Monografije iz područja kulture i umjetnosti (pregled sa stanjem 9.7.2021.)


Monografije iz područja kulture i umjetnosti  .pdf  (pregled sa stanjem 9.7.2021.) 
(pregled sa stanjem 26.3.2021.)

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu u programskoj djelatnosti potpore izdavanju monografija iz područja kulture i umjetnosti pristiglo je ukupno 138 prijava. Financijska potraživanja prema Ministarstvu kulture i medija iznosila su 6.488.294,43 kuna, a za financiranje je predloženo 50 programa u iznosu od 1.133.725,00 kuna.

Ciljevi ovog programa potpore su poticanje izdavanja monografija iz svih područja kulture i umjetnosti te razvoj i promidžba tog programskog područja.

Podržani su programi monografija iz područja kulture i umjetnosti s posebnim naglaskom na vizualne umjetnosti, odnosno monografije istaknutih umjetnika koji nemaju objavljenu monografiju te na ostala izdanja koja obuhvaćaju relevantne teme iz svih umjetničkih područja i koja se odlikuju multidisciplinarnim pristupom te s naglaskom na izdanja vezana uz povijest i suvremenost hrvatske kulture i umjetnosti.

Prijavljene programe razmatrala su i vrednovala nadležna kulturna vijeća i stručna povjerenstva sukladno programskim područjima. Programi su razmatrani i vrednovani u skladu s temeljnim kriterijima koji su propisani člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) te smjernicama za vrednovanje programa monografija iz područja kulture i umjetnosti.


  
MONOGRAFIJE IZ PODRUČJA KULTURE I UMJETNOSTI
Programsko područje Odobreno Iznos (kn)
Vizualne umjetnosti 29 676.000,00
Glazba 6 120.000,00
Kazališna umjetnost 2 52.000,00
Film i medijska umjetnost 2 45.225,00
Ostalo 11 240.500,00
Ukupno 50 1.133.725,00