Financiranje programa arheologije

Uprava za kulturnu baštinu
Odjel za arheologija
 

Financiranje programa arheologije za 2015.

     Financiranje programa arheološke baštine obuhvaća dvije osnovne skupine radova:
-       programi nepokretne arheološke baštine: iskopavanje (sustavno i zaštitno), pregledi terena (rekognosciranje, reabulacija), nedestruktivne metode istraživanja (geofizička istraživanja), podvodna arheološka istraživanja, dokumentiranje, konzervatorski radovi na lokalitetima, itd.,
-       programi pokretne arheološke baštine (konzervacija i restauracija materijala).
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa arheološke baštine donosi se prema sljedećim kriterijima:
1. stupanj fizičke ugroženosti nalazišta i nalaza (osobito hitne intervencije)
2. postojanje pravne zaštite lokaliteta (tijekom odobravanja programa ovaj kriterij ne može biti presudan ako je riječ o visokom stupnju ugroženosti nalazišta ili nalaza, a postupak pravne zaštite je u tijeku)
3. izrada dokumentacije postojećeg stanja lokaliteta koji su istraženi, ali tehnička dokumentacija ne postoji ili nije cjelovita
4. izrada dokumentacije koja prethodi konzervatorsko-restauratorskim zahvatima
5. nastavak radova koji su u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti
6. visok znanstveni značaj nalazišta i nalaza
7. postojanje sredstava sufinanciranja (osobito ako su znatno veća od sredstava koja se traže od MK)
8. programi s prioritetne liste proizašle iz zajedničkog programa Vijeća Europe i Europske komisije „Integrated Rehabilitation project Plan/Survey on the Architectural and Archaeological Heritage“ IRPP/SAAH (regionalni program jugoistočne Europe)
9. zastupljenost nalazišta s cijelog teritorija RH.
 
  
 
Pregled novih programa prijavljeni za 2015. godinu:
 
     Ukupno je za 2015. prijavljen 261 program (238 jednogodišnjih i 23 trogodišnja). Ukupna vrijednost tih programa je 49.259.341,61 kn (34.380.310,63 kn jednogodišnji i 14.879.030,98 kn)
 
     Od programa prijavljenih za 2015. podržana su 173 jednogodišnja programa ukupne vrijednosti 7.440.000,00 kn.
     Nije podržano 88 programa ukupne vrijednosti 41.819.341,61 kn.
 
 
Ukupna financiranja programa arheologije za 2015. godinu
 
     Prikaz podržanih programa za 2015. (jednogodišnji odobreni 2015. i trogodišnji programi odobreni 2013. za razdoblje od 2013. do 2015. godine)

 vrsta programa  broj programa
iznos
 
 
 jednogodišnji (odobreno
 2015.)
 
 
 173 programa
 
 7.440.000 kn

 trogodišnji (odobreno
 2013. – iznos se odnosi
 na 2015. god.)
 
 
 45 programa
 
 4.290.000 kn
 Ukupno   218 programa  
11.730.000 kn