Financiranje programa kulturno-umjetničkog amaterizma

Uprava za razvoj kulture i umjetnosti
Služba za glazbu

  
Financiranje programa kulturno-umjetničkog amaterizma 
 
KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM U 2015.

·   ODOBRENO 4.620.200,00 KN ZA 403 PROGRAMA 
·   TRAŽENO 19.853.758,67 KN
 
Šest programskih cjelina:
 
-  Festivali/manifestacije/smotre
-  Koncertna gostovanja/obilježavanje visokih obljetnica
-  Nabava narodnih nošnji/nabava glazbala
-  Nakladnička glazbena djelatnost
-  Seminari/radionice tradicijskih i glazbenih vještina
-  Ostali programi (narudžbe novih djela hrvatskih skladatelja za amaterske
   ansamble, natječaji za nove skladbe hrvatskih skladatelja i slično)
 


 Broj odobrenih programa u 2015.:
 
 403

 Broj odbijenih programa u 2015.:
 
 277

 Broj prijavljenih programa u 2015.:
 
 699

 Povećanje broja prijavljenih programa u odnosu na 2014.:
 
 80

 
  
KRITERIJI ZA PRIHVAĆANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA U KULTURNO-UMJETNIČKOM AMATERIZMU U 2015. GODINI – SAŽETAK
 
     Kriteriji za prihvaćanje prijedloga programa usklađeni su sa Strateškim planom Ministarstva kulture, a temelje se na sadržajnoj i umjetničkoj vrijednosti programa, kontinuitetu, stabilnosti i raznolikosti kojom se promovira amatersko stvaralaštvo te na dostupnosti i ravnomjernoj teritorijalnoj zastupljenosti.
Izdvojeno je:

  • Poticanje amaterizma kao izvorišta kulture u lokalnom okruženju i simbola lokalnog identiteta
  • Poticanje kulturne raznolikosti u svim oblicima glazbenog i folklornog amaterskog stvaralaštva kao temelja kulturnog života i kulturnih aktivnosti u matičnim sredinama   
  • Poticanje različitih oblika rekonstrukcije autohtone zavičajne baštine, osobito gdje je ona ugrožena
  • Poticanje pozitivnog okruženja za razvoj hrvatske amaterske scene kroz sve oblike  njezina suvremenoga predstavljanja
  • Poticanje kvalitete djelovanja, neovisno o vrstama i razlikovnim formatima kulturno-umjetničkog amaterizma ili tehnikama njegova izražavanja
  • Poticanje edukacije u tradicijskim i glazbenim vještinama (uz uključenje struke)
  • Promocija narodne umjetnosti i glazbenog amaterizma
  • Ekonomičnost i dugoročnost programa
  • Opći interes za kulturni razvitak
  • Društveno prihvaćeni programi od značaja za matičnu zajednicu, regiju i za nacionalnu kulturu

 
    Svi programi razmatrani su u skladu s ocjenom izvršenja dosadašnjih obveza korisnika prema Državnom proračunu i drugim uvjetima propisanim zakonom i tekstom Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. godinu.