Odobreni programi zaštite na pokretnim kulturnim dobrima (pregled sa stanjem 13.9.2021.)Odobreni programi zaštite na pokretnim kulturnim dobrima .pdf (pregled sa stanjem 13. rujna 2021.)

 


Na "Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu" za programe zaštite pokretnih kulturnih dobara prijavljeno je 258 programa, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 23.746.699 kn.
 
Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba, te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture i medija RH, za financiranje je uvršteno 166 programa u ukupnom iznosu od 6.692.700,00 kn.
 
Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija RH te je prijedlog odobren od ministrice kulture i medija.
 
Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju:
- konzervatorsko-restauratorska istraživanja,
- izradu dokumentacije,
- izvođenje radova (restauracija, konzervacija i dr.).
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa pokretne baštine donesena je na temelju sljedećih kriterija:
  1. programi s visokim stupnjem fizičke ugroženosti kulturnog dobra (osobito hitne intervencije)
  2. programi čiji je nastavak radova u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti, kao i programi koji su se u prethodnom razdoblju uspješno izvršavali
  3. programi zaštite i očuvanja za koje je pripremljena dokumentacija o izvršenim istražnim radovima, te konzervatorsko-restauratorski elaborat za izvođenje radova
  4. programi istražnih radova i izrade dokumentacije o istražnim radovima koji prethode konzervatorsko-restauratorskim zahvatima
  5. programi obnove i prezentacije kulturnog dobra od značaja za zajednicu za koje su izrađene konzervatorske smjernice
  6. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Republike Hrvatske
  7. programi zaštite i očuvanja za koje su osigurana sredstva sufinanciranja (potrebno priložiti dokaz o sufinanciranju, npr. izjavu, odluku i sl.), osobito ako su sredstva veća od onih koja se traže od Ministarstva kulture i medija
  8. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara na prostoru od posebne državne skrbi
  9. programi na kulturnom dobru koje ima visok stručni, znanstveni i nacionalni značaj.