Financiranje programa inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi

Uprava za razvoj kulture i umjetnosti
Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost 


Financiranje programa inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi 

     Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu za programsku djelatnost inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi je zaprimljeno 355 programa/projekata inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi. 24 programa su proslijeđena na razmatranje nadležnim Upravama. Ukupni traženi iznos od Ministarstva kulture je 22.494.535,63 kn.
 
Odobreno: 168  programa u iznosu od 4.404.000,00 kn.
Odbijeno: 162 programa.
           
     Odluke o sufinanciranju donose se na temelju Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12,  44/13, 91/13) te sljedećih kriterija: 
  • Stupanj usklađenosti s područjem inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;
  • Kvaliteta sadržaja programa/projekta;
  • Stupanj inovativnosti programa/projekta;
  • Reference izvoditelja programa/projekta (umjetnika, izvođača, predavača i sl.);
  • Inoviranje i unapređivanje metoda razvoja publike u cilju veće diversifikacije publike i uključivanja socijalno marginaliziranih skupina, i/ili u cilju produbljenja odnosa s publikom i izravnog uključivanja građana u kreativne procese, i/ili u cilju povećanja i širenja publike;
  • Kvaliteta prijedloga programa/projekta (cjelovit i jasan opis programa/projekta);
  • Kvaliteta proračuna (realan i specificiran proračun usklađen s predloženim aktivnostima te raznolikost izvora financiranja);
  • Dugoročnost, stabilnost i kontinuitet razvoja programa, kao i uvođenje novih inicijativa;
  • Kapacitete prijavitelja (razina stručnih i organizacijskih sposobnosti za provedbu predloženog programa/projekta);
  • Potencijal predloženog programa/projekta za doprinos razvoju kulturnih praksi koje su obuhvaćene područjem djelovanja Vijeća.
 
Prioritetno se podržavaju
·  programi/projekti koji su utemeljeni na suradnji više aktera te platforme za razvoj rada umjetnika, kustosa, programskih voditelja, istraživača i organizacija u cilju afirmacije njihovog stvaralačkog potencijala;
·  cjelogodišnji programi/projekti koji pokazuju permanentnu aktivnost u realizaciji i profiliranju;
·  manifestacije i festivali te suradničke programe/projekte i platforme koje uključuju inovativne i nove formate suvremenog umjetničkog izraza, interakciju tehnologije, umjetnosti i kulturne proizvodnje, istraživačke i eksperimentalne programe;
·  produkcije novih umjetničkih radova/projekata;
·  programi/projekti istraživačkog, edukacijskog i produkcijskog karaktera, koji predstavljaju kritičke i eksperimentalne umjetničke radove i kustoske pozicije te time ostvaruju i afirmiraju nove modele umjetničke produkcije;
·  programi/projekti koji se odvijaju na područjima izvan glavnih kulturnih tokova te koji na kvalitetan i održiv način uključuju lokalnu zajednicu.
·  programi/projekti koje karakterizira otvorenost različitim kulturama (interkulturalnost) i poticanje suradnje preko granica (transnacionalnost);
·  programi/projekti koji kulturne sadržaje dovode u neuobičajene prostore te koji se u svom sadržaju referiraju na takve prostore (otvoreni javni prostori, neiskorišteni prostori arhitektonske baštine kao što su bivši industrijski, vojni i drugi objekti i sl.);