Vizualne umjetnosti (pregled sa stanjem 14.4.2021.)


Odobreni programi vizualnih umjetnosti  .pdf (pregled sa stanjem 14.4.2021.)
 

(pregled sa stanjem 12.2.2021.)
Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu u programskoj djelatnosti vizualnih umjetnosti pristigle su ukupno 363 prijave. Financijska potraživanja prema Ministarstvu kulture i medija iznosila su 18.745.180,26 kn, a za financiranje je odobreno 210 programa u iznosu od 3.933.350,00 kn.

Ciljevi potpore promicanju vizualne umjetnosti su poticanje suvremenog vizualnog stvaralaštva, unaprjeđenje i zaštita slobode vizualnog djelovanja, potpora likovnim događanjima, očuvanje likovne nacionalne baštine i kulturne raznolikosti te poticanje razvoja i promidžbe vizualnih umjetnosti.

 
VIZUALNE UMJETNOSTI
Programsko područje Odobreno Iznos (kn)
Izložbeni programi 125 2.546.000,00
Likovne manifestacije 35 812.000,00
Edukativni programi 50 575.350,00
Ukupno 210 3.933.350,00
 

 
 
 
 
 
 


Prijavljene programe razmatralo je i vrednovalo Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti u sastavu: dr. sc. Irena Kraševac, predsjednica, Branka Benčić, Tomislav Buntak, Viktor Popović i Valentina Radoš.

Programi su razmatrani i vrednovani sukladno temeljnim kriterijima koji su propisani člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) te smjernicama za vrednovanje programa vizualnih umjetnosti. Posebno su podržani programi koji pokazuju kontinuitet umjetničkog djelovanja i pridonose kulturnom razvitku u cjelini, programi koji imaju nacionalni karakter, programi koji pridonose decentralizaciji kulturnih aktivnosti, programi strukovnih udruženja te partnerski i suradnički programi. Podržani programi uključuju izložbene programe, organizaciju likovnih manifestacija te edukativne programe.

Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa koja donosi izazove u planiranju, provedbi i dostupnosti programa te mobilnosti umjetnika i profesionalaca u području kulture, prijavljeni programi su vrednovani, uz gore navedene kriterije i smjernice, i sukladno novim okolnostima. U tom smislu Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti istaknulo je prioritetnu važnost podrške projektnoj suradnji s domaćim autorima i umjetnicima, kao i novim mogućnostima održavanja programa, uključujući kvalitetno i inovativno osmišljene i producirane digitalne sadržaje.