Financiranje muzejsko-galerijskih programa

Uprava za razvoj kulture i umjetnosti
Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost 


Financiranje muzejsko-galerijskih programa

     Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu za programsku muzejsko-galerijska djelatnost zaprimljeno 1032 je programa. Ukupni traženi iznos od Ministarstva kulture je 45.954.155,89 kn. 28 programa otkupa muzejske građe i matične djelatnosti je do dopune dokumentacije u statusu u radu.

Odobreno: 485 programa, u iznosu od 7.273.500,00 kn.
Odbijeno: 519 programa (509 jednogodišnjih i 10 trogodišnjih).

    Odluke o sufinanciranju donose se na temelju Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi ( NN 69/12,  44/13, 91/13) te sljedećih kriterija:

- stupanj obrađenosti muzejske građe,
- programi vezani uz obradu, odnosno inventarizaciju muzejske građe,
- izložbe iz fundusa i one vezane uz osnovu djelatnost muzeja – obradu,
  zaštitu, istraživanje i prezentaciju vlastitog fundusa i pripremu stalnog
  postava te one koje studijski i znanstveno obrađuju građu i prezentiraju
  nova saznanja,
- programi međumuzejske suradnje,
- intersektorska suradnja,
- edukativno-pedagoška djelatnost,
- izdavačka djelatnost muzeja kod koje je prednost dana publikacijama koje
  valoriziraju, kategoriziraju i prezentiraju fundus, stalnim publikacijama muzeja
  te izdavačka djelatnost uz pedagošku djelatnost,
- programi otkupa muzejske građe,
- programi zaštite i restauracije muzejske građe;
- programi vezani uz manifestacije Dan muzeja i Noć muzeja,
- marketinška i PR djelatnost.