Financiranje programa dramske i plesne umjetnosti

Uprava za razvoj kulture i umjetnosti
Služba za dramsku umjetnost i audiovizualnu djelatnost

 
Financiranje dramske i plesne umjetnosti

     Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. godinu u djelokrugu dramske i plesne umjetnosti prijavljeno je 609 programa uz potraživanje od 110.288.441,00 kn, odnosno 352 programa za profesionalnu kazališnu djelatnost (98.001.941,00 kn), 119 programa kazališnoga amaterizma (4.258.894,00 kn) te 138 programa suvremenog plesa i pokreta (8.027.606,00 kn).
 
     Unutar djelatnosti profesionalnih kazališta odobreno je 170 (21.250.600,00 kn), a odbijen 131 program.
     Unutar djelatnosti kazališnoga amaterizma odobreno je 67 (770.000,00 kn), a odbijen 51 program prijavljen kao jednogodišnji, te jedan prijavljen kao trogodišnji.
     Unutar suvremenog plesa i pokreta odobreno je 65 (1.849.600,00 kn), a odbijena su 73 programa.
 
Odluke o sufinanciranju donose se na temelju sljedećih kriterija:
 
1. opći interes za kulturni razvitak u RH,
2. koncepcijska osmišljenost, originalnost, kvaliteta, sadržajna inovativnost i kulturna raznolikost programa,
3. veća potpora gostovanjima dramskih i plesnih produkcija
4. prioritet postavljanja tekstova hrvatskih autora
5. izbor kvalitetnih suradnika i umjetnika s relevantnim međunarodnim referencama,
6. umrežavanje i partnerstvo s međunarodnim i regionalnim programima i ustanovama te  promicanje hrvatske kulture u svijetu,
7. praćenje suvremenih tendencija,
8. održivost i dugoročnost programa,
9. promicanje programa za djecu i mlade,
10. prilagođenost programa osobama s posebnim potrebama i njihovo sudjelovanje u programima,
11. podrška programima uključenih u kulturni razvoj lokalne zajednice te imaju podršku jedinica lokalne i regionalne samouprave,
12 financijska potpora iz drugih izvora,
13. prioritet umjetničkog u odnosu na komercijalno,
14. interakcija različitih umjetničkih djelatnosti i ustanova u kulturi,
15. udio mladih umjetnika u kreiranju programskih sadržaja,
16. obavezna registracija korisnika koji obavljaju kazališnu djelatnost u Očevidniku kazališta.