Međunarodna radionica arhitekture fortifikacija „Brijuni 2013.“

Dana 10. rujna 2013. na Brijunima je održana prezentacija rezultata rada XII. Međunarodna radionica arhitekture fortifikacija. Time je završila radionica koja se u organizaciji Ministarstva kulture i Javne ustanove Nacionalni park „Brijuni” održava na otočju od godine 2001.Realizacija programa ovogodišnjih aktivnosti radionice započela je dana 22. kolovoza u Puli obradom forta Bourguignon na inicijativu Arheološkog muzeja Istre. Program radionice, u Puli i na Brijunima, obuhvatio je dokumentiranje zatečenog stanja novovjekovnih utvrda i fortifikacijskog krajolika, te istraživanja i analize na predviđenim lokacijama, a provodilo ga je ukupno 30 sudionika iz Poljske, Ukrajine, Austrije, Slovenije i Hrvatske. Uz studente i sveučilišne nastavnike interes za radionicu pokazali su i kolege iz konzervatorskih odjela u Dubrovniku i u Šibeniku, čiji su zainteresirani predstavnici po prvi puta sudjelovali u realizaciji zacrtanoga programa.        

Zadatke predviđene programom sudionici su obavljali podijeljeni u radne grupe - tri u Puli, šest na Brijunima - pod vodstvom iskusnih stručnjaka. Rad se u Puli odvijao samo na jednoj lokaciji (fort Bourguignon), a na Brijunima na četiri lokacije: Peneda i Giacone na Velikom Brijunu, te Pisak i Glavina na Malome Brijunu. Na fortu Bourguignon provedena je inventarizacija postojećega stanja utvrde, odnosno identifikacija i dokumentiranje njezinih pojedinih elemenata. Na dvije brijunske lokacije (Giacone i Pisak) obavljeni su dopuna ili dovršenje dokumentacije iz predhodnih godina dok je na lokaciji Peneda nastavljen rad na obradi forta Peneda. Rad na rtu Glavina zahtjevao je geodetsku izmjeru, evidenciju, identifikaciju i dokumentiranje elemenata fortifikacijskog krajolika, te ostalih kulturno-povijesnih vrijednosti prostora. Među ostalim, na lokacijama Bourguignon i Glavina obavljena su istraživanja i analize za potrebe uspostavljanja režima zaštite prostora, te su ponuđeni prijedlozi za prenamjenu i uređenje objekata i fortifikacijskoga krajolika. Radni zadaci obavljeni tijekom radionice bit će , kao i dosada, predstavljeni javnosti putem izložbi i zasebnog biltena.

Kao što je već uobičajeno, rad su pratila svakodnevna predavanja koja su sudionicima radionice dala priliku za proširenje znanja o razvoju, metodama očuvanja, dokumentiranja i zaštite, te mogućnostima rehabilitacije i prezentacije fortifikacija.
 PREDAVAČI I TEME

 
Prof. dr. sc. Arbutina Dražen, inž. arh. /Tehničko veleučilište, Zagreb
 
Terenska nastava:

-     Uvod u dokumentiranje graditeljske baštine

-     Priprema i prezentacija tehničke dokumentacije

Seminarsko predavanje:

-     Razvoj fortifikacijskih sustava (vojno - tehnički i tehnološki aspekti), dio 1., dio 2.
 
 

Balija Petrica, dipl. inž. arh., Ministarstvo kulture - Konzervatorski odjel, Dubrovnik
 
Seminarsko predavanje: 

-     Fortifikacijski sustav Dubrovnika iz početka 19. stoljeća
 
Dr. arch. Bevz Mykola, Arhitektonski fakultet i Maksym Yasinskyy, Lviv, Ukrajina
 
Seminarsko predavanje: 

-     Utvrđeni gradovi u Ukrajini iz razdoblja od 13. do 18. stoljeća
 

Doc. dr. sc. Gajski Dubravko, Geodetski fakultet Sveučilišta u  Zagrebu
 
Terenska nastava:

-    Pravila fotogrametrijske  izmjere
 
Seminarsko predavanje: 

-     Novi trendovi u blizupredmetnoj fotogrametriji
                       

Gobić-Bravar Đeni, dipl. konz. arh. i kult. dobara, Arheološki muzej Istre, Pula
 
Terenska nastava:

-    Obilazak antičkih spomenika Pule s naglaskom na njihovo   konzervatorsko-restauratorsko stanje

-    Tipologija degradacija na kamenu

 
Mr. sc. Mavar Zofia, inž. arh. / Ministarstvo kulture RH
 
Terenska nastava:

-      Utvrde u sustavu fortifikacijske grupe „Brioni“

Seminarsko predavanje:

-     Organizacija službe za zaštitu kulturne baštine u Hrvatskoj

-     Sustavi fortifikacija na tlu Hrvatske

 
Doc. dr. sc. Mlinar Ivan, inž. arh. /Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
Seminarsko predavanje:

-     Prostorno planiranje u Republici Hrvatskoj s naglaskom na namjenu i sadržaj  napuštenih vojnih područja tvrđave Pula
                       

Dipl. Ing. Pachauer Volker K., Tehnički fakultet, Graz, Austrija
 
Seminarsko predavanje: 

-     Razvoj fortifikacija u Austriji na primjerima
 

Pavletić Mira, prof. arheolog , JU Nacionalni park „Brijuni“
 
Terenska nastava:

 -     Kulturna baština Nacionalnog Parka „Brijuni“

 
Mr. sc. Rymsza-Mazur Wojciech, inž. arh. /Arhitektonski fakultet Tehničkog sveučilišta u Krakowu
 
Terenska nastava:

-     Metodološki pristup inventarizaciji fortifikacijske arhitekture i krajolika

Seminarsko predavanje:

-     Suvremena revitalizacija urbane i arhitektonske strukture građevnog kompleksa Krakowske Politehnike – izvorno vojarne Arcikneza Rudolfa
 
 
Doc. dr. sc. Seljak Igor, inž. arh. /Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Ljubljani
 
Terenska nastava:

 -     Dokumentiranje obrambenih građevina i prostora

Seminarsko predavanje:

-     Guedelon (Francuska) - dvorac podizan građevinskim tehnikama iz 13. stoljeća
-     Fort Saint Jean u Marseille-u - dio europskog grada kulture
 

Škugor Miroslav, dipl. inž. arh., Ministarstvo kulture - Konzervatorski odjel, Šibenik
 
Seminarsko predavanje: 

-         Tvrđava sv. Nikole u Šibeniku 


Doc. dr. sc. Špikić Marko, prof. pov. umj. , Nacionalni odbor ICOMOS
 
Seminarsko predavanje: 

  -      Vrijednosti u umjeću ratovanja
 

Za vrijeme trajanja radionice njezini su polaznici, kao i gosti brijunskih hotela, te turisti izletnici, mogli razgledati izložbu radova Radionice održane 2012. godine koja je bila postavljena u nedavno obnovljenoj „Kući za brodice“ na brijunskoj rivi.