Financiranje programa zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara

Uprava za kulturnu baštinu
Služba za nepokretna kulturna baština

  
Financiranje programa zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara za 2015.

     Financiranje programa zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara obuhvaća dvije osnovne skupine radova:
-       programi očuvanja, prenošenja i/ili prezentacije;
-       programi istraživanja i/ili dokumentiranja.
 
     Ocjena opravdanosti financiranja programa zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara donosi se prema sljedećim kriterijima:
 
1. programi zaštite i očuvanja za kulturna dobra koja imaju riješen pravni status zaštite – registrirana, odnosno preventivno zaštićena nematerijalna kulturna dobra
2. ugroženost nematerijalnog kulturnog dobra
3. stručno i kvalitetno utemeljeni sadržaji, vezani uz različite oblike nematerijalne kulturne baštine, osobito u sredinama gdje je ona ugrožena, a prenosi se s generacije na generaciju
4. uloga u kulturnom životu sredine i nastojanje očuvanja baštine
5. predstavlja kulturni identitet te sredine, lokalnih nositelja, zajednice i postoji suradnja s kulturnim ustanovama
6. prenošenje i njegovanje tradicijskih znanja, umijeća i vještina te mogućnost prenošenja tradicije nasljednicima putem seminara, radionica, formalnog i neformalnog obrazovanja
7. revitalizacija napuštenih segmenata nematerijalnog kulturnog dobra gdje je to moguće i zajednica traži
8. daljnje istraživanje dobra, primjereno dokumentiranje, te stručno i znanstveno vrednovanje
9. programi koji imaju visoku vrijednost na nacionalnoj razini
10. kontinuitet pojedinačnih programa koji se izvode tijekom nekoliko godina
11. osigurano sufinanciranje (programi za koje je predlagatelj dio financijskih sredstava osigurao iz drugih ili vlastitih izvora te programi naglašene ekonomičnosti; potrebno priložiti dokaz o sufinanciranju, npr. izjavu, odluku i slično)
12. transparentnost financijskog poslovanja u ostvarenju programa u prethodnim razdobljima; uvažit će se ocjene izvršenja u prethodnoj godini koje će utjecati i na ukidanje potpore u narednoj godini korisnicima čiji evaluacijski izvještaji i dokumentacija o namjenskom korištenju sredstava državnog proračuna ukazuju na sporno izvršenje ugovornih financijskih i programskih obveza
 
 
Pregled novih programa prijavljenih za 2015. godinu:
 
     Ukupno je za 2015. godinu prijavljeno 70 programa (svi jednogodišnji). Ukupna vrijednost tih programa je 1.910.408,20 kn.
     Od programa prijavljenih za 2015. podržano je 60 jednogodišnjih programa ukupne vrijednosti 596.500,00 kn.
     Nije podržano 10 programa ukupne vrijednosti 462.090,00 kn.
 
 
Ukupna financiranja programa zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara za 2015. godinu
 
     Prikaz podržanih programa za 2015. (jednogodišnji odobreni 2015. i trogodišnji programi odobreni 2013. za razdoblje od 2013. do 2015. godine)

 vrsta programa  broj programa  iznos
 
 jednogodišnji (odobreno
 2015.)
 
 
 60 programa
 
 596.500,00 kn

 trogodišnji (odobreno
 2013. – iznos se odnosi
 na 2015. god.)
 
 
 8 programa
 
 109.000,00 kn
 
 Ukupno
 
 68 programa  705.500,00 kn