Međunarodne ljetne radionice - okvirni program 2006.

Slika Barbariga, 2005.g.
Međunarodna ljetna radionica konzervatora i studenata arhitekture - „Elafiti 2006.“

U organizaciji Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Županije dubrovačko-neretvanske, a u suradnji s Poglavarstvom Grada Dubrovnika i Arhitektonskim fakultetom u Zagrebu, od 22. kolovoza do 1. rujna 2006. na otoku Šipanu održat će se druga po redu Međunarodna ljetna radionica konzervatora i studenata arhitekture.

Ciljevi

Sve veći pritisak potencijalnih investitora zainteresiranih za gradnju u priobalnim područjima Jadrana upućuje na potrebu preispitivanja i usklađivanja predloženih investicija. Naime, te se investicije u pravilu prikazuju kao pokretači razvoja, a zapravo su često u koliziji s očuvanim prirodnim i kulturnim vrijednostima prostora. Svrha je Radionice identifikacija takvih vrijednosti na otoku Šipanu i izrada relevantne dokumentacije za potrebe njihova očuvanja.

Program radionice

- Identifikacija i utvrđivanje stanja kulturno-povijesnih vrijednosti otoka Šipana
- Tipologija tradicijskoga graditeljstva i inventarizacija karakterističnih detalja
- Studija integralnih arhitektonsko-krajobraznih vrijednosti i razvojnih mogućnosti otoka
Rad se odvija u grupama, a popraćen je diskusijama, predavanjima i okruglim stolovima. Usto je predviđen jednodnevni izlet u Dubrovnik, a potkraj Radionice i prezentacija rezultata rada.
Radni će materijali, prema dogovoru o suradnji s Arhitektonskim fakultetom u Zagrebu, ujedno biti podloga za polaznike ljetne škole urbanizma „Elafiti – Dubrovnik 2006.“, koji se istodobno bave problemima očuvanja priobalnih prostora uz postojeće i potencijalne prostorne konflikte, te nude alternativna rješenja.
     
Službeni su jezici hrvatski i engleski.     

 
Međunarodna ljetna radionica arhitekture - „Verudela 2006.“

U organizaciji Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Aquarium Pula u razdoblju od 6. do 16. rujna 2006. održat će se u Puli Međunarodna radionica arhitekture. Tijekom desetodnevnoga rada studenti arhitekture iz Poljske, BiH i Hrvatske uz stručno vodstvo nastavit će rad na proučavanju austrougarskih fortifikacija pojasne tvrđave Pula i pripremati podloge za njihovu zaštitu i uređenje. Financijsku podršku ovogodišnjem programu pružaju Poglavarstvo grada Pule i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Ciljevi

Radionica treba doprinijeti očuvanju i osmišljavanju programa reaktiviranja kulturno-povijesnih vrijednosti fortifikacijske arhitekture na istočnoj obali Jadrana u skladu s obvezujućim zaštitnim mjerama, te promociji te jedinstvene turističke atrakcije.

Program radionice

- Nastavak rada na prikupljanju i sređivanju baze podataka i dokumentacije za stručnu i znanstvenu obradu fortifikacijske grupe Barbariga  
- Istraživanja i analiza fortifikacijske arhitekture i struktura oklopnog forta Verudela
- Proučavanje izvornih konstrukcijskih rješenja i oblika završnoga zemljanog sloja iznad kazamata utvrde, te vrsta maskirnog zelenila forta
- Izrada projektnih skica uređenja zemljanih pokrova forta 
- Izrada idejnih rješenja prenamjene pojedinih dijelova utvrde         

Rad, popraćen predavanjima i diskusijama, odvijat će se u grupama, a službeni su jezici hrvatski i engleski.


Arhiva