Rezultati Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2021. godini


Rezultati Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2021. godini  .pdf 
 

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2021. godini Ministarstvo kulture i medija raspisalo je 10. lipnja, a prijave su se primale do 15. rujna 2020. godine.  

Zaprimljeno je ukupno 220 autorskih prijava i to: 168 prijava iz područja književnosti za odrasle, 28 za djecu i mlade i 24 prijevoda.

Prijave po vrstama:


Prijavljeni su prijevodi s 12 različitih jezika, a među njima najveći je broj prijava za književne prijevode s engleskoga i španjolskog jezika.

Broj prijavljenih književnih prijevoda po jezicima:


Najveći broj autora, njih 96, prijavio se za polugodišnje financiranje, dok je godišnju potporu zatražilo 52 autora, a tromjesečnu 72.
Programe je vrednovalo posebno formirano Povjerenstvo za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2021. godini u sastavu: Dario Grgić, Maša Kolanović, Boris Perić, Olja Savičević i Dinko Telećan. Prijave koje su se odnosile na dječju književnost vrednovalo je Stručno povjerenstvo za dječju knjigu u sastavu Dubravka Zima (predsjednica), Ranka Javor i Marijana Hameršak.

Obavezna dokumentacija na temelju koje su programi vrednovani obuhvaćala je sinopsis projekta, ogledni arak rukopisa, biobibliografiju autora te dvije preporuke/recenzije. Kako bi se postigla što veća objektivnost i ove je godine Povjerenstvo odabir programa koji su ušli u uži krug vrednovanja izvršilo anonimno samo na temelju oglednog arka i sinopsisa projekta.

Od projekata koji su ušli u uži krug, na temelju kvalitete rukopisa, ali i ostale dostavljene dokumentacije koja obuhvaća preporuke relevantnih stručnjaka, ali se odnosi i na dosadašnji književni rad autora i prevoditelja te opisuje njihovo djelovanje na hrvatskoj kulturnoj i književnoj sceni, Povjerenstvo je odabralo 89 autorskih projekata kojima će se odlukom ministrice dodijeliti potpora za poticanje književnog stvaralaštva u ukupnom iznosu od 2.205.000,00 kn.

Prilikom donošenja odluke o dodjeli potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2021. godini zbog iznimno teške situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa uslijed koje je umjetnicima bitno otežano umjetničko djelovanje te smanjena mogućnost ostvarivanja prihoda od umjetničke, u ovom slučaju književne, djelatnosti, ministrica se osim kriterijem izvrsnosti koji je je prilikom vrednovanja primjenjivalo Povjerenstvo, vodila i socijalnim statusom umjetnika tako da niz iznimno kvalitetnih projekata koje su predložili sveučilišni profesori ove godine nije podržan, a umjesto njih u program potpore za poticanje književnog stvaralaštva uvršteni su programi samostalnih umjetnika i autora koji su nezaposleni, a koji ipak udovoljavaju i kriterijima književne kvalitete.

Tromjesečnu potporu od 21.000.00 kn u 2021. godini koristit će za svoj autorski rad 73 autora. Polugodišnja potpora od 42.000,00 kn neto dodjeljuje se 16 autora. Prema prijedlogu Povjerenstva i odluci ministrice godišnja potpora nije dodijeljena ni ove godine.


Od ukupno 28 prijava za pisanje književnih djela namijenjenih djeci i mladima prema mišljenju Stručnog povjerenstva za dječju knjigu sufinancirano je 6 najvrjednijih projekata i to četiri romana za mlade, jedan strip i jedna zbirka priča za djecu.

Među sufinanciranim projektima je najveći broj romana (45), slijede zbirke priča (14), poezija (12), strip (6), eseji (5), dramski tekstovi (4) te 3 teksta autobiografskog karaktera (dnevnik, putopis).

Odobreni projekti po vrstama:


Od 13 sufinanciranih prijevodnih projekata pet je prijevoda s engleskoga, dva s poljskoga i po jedan sa starogrčkoga, novogrčkoga, francuskoga, mađarskoga, portugalskoga i španjolskoga.

Odobrene će se potpore autorima i prevoditeljima isplaćivati u mjesečnim iznosima od 7.000,00 kn počevši od kraja siječnja 2020. godine, odmah po potpisivanju ugovora o korištenju sredstava Ministarstva.