Financiranje programa međunarodne kulturne suradnje

Uprava za međunarodne kulturne odnose, europske poslove i javnu komunikaciju


Financiranje programa međunarodne kulturne suradnje
 
     Za financiranje prijavljeno je ukupno 642 programa u ukupnom iznosu od 18.018.660,32 kn.
     Odobreno je 286, a odbijeno 356 programa.
 
Arhivi (1)                                                                                                         5.000,00 kn
Glazbeno-scenske djelatnosti (87)                                                   1.308.172,00 kn
Interdisciplinarni projekti (24)                                                                367.962,00 kn
Književnost i nakladništvo (24)                                                             364.998,00 kn
Knjižnice (9)                                                                                                30.200,00 kn
Kulturna baština (15)                                                                               203.380,00 kn
Kulturno-umjetnički amaterizam (31)                                                   418.874,00 kn
Likovna i vizualna umjetnost (51)                                                         430.140,00 kn
Međunarodne nevladine organizacije (15)                                           73.150,00 kn
Muzejsko-galerijska djelatnost (23)                                                      174.508,00 kn
Programi u novim medijima (6)                                                                37.100,00 kn
Ukupno                                                                                                   3.413.484,00 kn
 
 
     Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi utvrđeni su temeljni kriteriji kojima se rukovode kulturna vijeća i stručna povjerenstva pri stručnom vrednovanju:

1. kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa,
2. značaj programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta,
3. primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje,
4. ekonomičnost i dugoročnost programa,
5. promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte, a posebno projekte EU Kreativna Europa - potprogram Kultura,
6. opći interes za razvoj kulture kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma itd.,
7. aktivna participacija djece i mladih,
8. sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom,
9. podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa,
10. podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa te
11. financijska potpora iz drugih izvora.