodno mišljenje o premještaju muzejske građe i  muzejske dokumentacije
 3. Muzej za umjetnost i obrt: Zahtjev za mišljenje o otpisu muzejskih predmeta
 4. Općina Virje: Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za osnivanje Muzeja Podravine
 5. Hrvatski muzej naivne umjetnosti: Izrada nove Muzeološke koncepcije stalnog postava
 6. Izvješća povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za rok u listopadu 2023. godine
 7. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje dnevnoga reda
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
 
Ad. 2. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja: Zahtjev za prethodno mišljenje o premještaju muzejske građe  muzejske dokumentacije
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka uputio je Vijeću zamolbu za prethodno mišljenje o premještaju muzejske građe i muzejske dokumentacije. Razlog tomu je potreba iseljenja iz Guvernerove palače, zgrade u kojoj je smješten Muzej, na kojoj započinju radovi energetske obnove, na temelju sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra“ (NPOO.C6.R1-13.01).
Hrvatsko muzejsko vijeće, na temelju dostavljenog obrazloženja i pozitivnog mišljenja Konzervatorskog odjela u Rijeci, a u skaldu s člankom 11. Zakona o muzejima (NN 61/18,  daje pozitivno mišljenje za premještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja u prostor na adresi adresi Zametska 74, Rijeka u vlasništvu Ri Petrol d.o.o. te prostor u Rijeci na adresi Žabica 7 u vlasništvu Grada Rijeke i Republike Hrvatske.
 
Ad. 3. Muzej za umjetnost i obrt: Zahtjev za mišljenje o otpisu muzejskih predmeta
Muzej za umjetnost i obrt uputio je zamolbu za mišljenje za otpis predmeta iz Inventarne knjige muzejskih predmeta Muzeja, a koji su predmet pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju pokretnina Dane Reichsmann iz Zagreba, Slavujevac 12, oduzetih 1941.  
MUO je uputio, na temelju Mišljenja Stručnog vijeća od 3. 11. 2023. godine zahtjev za mišljenje o otpisu dijela predmeta ostavštine gđe Reichsmann, točnije o 25 pojedinačnih predmeta zavedenih pod 12 inventarnih brojeva Inventarne knjige muzejskih predmeta Muzeja.
Hrvatsko muzejsko vijeće, na temelju dostavljene dokumentacije, a u skladu s člankom 29. Pravilnika o  sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju (NN 21/23), daje pozitivno mišljenje o otpisu 25 pojedinačnih predmeta iz Zbirke metala i Zbirke keramike Muzeja za umjetnost i obrt, zavedenih pod 12 inventarnih brojeva Inventarne knjige muzejskih predmeta Muzeja. Vijeće upućuje Muzej za umjetnost i obrt da na temelju ovog mišljenja zatraži od Ministarstva kulture i medija prethodnu suglasnost te da sukladno članku 29. stavku 4. navedenog Pravilnika, Upravno vijeće Muzeja donese odluku o otpisu, razlozima otpisa i načinu daljnjeg postupanja s otpisanom muzejskom građom.
 
 
Ad. 4. Općina Virje: Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za osnivanje Muzeja Podravine
 
U svrhu donošenja konačnog mišljenja o zadovoljavanju stručnih i tehničkih uvjeta za predloženo osnivanje Muzeja Podravine, u skladu s člankom 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22) i Pravilnikom Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 150/23), imenovano Stručno povjerenstvo u sastavu Maja Žebčević Matić, muzejska savjetnica u Gradskom muzeju Požega, dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb, i dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizirao je odlazak u Virje u utorak, 7. 11. 2023. godine.
Sastanku su prisustvovali: predstavnici Općine Virje: općinski načelnik, g. Mirko Perok; pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, gđa Kristina Filipović; privremeni ravnatelj Muzeja Podravine, g. Nikola Cik i dr. sc. Robert Čimin, ravnatelj Muzeja grada Koprivnice kao suradnik na projektu formiranja Muzeja Podravine.
Na temelju dostavljene dokumentacije i Izvješća Stručnog povjerenstva, Hrvatsko muzejsko vijeće, na temelju članka 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 98/19, NN 114/22) i Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske (NN. 150/23) mišljenja je da postoje svi stručni i tehnički uvjeti za osnivanje Muzeja Podravine. Prema značenju i vrijednosti muzejske građe te teritorijalnom području obavljanja muzejske djelatnosti navedeni Muzej nema odgovarajuću građu za muzej regionalne razine, ali ima građu za razinu lokalnog muzeja.
Vijeće upućuje Muzej na pridržavanje odredbi Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 150/23) kojima se propisuje prostor, oprema i sredstva za rad muzeja te stručni muzejski djelatnici.
Vijeće upućuje osnivača na stručnu suradnju s Muzejskim dokumentacijskim centrom pri radu na popisu i obradi građe, odnosno njenoj inventarizaciji te preventivnoj zaštiti građe s planom konzerviranja i restauriranja ugroženih predmeta u skladu s postojećim zakonodavnim propisima koji se odnose na obavljanje muzejske djelatnosti.
Vijeće također upućuje Općinu Virje da na temelju ovog mišljenja, a u skladu sa zakonskim odredbama,  zatraži od Ministarstva kulture i medija izdavanje rješenja o postojanju uvjeta za osnivanje navedenog muzeja.
 
