Međunarodna radionica arhitekture fortifikacija „Brijuni 2012.“

 XI. MEĐUNARODNA RADIONICA ARHITEKTURE FORTIFIKACIJA


Brijuni 1. – 10. rujna 2012.
 
Ovogodišnju, jedanaestu po redu Međunarodnu radionicu arhitekture fortifikacija na Brijunima, koja je završila s radom 10. rujna, pohađalo je 30 sudionika. Bili su to studenti i sveučilišni nastavnici arhitektonskih fakulteta iz Krakowa, Ljubljane, Milana i Zagreba,  te studenti građevinskog smjera Tehničkog veleučilišta i Geodetskog fakulteta iz Zagreba, koji su obavljali zadatke zacrtane programom Radionice. Rad se odvijao pod vodstvom renomiranih stručnjaka i sveučilišnih pedagoga iz zemlje i inozemstva na odabranim lokacijama otoka Veliki i Mali Brijun. Navedene lokacije su odabrane u skladu s prioritetima Javne ustanove Nacionalni park „Brijuni“, suorganizatora radionice.
 


Terenski su rad pratila predavanja usko vezana za obavljane zadatke. Usto su svaki dan u večernjim satima održavana i seminarska predavanja  u vezi s razvojem fortifikacija, s teorijom i praksom njihove zaštite i mogućnostima prenamjene za suvremene potrebe.
Predavanja su studentima pružila priliku proširiti znanje o dosad kod nas slabo istraženom i stoga još nedostatno valoriziranom kulturnom nasljeđu, te upoznati se s metodama obrade, problemima i komparativnim mogućnostima njegove zaštite i očuvanja. 

 

 

Predavači i teme:
 
Mira Pavletić, prof. arheolog , JU Nacionalni park „Brijuni“
Terenska nastava:
                               - Kulturna baština Nacionalnog Parka „Brijuni“
 
Prof. dr. sc. Dražen Arbutina, inž. arh. /Tehničko veleučilište, Zagreb
Terenska nastava:
                               - Arhitektonska snimka – tehnički i grafički standardi
Seminarsko predavanje:
                             - Razvojni slijed arhitekture fortifikacija (vojno- tehnički i tehnološki aspekti), dio 1, dio 2.

Doc. dr. sc. Igor Seljak, inž. arh. /Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Terenska nastava:
                               - Dokumentiranje obrambenih građevina i prostora
Seminarsko predavanje:
                               -  „Alesia“ – interpretacijski centar povijesnih bitki

Doc. dr. sc. Dubravko Gajski, Geodetski fakultet Sveučilišta u  Zagrebu
Terenska nastava:
                               - Pravila fotogrametrijske izmjere
Seminarsko predavanje:
                               - Novi trendovi u blizupredmetnoj fotogrametriji

Mr. sc. Zofia Mavar, inž. arh. / Ministarstvo kulture RH
Terenska nastava:
                              - Utvrde u sustavu fortifikacijske grupe „Brioni“
Seminarsko predavanje:
                              -
Pristup istraživanju fortifikacija u Hrvatskoj

Doc. dr. sc. Ivan Mlinar, inž. arh. /Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Seminarsko predavanje:
                              - Planiranje namjene i sadržaja napuštenih vojnih područja tvrđave Pula

Mr. sc. Wojciech Rymsza–Mazur, inž. arh. /Arhitektonski fakultet Tehničkog sveučilišta u Krakowu
Terenska nastava:
                              - Metodološki pristup inventarizaciji i valorizaciji fortifikacijske arhitekture

Seminarsko predavanje:
                              - Studije i plan zaštite fortifikacijskog krajolika obrambene grupe Peneda na otoku Veliki Brijun u sustavu austrougarske tvrđave Pula

Arhitekt, Andrea Bonifacio, Marco Polo Sistem, g. e. i. e., Venecija
Seminarsko predavanje:
                               - Fortifikacijsko nasljeđe – arhitektura i krajolik – valorizacija i upravljanje

Dr. sc. Katia Gasparini, inž. arh., Arhitektonski fakultet, Milano
Seminarsko predavanje:  
                                - „Pametna“ tehnologija za fortifikacijsko kulturno nasljeđe

Arhitekti Ana Tomšić i Hrvoje Marinović, Split
Seminarsko predavanje:  
                               - Fortifikacije u Pučišću na otoku Braču

Doc. dr. sc. Marko Špikić, prof. pov. umj. , Nacionalni odbor ICOMOS
Seminarsko predavanje:  
                               - Umjetničke vrijednosti u ratnim ostvarenjima
 
 
 
Tijekom boravka i rada na Brijunima, osim kompletiranja povijesne i tehničke dokumentacije, te  pronalaženja ideja za reaktiviranje u novim okolnostima degradiranog vojnog graditeljstva na odabranim lokacijama, studenti su imali priliku razgledati i ostale vrijednosti Nacionalnoga Parka „Brijuni“, te suočiti se s konkretnim problemima na terenu, napose s problemima funkcioniranja i upravljanja ovim specifičnim prostorom. 

    
 
Iako je radionica vremenski ograničena na svega deset dana i ove je godine rad rezultirao bogatom dokumentacijom zatečenoga stanja napuštenih utvrda i ostalih vojnih zgrada na lokacijama Giacone, Peneda (Veliki Brijun) i Pisak (Mali Brijun), analizama i studijama, te zanimljivim prijedlozima njihove prenamjene i uređenja u kontekstu ukupnoga prostora rta  Peneda, Maloga Brijuna i Nacionalnoga parka u cjelini.

Kao i obično Radionica je završila kompjutorskom prezentacijom inventarskih, studijsko-analitičkih i projektnih zadataka koju je pripremila svaka od sedam radnih grupa. Prezentaciji su nazočili  predstavnici Javne ustanove Nacionalni park „Brijuni“ i nadležnog Konzervatorskog odjela u Puli, a s ciljevima rada i rezultatima javnost je upoznata i kroz medije.  Prema već uhodanom planu studenti će radove dovršavati na matičnom fakultetu u sklopu semestralnih aktivnosti, a neki su radovi odabrani za razradu u sklopu diplomskih radova.
Svi će se radovi, odgovarajuće pripremljeni, tiskati u zasebnom biltenu.

Tijekom radionice svi zainteresirani mogli su razgledati i izložbu radova iz prethodne godine postavljenu u prostoru obnovljene zgrade „Čamčarnice“. 


 
Dinamičan je program polaznicima ostavljao i vrijeme za druženje i razonodu.