Natječaj za dodjelu "Nagrade Vladimir Nazor" za 2011. godinu

Na temelju članka 4. Pravilnika o radu Odbora "Nagrade Vladimir Nazor" (NN 46/92), Odbor  "Nagrade Vladimir Nazor" raspisuje

Natječaj za dodjelu "Nagrade Vladimir Nazor"
za 2011. godinu


 
1. "Nagrada Vladimir Nazor" dodjeljuje se za najbolja umjetnička ostvarenja u Republici Hrvatskoj na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma.

2. Nagrada se dodjeljuje stvaraocima koji su državljani Republike Hrvatske.

3. Nagrada se dodjeljuje kao:
    3.1. godišnja nagrada za najbolja umjetnička ostvarenja koja su bila objavljena, izložena,
 prikazana ili izvedena tijekom 2011. godine. Godišnja nagrada može se dodijeliti pojedincu ili grupi umjetnika za zajednička umjetnička ostvarenja.
    3.2. nagrada za životno djelo istaknutim umjetnicima koji su svojim stvaralaštvom obilježili vrijeme u kojemu su djelovali i čiji je stvaralački put zaokružen, a djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.
 
Prijedloge za dodjelu "Nagrade Vladimir Nazor" mogu davati ustanove, tvrtke i druge zainteresirane organizacije i institucije, strukovne udruge te građani i njihove udruge, kao i pojedini kulturni stvaraoci i djelatnici. 

Prijedlog za svakog kandidata treba sadržavati:
  1. tijek rada i opis umjetničkog ostvarenja koje se predlaže za Nagradu;
  2. područje za koje se predlaže Nagrada;
  3. temeljito obrazloženje Nagrade za životno djelo;
  4. osam primjeraka knjiga za područje književnosti
     

Prijedlozi se upućuju do 16. travnja 2012. godine na adresu: Ministarstvo kulture, Odbor "Nagrade Vladimir Nazor", Runjaninova 2, 10 000 Zagreb.
 


ODBOR "NAGRADE VLADIMIR NAZOR"
Klasa: 061-06/12-01/0003,
Urbroj: 532-01/6-11-01,
Zagreb, 12. ožujka 2012.