Odobreni programi zaštite nematerijalnih kulturnih dobara za 2021. godinu (pregled sa stanjem 15.9.2021.)

 

  

Na "Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu" za programe zaštite nematerijalnih kulturnih dobara prijavljeno je 119 programa, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 7.096.709,00 kn.
 
Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta, a uzimajući u obzir povoljniju epidemiološku situaciju i stvaranje uvjeta koji omogućuju i dozvoljavaju provedbu programa zaštite nematerijalnih kulturnih dobara i u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture i medija za financiranje uvršteno je 95 programa u ukupnom iznosu od 1.239.084,00 kn.
 
Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske te je prijedlog razmatran i verificiran i odobren od ministrice kulture i medija.