Financiranje programa nepokretnih kulturnih dobara

Uprava za kulturnu baštinu
Služba za nepokretnu kulturnu baštinu
 

Financiranje programa nepokretnih kulturnih dobara za 2015.
  
- Financiranje programa nepokretnih kulturnih dobara obuhvaća istražne radove, izradu dokumentacije, konstruktivnu i građevinsku sanaciju te konzervatorsko-restauratorske radove na nepokretnim kulturnim dobrima.
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara donosi se prema sljedećim kriterijima:
 
1.programi zaštite i očuvanja za kulturna dobra koja imaju riješen pravni status zaštite;
2.programi zaštite i očuvanja za koje je pripremljena projektna dokumentacija za izvođenje radova;
3.programi za koje se traži izrada dokumentacije (konzervatorski elaborat sa smjernicama za obnovu i prezentaciju kulturnoga dobra, arhitektonski snimak postojećega stanja i idejni projekt, glavni i izvedbeni projekt);
4.programi izrade dokumentacije koja prethodi konzervatorsko-restauratorskim zahvatima;
5.programi s visokim stupnjem fizičke ugroženosti kulturnoga dobra (osobito hitne intervencije);
6.programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Republike Hrvatske;
7.višegodišnji programi – nastavak radova koji su u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti, i programi koji su se u prethodnom razdoblju uspješno izvršavali
8.osigurana sredstva sufinanciranja (potrebno priložiti dokaz o sufinanciranju (npr. izjavu, odluku i sl.), osobito ako su veća od sredstava koja se traže od Ministarstva kulture;
9.programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara na prostoru od posebne državne skrbi;
10.programi na kulturnome dobru koje ima visok stručni, znanstveni i nacionalni značaj;
11.programi s prioritetne liste proizašle iz zajedničkoga programa Vijeća Europe i Europske komisije „Integrated Rehabilitation project Plan/Survey on the Architectural and Archaeological Heritage“ IRPP/SAAH (regionalni program jugoistočne Europe);
12.programi zaštite i očuvanja koji uključuju mjere energetske učinkovitosti i ugradnje obnovljivih izvora energije.
 
Pregled novih programa prijavljeni za 2015. godinu:
 
Ukupno je za 2015. prijavljeno 956 jednogodišnjih programa. Ukupna tražena sredstva iznose 323.979.222,27 kn.
 
Od programa prijavljenih za 2015. podržana su 540 jednogodišnja programa ukupne vrijednosti 56.159.490,00 kn.
Nije podržano 416 programa ukupne vrijednosti 144.163.268,55 kn.
 
Ukupna financiranja programa nepokretnih kulturnih dobara za 2015. godinu
 
Prikaz podržanih programa za 2015. (jednogodišnji odobreni 2015. i trogodišnji programi odobreni 2013. za razdoblje od 2013. do 2015. godine)

 
 vrsta programa  broj programa  iznos
 
 jednogodišnji
 (odobreno 2015.)
 
 
 540 programa
 
 56.159.490,00 kn

 trogodišnji (odobreno
 2013. – iznos se odnosi
 na 2015. god.)
 
 70 programa  28.362.296,08 kn
 
 Ukupno
 
 610 programa  84.521.786,08 kn