Financiranje programa digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe

Uprava za međunarodne kulturne odnose,
europske poslove i javnu komunikaciju
Služba za javnu komunikaciju
Odjel za digitalizaciju
 
 
Financiranje programa digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe
  
     Na poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu za potporu programima digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti zaprimljeno je 69 programa. Od Ministarstva kulture traži se financiranje ili sufinanciranje u iznosu od
15.667.827,35 kn.
 
     Za jednogodišnje programe pristiglo je 63 zahtjeva u iznosu od 2.811.946,34 kn, a za trogodišnje programe 6 zahtjeva u iznosu od 12.855.881,01 kn.
 
     Potporu za financiranje dobila su  42 jednogodišnja programa u iznosu od 670.000,00 kn.
     Uz to, predviđen je i iznos od 525.000,00 kn. za višegodišnje programe odobrene u 2013. i 2014. g. s fazom realizacije u 2015. godini.
 
     Odluke o sufinanciranju donose se na temelju Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12,  44/13, 91/13) te sljedećih kriterija:
 
·   Dostupnost građe, stvaranje bogatih, široko dostupnih digitalnih sadržaja i usluga utemeljenih na suvremenim informacijskim tehnologijama. Programi čija realizacija ne uključuje javnu dostupnost neće se podržati. 
·   Zaštitu građe, zaštitu arhivske, knjižnične, muzejske građe i uopće građe kulturne baštine, pristup građi on-line i prezentaciju kulturnog identiteta 
·   predstavljanje i promidžbu građe, umrežavanje i prisutnost hrvatske kulturne baštine u europskim i regionalnim mrežama kulturnih sadržaja, suradnju između baštinskih ustanova na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj te međunarodnoj razini
·   Razvoj novih usluga i proizvoda, kulturnu raznolikost i uporabu digitaliziranih kulturnih sadržaja u obrazovanju, turizmu i drugim uslužnim djelatnostima, sadržajnu i tehničku kvalitetu i inovativnost te uporabu svih vrsta medija, korištenje novih tehnologija, 3D laserskog skeniranja u funkciji digitalizacije kulturno – povijesnih – graditeljskih spomenika Republike Hrvatske
·   Programi sa detaljno razrađenim Prijedlogom projekta
 
     Prednost pri donošenju odluke o sufinanciranju imat će ekonomični programi te programi za koje je predlagatelj osigurao dostatnu potporu iz drugih (županije, gradovi/općine, sponzori/donatori, strane organizacije i drugo) ili vlastitih izvora posebno EU fondova.
     Uvažavaju se  programi koji zadovoljavaju kriterije što su ih odredila pojedina Vijeća za arhivsku, knjižničnu i muzejsku djelatnost te Vijeće za kulturna dobra.