Pojedinačna kulturna dobra

Pojedinačna nepokretna kulturna dobra su građevine ili kompleksi građevina koje imaju izrazit povijesni, umjetnički, znanstveni, društveni ili tehnički značaj.  To su:
 
 • Javne građevine i kompleksi: stambene građevine, građevine javne namjene, zanatske i industrijske, inženjerske, komunalne građevine i komunalni sustavi, poslovne i građevine poljoprivrednog gospodarstva.
 • Obrambene građevine i kompleksi:  fortifikacijski kompleksi, utvrde, baterije, uporišta, vojne nastambe, spremišta oružja, stražarnice, zapovjedna mjesta.
 • Sakralne građevine i kompleksi:  građevine za vjerske potrebe (crkve, hramovi, sinagoge), redovnički kompleksi (samostani i manastiri), kalvarije, poklonci, pilovi.
 • Memorijalne građevine i kompleksi: građevine povezane s povijesnim ili kulturno-povijesnim događajima i ličnostima, grobne i pogrebne građevine, spomen-ploče.
 • Urbana oprema:  arhitektonsko-skulpturalne građevine, javna plastika.
 

Pojedinačna kulturna dobra 
 
 • Stari gradovi (burgovi) i utvrde
   
 • Dvorci i kurije
   
 • Tradicijsko graditeljstvo

 


Košljun, Franjevački samostan,                                                                       FOTO: G. JERABEK