Ad. 5. Hrvatski muzej naivne umjetnosti: Izrada nove Muzeološke koncepcije stalnog postava
Hrvatski muzej naivne umjetnosti uputio je Hrvatskom muzejskom vijeću obavijest o potrebi izrade nove Muzeološke koncepcije stalnog postava HMNU-a, u odnosu na onu odobrenu na 14. sjednici od 10. prosinca 2020. godine. Razlog tomu je provedba konstruktivne obnove objekta - Kuće Lovrenčić, u koju se useljava Muzej, a koja je ukazala na nužne izmjene prostornih rješenja koje utječu na odobrenu Muzeološku koncepciju. S tim u vezi, ravnateljica Jovičić izvještava Vijeće da je u cilju izrade novog scenarija i potom Izvedbenog projekta stalnog postava imenovala novi autorski tim za izradu nove Muzeološke koncepcije stalnog postava HMNU-a u sastavu: Nataša Jovičić, ravnateljica HMNU-a; Mateja Fabijanić, kustosica i vanjska suradnica dr. sc. Snježana Pintarić, muzejska savjetnica i voditeljica Zbirke slikarstva Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu.
Hrvatsko muzejsko vijeće je primilo na znanje dostavljenu informaciju i obrazloženje ravnateljice Muzeja o razlozima izrade nove Muzeološke koncepcije stalnog postava HMNU-a uslijed promjena prostornih rješenja nastalih tijekom konstruktivne obnove. Vijeće upućuje ravnateljicu da, po izradi nove Muzeološke koncepcije stalnog postava, istu dostavi i prezentira Vijeću na odobrenje, u skladu s člankom 17.  Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 150/23).
 
 
Ad. 6. Izvješća povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za rok u listopadu 2023. godine
 
Na temelju zapisnika sastanaka dvaju stručnih povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci održanih 6. i 30. studenoga 2023. i 18. 1. 2024. godine te usmenih izvještaja predsjednica stručnih povjerenstava - dr. sc. Martine Šašić Kljajo i Jelene Balog, Vijeće je razmotrilo prijedloge povjerenstava te mišljenja pravne službe Ministarstva.  
U skladu s člankom 33. Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19), Vijeće je donijelo mišljenja da se od 42 prijavljene osobe za stjecanje viših stručnih zvanja predloži za napredovanje 37 prijavljenih.
Vijeće predlaže da se u zvanje viši kustos dokumentarist unaprijedi Filip Sunđi, Hrvatski školski muzej.
Vijeće predlaže da se u zvanje viši kustos pedagog unaprijede sljedeće kandidatkinje:
1.         Kristina Pavlović, Muzeji Hrvatskog zagorja - Dvor Veliki Tabor
2.         Petra Šoltić, Muzeji Hrvatskog zagorja - Galerija Augusta Augustinčića
3.         Iris Marinović, Muzeji Ivana Meštrovića
4.         Anastazija Petrović, Etnografski muzej, Zagreb
5.         Lucija Sekula, Narodni muzej Zadar
Vijeće predlaže da se u zvanje viši muzejski tehničar unaprijede sljedeći kandidati:
1.         Toni Radetić, Umjetnička galerija Dubrovnik
2.         Ivan Sokola, Gradski muzej Vinkovci
3.         Tihomir Jurčec, Muzej Mimara

Vijeće predlaže da se u zvanje muzejski savjetnik s više od 10 godina u zvanju višeg kustosa unaprijede sljedeći kandidati:
 1. Dubravka Stančec, Muzej grada Zagreba
 2. Katarina Marić, Povijesni i pomorski muzej Istre
 3. Iskra Baćani, Gradski muzej Sisak
 4. Sandra Kandučar Trojan, Muzej za umjetnost i obrt
Vijeće predlaže da se u zvanje muzejski savjetnik s manje od 10 godina u zvanju višeg kustosa unaprijede sljedeći kandidati:
 1. dr.sc. Tanja Kocković Zaborski, Etnografski muzej
 2. Zorana Jurić Šabić, Muzeji Ivana Meštrovića
 3. dr. sc. Anita Rapan Papeša, Gradski muzej Vinkovci
 4. Toni Brajković, Muzej grada Šibenika
 5. Leila Topić, Muzej suvremene umjetnosti
 6. Timka Alihodžić, Arheološki muzej Zadar
Vijeće predlaže da se u zvanje viši kustos unaprijede sljedeći kandidati:
1.         dr. sc. Magdalena Getaldić, Gliptoteka HAZU
2.         Zrinka Marković, Muzejski dokumentacijski centar
3.         Sanja Budić Leto, Muzej triljskog kraja
4.         Martina Vargek, Hrvatski športski muzej
5.         Martinela Mužić, Lošinjski muzej
6.         Krešimir Juraga, Muzej Mimara
7.         Matea Martinović, Prirodoslovni muzej Dubrovnik
8.         Marijan Sutlović, Hrvatski športski muzej
9.         Jelena Boras, Muzej Đakovštine
10.       Rosanka Savić-Mitrović, Gradski muzej Vukovar
11.       Antonija Ravenšćak, Gradski muzej Bjelovar
12.       Zvonimir Drvar, Tehnički muzej Nikola Tesla
13.       Silvija Limani, Muzej Brdovec
14.       Renata Devetak Roca, Gradski muzej Vukovar
15.       Toni Roca, Gradski muzej Vukovar
16.       Marko Kevo, Muzej grada Iloka
17.       Petra Blažević , Hrvatski pomorski muzej Split
18.       Sonja Švec Španjol, samostalni umjetnički djelatnik
 
Ad. 7. Razno
 
Članovi Vijeća su uputili primjedbu na korisničke postavke online sustava prijave programa putem kojeg se prijavljuju programi za financiranje i dostavljaju izvješća.
Na temelju izlaganja predsjednica stručnih povjerenstva za viša zvanja u muzejskoj struci, Vijeće je sugeriralo poboljšanja i redefiniranje odredbi u Pravilniku o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19) vezano uz uvjete i kriterije napredovanja za pojedina zvanja u muzejskoj struci.