Financiranje programa arhivske djelatnosti

Uprava za razvoj kulture i umjetnosti
Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost

 
Financiranje programa arhivske djelatnosti


     Na poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu za arhivsku djelatnost zaprimljeno je 118 prijedloga. Od Ministarstva kulture traži se financiranje ili sufinanciranje u iznosu od 10.063.949,30 kn.
 
     Za jednogodišnje programe pristiglo je 116 zahtjeva u iznosu od 8.957.449,30 kn. a za trogodišnje programe 2 zahtjeva u iznosu od 898.000,00 kn.
     Potporu za financiranje dobila su  94 jednogodišnja programa u iznosu od 2.929.910,00 kn. te 1 trogodišnji  program  u iznosu od 75.000,00 kn. ukupno – za svako razdoblje po 25.000,00 kn. ravnomjerno.
     Uz to, predviđen je i iznos od 940.000,00 kn. za višegodišnje programe odobrene u 2013. i 2014. g. s fazom realizacije u 2015. godini.
 
     Najviše sredstava (26%) izdvaja se za restauriranje i konzerviranje gradiva. Većim dijelom se radi o nastavku ranije započetih programa (Statut i stare isprave iz DA u Dubrovniku, matične knjige, karte i planovi i dr.).
     Značajno su zastupljeni programi izdavačke djelatnosti na koje se izdvaja oko 24% sredstava, što je za oko 5% više nego prethodne godine. To se odnosi na publikacije, izvorno arhivsko gradivo, te nekoliko monografija povijesne tematike.
     I ove se godine povećava udio programa za javnost: izložbe, manifestacije, predavanja, radionice i sl.
     Za programe koji obuhvaćaju četrdesetak ovakvih aktivnosti predlaže se izdvojiti  oko 16% sredstava, što je približno iznosu iz prethodne godine, te potvrđuje namjeru većoj prisutnosti i otvaranju arhivskih ustanova prema javnosti.
     Središnja tema u 2015. g. kao i u prethodnoj 2014. bit će obilježavanje 100 godišnjice Prvog svjetskog rata koja je sadržana u nizu aktivnosti  predviđenih trogodišnjim programom Hrvatskog državnog arhiva, a kojem su se priključile i druge arhivske ustanove u RH.

     Za prijavljene programe otkupa privatnog arhivskog gradiva (pravo prvokupa) i za prikupljanje memoarskog gradiva  izdvojeno je  ukupno 240.000,00 kn. ili 8% sredstava.
     Prisutno je i daljnje smanjivanje udjela sredstava koja se izdvajaju za programe mikrofilmiranja, jer postoje stručni razlozi za ograničavanje, pa i prestanak korištenja ove reprografske tehnike. Predlaže se financiranje programa kojima se privode kraju ranije započeti programi snimanja. Razmjerno se povećava podrška programima digitalizacije. Za izradu sigurnosnih kopija (mikrofilmskih i digitalnih) predlaže se izdvojiti oko 9,8 % sredstava, što je neznatno manje nego u prethodnoj godini.
     Nisu  predloženi za  financiranje  programi  koji se odnose na opće poslovanje arhiva, programe koji uključuju ulaganja u objekte i opremu, programe zaštite i obrade gradiva izvan arhiva za koje se sredstva osiguravaju iz drugih izvora, te programe u kojima se radi o pojedinim oblicima korištenja gradiva.
    Iako su sredstva za arhivsku djelatnost namjenski namijenjena arhivima – ustanovama na redovnom financiranju Ministarstva kulture,  u cilju spašavanja vrijednog gradiva koje se ne nalazi u arhivskim ustanovama, već u strukovnim udrugama, odobrena su neznatna sredstva za preventivno spašavanje kategoriziranog gradiva.