Financiranje programa vizualne umjetnosti

Uprava za razvoj kulture i umjetnosti
Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost
 
 
Financiranje programa vizualne umjetnosti
 
     Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu za programsku djelatnost vizualne umjetnosti zaprimljeno je 786 programa. Ukupni traženi iznos od Ministarstva kulture je 28.307.642,61 kn.
 
Odobreno: 389 programa, u iznosu od 5.001.800,00 kn.
Odbijeno: 397 programa (386 jednogodišnjih i 11 trogodišnjih).
          
    Odluke o sufinanciranju donose se na temelju Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi ( NN 69/12,  44/13, 91/13) te sljedećih kriterija:
           
1. Kvaliteta programa:
- sadržajna izvrsnost i vrijednost: važnost teme koja se obrađuje, stručnost
- inventivnost i inovativnost
- uporaba primjerenih metodologija i tehnologija te visoka razina produkcije i prezentacije
- komunikativnost i održivost 
 
2. Značenje programa za očuvanje i unaprjeđivanje kulturnog identiteta RH:
- kulturni razvitak zemlje; u kojoj mjeri program pridonosi prepoznavanju, očuvanju i medijaciji kulturnog identiteta
- promicanje vizualnih umjetnosti u Hrvatskoj i u svijetu
 
3. Financiranje programa i iz drugih izvora:
- lokalna uprava i samouprava
- međunarodne organizacije i fondovi
- međuvladine i nevladine organizacije
- ostalo (partneri, sponzori, donatori, vlastita sredstva)
 
4. Međuinstitucionalna suradnja i razmjena, partnerstvo u RH
 
5. Međunarodna kulturna suradnja:
- prezentacija i kontekstualizacija hrvatskih vizualnih umjetnosti na međunarodnoj sceni
- razmjena programa i partnerstvo na međunarodnom nivou
 
6. Intersektorska suradnja i širenje područja interesa na obrazovanje, znanost, gospodarstvo, turizam i druga nelikovna područja
 
7. Odgovorno upravljanje sredstvima, razrađen budžet i transparentnost utroška i realizacije programa iz prošlogodišnjih razdoblja