Međunarodna radionica arhitekture fortifikacija „Brijuni 2010.“

 IX. MEĐUNARODNA RADIONICA ARHITEKTURE FORTIFIKACIJA
 
 
Vrijeme održavanja Radionice
1. – 11. rujna 2010.
 
Mjesto rada
otok Veliki Brijun: lokacija Peneda i Giacone
otok Mali Brijun: lokacija Pisak
 
Program radova
1.  Dovršenje inventarskog snimanja baterije Naviglio
2.  Inventarsko snimanje i krajobrazne analize forta Peneda
3.  Urbanističko-arhitektonska inventarizacija vojarni (Giacone, Pisak)
4.  Evidencija tehničkoga stanja vojarni i izrada podloge za troškovnik
     sanacijskih radova
5.  Krajobrazne analize i studije nove namjene vojarni
6.  Prijedlog arhitektonsko-urbanističke obnove vojarni

   

  

     
U sklopu teme „Stručna i znanstvena istraživanja i izrada koncepcije primjerene uporabe austrougarskih fortifikacija“ na Brijunima od 1. rujna 2010. započela je 9. međunarodna radionica arhitekture fortifikacija. Njezini su sudionici studenti stručnih usmjerenja: arhitektura, krajobrazna arhitektura i građevinarstvo iz Poljske i Hrvatske. Programom zacrtani radovi odvijali su se pod vodstvom stručnjaka za pojedine zadatke. 
 
     
   
U seminarskom dijelu Radionice održano je više predavanja na temu razvoja i zaštite fortifikacijske arhitekture, te njezine sanacije i prilagodbe suvremenim potrebama. Jedan dio predavanja održan je u sklopu terenske nastave.
Početak rada obilježila je izložba rezultata radionice održane 2008. postavljena u crkvici sv. Roka na Velikom Brijunu. Radionica je zatvorena 11. rujna 2010. prezentacijom rezultata u hotelu „Neptun“ na Velikom Brijunu.
 

  
 
PREDAVAČI I TEME
 
Dr. sc. Dražen Arbutina, inž. arh. / Tehničko veleučilište, Zagreb
Terenska nastava:
Osnovni pojmovi zaštite kulturne baštine
-  Principi zaštite i obnove kulturne baštine
-  Prikupljanje, istraživanje i analiziranje dostupne građe o kulturnoj baštini
-  Istraživanje graditeljske baštine – stručne ekspertize na terenu
-  Oblici dokumentiranosti i vrsta dokumentacije o graditeljskoj baštini
-  Izrada tehničke dokumentacije postojećega stanja graditeljske baštine
-  Metodologija obvnove graditeljske baštine
Seminarsko predavanje:
-  Vojnotaktički i tehničko-tehnološki aspekti razvoja fortifikacijskog graditeljstva
 
 
Doc. dr Jerzy Potyrała, inž. arh. / Prirodoslovno sveučilište, Wrocław (PL)
Terenska nastava:
-  Metodološki pristup inventarizaciji graditeljske baštine na primjeru baterije
   Naviglio
-  Ocjena stanja očuvanosti građevinskih dijelova te stupanj invazije samoniklog
    zelenila u vrednovanju krajobraznih vrijednosti utvrda na primjeru baterije
    Naviglio
Seminarsko predavanje:
-  Metoda stupnjevitoga napada prema Vaubanu i njegova primjena u osvajanju
    tvrđava u 18. stoljeću
-  Primjena iskustava Vaubana, te teorije Montalemberta u obrambenoj
   arhitekturi iz polovice 18. stoljeća u Šleskoj
 
 
Aleksandar Potočnik, dipl. inž. arh. /Zavod za intelektualne dejavnosti “Ad Pirum”, Ljubljana (SLO)
Seminarsko predavanje:
-  Povijest sustavnoga utvrđivanja “Ljubljanskih vrata”
 
 
mr Zofia Mavar, inž. arh. / Ministarstvo kulture HR, Zagreb
Terenska nastava:
-  Inventarizacija kulturno-povijesnih vrijednosti
-  Metoda analize povijesnih sadržaja, vrijednosti i mogućnosti na primjeru
   fortifikacijskog krajolika baterije Naviglio
Seminarsko predavanje:
-  Fortifikacijski sustavi u Hrvatskoj – stanje očuvanosti i zaštite
-  Problemi revalorizacije, uređenja i upravljanja kulturnim krajolikom
   napuštenih vojnih područja
 
 
Doc. dr Ivan Mlinar, inž. arh. / Arhitektonski fakultet, Zagreb
Terenska nastava:
SWOT analiza kao podloga za izradu programa urbanističko-arhitektonskog
   uređenja fortifikacijskog krajolika forta Peneda
Seminarsko predavanje:
-  Planiranje namjene i sadržaja napuštenih vojnih područja tvrđave Pula
 
 
Irma Huić, dipl. inž. arh. / Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb, ICOMOS – Nacionalni odbor
Seminarsko predavanje:
Fortifikacijsko graditeljstvo srednjega vijeka u Istri – stanje i revitalizacija
   na primjeru kaštela Kršan iz 14. stoljeća
 
 
Sanja Lađarević, dipl. inž. arh. / Tehničko veleučilište, Zagreb
Seminarsko predavanje:
Analiza betona rabljenog pri izgradnji austrougarskih utvrda na primjeru
   forta Verudela u Puli
 
 
Doc. dr. Radoslaw Tatko, inž. građ. / Prirodoslovno sveučilište, Wrocław (PL)
Terenska nastava:
Analize ocjena kamenih konstrukcija građevina te način
   sanacije/obnove na primjerima
 
 
 
Mira Pavletić, dipl. arheolog / JU Nacionalni park „Brijuni“
Terenska nastava:
-  Kulturna baština NP Brijuni
 
 
Zofia Mavar, Mira Pavletić
Terenska nastava:
Utvrde u sastavu fortifikacijske grupe “Brioni”
 
   
Prema tradiciji početak je rada obilježila i izložba rezultata radionice održane 2009. postavljena u crkvici sv. Roka na Velikom Brijunu. Radionica je zatvorena prezentacijom rezultata 11. rujna 2010.