Financiranje programa glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti

Uprava za razvoj kulture i umjetnosti
Služba za glazbu

 
Financiranje programa glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti 
 

GLAZBA I GLAZBENO-SCENSKA UMJETNOST U 2015.
 
·  ODOBRENO 8.020.200,00 KN ZA 241 PROGRAM 
·  TRAŽENO 31.481.346,52 KN
 
Šest programskih cjelina:
 
- Festivali/manifestacije
- Koncertna produkcija i koncertna mreža gostovanja u Republici Hrvatskoj
- Međunarodne majstorske škole, seminari i radionice
- Nacionalna i međunarodna glazbena natjecanja
- Notno, diskografsko i publicističko nakladništvo
- Ostali glazbeni programi (narudžbe novih djela suvremenih hrvatskih skladatelja, nagrade strukovnih udruga za osobita umjetnička ostvarenja i slično)
 
 

 Broj odobrenih programa u 2015.:
 
 
 241
 

 Broj odbijenih programa u 2015.:
 
 
 313
 

 Broj prijavljenih programa u 2015.:
 
 
 561
 

 Povećanje broja prijavljenih programa u odnosu na 2014.:
 
 
 89
 
 
 
KRITERIJI ZA PRIHVAĆANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA U GLAZBI I GLAZBENOJ-SCENSKOJ  UMJETNOSTI U 2015. GODINI – SAŽETAK
 
 
     Kriteriji za prihvaćanje prijedloga programa usklađeni su sa Strateškim planom Ministarstva kulture, a temelje se na sadržajnoj i umjetničkoj vrijednosti programa, kontinuitetu, stabilnosti, raznolikosti i inovativnosti kojom se promovira kreativno stvaralaštvo, kao i na dostupnosti te ravnomjernoj teritorijalnoj zastupljenosti.  
 
Izdvojeno je:
  • Poticanje nakladništva vezanog uz hrvatsku umjetničku glazbu (suvremenu i iz ranijih stilskih razdoblja)
  • Poticanje mrežne distribucije i dostupnosti koncertnih programa u okviru nacionalne mape kulturnih događanja
  • Poticanje umjetničke edukacije mladih glazbenika
  • Promocija hrvatskih interpreta svih generacija, suvremenog nacionalnog skladateljskog pisma i nacionalnog repertoara
  • Poticanje kvalitetnih programa u manjim kulturnim sredinama za koja je osigurana financijska potpora lokalne zajednice 
  • Ekonomičnost i dugoročnost programa
  • Opći interes za kulturni razvitak
  • Društveno prihvaćeni programi od značaja za matičnu zajednicu, regiju i za nacionalnu kulturu
 
     Svi programi razmatrani su u skladu s ocjenom izvršenja dosadašnjih obveza korisnika prema Državnom proračunu i drugim uvjetima propisanim zakonom i tekstom Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. godinu.