Financiranje programa zaštite pokretnih i etnografskih kulturnih dobara

Uprava za kulturnu baštinu
Služba za pokretnu kulturnu baštinu
 
 
Financiranje programa zaštite pokretnih i etnografskih kulturnih dobara za 2015.
 
     Financiranje programa pokretnih i etnografskih kulturnih dobara obuhvaća programe konzervatorsko-restauratorskih radova na pokretnim i etnografskim kulturnim dobrima.
 
     Ocjena opravdanosti financiranja programa pokretnih i etnografskih kulturnih dobara donosi se prema sljedećim kriterijima:
 
1. programi zaštite i očuvanja za kulturna dobra koja imaju riješen pravni status zaštite – registrirana, odnosno preventivno zaštićena kulturna dobra
2. programi zaštite i očuvanja za koje je pripremljen elaborat za izvođenje radova
3. programi za koje se traži izrada dokumentacije (konzervatorski elaborat sa smjernicama za obnovu i prezentaciju kulturnog dobra)
4. programi izrade dokumentacije koja prethodi konzervatorsko-restauratorskim zahvatima
5. programi s visokim stupnjem fizičke ugroženosti kulturnog dobra (osobito hitne intervencije)
6. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Republike Hrvatske
7. višegodišnji programi – nastavak radova koji su u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti, i programi koji su se u prethodnom razdoblju uspješno izvršavali
8. programi zaštite i očuvanja za koje su osigurana sredstva sufinanciranja (potrebno priložiti dokaz o sufinanciranju, npr. izjavu, odluku i sl.), osobito ako su sredstva veća od onih koja se traže od Ministarstva kulture
9. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara na prostoru od posebne državne skrbi
10. programi na kulturnom dobru koje ima visok stručni, znanstveni i nacionalni značaj.
 
 
  
Pregled programa prijavljenih za 2015. godinu:
 
     Ukupno je za 2015. prijavljeno 314 jednogodišnjih programa. Ukupna vrijednost tih programa je 37.079.293,36 kn. Prema prijedlogu prioriteta konzervatorskih odjela podržana su 213 programa u iznosu od 8.554.800,00 kn.
Prema posebnom programu obnove orgulja odobrena su dodatna sredstva za 20 instrumentalnih ustroja orgulja u iznosu od 3.665.000,00 kn.  
Prema prijedlogu Hrvatskoga restauratorskog zavoda podržano je 158 programa za materijalne troškove konzervatorsko-restauratorskih radova u iznosu od 1.800,000,00 kn.
 
     Nije podržano 86 programa ukupne vrijednosti 21.241.493,36 kn.
 
Ukupna financiranja zaštite pokretnih i etnografskih kulturnih dobara za 2015.
 
Prikaz podržanih programa za 2015.
 
 vrsta programa  broj programa  
 iznos
 
  jednogodišnji programi   213 programa  
 8.554.800,00 kn
 
 
 programi obnove
 instrumentalnog ustroja
 orgulja u 2015. –
 dodatna  sredstva
 


 3.665.000,00 kn                                            
 

 
 Ukupno
 
 228 programa  12.219.800,00 kn