Hrvatsko muzejsko vijeće

Zakonom o muzejima (NN 61/18NN 98/19NN 114/22) pri Ministarstvu se osniva Hrvatsko muzejsko vijeće, kao savjetodavno tijelo za obavljanje stručnih i drugih poslova muzejske djelatnosti određenih ovim Zakonom.

 
Hrvatsko muzejsko vijeće ima predsjednika i šest članova koje imenuje ministar iz redova istaknutih stručnjaka u području muzejske djelatnosti. Mandat članova Hrvatskoga muzejskog vijeća traje četiri godine. Vijeće donosi poslovnik o svome radu.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće: 
- razmatra stanje u muzejskoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj
- predlaže opće i specifične mjere i programe za poticanje razvitka i unaprjeđivanja muzejske djelatnosti
- potiče unaprjeđenje normi i propisa od značenja za muzejsku djelatnost
- daje preporuke i mišljenja o pojedinim pitanjima iz područja muzejske djelatnosti
- vrednuje i predlaže financiranje programskih aktivnosti pravnih osoba iz područja muzejske djelatnosti
- daje mišljenje ministarstvu nadležnom za poslove kulture o stjecanju viših zvanja u muzejskoj struci
- obavlja poslove predviđene ovim Zakonom i drugim propisima, kao i druge poslove koje mu povjeri ministarstvo nadležno za poslove kulture.Hrvatsko muzejsko vijeće (15. 11. 2022. - 15. 11. 2026.)

 - Darko Komšo, ravnatelj, Arheološki muzej Istre, Pula - predsjednik Vijeća

članovi:
- Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
- dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica, Etnografski muzej, Zagreb
- Branko Franceschi, ravnatelj, Moderna galerija, Zagreb
- dr. sc. Darko Babić, doc., predstojnik Katedre za muzeologiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu i predsjednik Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM, Zagreb
- Hrvojka Božić, ravnateljica Muzeja Grada Karlovca
- Maja Žebčević Matić, muzejska savjetnica, Gradski muzej PožegaArhiva